Önkormányzati kerékbilincs

Kérdés: Önkormányzatunk az 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet alapján a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására és a felmerült költségekre vonatkozóan számlát állít ki a kerékbilincs fel- és leszereléséről, a gépjárművek szállításáról, továbbá tárolásáról. A jogszabály mellékletében meghatározott költségek (a 6. pont alapján) nettó összegek, ezeket milyen áfakulccsal kell számláznunk? Közhatalmi tevékenységnek minősülnek? Milyen rovatra kell ezeket a bevételeket könyvelnünk?
Részlet a válaszából: […] ...nem terheli általános forgalmi adó.A szankcionális jellegű intézkedés, bírság az áfa rendszerében nem minősül szolgáltatásnak, az kényszerintézkedésnek minősül, amelyet a díjfizetésre kötelezett nem rendelt meg. Az IRM rendelet alapján beszedett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Kerékbilincs alkalmazásával és a jármű elszállításával kapcsolatos költségek áfája

Kérdés: Önkormányzati rendészetünk – áfa hatálya alá tartozó költségvetési szerv – az 55/2009. IRM rendelet alapján intézkedéseket kíván végrehajtani, melyhez kapcsolódóan a magánszemély felé az IRM rendelet melléklete szerinti költséget kiszámlázza. Az IRM rendelet szerinti költségek áfaköteles költségek?
Részlet a válaszából: […] ...LXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek együttes olvasata alapján megállapítható, hogy az önkormányzati rendészet által alkalmazott kényszerintézkedések közhatalom gyakorlása során kifejtett intézkedő tevékenységnek minősülnek, ezért az Áfa tv. 7. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 17.

"Közterület rendbetétele" bevétel

Kérdés: A Költségvetési Levelek 2018. 02. 06-án megjelent számában a 4646. számú kérdéshez kapcsolódóan merült fel bennem egy további kérdés. 2019. január 1-jével kellett csatlakoznunk az ASP-rendszerhez. Most próbáljuk kialakítani a rovat- és főkönyviszámla-rendszereket. Sajnos a fentebb említett cikkhez kapcsolódó "közterület rendbetétele" bevételhez nem találunk megfelelő rovatot és főkönyvet. Kérem, szíveskedjen segítségünkre lenni abban, hogy mely rovatra és főkönyvre kellene könyvelnünk ezt a típusú bevételt. A továbbszámlázott szolgáltatás rovatra nem könyvelhetjük, mivel nem is kerül kiállításra számla, így a B43/2 rovat és a hozzá kapcsolódó 351432 főkönyvi számla nem megfelelőek. Az elmúlt évben (szerintem tévesen) az egyéb települési adók alá soroltuk be, de elképzelhető, hogy ebben az esetben adórendelettel kellett volna rendelkeznie az önkormányzatnak. Ez egy egyszerű önkormányzati rendelet, így a B36/15 rovat és a hozzá kapcsolódó 3513615 főkönyvi számla valószínűleg szintén nem lesz megfelelő.
Részlet a válaszából: […] ...a tulajdonos a közterület rendbetételét az önkormányzattól nem rendelte meg. Az önkormányzat közhatalmi hatáskörében eljárva, mintegy kényszerintézkedésként, bírság jellegű bevételként veti ki a tulajdonosra a felmerült költséget, ezért számlát nem állít ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Közterület tisztántartása

Kérdés: Az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza a közterület tisztántartására vonatkozó szabályokat, melynek egyik pontja, hogy abban az esetben, ha a tulajdonos nem végzi el a feladatot, akkor annak rendbetételéről a polgármester intézkedik. Ez azt jelenti, hogy a közterület-felügyelő először határidő kitűzésével felszólítja a tulajdonost, hogy tegyen eleget e kötelezettségének. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a polgármester megkeresi az önkormányzati tulajdonú nonprofit kft.-t, hogy végezze el a munkákat a közterületen. Ezt a kft. leszámlázza az önkormányzatnak, mi pedig beállítjuk követelésként. Az ügyletet továbbszámlázott tételként kellene kezelni, és nekünk tovább kellene számlázni ezt az összeget a tulajdonosnak? A számlát termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során bocsátjuk ki, melyet (szóbeli, de legtöbbször írásbeli) megrendelő előz meg. Ebben az esetben nem történik megrendelés vagy szerződés a szolgáltatás elvégzésére a tulajdonos által. Milyen ügyletnek minősül ez a tevékenység, és az önkormányzatnak kell-e számlát kiállítani a tulajdonos részére?
Részlet a válaszából: […] ...felszólítás, és annak eredménytelensége esetén nem a tulajdonos megrendelésére végezteti el a munkát az önkormányzat, hanem ez egyfajta kényszerintézkedés, ami nem megrendelésen vagy szerződésen alapul. Az önkormányzat a tulajdonos felé nem végez áfajogi értelemben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Közhatalmi tevékenység

Kérdés: Mely szerv minősül közhatalmi költségvetési szervnek az államigazgatás területén?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmazása a jármű szabálytalan elhelyezésének, várakozásának hatósági szankciója. A közterület-felügyelet által alkalmazott kényszerintézkedések – így pl. a kerékbilincs használata is – közhatalom gyakorlása során kifejtett intézkedő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.

Közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételei 2014. július 1-jétől

Kérdés: Köznevelési intézmény vagyunk, úgy tudjuk, hogy 2014. július 1-jével esetünkben megváltoznak a büntetlen előélet igazolására vonatkozó előírások. Hogyan, milyen tartalommal kell ezt követően megkérni az erkölcsi bizonyítványokat?
Részlet a válaszából: […] ...személyek nyilvántartása (pl. foglalkozástól eltiltás hatálya alatt állók), a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása, a kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartása és a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartása....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 17.