Közlekedési kötség elszámolása

Kérdés: Költségvetési szerv belföldi kiküldetés esetén milyen módon tudja közlekedési költségként elszámolni a busz-, illetve vonatjegyet? A problémát az okozza, hogy a dolgozók rendszerint 50%-os közalkalmazotti kedvezménnyel utaznak, így vásárolják meg a menetjegyüket. Ez esetben a tömegközlekedési vállalat az intézmény nevére nem állít ki számlát. Elegendő-e a menetjegy leadása a kiküldetés mellé, vagy számlával is kell igazolni az utazást? Ha igen, akkor elfogadható-e a dolgozó nevére kiállított számla?
Részlet a válaszából: […] ...reggeli étkezés ellenértékét is.A személyijövedelemadó-törvény szerint az utazási jegy alapján elszámolható adómentesen a kiküldetés során felmerült utazási költség.Az Sztv. szerint a gazdasági eseményeket bizonylat alapján kell lekönyvelni. Az Sztv. 166...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Külföldi napidíj kifizetése

Kérdés: A külföldi napidíj kifizetéséhez milyen nyomtatványt kell alkalmazni? Használhatjuk a külföldi kiküldetési rendelvényt?
Részlet a válaszából: […] ...külföldi kiküldetések adózási szabályait és a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségeket a 285/2011. Korm. rendelet rögzíti.Egyes, a központi igazgatás körébe tartozó szervek esetén az ideiglenes külföldi kiküldetésre vonatkozóan rendelkezéseket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Prémium benzin elszámolása kiküldetésnél

Kérdés: Egyik dolgozónk rendszeresen jár kiküldetésbe saját gépkocsijával. Jelezte, hogy prémium benzint tankol a gépkocsijába, ezért magasabb összegű üzemanyag elszámolását kéri. A NAV honlapján a prémium benzin árát nem teszik közzé. Alkalmazhatjuk az Szja-tv. 3. sz. melléklete IV. fejezetének 1.b) pontja szerinti megoldást, vagyis hogy a bemutatott számlán szereplő benzinárral számoljuk ki a kiküldetés üzemanyagköltségét?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 7. §-ának r) pontja szerint nem bevétel a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra kapott összeg, feltéve, hogy a térített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Kiküldetés vagy hivatali út

Kérdés: Egyik dolgozónk Budapesten lakik és otthon dolgozik, de a munkaszerződése szerint hetente két napot az intézmény székhelyén, Nagykanizsán kell dolgoznia. A Budapest-Nagykanizsa közötti utazást és a szállásköltségét kiküldetésként számoltuk el. Helyesen jártunk el, vagy hivatali útnak kellene tekinteni?
Részlet a válaszából: […] ...kiküldetés fogalmát az Szja-tv. 3. §-ának 11. pontja határozza meg. E szerint kiküldetés a munkáltató által elrendelt, a munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás, így különösen a munkaszerződéstől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.
Kapcsolódó címkék:  

Munkába járással és kiküldetéssel kapcsolatos költségtérítés

Kérdés: Belföldi kiküldetésként elszámolt saját gépjármű hivatali célú használata esetén a kilométerenkénti 15 Ft általános normaköltség elszámolása kötelező, vagy ennél alacsonyabb is lehet az intézmény döntése szerint?
Részlet a válaszából: […] ...kell különböztetni egymástól a munkába járás és a kiküldetés kapcsán adott térítést. A munkába járás költségeinek megtérítésére vonatkozó kormányrendelet a munkavállalók részére a kormányrendelet szerinti munkába járás esetére a 15 Ft/km térítési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Napidíj elszámolása

Kérdés: Külföldi kiküldetéshez kapcsolódóan kifizetett napidíj számviteli elszámolásában kérünk szakmai segítséget, a teljes számviteli elszámolás levezetését (mikor milyen árfolyamot kell alkalmaznunk, hol kell árfolyam-különbözetet elszámolnunk), amelyhez az alábbi kiegészítő információkat tesszük:
- valutapénztárunk van,
- a FIFO-módszert alkalmazzuk,
- a napidíjat előleg formájában adjuk ki,
- a napidíj elszámolásánál a választott árfolyamunk a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos deviza-árfolyam,
- ASP gazdálkodási szakrendszert használjuk.
Részlet a válaszából: […] ...alkalmazza. Ez a szabály vonatkozik a napidíjra is.Az Szja-tv. 3. számú melléklete II. fejezetének 7/b) pontja és a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a napidíj 30 százaléka, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Szakmai konferenciával kapcsolatos utazási és szállásköltségek megtérítése

