Adószámos magánszemély illetékkedvezménye

Kérdés:

Költségvetési szervünk egyik alkalmazottja adószámos magánszemély. Alkalmazható-e az Itv. 2023. január 1-jétől hatályos 26. §-a (1) bekezdésének t) pontja szerinti mentesség, illetve hogyan lehet meghatározni az adószámos magánszemély esetében a nettó árbevételt?

Részlet a válaszából: […] ...rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), csökkentve a jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenértékkel, a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 17.

Jogdíjak könyvelési kérdése

Kérdés: Egyik intézményünk (színház) minden évben Filmszemináriumot szervez, ahol közönség részére filmeket játszanak le, tehát a produceriroda (szlovák) filmvetítés díja címén számláz. Minden esetben immateriális javak közt kell elszámolnunk, vagy lehet dologi kiadásként is? Ha igen, hol? [Összegben 150 EUR (kb. 50 000 Ft).] A?másik ezzel kapcsolatos kérdésünk, hogy konkrét időszakra szóló (2018. 10. 01.-2019. 12. 31-ig) darab lejátszási jogát számlázta ki egy cseh partner, ez 200 000 Ft feletti összeg, immateriális javakra került elszámolásra. Értékcsökkenést ilyen esetben milyen százalékkal számolunk el, nem kellene, hogy 2019. év végéig leírásra kerüljön?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 24. §-ának (1) bekezdése szerint befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet, a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. Az Szt. 24. §-ának (2) bekezdése szerint a befektetett eszközök...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.

Fordított áfás ügyletek kötelezettségvállalásba vétele

Kérdés: Intézményünknél fedezethiány jelentkezett. Kiderült, hogy fordított adózás alá eső beruházás áfáját nem vettük kötelezettségvállalásba. Hogyan kellene eljárnunk a fordított áfás számlák kötelezettségvállalásánál?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatások: pl. adatbázis-előfizetés, szoftverhozzáférés, tudományos eredmények, cikkek külföldi lapban történő megjelenítése, jogdíjak.Közösségi termékbeszerzés: pl. újságok, folyóiratok, könyvek, gépek, berendezések, eszközök vásárlása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.

Szerzői alkotásért fizetendő díjazás adózási és társadalombiztosítási kérdései

Kérdés: Önkormányzatunk a településünkről szóló tanulmánykötethez különféle témakörökben szerzői alkotást készíttet az arra illetékes szakemberekkel. A tanulmányok leadásakor a szerzői jogok az önkormányzatra szállnak át díj fejében. Ezeknek a magánszemélyeknek, mivel nem számlaképesek, megbízási vagy tiszteletdíjként fizethetjük ki a járandóságukat?
A tanulmánykötet megjelenésének lesznek még a fentieken kívül nyomdai költségei is. A díjakat és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adót, valamint a nyomtatás költségét milyen rovatokra kell könyvelni a költségvetési számvitel szerint?
Részlet a válaszából: […] A szerzői jogi védelem alatt álló mű elkészíttetésére és hasznosítására felhasználási szerződést kell kötni. A megbízott szerző a felhasználási szerződés alapján kétféle jogcímen részesülhet díjazásban: egyrészt a személyes munkavégzésre tekintettel, másrészt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Nyugdíjasházi lakások bekerülési díjának áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: A nyugdíjasházi lakás bérlője és a bérbe adó önkormányzat határozatlan időre lakásbérleti szerződést köt, melynek egyik pontja rendelkezik a szerződés megkötését megelőzően fizetendő bekerülési térítési díjról/bérleti jogdíjról. A szerződésben a nyugdíjasházi lakás bérlője által fizetendő ellenértéket két részre bontva határozták meg, és mindkét jogcímen (a nyugdíjasházi lakásba való bekerülésért térítésként/bérleti jogként, illetve a lakáshasználati jog gyakorlásáért) fizetendő díjat a bérlő ugyanazon szereplő, a bérbe adó önkormányzat részére teljesíti. A bérbevevő tehát pusztán azért köteles megfizetni a bekerülési térítési díjat/bérleti jog díját, hogy egyáltalán megkezdhesse a jog gyakorlását, a továbbiakban pedig, a használat folyamán a használat ellenértékét, a bérleti díjat kell folyamatosan fizetnie. A folyamatos használat ellenértékét, vagyis a bérleti díjakat a használathoz igazodóan, a szerződés indulásakor kifizetett bekerülési térítési díjon/bérleti jog díján felül kell megfizetni. A bérlő a nyugdíjasházban levő önkormányzati lakást albérletbe nem adhatja, csak lakás céljára használhatja, a bérleti jog gyakorlása személyhez kötött, és amennyiben a bérleti szerződést a bérlő felmondja, másik lakás bérletére vagy pénzbeli térítésre jogosult, amely a bekerülés térítéseként fizetett összeg meghatározott része. Mindezek alapján a nyugdíjasház bérleti joga nem forgalomképes. Álláspontunk szerint, amennyiben gazdasági értelemben egy jog átengedésére kerül sor, vagy bármely jogosultságot megszereznek, és az ellenérték fejében történik, az szolgáltatásnyújtásként áfaköteles tranzakciónak minősül az Áfa-tv. 13. §-a (2) bekezdésének a) pontja értelmében. [Az Áfa-tv. 13. §-a (2) bekezdésének a) pontja értelmében szolgáltatásnyújtásnak minősül a vagyoni értékű jogok időleges vagy végleges átengedése.]
Az önkormányzat két különálló szolgáltatásként kezeli a vagyoni értékű jog átruházását (melynek ellenértéke a bekerülési térítési díj), vagyis azt, hogy a bérlő megszerzi a bérbeadótól a bérlői státuszt, valamint azt, hogy a bérbeadó vele bérleti jogviszonyt létesít. Az önkormányzat ennek megfelelően a bekerülési térítési díjról áfa felszámításával állítja ki a számlát, míg a lakóingatlanok bérleti díját, figyelemmel arra, hogy a bérbeadásra az Áfa-tv. 88. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján nem választott adókötelezettséget, adómentesen számlázza. Helyes-e ez az álláspont, azaz valóban két különálló szolgáltatásról van szó?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatásról van-e szó, amelyeknek áfabeli megítélése eltérő, azt kell megvizsgálni, hogy a bekerülési térítési díjat/bérleti jogdíjat milyen szolgáltatásért fizeti a bérlő, illetve hogy ez a szolgáltatás bérbeadásnak minősül-e az áfa rendszerében.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Önálló tevékenységből származó jövedelem elszámolása

