Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

18 találat a megadott készlet tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Tankönyvek térítésmentesen

Kérdés: Egyházi fenntartási általános iskola a 2020/2021. tanévi tankönyvrendelés kapcsán megkapta a KELLO-tól az alaprendelésről szóló számlát, mely pénzügyi teljesítést nem igényel. A számlán feltüntették, hogy "állami forrásból finanszírozott, pénzügyi teljesítést nem igényel. A számla értéke tartalmazza az állami forrásból finanszírozott pedagóguspéldányok értékét is". Hogyan kell lekönyvelni a számlát?
Részlet a válaszból: […]könyvek tartós könyvként az iskola tulajdonában maradnak, és csak használatra adja ki a tanulóknak, tehát éven túl használja az iskola, abban az esetben a befektetett eszközök között, a nem tartós
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5352

2. találat: Kivágott fa értékesítése

Kérdés: Az önkormányzat saját telepítésű erdejéből fát termeltet ki vállalkozóval. A fakitermelés célja az erdő gyérítése, nem a megszüntetése. A kivágott fa helyére nem kell újat ültetni, a cél az, hogy a maradó fák tudjanak növekedni. A kivágott fát az önkormányzat még a földről értékesíti tűzifaként, ami nem kerül értékesítésre, azt beszállítja a telephelyre, és ott raktározza az értékesítésig. Kérjük, szíveskedjenek bemutatni ennek könyvelését, különös tekintettel a készletek elszámolására!
Részlet a válaszból: […]tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegeket és a beruházásokat, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését.Az erdő az előzőek alapján tárgyi eszközként kerül kimutatásra. Az új erdő telepítésével, nevelésével, gondozásával kapcsolatosan felmerülő, a telepített erdőhöz hozzákapcsolható kiadásokat az erdőberuházás bekerülési értékében kell elszámolni mindaddig, amíg az erdőt rendeltetésszerűen használatba nem veszik. Az erdő bekerülési értékének része a fatelepítés költsége, a fák pótlásának költsége, az erdő gondozásának költsége, az erdő kivágásáig felmerülő minden közvetlenül felmerült költség is. Az erdővé minősítést (aktiválást) követően sem lehet az erdő bekerülési értéke után értékcsökkenést elszámolni.A kivágott fát készletre kell venni, azt is, amelyet a földről értékesítenek, és azt is, amelyet a telephelyre szállítanak, és később értékesítenek. A kivágott fa önköltségébe tartozik a fakitermelést végző vállalkozó által kiállított számla, a szállítási, rakodási, tárolási költségek. A levonható áfa nem része az önköltségnek. Az Áhsz. 26. §-a (11a) bekezdésének c) pontja alapján pedig az előzetesen felszámított, le nem vonható áfát minden esetben a más különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni. Ebből adódóan a le nem vonható áfa sem képezheti részét az államháztartás szerveinél a saját termelésű készletek előállítási értékének, vagyis nem része az önköltségnek.Az Áhsz. 50. §-a (1) és (3) bekezdései értelmében a számviteli politika keretében el kell készíteni a készletek (többek között a termények, termékek) értékelési, leltározási és leltárkészítési szabályzatait, valamint az önköltségszámítási rendjére vonatkozó belső szabályzatokat.A faértékesítés számlázása során az Áfa-tv. X. Számlázás fejezetének (159-178. §) előírásai szerint kell eljárni. Az értékesítéshez kapcsolódóan a kiszámlázott - áfát is tartalmazó - követelések számviteli elszámolása az Áhsz. 43. §-a (1)-(4) bekezdéseinek és 53. §-a (2) bekezdésének szabályai szerint történik.Az értékesítéshez kapcsolódó követelések értékelése során az Áhsz. 18. §-ának (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni. Ezek alapján az értékvesztés elszámolására az Szt. 54-56. §-ait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy annak során akkor kell a különbözetet jelentős összegűnek tekinteni, ha az értékvesztés meghaladja a bekerülési érték 10%-át, de legalább a százezer forintot.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5090
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Őrző-védő kutya számvitele

Kérdés: Közterület-felügyelők mellett járőröző, valamint a felügyelet székhelyét őrző 2 éves kan szolgálati kutyát a számviteli nyilvántartásba tárgyi eszközként (tenyészállat) vagy készletként (egyéb állat) szükséges felvezetni?
Részlet a válaszból: […]során megtérülnek, vagy az egyéb hasznosítás, igateljesítmény, őrzési feladat, lovagoltatás biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási tevékenységet. A tenyészállatok a mérlegben a tárgyi eszközök között kerülnek kimutatásra.Az őrző-védő kutya a fenti elvek alapján tenyészállat, azaz befektetett eszköz, amely az 1-es számlaosztályban kerül könyvelésre, kimutatásra. Amikor az udvart védi vagy járőrözik a felügyelők mellett, akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4580
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Közfoglalkoztatott dolgozók

Kérdés: Az önkormányzat által, a Start közmunkaprogram keretében foglalkoztatott dolgozók által előállított terményekkel kapcsolatos alábbi gazdasági események könyvelését kérnénk levezetni:
1. Önkormányzatnál:
Az önköltségszabályzatban foglaltak alapján megállapításra kerül a közfoglalkoztatottak által előállított élelmiszer-nyersanyag önköltsége, amely alapján:
1.3. Készletre vétel könyvelése az önkormányzatnál.
1.4. Felhasználás könyvelése:
- saját célra történő felhasználás esetén (szociális rászorultság alapján természetbeni juttatásként),
- térítésmentes átadás az önkormányzati költségvetési szervnek (intézménynek), amely az önkormányzat konyháját üzemeltetve látja el a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. (Az önkormányzat áfaalany, de az előállítással kapcsolatban felmerült kiadások áfáját nem vonta le.),
- feleslegessé vált készlet értékesítése külső szerv, illetve magánszemély részére.
2. Intézménynél:
2.1. Önkormányzattól kapott élelmiszer-nyersanyag térítésmentes átvételének könyvelése.
2.2. Felhasználás könyvelése:
- intézmény által üzemeltetett konyhán történő felhasználás.
A könyvelési tételeket szíveskedjenek a költségvetési számvitel szerint (rovatok), pénzügyi számvitel szerint és az előirányzat könyvelése szerint is levezetni.
Részlet a válaszból: […]állatok) előállítási érték az 51. § szerinti közvetlen önköltség, vagy az átlagos (súlyozott) közvetlen önköltség, vagy a FIFO-módszer szerint meghatározott közvetlen önköltség. A közvetlen önköltség utókalkulációval meghatározott vagy norma szerinti közvetlen önköltség lehet. A mérlegben a befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek között az olyan saját előállítású anyagi eszközök költségeit kell kimutatni, amelyek az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak, vagy amelyek feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre várnak.Az Szt. 51. §-ának (1) bekezdése alapján az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek:a) az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek,b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbác) az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók(együttesen: közvetlen önköltség).Számviteli elszámolása a következő:Késztermékek készletre vétele elszámolása1. Termelési költségek a pénzügyi számvitel szerintKapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelésT51-56 ­- K1-4T6/7 - K5912. Késztermék készletre vétele a pénzügyi számvitel szerintT232/233 - K571T591 - K6/7Félkész termékek állományba vételének elszámolása1. Termelési költségek a pénzügyi számvitel szerintKapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelésT5 - K1-4T6/7 - K5912. Félkész termék állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint (év végén a befejezetlen termelés állományba vétele)T231 - K571T591 - K6/7Késztermékek térítés nélküli átadásának elszámo­lása1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerintT863 - K2322. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált értékeként a pénzügyi számvitel szerintT571 - K5723. A térítés nélküli átadáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, ha nem hárítja át az átvevőreT8434 - K36424. Általános forgalmi adó elszámolása a költségvetési számvitel szerint, ha áthárítja az átvevőrea) követeléskéntT094062 - K004b) teljesítéskéntT005 - K0940635. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, ha az átadó áthárítja az átvevőrea) követeléskéntT3514 - K3642b) teljesítéskéntT32/33 - K3514Késztermékek értékesítésének elszámolása1. Késztermék, növendék, hízó- és egyéb állatok kivezetése a pénzügyi számvitel szerintT571 - K232/2332. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerinta) Nettó értékT094012 - K0041b) Általános forgalmi adóT094062 - K00413. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó értékT3514 - K912/923b) Általános forgalmi adóT3514 - K36424. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerinta) Nettó értékT005 - K094013b) Általános forgalmi adóT005 - K0940635. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerintT32/33 - K3514Értékvesztés elszámolása1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerintT8434 - K2382. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált értékeként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3984
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Készletek nyilvántartása

Kérdés: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet 14. sz. mellékletének X. pontja rendelkezik a készletek nyilvántartásáról. Az 1. pontja szerint "A nyilvántartásokban a készleteket mennyiségben és értékben is nyilván kell tartani. Nem kell értékben nyilvántartani a használt, illetve a használatban levő munkahelyi készleteket, de mennyiségi nyilvántartást ezekről is vezetni kell, kivéve az egyszeri igénybevétellel elhasználódott készleteket". Mit jelent az egyszeri igénybevétellel elhasználódott készlet? Jelentheti azt, hogy a vásárolt készlet - összegtől és mennyiségtől függetlenül - azonnal felhasználásra kerül? Hogyan kell elszámolni például azt, ha az intézmény 500 000 Ft-ért papírt vagy irodaeszközt vásárol?
Részlet a válaszból: […]vezetése ezekről is kötelező. Ez alól az egyszeri igénybevétellel elhasználódott készletek jelentenek kivételt. Az egyszeri igénybevétellel elhasználódott készletek, amelyek már egyszeri használatuk alkalmával megsemmisülnek, ismételt használatára már nincs mód, ezek pl. szalvéta, papír, élelmiszerek, csomagolásra használt egyszer használatos műanyag dobozok stb.Mindezekből az következik, hogy az egyszeri igénybevétellel elhasználódott készletekről sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartást nem tesz kötelezővé a jogalkotó. Véleményünk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3665
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Zöldségfélék termesztése

Kérdés: A kérdésünk a saját előállítású zöldségfélék készletre vételének számviteli elszámolásával kapcsolatos. Szükséges-e felvásárlási jegy kiállítása részünkről?
Részlet a válaszból: […]történik. A saját előállítású készletet felhasználásig az analitikus nyilvántartásban kell nyilvántartani, a készletváltozást az analitikus nyilvántartásból történő - változási jogcímenkénti - feladás alapján negyedévenként a tőkeváltozás számlával szemben kell könyvelni.= készlet állományba vétel(készlet-előállítás)T 25 - K 41331= készletfelhasználásT 41331 - K 25= selejtezésnélT 41332 - K 59822T 59822 - K 25= értékesítésnélT 4123 - K 25Felvásárlási jegyet Önöknek kiállítani nem kell, mivel felvásárlási jegy kizárólag a különleges adózói körbe tartozó adóalanyoknak, őstermelőknek szükséges.Az adóalany saját magának nem állíthat ki adóügyi bizonylatot. A különleges adózói körbe:- a mezőgazdasági tevékenységet folytatóként eljáró azon áfaadóalanyok, akik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-tv.) XVI. fejezetének rendelkezései szerint adóznak (különös[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3560
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Készletek nyilvántartása

Kérdés: Hogyan kell helyesen lekönyvelni és nyilvántartani az úton levő készleteket?
Részlet a válaszból: […]előírás alapján a várható beszerzési értéken kell figyelembe venni és a könyvekben szerepeltetni. Az úton lévő készleteket az év utolsó napján a számla vagy egyéb rendelkezésre álló adatok alapján a megfelelő készletféleségeknél elkülönítve kell felvenni. Év végén leltározni kell az úton lévő készleteket.A visszaigazolt és már a leszállítási időben az úton lévő készlet, a szállítói megrendelés adatai különféleségenként kerülnek nyilvántartásra. A megrendelt és úton lévő készletek még nincsenek készleten, viszont bármikor megérkezhetnek. Ha megérkezik az úton lévő készlet, akkor a mennyiségi és minőségi egyeztetés után a beérkeztetést követően a szállítmányt be kell venni a készletállományba. Ha az egyeztetéskor eltérés derül ki, akkor azt rendezni kell, és csak ezután lehet a beérkeztetés könyvelését végrehajtani.Az eladónak számláznia kell a kiszállításra kerülő, az úton lévő készletet, ha a szerződés szerinti teljesítés megtörtént, és el kell számolni a bevételt.A vevőnél a beszerzést a számla, illetve a szállítólevél szerint kell könyvelni, de egy olyan elkülönített, alábontott számlára, amelynek a nevéből következtetni lehet arra, hogy a beszerzett anyag, áru még nincs a raktárban, mert úton van. Ha az úton lévő készlet mérlegfordulónapot követően érkezik meg, akkor annak értékét át kell vezetni a készlet megfelelő alábontású számlájára.Az eladónak még nem lehet számlát kiállítania az úton lévő készletről, csak szállítólevelet állíthatnak ki, ha a telephelyéről, a raktárából a mérlegfordulónapig már a vevő felé kiszállította a megrendelt készletet. Ekkor a készletet a készletnyilvántartásán belül elkülönítetten kell kimutatnia. A raktári készletnyilvántartásból át kell vezetnie az úton lévő készletek számláira. Értékesítésről és számlakiállításáról csakis abban az esetben lehet beszélni, ha az eladó által a szerződés szerinti teljesítés a mérlegfordulónapot követően megtörtént, és a teljesítés megtörténtét a vevő írásban elismerte.A vevőnek mindaddig az úton lévő készletet nem kell könyvelnie, amíg a beszerzett terméket át nem vette, amíg a szállító szerződés szerint nem teljesített, amikor az úton lévő termék a mérlegfordulónapot követően meg nem érkezik. A vevő a szállítólevél, a szerződés szerinti teljesítési időponttal kiállított számla alapján az úton lévő készletet az általános szabályok szerint készletbeszerzésként könyveli.Vásárolt készletekkel kapcsolatos gazdasági események:a) Ha a költségvetési szerv raktárral nem rendelkezik, vagy a készletet közvetlen felhasználás céljából vásároltatárgyévi kötelezettségvállalásT 0754 - K 0975szállítói számla állományba vételeT 41231, 41331 - K 441, 442, 443beszerzés,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3537
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Saját előállítású készlet

Kérdés: Önkormányzatunk saját maga termeli meg a zöldségféléket saját konyhájára. Kérdésem, hogyan kerülhet be a készletek közé, és milyen értékkel kell ezt nyilvántartanunk?
Részlet a válaszból: […]teljesítményértéken, azaz bekerülési, előállítási értékben történik, amelynek a megállapítási módjait a költségvetési szervnek a saját belső, önköltség-számítási szabályzatában szükséges leszabályoznia. A belső szabályzatnak a Szt. és Áhsz. előírásait kell alapul vennie. A termeléssel kapcsolatban felmerült közvetett és közvetlen költségeket kell meghatározni. Az állományba vétel a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartás alapján történik. Ezt a készletet a nyilvántartásban felhasználásig kell szerepeltetni, és a készletváltozást negyedévenként a tőkeváltozással szemben kell könyvelni az analitikus nyilvántartásból történő feladás alapján. Könyvelési lépései a következők: A saját termesztésű zöldség termesztésével kapcsolatos ráfordítások elszámolása közgazdasági osztályozás szerint T 51-57 - K 321, 311     […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2983
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Ajándékba kapott készletek elszámolási szabályai

Kérdés: Kiemelt költségvetési szerv vagyunk. Térítésmentesen kapunk-kaptunk készletet. A készletek között ezt piaci értéken kell kimutatnunk, gondolom, a könyvelése a tőkenövekedéssel szemben történik. Mi a helyes eljárás a készlet felhasználásánál? Milyen könyvelési tételek merülnek fel, illetve milyen értéken? (Szakfeladatra - gondolom - nem kerülhet piaci értéken könyvelt tétel?)
Részlet a válaszból: […]készletek felhasználását kiadásként nem szabad sem közgazdasági, sem funkcionális osztályozás szerint elszámolni. Az önköltségszámításnál azonban az így átvett készletek felhasználását anyagköltségként figyelembe kell venni. Az Áhsz. 9. mellékletében foglaltak szerint azoknál a költségvetési szerveknél, ahol a vállalkozási tevékenység nagyságrendje vagy az alaptevékenység sajátossága indokolja, ott a 7. számlaosztályban kimutatott kiadási teljesítések mellett a költségek tevékenységek szerinti meghatározása is szükséges. Ezt a feladatot külön kiegészítő nyilvántartás vezetésével lehet megoldani, melynek elszámolási szabályait a költségvetési szerveknek saját hatáskörükben az önköltség-számítási szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell kialakítaniuk. […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2104
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Saját előállítású jelmezek nyilvántartása

Kérdés: Iskolánk tánctagozata költségigényes, mivel a ruhákat és cipőket az iskola biztosítja. A beszerzett ruhaanyagot azonnal költségként számoljuk el, vagy az abból készült ruhákat kell nyilvántartásba venni?
Részlet a válaszból: […]államháztartás szervezete saját kivitelezésben beruházási tevékenységet végez vagy saját felhasználás céljából rendszeresen terméket állít elő, a beruházás teljesítményértékének, illetve az eszköz bekerülési (előállítási) értékének megállapítása céljából köteles az önköltségszámítás rendjét - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - belső szabályzatban rögzíteni. Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatnak tartalmaznia kell - többek között - az önköltségszámítás során figyelembe vett adatok dokumentálásának rendjét, továbbá az adatok főkönyvi számlákkal, az éves költségvetési beszámolóval, valamint az ezeket alátámasztó részletező nyilvántartásokkal való kapcsolatát." Az önköltség megállapítását követően minősíteni kell az előállított ruhákat, hogy azok tartósan (éven túl) szolgálják a tevékenységet vagy nem. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1747
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést