Önellenőrzési pótlék pótlékolása

Kérdés: Önellenőriztük az elmúlt évi bevallásunkat. A korábbi bevallásban kevesebb adót vallottunk be, ezért önellenőrzési pótlékot is számolnunk kellett. Az önellenőrzést benyújtottuk, az adót befizettük, az önellenőrzési pótlékot kiszámítottuk, de a befizetése elmaradt. Az önellenőrzési pótlék későbbi befizetése esetén további pótlékot kell fizetnünk?
Részlet a válaszából: […] ...önellenőrzési pótlék meg nem fizetése esetén az önellenőrzés esedékességének napjától a tényleges megfizetés időpontjáig késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlékot az adóhatóság automatikusan felszámítja.A pótlékfelszámítás oka az Art. 6...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék változása

Kérdés: Mennyi önellenőrzési pótlékot kell fizetni 2019. január 1-je után ismételt önellenőrzés esetén, illetve mennyi késedelmipótlék-fizetési kötelezettség keletkezik, ha nem tudjuk időben befizetni az áfát?
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jét követően a késedelmi pótlék mértéke változik, minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd (1 naptári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Késedelmi pótlék elengedése

Kérdés: Az adófolyószámla kézhezvételekor meglepetéssel tapasztaltuk, hogy késedelmi pótlékot számítottak fel társaságunk részére. Valamennyi kötelezettségünknek határidőben eleget tettünk, így érthetetlen volt a felszámítás. Az egyeztetéskor kiderült, hogy a határidőben megadott átutalási megbízásunkat a bank adminisztrációs hiba miatt csak késve teljesítette. Mi úgy jártunk el, ahogy az tőlünk elvárható volt, szerintünk nem jogos a pótlék felszámítása, de az adóhivatal nem fogadja el álláspontunkat.
Részlet a válaszából: […] ...róla azadózó. Jelen esetben tehát úgy tűnik, hogy jogszerű volt a pótlék felszámítása.Az adóhatóságnak a - folyószámlán - késedelmi pótlék előírásakor nincslehetősége arra, hogy vizsgálja, milyen körülmények vezettek a mulasztáshoz,miért történt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.
Kapcsolódó címke:

Magánszemély által bérbeadott ingatlan adózása

Kérdés: Intézményünk magánszemélytől vesz bérbe ingatlant. Ilyen esetben nekünk kizárólag 20 százalék adót kell levonnunk a kifizetett bérleti díjból, vagy 38 százalék adóelőleget, tekintettel arra, hogy a bérbeadó önálló tevékenységet folytató magánszemélyként végzi ezt a tevékenységet adószám birtokában?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettségét részben vagy egészben elmulasztja, vagy a megállapított adót ugyan levonta, de azt az esedékességig nem fizeti meg, a késedelmi pótlék mellett 50 százalék mulasztási bírságot kell fizetnie, melynek alapja a levonni, illetőleg megfizetni elmulasztott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 12.