Magánszemély adózása Amerikában

Kérdés: Költségvetési szervünk dolgozójának gyermeke, aki magyar adóügyi illetőségű magánszemély, 2023. december 31-ét követően az Amerikai Egyesült Államokban dolgozik munkaszerződés alapján, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett társaság részére. Ezen foglalkoztatási helyzettel összefüggésben kell-e szociális hozzájárulási adót fizetni a megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel?
Részlet a válaszából: […] Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériuma 2022. július 8-án arról értesítette Magyarországot, hogy a Magyarországgal 1979-ben megkötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt egyoldalúan felmondja. Az egyezmény 2023. január 8-ával felmondottnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Ellenőrzött tőkepiaci ügylet szabályai

Kérdés:

Költségvetési szervünk alkalmazottja tőzsdézik, és 2020-ban nyeresége keletkezett, ami után az adót bevallotta és megfizette. Azonban egy másik banknál (külföldi) az általa 2015-ben vásárolt értékpapírja elértéktelenedés miatt megszűnt 2020. januárban.
Erről a bank kiállított egy igazolást is, de ráírta, hogy nem adóügyi igazolás. A megszűnés miatt a magánszemélynek vesztesége keletkezett. Az adózó a bevallásában feltüntetheti-e veszteségként a tőkepiaci ügyletből származó jövedelem és adója résznél, hogy 2020-ban ilyen és ilyen vesztesége állt fenn? Ha igen, hogyan kell az önellenőrzést elvégezni (volt nyeresége más értékpapírügyletből), és ez a fajta vesztesége a további években figyelembe vehető-e?

Részlet a válaszából: […] Ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek – az Szja-tv. 67/A. §-ának (3) bekezdése alapján – a befektetési szolgáltatóval vagy a befektetési szolgáltató közreműködésével (a szolgáltatóra vonatkozó pénzügyi szabályok szerint) pénzügyi eszközre, árura kötött ügylet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Gépjárműadó-fizetési kötelezettség egyidejűleg két országban

Kérdés: Egy ügyfél a Magyarországon nyilvántartásba vett gépjárműve után Németországban gépjárműadót (Kraftfahrzeugsteuer) fizet. Erre való tekintettel kéri a magyarországi gépjárműadó törlését. A gépjárműadó mint adónem nincs nevesítve a két ország között a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményben (2011. évi LXXXIV. törvény). Ennek ellenére részesülhet adómentességben az ügyfél?
Részlet a válaszából: […] A személygépkocsik másik országban történő regisztrációjára, a forgalomba helyezési (nyilvántartásba vételi) kötelezettségre nincsen uniós szabályozás. A kettős adóztatási egyezmény hatálya szintén nem terjed ki a gépjárműadóra. Ezek szabályozása tehát tagállami...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Kettős adóztatás és járulékfizetési kötelezettség az EU-ban

Kérdés: Múzeumunkban osztrák és angol magánszemélyek tartanak időnként megbízási szerződés keretében előadást. Megbízási díjuk adó- és járulékfizetési kötelezettségére milyen szabályok vonatkoznak?
Részlet a válaszából: […] A magánszemélyek megbízási szerződés keretében önálló tevékenységet végeznek.Az önálló tevékenységre tekintettel kifizetett díjazás adóztatása tekintetében mindkét esetben az államok között létrejött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Külföldi vendégelőadónak fizetett díj, illetve nyújtott juttatások elszámolása

Kérdés: A 189. lapban megjelent 3582. sz. kérdésre kiegészítésként szeretném megkérdezni, hogy ha külső személyi juttatásként kell elszámolni a külföldi előadó meghívásával kapcsolatos költségeket (konkrétan: repülőjegy, szállásköltség), akkor hogyan kell a személyi jövedelemadót vagy a járulékokat számfejteni? Milyen bizonylatok, igazolások bekérése szükséges ehhez? Amennyiben további "juttatásként" pl. városnéző buszra vásárolunk neki jegyet, esetleg vendégül is látjuk (éttermi fogyasztás), akkor az intézményünk nevére szóló számlát milyen főkönyvi számra könyvelhetjük?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint, amennyiben a konferenciára meghívott vendégelőadók nem kapnak díjazást, velük az intézmény nem létesít megbízási szerződést, a konferenciára meghívott külföldi vendégek szállás, utazás, étkezés, szabadidős program költségét az intézmény a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

Bérelt gépkocsihoz kapcsolódó üzemanyagkártya díja

Kérdés: Hivatalunk egy társaságtól személygépkocsit bérelt. A bérbeadó úgy kötött szerződést, hogy egy üzemanyag-értékesítőtől előzőleg kért, a személygépkocsihoz rendelt üzemanyagkártyát is a rendelkezésünkre bocsátott. Az üzemanyagkártya nélkül a bérleti szerződést nem kötötte volna meg. A szerződés szerint nem kötelességünk használni a kártyát a bérleti jogviszony alatt, ez számunkra csak egy lehetőség. Külföldön (Olaszországban) igénybe vettük a kártyát, az üzemanyagra felszámították az olasz áfát, majd a bérbeadó erre az összegre a magyar áfát is felszámította, mint közvetített ügyletre. Szerintünk ez "kettős adóztatás". A szerződés szerint a bérleti díj nem tartalmazza a gépjármű üzemanyagköltségét, hanem a bérbeadó jogosult a bérbevevő részére biztosított üzemanyagkártyával lebonyolított üzemanyag-vásárlások felár nélküli továbbszámlázására. Véleményünk szerint a szerződés fentebb említett pontja alapján az alapügylet (bérleti jogviszony) ellenértéke nem tartalmazza az üzemanyagot, így a külföldi üzemanyag áthárítása nem belföldi teljesítési ügyletnek minősül.
Részlet a válaszából: […]  A felek az adott szolgáltatás, termékértékesítésellenértékét szabadon határozzák meg. Tegyük fel, hogy a felek úgy állapodtakmeg, hogy az áthárított üzemanyagköltség, útdíj a bérleti díj része. Ez esetbena továbbszámlázott összeg, mint a bérbeadás ellenértéke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.

Testvérváros polgármesterének vendéglátogatása

Kérdés: Egy önkormányzat saját üdülőjében egy hétre vendégül látja egyik testvérvárosának polgármesterét és családját. Milyen főkönyvi számlára kell könyvelni a kifizetést, és milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik?
Részlet a válaszából: […]  A reprezentáció fogalmát az Szja-tv. 3. § 26. pontjahatározza meg. E szerint reprezentáció a juttató tevékenységével összefüggőüzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, eseménykeretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

Külföldi munkavégzés adó- és járulékkötelezettségének szabályai

Kérdés: Magyarországon milyen adót és járulékokat kell fizetnie, és milyen bejelentési kötelezettsége van annak a magyar magánszemélynek, aki Svájcban munkaviszony keretében végez munkát?
Részlet a válaszából: […] Svájci munkavállalás esetén az adófizetési kötelezettségszempontjából a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettősadóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, az1981. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 9.

Külföldi egyszeri megbízási díjának adó- és járulékkötelezettsége

Kérdés: Román állampolgárságú, Romániában élő – Magyarországon adószámmal, taj-számmal nem rendelkező – előadóművésznek zsűrielnöki tevékenységért (egyszeri alkalom) megbízási díjat fizettünk ki. Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a magánszemélynek, illetve a kifizetőnek?
Részlet a válaszából: […] A Magyar Köztársaság és Románia között a kettős adóztatáselkerülésére létrejött, Magyarországon az 1996. évi XCIX. törvénnyelkihirdetett egyezmény 15. cikke alapján a Romániában belföldi illetőséggelrendelkező magánszemély részére – a kérdésben megjelölt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 1.

Külföldi cég kölcsönével kapcsolatos adókötelezettség

Kérdés: Egy külföldi cégtől kamatmentes kölcsönt kaptam. Kérdésem, hogy keletkezik-e személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség a kapott kölcsönnel összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] A kapott kölcsön után a magánszemélynek nem keletkezikadókötelezettsége.Az Szja-tv. 7. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ugyanisnem számít bevételnek az a vagyoni érték, amelyet a magánszemély kötelesvisszaszolgáltatni. Ilyen bevétel többek között az előzőekben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 2.
1
2