Színházjegy ajándékba

Kérdés: Nemzetiségi önkormányzat vagyunk, a színházunk részt vett a "Jelenlét Fesztiválon", ahol több nemzetiség tartott előadásokat. Színházunk igazgatója vett 50 db jegyet, melyet szétosztott. A színháznak ez reprezentációs kiadásnak számít-e, mivel kis értékű ajándék, és kell-e adóznia utána?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.28. b) pontja alapján adómentes a kifizető által ugyanazon magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott kulturális szolgáltatás igénybevételére (muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Csekély értékű ajándék, üdülési csekk

Kérdés: Az Szja-tv. 1. sz. melléklete rendelkezik az adómentes bevételekről, melynek 8.3. pontja alapján a munkáltató a munkavállalójának, a munkavállaló közeli hozzátartozójának ingyenesen vagy kedvezményesen a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk formájában, legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó értékben juttatott bevétel adómentes. Az önök lapjában erre a kérdésre válaszolva megjelent, hogy a költségvetési szervnél ez, valamint a kis értékű ajándék nem adható, mert a költségvetés űrlapjának nincsen ilyen sora. Kérdésem, hogy a költségvetési beszámoló űrlapja felülírja-e az Szja-tv.-t?
Részlet a válaszából: […] Valóban igaz, hogy az Szja-tv. rendelkezései a mérvadóak,amelyek a költségvetési szervek esetében is alkalmazandók. Az üdülési csekk ésa csekély értékű ajándék a törvényben leírt feltételekkel a költségvetésiszervek állományba tartozó munkavállalójának és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 19.

Ajándék áfaelszámolása

Kérdés: Nőnapra tekintettel, az önkormányzat gazdasági társasága bizonyos termékeket – gazdasági tevékenységünk elősegítése érdekében – ellenérték nélkül ad át. Hogyan kell elszámolni az ilyen ajándékot?
Részlet a válaszából: […] Az ajándék áfarendszerbeli megítélése változó annakfüggvényében, hogy az adóalany az ajándékot 1. ingyenesen, más árucikkekhez nemkapcsolva, feltétel nélkül adja át (pl. reklámpóló), vagy 2. feltételesen, mástermékek vásárlása esetén adja (pl. minden megvásárolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

Üdülési csekkek, kis összegű ajándékok, vetélkedők ajándékainak könyvelése

Kérdés: Az Szja-tv. 1. sz. mellékletében szereplő juttatásokat egyenként felsorolva: 1. üdülési csekk (8.3.) 2. ajándék (8.18.-8.19.) - kis összegű vagy 5 E Ft - nyugdíjra tekintettel 15 E Ft 3. vetélkedő, versenydíjként adott ajándékcsomag max. 5 E Ft értékben (8.18. pont) Melyik főkönyvi számlára kell elszámolni ezen kiadásokat (jutalom 51221. vagy költségtérítés 51429. vagy egyéb?)? Áfatartalmát meg kell-e osztani az 56121-es dologi számlacsoportba?
Részlet a válaszából: […] A felsorolt kifizetések könyvviteli elszámolásánál aköltségvetési előirányzatok tervezéséhez a Pénzügyminisztérium általösszeállított Tájékoztatóban foglaltak szerint kell eljárni. A Tájékoztatóbanfoglalt jogcímek ismeretében minden esetben megállapítható az Szt-vhr....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 13.

Kis értékű ajándék és szakszervezeti tagdíj számviteli elszámolása

Kérdés: Dolgozóinknak nőnapra adómentesen adható kis értékű ajándékot vásároltunk. Melyik főkönyvi számon kell ezt kimutatni? A hazai érdek-képviseleti szervek (VSZOSZ) részére fizetett éves tagdíj összegét hova kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A nőnapi kis értékű ajándékra fordított összeget az 51429.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás főkönyvi számlán kell elszámolni.A hazai érdek-képviseleti szervnek fizetett éves tagdíjösszegét – amennyiben ezt az elemi költségvetésben megtervezte – működési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 2.

Kis értékű ajándék elszámolása

Kérdés: Dolgozóinknak nőnapra adómentesen adható "kis értékű" ajándékot vásároltunk. Melyik főkönyvi számon kell ezt kimutatni?
Részlet a válaszából: […] A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részérelegfeljebb évi három alkalommal adott, az Áfa-tv.-ben meghatározott kis értékűajándékkal kapcsolatos kifizetések összegét az 51429. Egyéb költségtérítés éshozzájárulás főkönyvi számlán kell elszámolni.Az elemi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 20.

Kis értékű ajándékok

Kérdés: A pedagógusnap alkalmával néhány kiválóan dolgozó kollegánkat meg szeretnénk jutalmazni egy "csekély értékű" ajándékkal, amely tudomásunk szerint évente legfeljebb három alkalommal a minimálbér 10 százalékának értékéig adómentesen juttatható. Kérdésünk, hogy az ilyen ajándék lehet-e például egy 5000 forint értékű CORA-utalvány?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 69. §-ának 2005. január 1-jétől hatályos (11)bekezdése alapján kereskedelmi utalvány, jegy, bon, kupon és más hasonlótanúsítvány stb. az Szja-tv. külön rendelkezése hiányában akkor minősültermészetbeni juttatásnak, ha azon feltüntették, hogy mely termékre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 7.

Ajándék elszámolása

Kérdés: A dolgozóknak szjamentesen adható háromszor 5000 forint ajándék értékét melyik főkönyvi számlára – személyi vagy dologi előirányzat terhére – kell könyvelni a költségvetési szerveknek?
Részlet a válaszából: […] A személyi jövedelemadó szempontjából adómentes természetbenijuttatásnak minősül az évente legfeljebb három alkalommal adott ajándékértékéből (alkalmanként) az adóév első napján érvényes minimálbér 10 százalékátmeg nem haladó összeg (2005. évben 5700 forint)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 26.

Kis értékű ajándék elszámolása

Kérdés: A dolgozóknak szja-mentesen adható háromszor 5000 forint ajándék értékét melyik főkönyvi számlára – személyi vagy dologi előirányzat terhére – kell könyvelnie a költségvetési szervnek?
Részlet a válaszából: […] A dolgozóknak szja-mentesen adható legfeljebb évi háromalkalommal adott, az Áfa-tv.-ben meghatározott kis értékű ajándékkalkapcsolatos kifizetéseket a költségvetési beszámoló 02. űrlap: Személyijuttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.

Vendéglátás és kis értékű ajándék elszámolása

Kérdés: Művelődési ház vagyunk, év végén több olyan programunk van, ahol édességet és üdítőt adunk a résztvevőknek, pl. karácsonyi program gyerekeknek, időseknek. A program ingyenes, csokoládét, szaloncukrot és egy kis ajándékot kapnak a résztvevők. Hová számoljuk el a beszerzés költségeit: 54-es számlacsoportba, szakmai anyagnak vagy 56-ba reprezentációnak? Dolgozóknak adott kisértékű ajándékot hová kell könyvelni (max. 5000 Ft)?
Részlet a válaszából: […] A Pénzügyminisztérium által, a 2004. évi költségvetésösszeállításához kiadott tájékoztatóban foglaltak szerint reprezentációnakminősül – többek között – a költségvetési szervek által lebonyolítottrendezvények vendéglátási költsége. A vendéglátás magában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 16.
1
2