Külföldi kiküldetés napidíja

Kérdés: A helyi önkormányzatok esetében milyen szabály vonatkozik a külföldi kiküldetés napidíjára? A 172/2012. Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése alapján a kormányrendelet hatálya már nem vonatkozik az önkormányzatokra, ezért nem tudom, hogy jelenleg milyen szabályok alapján lehet megállapítani a napidíj összegének felső határát.
Részlet a válaszából: […] Helyi önkormányzat esetében belső szabályzat rendelkezhet a külföldi kiküldetés esetén adható napidíjról, a külföldi kiküldetés esetére elszámolásra kiadható összegről, az elszámolás szabályairól. Ennek hiányában egyedi döntés szükséges. A döntéshozásra jogosult...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Belföldi kiküldetés utólag megtérített kiadásai

Kérdés: A kiküldetések áfakönyvviteli elszámolásával kapcsolatosan szeretnénk kérdezni. A Költségvetési Levelek 205. számában a 3858. számú kérdésre adott válaszuk szerint a kiküldetési kiadások áfatartalmát a K351-es rovaton kell elszámolni. Ez minden esetben így történik, vagy különbséget kell tenni aközött, hogy a számlát az intézmény fizeti, vagy kiküldetési rendelvényen történik a költségtérítés a dolgozó számára? Ha előre utaljuk a szállás összegét, akkor áfásan kerül a számla felrögzítésre. Ha a dolgozó fizeti a szállásdíjat, és utólag számolja el kiküldetési rendelvénnyel a számlákkal, akkor ezt a költséget áfakörön kívüliként kell kezelni, vagy a számlát ugyanúgy kiküldetésre és áfára bontva kell felrögzíteni?
Részlet a válaszából: […] A foglalkoztató, kifizető által a belföldi kiküldetéssel kapcsolatban, utólag megtérített kiadások számviteli elszámolása során az intézmény nevére szóló számlákban szereplő előzetesen felszámított általános forgalmi adót a költségvetési számvitelben a K351....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Külföldi napidíj kifizetése

Kérdés: A külföldi napidíj kifizetéséhez milyen nyomtatványt kell alkalmazni? Használhatjuk a külföldi kiküldetési rendelvényt?
Részlet a válaszából: […] A külföldi kiküldetések adózási szabályait és a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségeket a 285/2011. Korm. rendelet rögzíti.Egyes, a központi igazgatás körébe tartozó szervek esetén az ideiglenes külföldi kiküldetésre vonatkozóan rendelkezéseket tartalmaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Kiküldetés vagy munkába járás?

Kérdés: Kormánytisztviselőink, illetve munkaszerződéses dolgozóink saját gépjárművüket használják illetékességi területen belül munkavégzés céljából. Szabályosan járunk-e el, ha kiküldetési rendelvényen számolják el a megtett utat, illetve hogyan lehet külön választani, hogy mennyi a munkába járás, illetve mennyi a kiküldetés költsége, ha mindennap más az úti cél?
Részlet a válaszából: […] A kormánytisztviselők kinevezésében, illetve a munkavállalókmunkaszerződésében meg kell határozni a munkavégzés helyét. A felekmegállapodása szerint a munkavégzés állandó vagy változó munkavégzési helyen történhet.Megállapodásban rögzített munkavégzési helyhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Szokásosan telephelyen kívüli munkavégzés

Kérdés: Központi költségvetési intézmény vagyunk. Felügyeleti szervünk ez év februárjában kiadta az alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályait tartalmazó utasítását (Szabályzat). Abban úgy fogalmaz, hogy "nem minősül kiküldetésnek, ha az alkalmazott a munkáját – a munka természetéből eredően – kinevezési okiratában meghatározott szolgálati helyén kívül, de az érintett megye illetékességi területén végzi." Az érintett dolgozók igazságügyi alkalmazottak (tisztviselő, informatikus, villanyszerelő, asztalos, ellenőr... stb.), akiknek szolgálati helye Budapest. Kiküldetésüket eddig is Pest megye területén végezték, a fenti szabályozással azonban – a megye illetékességi területére hivatkozással – megszüntette a felügyeleti szerv a napidíj folyósítás lehetőségét, mondván, a megye területén szolgálati helyen kívül végzett munka nem minősül kiküldetésnek. Fenti szabályozás az ÁSZ szerint törvénytelen. Az Mt 105. §-a, valamint a Ktv. 49/C. §-a is utal arra, hogy nem minősül kiküldetésnek, ha a köztisztviselő a munkáját a "munka természetéből eredően" szokásosan a közigazgatási szerv székhelyén kívül végzi... Már csak az a kérdés mi értendő "a munka természetéből eredő" fogalom alatt? Csak tájékoztatásul jegyzem meg, hogy a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 14/2009. (X. 2.) MeHVM utasítása a belföldi ... kiküldetéssel kapcsolatos kiadások elszámolásánál a következők szerint rendelkezik: "II. Belföldi hivatalos kiküldetés 5. Belföldi hivatalos kiküldetésnek minősül, amikor a MeH-nél állami vezetői szolgálati, közszolgálati, ill. munkaviszonyban álló személyek ... a jogviszonyukból adódó feladataikat Budapest közigazgatási határán kívül látják el." Fentiek alapján kérem szíves állásfoglalásukat, hogy a budapesti szolgálati székhelyű, de Pest megye területén munkát végző alkalmazott kiküldetést teljesít-e?
Részlet a válaszából: […] A kinevezésben meg kell határozni a munkavégzés helyét. AzMt. 76/C. § (2) bekezdés szerint, ha a munkavállaló a munkáját – a munkatermészetéből eredően – szokásosan telephelyen kívül végzi, akkor amunkaszerződésben állandó munkavégzési helyként a munkáltató azon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Kiküldetés vagy munkába járás?

Kérdés: Egy kistérség belső ellenőre vagyok. A felvételkor a pályázati kiírás saját gépkocsi meglétét írta elő feltételként. A munkám szerint a hét 5 munkanapjából 4 munkanapot a kistérséghez tartozó önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzésével töltöm, péntekenként vagyok a kistérségen az irodámban, amikor is a jelentésemet írom, az adott belső ellenőrzésről. A saját gépkocsival történő munkába járás költségét, a lakóhely és az iroda közötti távolság után kilométerenként 9 Ft-ot kapok, havi elszámolással. Ezzel nincs is problémám. Amikor azonban a kistérséghez tartozó községekben dolgozom, akkor a saját gépkocsi használata szerinti elszámolást a lakásomtól számított kilométer alapján, az APEH-norma szerinti benzinárral számolom. A kérdésem, hogy amikor az adott községben dolgozom napi 8 órát, a lakóhelytől vagy az irodától kell-e számolnom a kiküldetést, költségeimet? Tehát minden esetben a kistérségi irodaház az indulóhelyem?
Részlet a válaszából: […] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény(Szja-tv.) 3. §-a hivatali, üzleti utazásnak tekinti a magánszemélyjövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggőfeladat ellátásához szükséges utazást, ideértve különösen a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 31.

Kiküldetés vagy munkába járás?

Kérdés: Többcélú kistérségi társulás munkaszervezete saját feladatként látja el a belső ellenőrzési tevékenységet saját maga és költségvetési szervei részére, valamint további 22 önkormányzatnak. Mint belső ellenőr az egyik érintett önkormányzat közigazgatási területén lakom. Mindennap autóval utazom a székhelyre, a székhelyről indítjuk a kiküldetést, azaz az ellenőrzés helyszínére utazunk. (Saját autóval járunk az ellenőrzésre, mert nincs hivatali gépjármű.) A székhely és lakóhely között 9 Ft/km költséget havonta útnyilvántartással alátámasztom (minden munkában töltött nap x oda-vissza km x 9 Ft/km). A székhelyről az önkormányzatokhoz történő utazást kiküldetésként számoljuk el. Jelenlegi kollégám a székhelyen lakik, logikus mindennap együtt a székhelyről indítani a munkát. A jövőben azonban új kollégával dolgozom, akivel egy településen élünk, s a település elhelyezkedése földrajzilag az ellátási terület középpontjában van, lényegesen több költséggel jár a székhelyről indítani a munkát, mint a lakóhelyről. Az Szja-tv. szerint a székhely és telephelyek közötti út hivatali útnak minősül, tehát kiküldetésként elszámolható. Jelenleg lakóhelyemhez 5 km távolságra lévő község eléréséhez oda-vissza 40 km munkába járást kell elszámolnom a székhelyig, majd onnan a kiküldetés céljából további 50 km oda-vissza kiküldetés címén, miközben lakóhelyemen átutazom. Logikus és lényegesen olcsóbb megoldás az lenne, ha lakóhelyem – mely egyben az egyik társult község mint telephely – és a többi település közötti utat kiküldetésként számolnám el, jelenlegi példával illusztrálva 5-5 km kiküldetés, s nem 50 km kiküldetés, plusz 40 km munkába járás. Sért valamely jogszabályt ez a megoldás? Van más lehetőség arra, hogy sem a munkahely, sem én, mint magánszemély ne járjak rosszul anyagilag?
Részlet a válaszából: […] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (atovábbiakban: Szja-tv.) 3. §-a hivatali, üzleti utazásnak tekinti amagánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységévelösszefüggő feladat ellátásához szükséges utazást, ideértve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Kedvezményes menetjegy elszámolása belföldi kiküldetésként

Kérdés: Önkormányzati költségvetési intézmény vagyunk. Munkatársunk kötelező mérlegképes továbbképzésen vett részt Budapesten. Utazását a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rend. 7. § (1) bekezdésében meghatározott 50 százalékos utazási kedvezmény igénybevételével oldotta meg. Kérdésünk, hogy az intézmény a kedvezményes menetjegy árát elszámolhatja-e a dolgozónak belföldi kiküldetésként (kiküldetési rendelvény alapján, a menetjegy csatolásával)?
Részlet a válaszából: […] A kiküldetési rendelvényhez kapcsolódó kedvező adózásiszabály szerint nem számít bevételnek a hivatali, üzleti utazással kapcsolatosköltségek megtérített összege, ha a teljesített kilométer-távolságfigyelembevételével az utazásra, valamint élelmezési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 8.

Buszmenetjegy elszámolása belföldi kiküldetésként

Kérdés: Költségvetési szerv vagyunk. Belföldi kiküldetés esetén a kiküldetési utasítás mellé elég, ha a dolgozó a buszmenetjegyét leadja, és ezt megtérítjük neki, vagy számlával kell igazolnia az utazását? Ha kell számla, az intézmény vagy a dolgozó nevére legyen kiállítva?
Részlet a válaszából: […] Az adókötelezettséget nem befolyásolja az a körülmény, hogya kiküldetési utasítás alapján teljesített hivatali utazás során felhasználtmenetjegy ellenértékét számla alapján, vagy a menetjegy alapján téríti-e meg amunkáltató. Az Szja-tv. 7. §-a az utazási költségek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 8.

Külföldi kiküldetési költségek elszámolása

Kérdés: Kisebbségi önkormányzat képviselői és tagjai – kapcsolatfelvétel céljából – többnapos külföldi utat szerveznek. Milyen kiadásként számolható el az utazási és szállásköltségük?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a képviselő-testület tagjainak külfölditartózkodása kapcsolódik feladatuk ellátásához (nem magánjellegű), akkor afelmerülő utazási, szállás- stb. költségek elszámolása az önkormányzatalkalmazottaira vonatkozó általános előírások szerint történik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 9.
1
2
3