Közszolgálati tisztviselők képzettségi pótléka

Kérdés: Kaphat-e képzettségi pótlékot az a köztisztviselő, aki könyvelői munkakörben, vállalkozói mérlegképes bizonyítvánnyal látja el a munkáját? A besorolásához szakirányú érettségi bizonyítvány volt a követelmény.
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 142. §-a alapján a hivatali szervezet vezetője a kormány által meghatározott rendben állapíthat meg képzettségi pótlékot. A kormány a 249/2012. Korm. rendeletben rendelkezik e pótlék megállapításának feltételeiről, mely szerint a feladatkör...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Képzettségi pótlék visszavonása

Kérdés: A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése a képzettségi pótlékkal kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkezik. A feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, szakképzettség elismeréseként a közigazgatási szerv kormánytisztviselői, köztisztviselői számára a hivatali szervezet vezetője - a közigazgatási szerv személyi juttatása elő­irányzata terhére - képzettségi pótlékot állapíthat meg. Jól értjük, hogy az "állapíthat meg" kifejezés egyben azt is jelenti, hogy a korábbi jogszabály alapján megállapított képzettségi pótlék bármikor visszavonható?
Részlet a válaszából: […] ...köztisztviselői számára a hivatali szervezet vezetője - a közigazgatási szerv személyi juttatása elő­irányzata terhére - képzettségi pótlékot állapíthat meg. Képzettségi pótlék állapítható meg annak a kormány­tisztviselőnek, köztisztviselőnek is, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 20.
Kapcsolódó címke:

Képzettségi pótlékra jogosító köztisztviselői munkakör

Kérdés: Körjegyzőség székhelyén II. besorolási osztályban pénzügyi főelőadóként dolgozom. 1992-ben érettségiztem, 2009-ben felsőfokú banki szakügyintéző szakképesítést szereztem. A körjegyzőségen belül a társtelepülésen egy személy részesül képzettségi pótlékban. Kérelmet nyújtottam be a képviselő-testület felé, hogy részemre szíveskedjenek megállapítani képzettségi pótlékot a felsőfokú banki szakügyintéző képesítésemre tekintettel. Kérelmem várakozó állásponton van. Azt a választ kaptam, hogy várni kell még a kormányrendeletre, hogy megjelenjen. "Kormány által meghatározott rendben", erre a szövegre értelmezték. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 142. §-a alapján "a hivatali szervezet vezetője a Kormány által meghatározott rendben képzettségi, illetve munkaköri pótlékot állapíthat meg". Tudomásom szerint, ha valaki kap képzettségi pótlékot, azt a körjegyzőség ügyrendjében fel kellene tüntetni, és ha szerepel az ügyrendben, akkor, gondolom, nem csak egy személyre vonatkozik. Csak az a bökkenő, hogy állítólag nem szerepel a körjegyzőség ügyrendjében. A kérdésem az lenne, hogy igényt tarthatok-e a képzettségi pótlékra?
Részlet a válaszából: […] ...szerv köztisztviselői számára a hivatali szervezet vezetője - a közigazgatási szerv személyi juttatása előirányzata terhére - képzettségi pótlékot állapíthat meg, továbbá képzettségi pótlék állapítható meg annak a köztisztviselőnek is, aki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 18.
Kapcsolódó címkék:  

Képzettségi pótlék megállapítása

Kérdés: Önkormányzatnál pénzügyi ügyintézőként, könyvelőként dolgozom, de a gazdálkodási ügyintézői feladatokat is ellátom (beruházás nyilvántartása, állományba vétel, tárgyi eszközök nyilvántartása). Közgazdasági szakközépiskolai végzettségem van. 1990-ben szakvizsgát tettem középfokú tervgazdasági és beruházási szakmai tanfolyamon. Abban kérem állásfoglalásukat, hogy besorolásomnál figyelembe kell-e venni a 30%-os képzettségi pótlékot.
Részlet a válaszából: […] ...szerv köztisztviselői számára a hivatali szervezetvezetője - a közigazgatási szerv személyi juttatása előirányzata terhére -képzettségi pótlékot állapíthat meg. Képzettségi pótlék állapítható meg annak aköztisztviselőnek is, aki a besorolásánál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Köztisztviselő képzettségi pótléka

Kérdés: Pénzügyi főelőadó vagyok és az államháztartási felsőfokú mérlegképes könyvelői végzettségemre, közel 6 éve képzettségi pótlékot kapok (illetményalap 40%-át). A napokban a költségvetés tárgyalása során a képviselő-testület a költségvetési kiadások csökkentése miatt, mint minden adható juttatást, ezt is megvonta. Ezen a napon az önkormányzati SZMSZ-t is módosították, ami addig azt tartalmazta, hogy "költségvetési szakon mérlegképes könyvelői szakmai vizsgát tett személy (Ktv. II. besorolási osztály mellett) jogosult képzettségi pótlékra." Jogosan vették el tőlem egyoldalúan a képzettségi pótlékomat? Tudomásom szerint a képzettségi pótlék adható, de ha már egyszer megadták, azt csak úgy nem lehet elvenni.
Részlet a válaszából: […] ...illetménye alapilletményből,illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. Az illetménypótlék egyikfajtája a köztisztviselői képzettségi pótlék, amelyet a közigazgatási szervköztisztviselői részére az intézmény, a költségvetési szerv vezetője...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 28.
Kapcsolódó címkék:  

Képzettségi pótlék

Kérdés: 46 éves köztisztviselő vagyok, kereskedelmi szakközépiskolában érettségiztem 1975-ben. Ezután - az akkori munkakörömhöz - belkereskedelmi képesített könyvelői tanfolyamot végeztem 1979-ben. Jelenleg az önkormányzat pénzügyi csoportjánál dolgozom. A Ktv. 48/A. §-a szerint a közigazgatási szerv képzettségi pótlékot állapíthat meg. Milyen képesítés tartozik a 48/A. § (4) bekezdés d) pontjába, vagyis jár-e a 30% képzettségi pótlék a képesített tanfolyam után?
Részlet a válaszából: […] ...Amennyiben a kérdésben érintett köztisztviselőnek további szakképesítése, végzettsége nincs, elméletileg sem lenne jogosult képzettségi pótlékra, még abban az esetben sem, ha az adott közigazgatási szervnél ez szabályozásra kerülne.Annak eldöntése,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.
Kapcsolódó címke:

Képzettségi pótlék

Kérdés: Községi körjegyzőségen pénzügyi főelőadói munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő mérlegképes könyvelői szakképzettséggel is rendelkezik, a képesített könyvelői szakképzettséget adó közgazdasági szakközépiskolai érettségi mellett. Hogyan alkalmazható esetében a Ktv. 48/A. § (4) bekezdés c) pontja?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés merül fel a képzettségi pótlékkal kapcsolatosan. A jogalkotó megalkotta a jogintézményt, biztosítja a jogszabályi környezetet a pótlék alkalmazásához, azonban a munkáltató két szempontból is mérlegelési, döntési helyzetbe kerül.Döntenie kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 7.
Kapcsolódó címke: