Adóbírság kiszabása

Kérdés: Az adóhatósági ellenőrzés adóhiányt és adóbírságot állapított meg a vállalkozásunk ellenőrzésekor. A határozatban megállapított adóbírság mértéke a törvényben meghatározott 50% alatt maradt. Ha lemondanánk a fellebbezési jogról, akkor a bírság felét elengedné az adóhatóság. Ekkor azonban később semmiféle jogorvoslati kérelmet nem tudunk benyújtani. Nincs más lehetőség az adóbírság csökkentésére?
Részlet a válaszából: […] ...Egészen a határozat kiadásáig megtehetjük ezt, sőt, ha az elsőfokú határozat nem reagál pl. az észrevételben írott felvetéseinkre, a jogorvoslati szakban is megismételhetjük azokat.Az előadott és bizonyított "körülmények" lehetővé teszik a mérséklést, adott esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Felügyeleti intézkedés és a közigazgatási per viszonya

Kérdés: Az adóhatóság ellenőrzést végzett a társaságunknál. Álláspontjuk szerint az egyik adónemben helytelenül jártunk el, ezért utólagos adófizetésre köteleztek bennünket. A határozatot megfellebbeztük, majd a másodfok helybenhagyó határozata ellen közigazgatási pert indítottunk. Adótanácsadónk véleménye szerint célszerűbb lett volna felügyeleti intézkedést kérni. A perből nem akarunk visszavonulni, van-e lehetőség mindkét fórum igénybevételére párhuzamosan, vagy a két lehetőség kizárja egymást?
Részlet a válaszából: […] ...felügyeleti intézkedés egy rendkívüli jogorvoslati lehetőség. Ha az adózó a közigazgatási szerv végleges döntését nem akarja bíróság előtt megtámadni, lehetőség van arra, hogy a határozatot hozó szerv felettesénél újabb jogorvoslatot kezdeményezzen. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.
Kapcsolódó címkék:    

Jogorvoslat téves besorolás esetén

Kérdés: Pedagógusként dolgozom. A munkáltató rosszul számította ki a besorolásomat, ezáltal három éve kevesebb a fizetésem. Mit tehetek?
Részlet a válaszából: […]  A munkajogi hároméves elévülési időn belül követelheti abérkülönbözet kifizetését. Az elévülés az esedékessé válástól kezdődik.A hároméves elévülést megszakítja az igény érvényesítéséreirányuló írásbeli felszólítás, az igénynek a bíróság előtti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.
Kapcsolódó címkék: