Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott képzettségi pótlék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közszolgálati tisztviselők képzettségi pótléka

Kérdés: Kaphat-e képzettségi pótlékot az a köztisztviselő, aki könyvelői munkakörben, vállalkozói mérlegképes bizonyítvánnyal látja el a munkáját? A besorolásához szakirányú érettségi bizonyítvány volt a követelmény.
Részlet a válaszból: […]Szintén megállapítható pótlék annak a kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek is, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, feltéve, ha az a munkakör ellátásához szükséges.A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a közszolgálati szabályzatban vagy ügyrendben kell feltüntetni.Tehát a könyvelőnek, aki szakirányú érettségi bizonyítvánnyal láthatja el a munkakört, megállapítható képzettségi pótlék a mérlegképes könyvelői végzettség - mint magasabb szintű, további szakképesítés?- után. Erről a közszolgálati szabályzatban vagy ügyrendben kell rendelkezni. Amennyiben ebben nem szerepel, akkor nem jár képzettségi pótlék.A kormányrendelet a képzettségi pótlék mértékéről is rendelkezik. A mérlegképes könyvelő szakképesítés - jelenlegi szabályok szerint - emelt szintű szakképesítés-ráépülésnek minősül, amely elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető, érettségi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4850

2. találat: Képzettségi pótlék visszavonása

Kérdés: A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése a képzettségi pótlékkal kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkezik. A feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, szakképzettség elismeréseként a közigazgatási szerv kormánytisztviselői, köztisztviselői számára a hivatali szervezet vezetője - a közigazgatási szerv személyi juttatása elő­irányzata terhére - képzettségi pótlékot állapíthat meg. Jól értjük, hogy az "állapíthat meg" kifejezés egyben azt is jelenti, hogy a korábbi jogszabály alapján megállapított képzettségi pótlék bármikor visszavonható?
Részlet a válaszból: […]elő­irányzata terhére - képzettségi pótlékot állapíthat meg. Képzettségi pótlék állapítható meg annak a kormány­tisztviselőnek, köztisztviselőnek is, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, feltéve ha az a munkakör ellátásához szükséges. <br> A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a közszolgálati szabályzatban vagy ügyrendben kell feltüntetni.A képzettségi pótlék bevezetése, feltételeinek megállapítása a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik. A közszolgálati szabályzat/ügyrend módosításával a képzettségi pótlékra jogosító[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3317
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Képzettségi pótlékra jogosító köztisztviselői munkakör

Kérdés: Körjegyzőség székhelyén II. besorolási osztályban pénzügyi főelőadóként dolgozom. 1992-ben érettségiztem, 2009-ben felsőfokú banki szakügyintéző szakképesítést szereztem. A körjegyzőségen belül a társtelepülésen egy személy részesül képzettségi pótlékban. Kérelmet nyújtottam be a képviselő-testület felé, hogy részemre szíveskedjenek megállapítani képzettségi pótlékot a felsőfokú banki szakügyintéző képesítésemre tekintettel. Kérelmem várakozó állásponton van. Azt a választ kaptam, hogy várni kell még a kormányrendeletre, hogy megjelenjen. "Kormány által meghatározott rendben", erre a szövegre értelmezték. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 142. §-a alapján "a hivatali szervezet vezetője a Kormány által meghatározott rendben képzettségi, illetve munkaköri pótlékot állapíthat meg". Tudomásom szerint, ha valaki kap képzettségi pótlékot, azt a körjegyzőség ügyrendjében fel kellene tüntetni, és ha szerepel az ügyrendben, akkor, gondolom, nem csak egy személyre vonatkozik. Csak az a bökkenő, hogy állítólag nem szerepel a körjegyzőség ügyrendjében. A kérdésem az lenne, hogy igényt tarthatok-e a képzettségi pótlékra?
Részlet a válaszból: […]figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, feltéve ha az a munkakör ellátásához szükséges. A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a szervezeti és működési szabályzat (ügyrend) mellékletében kellett feltüntetni. Amennyiben az Ön munkaköre nem szerepelt az SzMSz-ben (ügyrendben) mint képzettségi pótlékra jogosító munkakör, valóban nem volt jogosult a korábbi szabályok alapján képzettségi pótlékra.A Kttv. 142. §-a szűkszavúan annyit tartalmaz, hogy a hivatali szervezet vezetője a kormány által meghatározott rendben képzettségi, illetve munkaköri pótlékot állapíthat meg, majd a jogszabályi felhatalmazások között kimondja, hogy a kormány rendeletben állapítja meg - többek között - a képzettségi pótlékra vonatkozó előírásokat. A kormány által meghatározott rendben kifejezés alatt tehát valóban azt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3258
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Képzettségi pótlék megállapítása

Kérdés: Önkormányzatnál pénzügyi ügyintézőként, könyvelőként dolgozom, de a gazdálkodási ügyintézői feladatokat is ellátom (beruházás nyilvántartása, állományba vétel, tárgyi eszközök nyilvántartása). Közgazdasági szakközépiskolai végzettségem van. 1990-ben szakvizsgát tettem középfokú tervgazdasági és beruházási szakmai tanfolyamon. Abban kérem állásfoglalásukat, hogy besorolásomnál figyelembe kell-e venni a 30%-os képzettségi pótlékot.
Részlet a válaszból: […]aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, feltéve ha az a munkakör ellátásához szükséges. Ha a köztisztviselőnek a munkáltatói jogkör gyakorlója képzettségi pótlékot állapít meg, akkor a képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a szervezeti és működési szabályzat (ügyrend) mellékletében kell feltüntetni. A jogszabály pontosan meghatározza a képzettségi pótlékok mértékét, amelyek a következők: - doktori (PhD) fokozat vagy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 149. §-ának (5) bekezdése alapján azzal egyenértékű, vagy ennél magasabb tudományos fokozat esetén az illetményalap 75%-a, - felsőfokú iskolai rendszerű képzésben, továbbképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a, - akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 40%-a, - iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 30%-a. A köztisztviselők illetménye alapilletményből, illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. Az illetménypótlék egyik fajtája a köztisztviselői képzettségi pótlék, amelyet a közigazgatási szerv köztisztviselői részére az intézmény, a költségvetési szerv vezetője állapíthat meg a feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, szakképzettség elismeréseként. A 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet írja elő, hogy a helyi önkormányzatok hivatalaiban található munkakörök betöltéséhez milyen iskolai végzettségek, szakirányú végzettségek és szakképesítések szükségesek. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat ellátó munkakörök, a II. besorolási osztályban (középfokú végzettség) középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, vagy középiskolai végzettség és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2703

5. találat: Köztisztviselő képzettségi pótléka

Kérdés: Pénzügyi főelőadó vagyok és az államháztartási felsőfokú mérlegképes könyvelői végzettségemre, közel 6 éve képzettségi pótlékot kapok (illetményalap 40%-át). A napokban a költségvetés tárgyalása során a képviselő-testület a költségvetési kiadások csökkentése miatt, mint minden adható juttatást, ezt is megvonta. Ezen a napon az önkormányzati SZMSZ-t is módosították, ami addig azt tartalmazta, hogy "költségvetési szakon mérlegképes könyvelői szakmai vizsgát tett személy (Ktv. II. besorolási osztály mellett) jogosult képzettségi pótlékra." Jogosan vették el tőlem egyoldalúan a képzettségi pótlékomat? Tudomásom szerint a képzettségi pótlék adható, de ha már egyszer megadták, azt csak úgy nem lehet elvenni.
Részlet a válaszból: […]A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat ellátó munkakörök, a II. besorolási osztályban (középfokú végzettség) középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, vagy középiskolai végzettség és OKJ szerinti, pénzügyi-számviteli szakképesítés, gazdasági elemző és szakstatisztikus ügyintéző, banki ügyintéző szakképesítés mellett tölthetők be. Mivel Ön a középiskolai végzettség után megszerezte az államháztartási felsőfokú mérlegképes könyvelői végzettséget is, a képzettségi pótlék adhatóságához szükséges feltétellel rendelkezik. Amennyiben könyvviteli szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feladatokat is ellát munkakörén belül, akkor azt is meg kell vizsgálni, hogy az ahhoz szükséges feltételekkel rendelkezik-e. Hiába végezte el a felsőfokú iskolai rendszerű továbbképzést, de ez nem felel meg felsőfokú iskolai végzettségnek, nem kellett szakdolgozatot készítenie és azt megvédenie, nem kapott az iskola lezárásaként felsőfokú diplomát, ezért középiskolai végzettsége miatt a II. besorolási osztályba sorolható be. A kérdéses képzettségi pótlék a jogszabály szerint nem kötelező pótlék, annak juttatása a munkáltató döntési, mérlegelési joga. Lehetősége van arra, hogy a jogszabályi feltételek fennállása esetén (ezzel Ön rendelkezik) az adott munkakörökre képzettségi pótlékot állapítson meg, és azt a költségvetéséből, a személyi juttatásokból gazdálkodja ki. A Ktv. 48/A. § szerint a feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat elismerésén, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, szakképzettség elismerésén túl, annak a köztisztviselőnek is megállapítható a képesítési pótlék, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségnél magasabb szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, feltéve akkor, ha az általa betöltött munkakörhöz szükséges. A képzettségi pótlék mértéke a jogszabály szerint a következő: a) doktori (PhD) fokozat vagy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 149. §-ának (5) bekezdése alapján azzal egyenértékű, vagy ennél magasabb tudományos fokozat esetén az illetményalap 75%-a, b) felsőfokú iskolai rendszerű képzésben, továbbképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a, c) akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsőfokú szakképzésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2349
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Képzettségi pótlék

