Közlekedési kötség elszámolása

Kérdés: Költségvetési szerv belföldi kiküldetés esetén milyen módon tudja közlekedési költségként elszámolni a busz-, illetve vonatjegyet? A problémát az okozza, hogy a dolgozók rendszerint 50%-os közalkalmazotti kedvezménnyel utaznak, így vásárolják meg a menetjegyüket. Ez esetben a tömegközlekedési vállalat az intézmény nevére nem állít ki számlát. Elegendő-e a menetjegy leadása a kiküldetés mellé, vagy számlával is kell igazolni az utazást? Ha igen, akkor elfogadható-e a dolgozó nevére kiállított számla?
Részlet a válaszából: […] ...ragaszkodnak az intézményük nevére szóló számlához, akkor a dolgozó nem veheti igénybe az 50%-os személyre szóló utazási kedvezményt.(Kéziratzárás: 2022. 01....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Gépjárműadó

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha idén nem kaptunk gépjárműadó-fizetésre vonatkozó határozatot, emiatt az I. negyedéves cégautó-bevallásban nem tudtuk érvényesíteni a gépjárműadó adott időszakra eső összegét kedvezményként? Az adófolyószámlánkat lekérve azt láttuk, hogy sem februárban, sem márciusban nem került még előírásra az összeg, azonban a fizetési határidő napjával felkönyvelésre került az előírás. Van-e mód arra, hogy ebben az esetben visszamenőleg érvényesítsük az utólag befizetett gépjárműadó összegét a negyedéves cégautóadó--bevallásokban?
Részlet a válaszából: […] A Gjt. 17/F. §-a alapján a negyedévre fizetendő adóból levonható a személygépkocsi után az adóalany terhére megállapított gépjárműadó. Levonásra a negyed-év azon hónapjaira jutó gépjárműadó esetén van lehetőség, amelyben a személygépkocsi utáni cégautó-adó-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.
Kapcsolódó címkék:      

Fizetési kedvezmény veszélyhelyzetkor

Kérdés: A kormány módosította az adózás rendjéről szóló törvényt. A változás értelmében azok, akik a koronavírus következtében nehéz pénzügyi helyzetbe kerültek, kérelemmel fordulhatnak az adóhatósághoz részletfizetésért vagy adómérséklésért. Eddig is léteztek ezek a kedvezmények. Miért módosult akkor a törvény? Mi a különbség a két lehetőség között?
Részlet a válaszából: […] ...Art. mindig is tartalmazott az adófizetéshez kapcsolódó kedvezményeket. Jelenleg az Art. 198-201. §-ai rendelkeznek ezekről. Az ott szabályozott részletfizetés, fizetési halasztás és adómérséklés az adózó kérelmére engedélyezhető. A benyújtott kérelmet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

70 év felettiek szemétdíja

Kérdés: Az önkormányzat szociális rendelete alapján átvállalja a 70 éven felüliek hulladékszállítási díját. A korábbiakban összegyűjtöttük az idősek nevére szóló hulladékszállítási számlákat, és ezek együttes összegét utaltuk a szolgáltatónak. Most azonban változás történt. A hulladékgazdálkodási zrt. olyan módon állította ki a számlákat, hogy az ingatlanhasználó 70 éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló számláján a kedvezmény összege adóalap-csökkentő tételként kerül feltüntetésre, azáltal módosítja a számla bruttó összegét (tehát a végösszeg 0). Az önkormányzat részéről átvállalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról az önkormányzat nevére külön számlát állít ki (egy összegben) "költségátvállalás ürítési díjra" tétel megnevezéssel.
A kérdésünk az lenne, hogy hova, milyen rovatra és COFOG-ra kell könyvelni az önkormányzat részére kiállított számlát?
Részlet a válaszából: […]

Az önkormányzat nevére szóló számlát a K337. Egyéb szolgáltatások rovaton javasoljuk elszámolni a 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kormányzati funkción.

(Kéziratzárás: 2021. 07. 07.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
Kapcsolódó címkék:    

Újabb könnyítések a turizmus-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatban

Kérdés: Ismereteim szerint a kormány további adózási könnyítéseket vezetett be a turisztikai ágazat megsegítésére. Ha jól tudom, turizmusfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos módosítás jelent meg a Magyar Közlönyben. Mire vonatkozik ez pontosan?
Részlet a válaszából: […] A Módtv. 261. §-ának (1) bekezdése értelmében turizmusfejlesztésihozzájárulás-köteles szolgáltatás az Áfa-tv 3. számú melléklete II. részének 3. pontja szerinti szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása, vagyis az étkezőhelyi vendéglátásban az étel és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Kedvezmény szerepeltetése a számlán

Kérdés: Konferenciát szervezünk, és a meghatározott időpontig jelentkezők részére early bird kedvezményt biztosítunk, a teljes belépő árának meghatározott százalékát engedjük el, továbbá kedvezményt biztosítunk akkor is, ha egy cégtől legalább két fő jelentkezik, ezt is a belépőjegy százalékában határozzuk meg. Mindkét engedményt meghirdetjük nyilvánosan. A számla kiállítása hogyan helyes, ha csak a kedvezményes ár van feltüntetve rajta, vagy úgy, hogy a számla első sorába beírjuk a teljes árat, a következőben pedig mínusszal a kedvezmény összegét?
Részlet a válaszából: […] ...adott árengedmény vagy más, szintén a teljesítésig adott üzletpolitikai célú árengedmény.Adózási szempontból nagyon fontos, hogy egy kedvezmény üzletpolitikai célú-e, ugyanis, amennyiben nem az, akkor nem csökkenthető vele az áfaalap.Az üzletpolitikai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.
Kapcsolódó címkék: