Gépjárműadó-fizetési kötelezettség egyidejűleg két országban

Kérdés: Egy ügyfél a Magyarországon nyilvántartásba vett gépjárműve után Németországban gépjárműadót (Kraftfahrzeugsteuer) fizet. Erre való tekintettel kéri a magyarországi gépjárműadó törlését. A gépjárműadó mint adónem nincs nevesítve a két ország között a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményben (2011. évi LXXXIV. törvény). Ennek ellenére részesülhet adómentességben az ügyfél?
Részlet a válaszából: […] ...országban történő regisztrációjára, a forgalomba helyezési (nyilvántartásba vételi) kötelezettségre nincsen uniós szabályozás. A kettős adóztatási egyezmény hatálya szintén nem terjed ki a gépjárműadóra. Ezek szabályozása tehát tagállami hatáskörbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.
Kapcsolódó címkék:  

Kettős adóztatás és járulékfizetési kötelezettség az EU-ban

Kérdés: Múzeumunkban osztrák és angol magánszemélyek tartanak időnként megbízási szerződés keretében előadást. Megbízási díjuk adó- és járulékfizetési kötelezettségére milyen szabályok vonatkoznak?
Részlet a válaszából: […] ...végeznek.Az önálló tevékenységre tekintettel kifizetett díjazás adóztatása tekintetében mindkét esetben az államok között létrejött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezéseit kell figyelembe venni.Az 1976. évi 2. törvényerejű rendelet 14. cikke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.
Kapcsolódó címkék:    

Szlovák magánszemély magyarországi szja-ja

Kérdés: Szlovák állampolgárt részmunkaidőben, munkaszerződéssel, 10 havi határozott időtartamra kívánunk alkalmazni. Nevezettnek Szlovákiában főállású munkaviszonya van, Magyarországon nem lesz lakhelye, nincs adóazonosító jele s taj-száma. Munkavégzés mindkét országban történik. A munkáltatónak milyen bejelentési, járulékfizetési kötelezettségei vannak, illetve a munkavállalótól milyen okmányok, igazolások kellenek, és a béréből mit és mennyit kell levonni?
Részlet a válaszából: […] A belföldi székhelyű munkáltató által Magyarországonfoglalkoztatott szlovákiai illetőségű magánszemélyeknek a belföldimunkavégzésükre tekintettel, a magyar munkáltató által kifizetett járandósága amagyar-szlovák kettős adózást kizáró egyezmény alapján, Magyarországon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 20.

Kettős adóztatást elkerülő egyezmények

Kérdés: Mikor köti újra Magyarország az Amerikai Egyesült Államokkal a kettős adóztatást elkerülő egyezményt? Ez már szakállasnak mondható, több mint 30 éves egyezmény.
Részlet a válaszából: […] Számos olyan egyezmény van, köztük az Amerikai EgyesültÁllamokkal kötött egyezmény is, amely már több évtizede hatályban van. A kettősadózást kizáró egyezmények általában addig maradnak hatályban, amíg azt azegyik szerződő állam kormánya fel nem mondja. A felmondásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 7.
Kapcsolódó címke: