Tartozásátvállalás

Kérdés: Egy általános forgalmi adó áthárításával járó ügylet kapcsán szeretnénk, hogy az adóhatóság a visszaigénylésre jogosultnak járó összeget ne utalja ki, hanem azt az adófizetésre kötelezett számlájára vezesse át. Van erre lehetőség? Milyen kérelmet kell az adóhatósághoz benyújtani?
Részlet a válaszából: […] ...idejét.Az adóhatóság a tartozásátvállaláshoz abban az esetben járul hozzá, ha az eredeti kötelezett az átvállalt tartozásért kezességet vállal. Ha a tartozásátvállaló az átvállalt tartozást az esedékességig nem fizeti meg, a tartozás a kezességet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Önkormányzat ingatlanfedezet- nyújtása

Kérdés: A Stabilitási tv. 10. §-ának (1) bekezdése szerint "Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet". Kérdésünk, hogy a helyi önkormányzat ingatlanfedezetet adhat-e kormányzati hozzájárulás nélkül, vagy az ingatlanfedezetre is az adósságot keletkeztető ügyletek szabályai vonatkoznak?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből nem derül ki, hogy mire adták az ingatlanfedezetet, de feltehető, hogy hitelfelvételhez vagy garanciális kezességvállaláshoz. Az ilyen ügyletek adósságot keletkeztető ügyletek, amihez az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulását kell kérni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.
Kapcsolódó címkék:  

Önkormányzat kezessége

Kérdés: Az önkormányzat 100%-os tulajdonú kft.-je hitelt szeretne felvenni gép vásárlásához. Az önkormányzat vállalhat-e kezességet a hitel visszafizetésére? A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében kell-e a kormány előzetes hozzájárulása ehhez az ügylethez, ha igen, milyen összeghatár esetén?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzat által vállalt kezesség az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 2. §-a szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti kezességnek megfelelően vállalt kötelezettség.A helyi önkormányzat költségvetésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.
Kapcsolódó címkék: