Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott kincstári számla tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Költségvetési szerv számlái feletti rendelkezésre jogosult személyek köre

Kérdés: Költségvetési szerv számlák feletti rendelkezésre jogosultjai között szerepelhet-e olyan személy, aki nem alkalmazottja a költségvetési szervnek? Létezik erre vonatkozó jogszabály?
Részlet a válaszból: […]szervezet vezetője által kiállított meghatalmazás, helyettesítési jogosultság igazolása SZMSZ-szel).Az Áht. 49. §-a értelmében a fejezetet irányító szerv a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával lebonyolító szervet is megbízhat, ha azt jogszabály lehetővé teszi. Ilyen esetben a számla tulajdonosa és a számla felett rendelkezni jogosult (lebonyolító szerv) eltérhet egymástól. Végelszámolás alatt az igazolt végelszámoló, valamint felszámolási eljárás alatt a felszámoló rendelkezhet a számla felett.Arra vonatkozóan, hogy - a fentieknek megfelelően - a számla felett a jogszabályok alapján rendelkezni jogosult bejelentő mely további személyeket jelenthet be a Kincstárnál mint számla felett rendelkezni jogosultakat, nincs tételes szabály, azonban irányadóak az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó, Áht.-ban és Ávr.-ben rögzített rendelkezések.A számla feletti rendelkezési jogosultságon a forint- és devizaszámláról való fizetési (átutalási és készpénzfelvételi) jogot, illetve a számla megszüntetésének, valamint a devizaszámlán lévő összeg lekötésének és feloldásának jogát kell érteni. Ebből következően véleményünk szerint mértékadók a kötelezettségvállalásra és utalványozásra vonatkozó államháztartási rendelkezések.Az Áht. szerint a bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni - a kormány rendeletében meghatározott kivételekkel - utalványozás alapján lehet. Az utalványozásra jogosultakat, feladataikat, összeférhetetlenségük eseteit a kormány rendeletben (Ávr.) határozza meg.Az Ávr. alapján jogszabályban meghatározott kivétellel az utalványozásra jogosult személyekre, azok kijelölésére, a kijelölés módjára az Ávr. 52. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni, azaz a kötelezettségvállalásra vonatkozó előírásokat.Kötelezettségvállalásra - jogszabályban meghatározott kivétellel -a) a költségvetési szerv,b) a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap, illetve a társadalombiztosítás pénzügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4945

2. találat: Kincstári számla nyitása

Kérdés: Az Áht. 111. §-ának (13) bekezdése szerint: "A kincstári körön kívüli számlatulajdonos 2015. november 30-ig köteles a kincstárnál forintfizetési számlát nyitni, a nem a kincstárnál forintban vezetett fizetési számláit megszünteti, és azok egyenlegét a kincstárnál vezetett fizetési számlájára átutalni." Önkormányzatunk fizetési számláját takarékszövetkezetnél vezeti. A fentiek alapján ezt meg kell szüntetnünk, és kincstári számlát kell nyitni?
Részlet a válaszból: […]nem rendelkezik - forintfizetési számlát nyitni, a nem a kincstárnál forintban vezetett fizetési számláit - a 79. § (3) bekezdésében meghatározott fizetési számlái kivételével - megszüntetni, és azok egyenlegét a kincstárnál vezetett fizetési számlájára átutalni. Ha a kincstári körön kívüli számlatulajdonos kincstáron kívül vezetett fizetési számláját az egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról szóló 2012. évi XVII. törvény hatálybalépése napján folyószámlahitellel terhelt, a körön kívüli számlatulajdonosnak az e bekezdésben meghatározott kötelezettségét a fizetési számla negatív egyenlegének megszűnését követő kilencven napon belül kell teljesítenie. A kincstáron kívül vezetett fizetési számla megszüntetésének kötelezettsége alól az államháztartásért felelős miniszter a fizetési számla felett rendelkezni jogosult 2015. november 30-ig benyújtott kérelmére kivételesen felmentést adhat.Az Áht. 79. §-ának (3) bekezdése szerint "A kincstári körön kívüli számlatulajdonosok - a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kivételével - hitelintézetnél forintban vezetett fizetési számlával - az általuk foglalkoztatott személyek lakásépítésének,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4083
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,