Járulékfizetési alsó határ megállapítása egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési alsó határt, ha egy önkormányzati dolgozó esetében munkaidőkeret, egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása mellett döntenek?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 97. §-ának (2) bekezdésében szabályozott általános munkarend mellett az Mt. 93. §-ának (1) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben határozza meg. A munkaidőkeret egyenlőtlen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Kettős munkakör járuléka

Kérdés: Önkormányzati dolgozónk két munkakört lát el egy munkaszerződéssel. Az osztott munkakört a 'T1041-es lapon úgy jelentik be, hogy egy bejelentőlaphoz a 13. pótlapból két dinamikus lapot képeznek, mivel egy pótlapon csak egy munkakört lehet bejelenteni. Egy vagy két biztosítási jogviszonynak kell tekinteni az egy munkaszerződéssel, két munkakörre létrejött munkaviszonyt? A Tbj-tv. 27. §-ának (2)-(3) bekezdései szerinti járulékfizetési alsó határ után egyszer vagy kétszer kell megfizetni a járulékot? Felmerül továbbá kérdésként, hogy a kapcsolt munkakörben foglalkoztatott személy biztosítottként történő bejelentése, és a személyére vonatkozó havi adó- és járulékbevallásban történő adatszolgáltatás során a munkaköröket azonosító FEOR-számokat egy jogviszony esetében szükséges-e külön-külön feltüntetni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 45. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a munkaszerződés két mellőzhetetlen tartalmi eleme a munkavállaló alapbére és munkaköre. Az Mt. nem szabályozza, hogy a munkaszerződésben hány munkakör köthető ki, ezzel összhangban, kifejezett tiltás hiányában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Biztosítás elbírálása megbízási szerződéssel történő foglalkoztatás esetén, társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultság

Kérdés: Megbízásos szerződéssel dolgozom, a munkáltató nem fizet utánam semmit? Amennyiben én magam után fizetem a 6810 Ft járulékot, számíthatok-e nyugdíjra?
Részlet a válaszából: […] A megbízási szerződés alapján személyesen munkát végző személy akkor minősül biztosítottnak, amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járu­lékalapot képező jövedelme (személyijövedelem­adó-előleg megállapításánál figyelembe vett jövedelem, tételes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.
Kapcsolódó címkék:  

Számítástechnikai eszköz használatának biztosításához kapcsolódó adózási előírások

Kérdés: Van-e bármilyen adó- és/vagy járulékvonzata annak, ha a felsőoktatási intézmény volt dolgozójának ingyenes használatra laptopot biztosít arra az időre, amíg vele oktatási tevékenység ellátására megbízási jogviszonyt létesít? Ugyanez a kérdés, amennyiben a használatra való átengedés professor emeritus részére történik, akivel az intézmény semmilyen jogviszonyban nem áll, és a juttatást nem tartalmazza semmilyen szabályzat sem. Kell-e ez után adót fizetni az intézménynek vagy a dolgozónak, ha igen, hogyan kell az adó alapját meghatározni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 4. §-a (2a) bekezdésének a) pontja alapján nem keletkezik bevétel valamely személy által a tevékenységében közreműködő magánszemély részére biztosított olyan dolog (eszköz, berendezés, jármű, munkaruházat stb.) használatára, szolgáltatás (világítás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Temetési segély adókötelezettsége

Kérdés: Temetési segélyt szeretnénk kifizetni 30 000 Ft értékben az intézet munkavállalója részére közeli hozzátartozó elhalálozása miatt. Milyen adó- és járulékvonzata van a kifizetésnek a munkavállaló, illetve a munkáltató részéről?
Részlet a válaszából: […] ...az esetben, ha az elhalálozott a munkavállaló egyenes ágbeli rokona, a temetési segély adómentes juttatásnak minősül, adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség nem terheli sem a munkavállalót, sem a munkáltatót. Amennyiben a munkavállalójuk tágabb értelemben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Hallgatóknak adott ajándék adókötelezettsége

Kérdés: Felsőoktatási intézmény hallgatói részére pólókat ad ajándékba különböző egyetemi rendezvényekre: sportnap, kari rendezvények. Ezek a pólók az egyetem nevével vannak ellátva. Egyes meghatározott juttatásnak minősülnek-e, kell-e a kifizetőnek adót fizetnie?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 70. §-a (3) bekezdésének b) pontja értelmében egyes meghatározott juttatásnak minősül az olyan ingyenes termék, szolgáltatás révén juttatott bevétel, melyhez a magánszemélyek ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben jutnak, feltéve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Munkaterápiás jutalom

Kérdés: Kell-e a munkarehabilitációs programban részt vevő személy részére kifizetett munkaterápiás jutalom után a kifizetőnek járulékot fizetni? Kell-e erről a magánszemélynek adóbevallást adni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 4.10. pontja alapján adómentes az egészségügyi és szociális intézményben a betegek, a gondozottak részére kifizetett munkaterápiás jutalom, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.

Gólyabáli ellátás adó- és járulékkötelezettsége

Kérdés: Egyetemünk diákjait kollégiumban szállásolja el. Ezzel kapcsolatban kollégiumi díjat szed be a diákoktól. Évfolyam végén a pénzmegtakarításból (a kollégiumi díjból) a diákok "bográcsos bulit" rendeznek, és ehhez megvásárolják a hozzá való élelmiszereket (húst, zöldséget, fűszereket stb.), italokat, amik több tízezer forintot is kitesznek. Kérdésem, hogy ez a vásárlási számla szja- és járulékköteles-e, vagy vásárolt élelmezés alatt el lehet-e számolni? Kérdésem továbbá, hogy a "szokásos" gólyabáli ellátás vásárolt élelmezésben elszámolható-e, vagy ezt is adó és járulék terheli (1,19-szerese után)? (Ennek költségei az egyetemet terhelik, a diákok nem fizetnek semmilyen költséget!)
Részlet a válaszából: […] ...1,19-szerese után 16% szja- és 27% ehofizetési kötelezettség terheli az egyetemet. <br> A diákoknak nem keletkezik adó-, illetve járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 11.

Választott tisztségviselők járulékkötelezettsége

Kérdés: Polgármesteri hivatal által nyugdíjas önkormányzati képviselő és nyugdíjas bizottsági tagok részére számfejtett tiszteletdíj esetén milyen járuléklevonások terhelik a tiszteletdíjat?
Részlet a válaszából: […] A polgármesteri hivatal választott tisztségviselőinek juttatott tiszteletdíj a magánszemélyek nem önálló tevékenységből származó jövedelmének minősül. A tiszteletdíjból személyi jövedelemadót kell levonni, és a hivatalnak 27% szociális hozzájárulási adót kell utána...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 20.

Nevelőszülőnek fizetett nevelési díj és külön ellátmány adózása

Kérdés: Intézményünk a helyettes szülőknek a következő kifizetéseket teljesíti, amennyiben gyerme­ket helyeznek el náluk.
Nevelési díj: 28 500 x 120% = 34 200/30 nap = 1140 Ft/nap
Ellátmány: 34 200 x 12 hó = 410 400 x 25% = 102 600/365 nap = 281 Ft/nap
Nevelőszülői díj: 15 000 Ft/hónap
A fenti kifizetéseket terheli-e adó vagy járulék, mit és mennyit vonjunk le a fenti összegekből?
Részlet a válaszából: […]  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény 4. §-ának (7) bekezdése szerint a gyermekvédelmirendszerben foglalkoztatottnak tekintendő a helyettes szülő, nevelőszülő is.A törvény az értelmező rendelkezések között [4. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.
1
2
3
4