Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott kedvezmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Újabb könnyítések a turizmus-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatban

Kérdés: Ismereteim szerint a kormány további adózási könnyítéseket vezetett be a turisztikai ágazat megsegítésére. Ha jól tudom, turizmusfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos módosítás jelent meg a Magyar Közlönyben. Mire vonatkozik ez pontosan?
Részlet a válaszból: […]továbbiakban együtt: hozzájárulás-köteles szolgáltatás).A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése 2020. március 1-jétől 2020. június 30-ig terjedő időszakra mentesítette a hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújtó adóalanyokat a turizmusfejlesztési hozzájárulás alól. Ezt a könnyítést a 2020. évi LVIII. törvény 2020. december 31-ig meghosszabbította. A 2020. évi LVIII. törvény 35. §-a kimondja, hogy a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettet a 2020. március 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra nem terheli hozzájárulási kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.Az új törvényi rendelkezés értelmében annak a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettnek, akinek/amelynek a turizmusfejlesztési hozzájárulást negyedévente kell bevallania, a 2020. április 20-áig benyújtott bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulást kellett megállapítania,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5244

2. találat: Kedvezmény szerepeltetése a számlán

Kérdés: Konferenciát szervezünk, és a meghatározott időpontig jelentkezők részére early bird kedvezményt biztosítunk, a teljes belépő árának meghatározott százalékát engedjük el, továbbá kedvezményt biztosítunk akkor is, ha egy cégtől legalább két fő jelentkezik, ezt is a belépőjegy százalékában határozzuk meg. Mindkét engedményt meghirdetjük nyilvánosan. A számla kiállítása hogyan helyes, ha csak a kedvezményes ár van feltüntetve rajta, vagy úgy, hogy a számla első sorába beírjuk a teljes árat, a következőben pedig mínusszal a kedvezmény összegét?
Részlet a válaszból: […]üzletpolitikai célú-e, ugyanis, amennyiben nem az, akkor nem csökkenthető vele az áfaalap.Az üzletpolitikai engedmény kritériumait az Áfa-tv. 71. §-a tartalmazza, e szerint akkor üzletpolitikai célú az engedmény,- ha az árengedményt adó féltől független féllel kötött és más független fél számára is elérhető (azonos feltételek mellett, észszerűen) megállapodásban,- vagy az árengedmény nyújtójától független féllel kötött, azonos feltételek mellett észszerűen elérhető megállapodásbanelőre rögzítik, illetve az árengedmény pénzben kifejezett értéke kisebb, mint az eredeti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adó nélküli ellenértéke. Amennyiben nem kötnek a felek megállapodást, a kritériumoknak az is megfelel, ha nyilvános oldalon hirdetik az árengedményt, és az bárki részére azonos feltételekkel elérhető.A kérdésben leírtak szerinti early bird kedvezmény és a két fő jelentkezése esetén adott kedvezmény, üzletpolitikai árengedmény is teljesítésig adott engedmény.A számlán kötelezően szerepeltethető adattartalmakat az Áfa-tv. 169. §-a sorolja fel, amelynek i) pontja szerint az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5115
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,