Kérdés: 46 éves köztisztviselő vagyok, kereskedelmi szakközépiskolában érettségiztem 1975-ben. Ezután - az akkori munkakörömhöz - belkereskedelmi képesített könyvelői tanfolyamot végeztem 1979-ben. Jelenleg az önkormányzat pénzügyi csoportjánál dolgozom. A Ktv. 48/A. §-a szerint a közigazgatási szerv képzettségi pótlékot állapíthat meg. Milyen képesítés tartozik a 48/A. § (4) bekezdés d) pontjába, vagyis jár-e a 30% képzettségi pótlék a képesített tanfolyam után?
Részlet a válaszból: […]tölthető be: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző és statisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés. Így a kereskedelmi szakközépiskolai érettségi önmagában nem lenne elegendő a munkakör betöltéséhez, az alkalmazás feltételének tekinthető, hogy az érintett köztisztviselő rendelkezik a képesített könyvelői végzettséggel. Amennyiben a kérdésben érintett köztisztviselőnek további szakképesítése, végzettsége nincs, elméletileg sem lenne jogosult képzettségi pótlékra, még abban az esetben sem, ha az adott közigazgatási szervnél ez szabályozásra kerülne. Annak eldöntése, illetve megítélése, hogy egy adott munkakörben melyek azok a szakképesítések, szakképzettségek, amelyek elméletileg alapot teremthetnének a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 615
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Képzettségi pótlék

Kérdés: Községi körjegyzőségen pénzügyi főelőadói munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő mérlegképes könyvelői szakképzettséggel is rendelkezik, a képesített könyvelői szakképzettséget adó közgazdasági szakközépiskolai érettségi mellett. Hogyan alkalmazható esetében a Ktv. 48/A. § (4) bekezdés c) pontja?
Részlet a válaszból: […]valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, szakképzettség elismeréseként. Képzettségi pótlék állapítható meg abban az esetben is, ha a köztisztviselő a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik. Ebben az esetben még egy lényeges körülményt meghatároz a törvény, ti. azt, hogy ezen szakképesítés, ill. szakképzettség a munkakör ellátásához ténylegesen szükséges is legyen. A képzettségi pótlék azonban nem a törvény erejénél fogva illeti meg a köztisztviselőt, hanem csupán adható juttatás, melyet a közigazgatási szerv vezetője állapíthat meg. Forrása is igen korlátozott - a közigazgatási szerv személyi juttatásai terhére adható. Amennyiben az adott közigazgatási szerv vezetője a pótlék megállapítása mellett dönt, akkor azt általánosan kell tennie, minden felelősségi körébe tartozó köztisztviselő tekintetében. Ha csak egyes személyekre vonatkozóan állapítana meg képzettségi pótlékot, az az összes hasonló szakképesítéssel rendelkező köztisztviselővel szemben negatív diszkriminációnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 480
Kapcsolódó tárgyszavak: