Készletek bekerülési értéke

Kérdés: Intézményünk készletbeszerzése során felszámított egyéb díjak, jellemzően a szállítási díj, a környezetvédelmi termékdíj és a hulladékkezelési díj esetében merült fel az a kérdésünk, hogy ezek a díjak a termék értékét növelve, az egységes rovatrend K311. Szakmai anyagok beszerzése/K312. Üzemeltetési anyagok/K313. Árubeszerzés készletbeszerzéshez kapcsolódó rovatokon, vagy a K355. Egyéb dologi kiadások/K337. Egyéb szolgáltatások rovat nyilvántartási számláin számolandók el? Csomagolószer vásárlása esetén a partner feltünteti a számlán, hogy az értékesített termék bruttó árából mennyi az általa megfizetett környezetvédelmi termékdíj összege. Amennyiben többféle termékről szól a számla, sok esetben soronként is feltüntetik a termékdíjat. A szállítási költség és a hulladékkezelési díj általában egy tételben kerül meghatározásra a számlán.
Részlet a válaszából: […] ...bekerülési értéke az egységes rovatrend K311. Szakmai anyagok beszerzése, K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése, és a reprezentációs készletek, üzleti ajándékok beszerzésével kapcsolatosan a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatokhoz, a vásárolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.
Kapcsolódó címkék:  

Tankönyvek térítésmentesen

Kérdés: Egyházi fenntartási általános iskola a 2020/2021. tanévi tankönyvrendelés kapcsán megkapta a KELLO-tól az alaprendelésről szóló számlát, mely pénzügyi teljesítést nem igényel. A számlán feltüntették, hogy "állami forrásból finanszírozott, pénzügyi teljesítést nem igényel. A számla értéke tartalmazza az állami forrásból finanszírozott pedagóguspéldányok értékét is". Hogyan kell lekönyvelni a számlát?
Részlet a válaszából: […] ...ki a tanulóknak, tehát éven túl használja az iskola, abban az esetben a befektetett eszközök között, a nem tartós tankönyveket pedig a készletek között javasoljuk nyilvántartásba venni.(Kéziratzárás: 2020. 12....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Kivágott fa értékesítése

Kérdés: Az önkormányzat saját telepítésű erdejéből fát termeltet ki vállalkozóval. A fakitermelés célja az erdő gyérítése, nem a megszüntetése. A kivágott fa helyére nem kell újat ültetni, a cél az, hogy a maradó fák tudjanak növekedni. A kivágott fát az önkormányzat még a földről értékesíti tűzifaként, ami nem kerül értékesítésre, azt beszállítja a telephelyre, és ott raktározza az értékesítésig. Kérjük, szíveskedjenek bemutatni ennek könyvelését, különös tekintettel a készletek elszámolására!
Részlet a válaszából: […] ...Áhsz. 12. §-ának (2), (8) és (9) bekezdése szerint a mérlegben a készleteken belül kell kimutatni többek között a befejezetlen termelés, a félkész termékek és késztermékek értékét. A befejezetlen termelés, a félkész termékek és a késztermékek között olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.
Kapcsolódó címkék:  

Őrző-védő kutya számvitele

Kérdés: Közterület-felügyelők mellett járőröző, valamint a felügyelet székhelyét őrző 2 éves kan szolgálati kutyát a számviteli nyilvántartásba tárgyi eszközként (tenyészállat) vagy készletként (egyéb állat) szükséges felvezetni?
Részlet a válaszából: […] Tenyészállatok között kerülnek kimutatásra azok az állatok, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket, szaporulatot, más leválasztható állati terméket termelnek, vagy a tartási költségek a leválasztható termékek értékesítése során megtérülnek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.
Kapcsolódó címkék:  

Közfoglalkoztatott dolgozók

Kérdés: Az önkormányzat által, a Start közmunkaprogram keretében foglalkoztatott dolgozók által előállított terményekkel kapcsolatos alábbi gazdasági események könyvelését kérnénk levezetni:
1. Önkormányzatnál:
Az önköltségszabályzatban foglaltak alapján megállapításra kerül a közfoglalkoztatottak által előállított élelmiszer-nyersanyag önköltsége, amely alapján:
1.3. Készletre vétel könyvelése az önkormányzatnál.
1.4. Felhasználás könyvelése:
- saját célra történő felhasználás esetén (szociális rászorultság alapján természetbeni juttatásként),
- térítésmentes átadás az önkormányzati költségvetési szervnek (intézménynek), amely az önkormányzat konyháját üzemeltetve látja el a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. (Az önkormányzat áfaalany, de az előállítással kapcsolatban felmerült kiadások áfáját nem vonta le.),
- feleslegessé vált készlet értékesítése külső szerv, illetve magánszemély részére.
2. Intézménynél:
2.1. Önkormányzattól kapott élelmiszer-nyersanyag térítésmentes átvételének könyvelése.
2.2. Felhasználás könyvelése:
- intézmény által üzemeltetett konyhán történő felhasználás.
A könyvelési tételeket szíveskedjenek a költségvetési számvitel szerint (rovatok), pénzügyi számvitel szerint és az előirányzat könyvelése szerint is levezetni.
Részlet a válaszából: […] ...mérlegben a készleteken belül kell kimutatni a vásárolt készleteket, az átsorolt, követelés fejében átvett készleteket, az egyéb készleteket, a befejezetlen termelést, félkész termékek, késztermékek értékét, és a növendék, hízó- és egyéb állatokat.A mérlegben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 16.
Kapcsolódó címkék:  

Készletek nyilvántartása

Kérdés: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet 14. sz. mellékletének X. pontja rendelkezik a készletek nyilvántartásáról. Az 1. pontja szerint "A nyilvántartásokban a készleteket mennyiségben és értékben is nyilván kell tartani. Nem kell értékben nyilvántartani a használt, illetve a használatban levő munkahelyi készleteket, de mennyiségi nyilvántartást ezekről is vezetni kell, kivéve az egyszeri igénybevétellel elhasználódott készleteket". Mit jelent az egyszeri igénybevétellel elhasználódott készlet? Jelentheti azt, hogy a vásárolt készlet - összegtől és mennyiségtől függetlenül - azonnal felhasználásra kerül? Hogyan kell elszámolni például azt, ha az intézmény 500 000 Ft-ért papírt vagy irodaeszközt vásárol?
Részlet a válaszából: […] ...készletek nyilvántartására vonatkozó fő szabály, hogy analitikában mind mennyiségben, mind értékben nyilván kell tartani. A jogszabály szerint nem kell értékben nyilvántartani a használt, illetve a használatban lévő munkahelyi készleteket, de mennyiségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.
Kapcsolódó címke:

Zöldségfélék termesztése

Kérdés: A kérdésünk a saját előállítású zöldségfélék készletre vételének számviteli elszámolásával kapcsolatos. Szükséges-e felvásárlási jegy kiállítása részünkről?
Részlet a válaszából: […] ...könyvelése a következő:- az előállítással összefüggő ráfordítás elszámolása (személyi juttatás, munkáltatót terhelő járulék, készletbeszerzés, különféle egyéb kiadás)= közgazdasági osztályozás szerintT 51-57 - K 321,= funkcionális osztályozás szerintT 6, 72...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.
Kapcsolódó címkék:  

Készletek nyilvántartása

Kérdés: Hogyan kell helyesen lekönyvelni és nyilvántartani az úton levő készleteket?
Részlet a válaszából: […] ...a készleteket kell úton lévő készletnek tekinteni, amelyek tekintetében a szerződéses teljesítés és a leszállítás helye nem a vevő telephelye, továbbá amikor a tulajdonosváltozás és a birtokbaadás időpontja eltér egymástól. Úton lévő készletnek minősül még...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 8.
Kapcsolódó címkék:  

Saját előállítású készlet

Kérdés: Önkormányzatunk saját maga termeli meg a zöldségféléket saját konyhájára. Kérdésem, hogyan kerülhet be a készletek közé, és milyen értékkel kell ezt nyilvántartanunk?
Részlet a válaszából: […] ...saját konyhájára maga termeli meg azöldségféléket, ezt saját előállítású készletként kell a könyveikbenmegjeleníteni. Az előállítással, zöldségtermesztéssel kapcsolatos mindenköltséget, személyi juttatást, a munkáltatót terhelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.
Kapcsolódó címkék:  

Ajándékba kapott készletek elszámolási szabályai

Kérdés: Kiemelt költségvetési szerv vagyunk. Térítésmentesen kapunk-kaptunk készletet. A készletek között ezt piaci értéken kell kimutatnunk, gondolom, a könyvelése a tőkenövekedéssel szemben történik. Mi a helyes eljárás a készlet felhasználásánál? Milyen könyvelési tételek merülnek fel, illetve milyen értéken? (Szakfeladatra - gondolom - nem kerülhet piaci értéken könyvelt tétel?)
Részlet a válaszából: […] ...térítésmentesen, ajándékként átvett készleteket az Szt.vonatkozó előírása alapján az átvétel időpontjában ismert piaci, forgalmiértéken kell állományba venni. Az Szt.-nek ezt a szabályát a költségvetésiszerveknek is az Áht. szerint eltérés nélkül alkalmazniuk kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.
Kapcsolódó címkék:    
1
2