Ügyelet, készenlét, rendkívüli munkaidő

Kérdés: Költségvetési intézményünkben bevett gyakorlat szerint a túlórára 150% óradíj, a készenlétre 20% óradíj került kifizetésre. Az új Mt. a bérpótlékok mértékét 50, 40 és 20%-ban határozza meg. Kérdésem egyrészt a fogalmak értelmezése a nem pedagógus közalkalmazottakra vonatkozóan: túlóra, készenlét, ügyelet, illetve a helyettesítés – amit nem találok az új Mt.-ben –, valamint az ezért járó juttatások számfejtése a dolgozók részére. Konkrét eset: az intézményben szombaton rendezvény van, emiatt egy takarítónő ügyel 8-14 óráig, nyitja és zárja a rendezvényt, a munkarendje hétfőtől péntekig tart, bére havi fix 98 000 Ft.
Részlet a válaszából: […] Az ügyeletre és a készenlétre – közalkalmazottak vonatkozásában – az új Mt. 110-112. §-ai irányadók, míg a túlóráról, azaz a rendkívüli munkavégzésről az Mt. 107-109. §-ai rendelkeznek, e paragrafusok szabályozzák az ügyelettel, készenléttel, rendkívüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 11.

Egészségügyi dolgozók jövedelemkiegészítése

Kérdés: Úgy értesültünk, hogy az egészségügyi dolgozókra nem kell alkalmazni azt a szabályt, hogy amennyiben valaki öregségi nyugdíj mellett tovább dolgozik, akkor szüneteltetni kell a nyugdíját. Pontosan milyen kivételi szabály érvényesül az öregségi nyugdíjban részesülő egészségügyi dolgozókra az öregségi nyugdíj és az illetmény együttfolyósításának tilalma tekintetében?
Részlet a válaszából: […] 2013. április 29-ével lépett hatályba az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók foglalkoztatási helyzetével összefüggő módosításáról szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.

Pedagógusi munka ügyeleti díja

Kérdés: Kollégiumban ügyeletes (éjszakai) munkakörben foglalkoztatott pedagógus vasárnap és munkaszüneti napon (este 10-től másnap reggel 6-ig) végzett munkaideje rendkívüli munkavégzésként figyelembe vehető-e? Főleg a fizetett ünnepen végzett idő vonatkozásában érdekel, hogy a teljes 8 óra rendkívüli munkavégzésként vehető-e figyelembe? Megilleti-e az éjszakai pótlék a rendszeres éjszakai munkát végzőket?
Részlet a válaszából: […] A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet szabályozza aközalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtását a közoktatásiintézményekben.E kormányrendelet 11/C. §-a értelmében ügyelet és készenlétrendelhető el a tanulók éjszakai felügyeletének megszervezéséhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.

Portások juttatásai

Kérdés: Költségvetési intézménynél 3 fő dolgozik portási munkakörben 24/48-as munkarendben. Így a havi munkaidejük 204 óra lesz. Kérdésem, hogy mi illeti meg a portási munkakörben dolgozókat a munkabéren kívül?
Részlet a válaszából: […] Vizsgáljuk meg először azt a kérdést, hogy a portásmunkakörben dolgozó alkalmazott jogviszonya hogyan illeszkedik az általánosfoglalkoztatási tényállásokhoz.A 24/48 órás munkarendben foglalkoztattak az Mt.megfogalmazása szerint készenlét jellegű munkakört látnak el.Készenlét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 20.

Gondnok készenléte

Kérdés: Egy középiskola gondnokaként dolgozom, iskolánk riasztórendszerrel van felszerelve. Feladatomul tűzték ki a riasztások ellenőrzését is, ezért bármely napszakban, időszakban, ha riasztás történik, be kell mennem azt ellenőrizni. Van hogy hetente, de van amikor fél év is eltelik riasztás nélkül. A munkaköri leírásomban ez a feladat nem szerepel, csupán az, hogy "köteles ellátni minden egyéb feladatot, amivel felettese megbízza". Jár-e ezért nekem valamilyen díj, pl. készenléti díj, amiért szabadidőmben ezt a feladatot is ellátom?
Részlet a válaszából: […] Vizsgáljuk meg elsődlegesen a munkaidő-beosztás kérdését. Amunkaidő beosztását, a napi, heti munkaidőt a munkáltató határozza meg, melyneksorán tekintettel kell lennie a napi, heti pihenőidő biztosítására, azegészséges és biztonságos munkavégzés követelményeire.A napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 9.

Osztálykirándulás díjazása

Kérdés: A pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó osztálykiránduláson vesz részt a gyermekekkel, pl. a tavaszi szünet ideje alatt. Kell-e ügyeleti, illetve készenléti díjat elszámolni abban az esetben, ha nem tanulmányi kirándulásról van szó, és a pedagógiai programban nem szerepel?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című, 138/1992. Korm. rendelet szabályozza ezen kérdést. Külön érdemes arra figyelmet fordítani, hogy a hivatkozott rendelet egyes szabályai – így többek között a kérdésben feltett tárgyban is – 2003. IX. 17-i...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 31.

Tanulmányi kirándulás díjazása

Kérdés: A pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó tanulmányi kiránduláson vesz részt a gyerekekkel. Ez a kirándulás része a pedagógiai programnak. Tanulmányi kirándulás időtartama alatt mikor kell ügyeleti díjat, és mikor készenléti díjat fizetni?
Részlet a válaszából: […] A 138/1992. Korm. rendelet szabályozza ezt a kérdést. Igen lényeges körülmény, hogy a rendelet a kérdésben feltett tárgyban 2003. IX. 17-i hatállyal módosult. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a következőket kell figyelembe venni: A pedagógiai programban meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 6.