Kérdés: Hogyan kell szabályosan eljárni egy adószámos magánszemély által benyújtott számla esetében (7-es számmal kezdődik az adószáma, és nem egyéni vállalkozó, nem őstermelő és nem családi gazdálkodó)? Költségvetési szervként milyen összeget fizethetek ki neki a számla végösszegéből? Kell-e levonni közterheket? Ha kell, milyen elő­irányzaton kell szerepeltetni a számlát?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az adószámos magánszemély a költségvetési intézmény megrendelésére olyan szolgáltatást nyújt, melynek eredményét szerzői jogdíj alá tartozó produktumnak lehet nyilvánítani. Például felkérésre ír egy cikket, melynek felhasználását és kiadói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 7.

Kábeltelevíziós szolgáltatás áfája

Kérdés: Kábeltelevíziós hálózatot működtető önkormányzat vagyunk. A felénk kiszámlázott műsorok jogdíjait továbbszámlázzuk az üzemeltetőnek. Az egyik műsorszolgáltató cégtől legutóbb cseh számlát kaptunk 19%-os adómértékkel, közösségi adószámmal. Hogyan számlázom tovább? Az áfabevallásban miként kell szerepeltetnem? Kell-e közösségi adószámot kiváltani, ha igen, mi a teendőnk?
Részlet a válaszából: […] ...77/388/EGK tanácsi irányelv (az ún. hatosáfadirektíva) 9. cikkelyében foglalt szabályokkal – a szerzői jogokátengedésénél (ilyen pl. a jogdíj), valamint a televíziós szolgáltatásoknál aszolgáltatásnyújtás teljesítési helye a szolgáltatást saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 22.

Szerzői jogdíj adóelőlegének megállapítása

Kérdés: Főiskolánk által felhasználói szerződés alapján kifizetett szerzői jogdíjból történő adóelőleg-levonásánál helyesen járunk-e el, ha a szerződésben megállapított teljes díjból 10 százalék költséghányad levonása után 38 százalék személyijövedelemadó-előleget vonunk le? Kérdésünk továbbá az is, hogy ha az egyik megbízott folyamatosan külföldön dolgozik, és magyarországi munkahelye, jövedelme nincs, csak itt bejelentett állandó lakcíme, akkor a kifizetéskor kell-e adóelőleget levonnunk?
Részlet a válaszából: […] Az Szjt. felhasználási szerződésekre vonatkozó V. fejezetében foglalt rendelkezéseinek megfelelően megkötött szerződések alapján kifizetett összegből a kifizetőnek az Szja-tv. 46. és 47. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell adóelőleget vonnia. Az önálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 10.

Örökölt vagyoni jog adókötelezettsége

Kérdés: Egyetemünkön felhasználási szerződés alapján vagyoni jog átruházásának díját fizetjük ki jogutód részére. A könyv szerzője meghalt, és felesége, mint jogutód, kapta meg a kiadás vagyoni jogát. A kifizetett összeg milyen jövedelemnek minősül az Szja-tv. szerint?
Részlet a válaszából: […] Az Szjt. 9. § (4) bekezdés alapján a szerzői jog részét képező vagyoni jogok – amelyek magukban foglalják például a többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás jogát is – örökölhetők.Az Szja-tv. 1. számú melléklet 7.1. pont rendelkezése szerint adómentes a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 20.

Szerzői jogdíj adókötelezettsége

Kérdés: Az egyik előző számban írtak arról, hogy a szerzői jogdíj 2003. január 1-jétől már nem tárgyi mentes, és azt is tárgyalták, hogy mikor áll fenn a szerző adóalanyisága. Intézményünknek az egyik szerző, akivel jegyzetet írattunk, arra hivatkozással nem ad számlát, hogy azt nekünk mint kifizetőknek kell kiállítanunk helyette. Mi az igazság?
Részlet a válaszából: […] Először is le kell szögezni, hogy az eredeti szerzőnél (illetve átvállalás esetén kifizetőjénél) csak akkor merül fel az, hogy egyáltalán számlát kell kiállítania és áfát kell fizetnie, ha a szerző áfaalany. Ha például az intézménnyel vagy harmadik féllel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 3.
1
2