Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott jóteljesítési biztosíték tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Jóteljesítési garancia

Kérdés: Központi költségvetési szerv 2020-ban ingatlanberuházást végzett. A beruházás elkészült. A vállalkozói szerződésben szereplő vállalkozói díj 5%-át intézményünk jóteljesítési garancia címén visszatartotta, kifizetésére 2021-ben kerülhet sor. A szállító a vállalkozási díj 95%-át intézetünknek kiszámlázta, amit át is utaltunk a jogosult bankszámlájára. A jóteljesítési garancia összege a könyvelésünkben jelenleg nem végleges kötelezettségként szerepel. Megítélésünk szerint a beruházást a beruházás tényleges fizikai elkészültekor (2020-ban) a teljes bekerülési értéken, 100%-os értékben kell aktiválnunk. A jóteljesítési garancia összege mikor és hogyan kerül a végleges kötelezettségvállalásba, mikor és hogyan könyvelem a beruházási számlára? Év végén hogyan kezelem az intézeti maradványban?
Részlet a válaszból: […]számvitelben a 3678. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok könyvviteli számlával szemben kell megszüntetni (T4216 - K3678), és ezzel egyidejűleg a költségvetési számvitelben el kell számolni a teljesítést. Az Ávr. 150. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. §-ának (5) bekezdése szerinti kifizetést. Idetartoznak a pénzeszközök olyan változásai, amelyeket nem lehet bevételként és kiadásként elszámolni, mert előlegként nem jelentik azok végleges felhasználását, az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt átmenetileg nem számolhatók el, továbbá a pénzeszközök közötti pénzforgalommal, a letéti és más megőrzésre, biztosítékul átvett pénzeszközök kezelésével, az államháztartáson belüli támogatások vagy a bevételek beszedésének, kiadások teljesítésének lebonyolításával kapcsolatosak. Ennek alapján - véleményünk szerint - a jótállási biztosítékként visszatartott összeg része a kötelezettségvállalással terhelt maradványnak. (Kéziratzárás: 2020. 10. 26.)   Helyesbítés (megjelent a Költségvetési Levelek 303.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5316

2. találat: Jólteljesítési biztosíték

Kérdés: Iskolánk egy beruházás kapcsán több olyan számlát kapott, amiben jólteljesítési biztosíték szerepel. Ezeket a számla teljes összegével aktiváltuk, a jólteljesítési biztosítékokat mint szállítói tartozást tartottuk nyilván. Év végén az a döntés született, hogy ezeknek a tartozásoknak egy részét elengedik, így kivezetésre kerültek a 9244 számlával szemben. Az idén viszont az iskola úgy döntött, hogy mégis kifizetnék ezeket a számlákat. A kérdésem az, hogy hogyan tudom szabályosan visszavezetni tartozásnak?
Részlet a válaszból: […]tétellel szereplő összeg már adóalapot fog képezni. A jólteljesítési garancia összegével nem csökkentett összeg fizetendőáfa-alap lesz.Továbbá a jólteljesítési garancia összegével nem a csökkentett összegben kellett aktiválniuk a beruházást. A beruházás bekerülési értékét, aktivált értékét a visszatartott rész nem befolyásolta. A számla teljes összegét aktiválták, így helyesen jártak el. A visszatartott összeget kötelezettségként kellett kimutatniuk.A kérdésből nem ismert, hogy történt-e részszámla-kiállítás és az milyen módon történt. Nem ismeretes, hogy a végszámla helyesen van-e kiállítva. Garancia, kezességek számviteli elszámolása a következő: 1. Garancia, kezesség nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint   T 041 Kezességgel, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek  K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 2. Jogosult felszólítása a teljesítésre költségvetési számvitel szerint a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla  K 05503/05507/0581/0585(2) Kötelezettségvál-la-lás, más fizetési kötelezettség működési/felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson belülre/kívülreb) Eredeti kötelezettel szembeni követelésként  T 0913/0922/0961/0971(2) Követelés működési/felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson belülről/kívülről  K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámlac) Garancia, kezesség kivezetés  T 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla  K 041 Kezességgel, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 3. Jogosult felszólítása a teljesítésre a pénzügyi számvitel szerint a) Kötelezettségként  T 8435 Különféle egyéb/rendkívüli ráfordítások  K 4215/4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési/felhalmozási célú kiadásokrab) Eredeti kötelezettel szembeni követelésként  T 3511/3512/3516/3517 Költségvetési évben esedékes követelések működési/felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről/kívülről  K 9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 4. Jogosultnak teljesítés a költségvetési számvitel szerint   T 05503/05507/0581/0585(3) Működési/felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre/kívülre teljesítése  K 003 Kiadások nyilvántartási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4742
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Jóteljesítési biztosíték elszámolása

Kérdés: Építési beruházás közbeszerzésen nyertes kivitelezője jóteljesítési biztosítékként az előírt összeget befizette az önkormányzati társulás bankszámlájára. Hogyan kell helyesen lekönyvelni?
Részlet a válaszból: […]visszafizetnie, vagy nem kell a nem megfelelő kivitelezés miatt igénybe vennie.A kapott előlegeket a bevétel beérkezésekor kizárólag a pénzügyi számvitelben kell a 3671. Kapott előlegek főkönyvi számlán elszámolni.A költségvetési számvitelben kizárólag
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3910
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Jóteljesítési biztosíték

Kérdés: Építési beruházás közbeszerzésen nyertes kivitelezője jóteljesítési biztosítékként az előírt összeget befizette az önkormányzati társulás bankszámlájára. Hogy kell helyesen lekönyvelni?
Részlet a válaszból: […]tartható nyilván. A (2) bekezdés szerint a belföldi idegen pénzeszközök között kell elszámolni a fedezetkezelői számlák, a letétek, biztosítékok, az idegen betétkönyvek és a készpénzben kezelt idegen pénzeszközök pénzforgalmát.Az idegen belföldi pénzeszköz számviteli elszámolása1) Előirányzat nyilvántartásba vételeB) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL-ben nincs könyvelés2) Követelés és halmozott követelés nyilvántartásba vételeA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL-ben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3885
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,