Kérdés: Az egyik intézményvezető 2 napos szakmai konferenciára utazott. Az általa leadott kiküldetési rendelvény tartalmazza az utazással kapcsolatos és a szállásköltségét is, mert az ország távolabbi helyén rendezték meg a konferenciát. A szállásról hozott egy számlát, amely az intézmény nevére szól, és az intézmény bankkártyájával fizette ki. Az autópálya-matricát úgyszintén az intézmény bankkártyájával fizette ki. Ezek a tételek is szerepelnek a kiküldetési rendelvényén. Mely tételek szerepelnek helyesen a kiküldetési rendelvényen? Csak azok, amelyeket ki kell a munkavállaló részére fizetni, vagy a kiküldetéssel kapcsolatos összes felmerült költség, még azok is, amelyeket intézményi bankkártyával kifizetett? A szállás és az autópálya-matrica kiegyenlítése megjelenik az intézmény bankkártyához kapcsolt számla kivonatain. Hová kell könyvelni a két bankkártyával kifizetett tételt? Le kell-e számfejteni ezeket a tételeket (szállás, autópálya-matrica) kiküldetésként, ha bankkártyával az intézmény már kifizette? Mely rovatokra kell könyvelni ezeket a tételeket?
Részlet a válaszából: […] ...kérdéses esetben munkajogi értelemben kiküldetésről beszélhetünk, azaz eltérő helyen történő munkavégzésről. Az ezzel összefüggő költségeket a munkajogi rendelkezések értelmében meg kell téríteni a munkavállaló részére.A költségek elszámolására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Kiküldetés elszámolása

Kérdés: Intézményünk külföldi vendégelőadókat hív meg előadások megtartására. A repülőjegyet és a szállást eddig K123-ra könyveltük, és megfizettük utána a "repi"-adót. Most felmerült, hogy lehetne-e kiküldetésként a K341-re könyvelni? Kell-e a szállás, utazási költségtérítés után szja-t fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti költségtérítésnek van helye.A meghívott előadó repülőjegyét, szállását nem kell reprezentációként adózni, könyvelhető kiküldetés költségtérítésének. Az utazás és szállás intézményük nevére szóló számla alapján, illetve az utazás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Településen belüli telephelyek közötti utazás elszámolása

Kérdés: Karbantartó munkatársunknak az egyazon településen lévő, egymástól fizikailag távol lévő telephelyek között saját gépjárművel kell megoldani a karbantartási feladatokat. Hogyan lehet ezt a költséget intézményünknek (központi költségvetési szerv) elszámolni? Kiküldetési rendelvény alapján? Keletkezik jövedelme a munkavállalónak a kifizetés kapcsán?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. értelmében kiküldetésnek (hivatali, üzleti utazásnak) minősül a munkáltató által elrendelt, a munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás, így a munkáltató telephelyei közötti utazás is. Ezt nem befolyásolja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.
Kapcsolódó címkék:  

Munkavállaló közeli hozzá- tartozójának temetése miatti utazás költségeinek megtérítése a munkatársak részére

Kérdés: Intézményünk munkavállalójának közeli hozzátartozója elhalálozott, a munkatársak részt vettek a temetésen. Az utazást saját gépjárművel oldották meg, és kiküldetésként szeretnék elszámolni. A temetésre való oda- és visszaút költsége elszámolható-e kiküldetésként vagy más egyéb jogcímen?
Részlet a válaszából: […] ...temetésén, érthető és teljes mértékben etikus. Ugyanakkor jogilag ebben az esetben nem beszélhetünk hivatali, üzleti utazásról vagy kiküldetésről.Hivatali, üzleti utazásnak, kiküldetésnek csak a munkáltató, kifizető tevékenységével összefüggő feladat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
4