Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott kölcsön tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Visszatérítendő támogatások, kölcsönök

Kérdés: Befogadott visszatérítendő támogatások, kölcsönök (B15) esetén hogyan tudom az elköltendő kiadási rovatokhoz rendelni az átutalt összeget?
A kormányrendelet szerint a kapott támogatást egyszerre kell könyvelni a bevételi oldalon teljesítésként (B15), illetve a kiadási oldalon a visszafizetés előírásaként (K505).
Hogyan tudom az előirányzat-változást bejelenteni, ha például a K311-es rovaton szeretném felhasználni?
Részlet a válaszból: […]K05504/05508/0582/0586(2)2. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerinta) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségkéntT05504/05508/0582/0586(2) - K0021T0022 - K05504/05508/0582/0586(2)b) TeljesítéskéntT05504/05508/0582/0586(3) - K003c) Követelés tőkeösszegeT0914/0923/0962/0963/0964/ - K00410972/0973/0974(2)d) Követelés kamatrészeT094082 - K00413. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerinta) Követelés tőkeösszegeT3511/3512/ 3516/3517 - K32/33b) Követelés kamatrészeT3514 - K932c) Követelés kamatrésze elhatárolásaT932 - K4414. Tárgyévi kamat a pénzügyi számvitel szerint az év elejénT441 - K9325. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a költségvetési számvitel szerinta) A tőkeösszeg visszafizetéseT005 - K0914/0923/0962/0963/0964/0972/0973/0974(3)b) A kamatrész visszafizetéseT005 - K0940836. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a pénzügyi számvitel szerinta) A tőkeösszeg visszafizetéseT32/33 - K3511/3512/3516/3517b) A kamatrész visszafizetéseT32/33 - K3514Visszatérítendő támogatás, kölcsön fogadásának elszámolása helyesen:1. Kötelezettségvállalás a visszafizetésre a költségvetési számvitel szerinta) Visszafizetendő összeg tőkerészeT0021 - K05505// 0583(2)/b) Visszafizetendő összeg kamatrészeT0021 - K0535322. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerinta) KöveteléskéntT0915/0924(2) - K0041b) TeljesítéskéntT005 - K0915/0924(3)c) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként (tőkerész)T05505/0583(2) - K0021T0022 K05505/0583(2)d)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4522
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Kölcsön nyújtása

Kérdés: A 2014. évi jogszabályi előírásokat figyelembe véve önkormányzat vagy polgármesteri hivatal adhat-e kölcsönt egy egyesületnek vagy egyéb civilszervezetnek? A kölcsön célja: pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló beruházás előfinanszírozása, illetve önrész biztosítása. A kölcsönre kötelező-e kamatot felszámítania az önkormányzatnak?
Részlet a válaszból: […]tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység;- pénzügyi szolgáltatás közvetítése;- letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás;- hitelreferencia-szolgáltatás.Sok eset fordul elő, amikor pénzkölcsön nyújtásáról beszélünk. A jogszabály szerint ezek az esetek a következők:- a cég kölcsönt ad kapcsolt vállalkozásának,- a cég kölcsönt ad egy másik, nem kapcsolt vállalkozásnak,- a cég kölcsönt ad a magánszemély tulajdonosának,- magánszemély tulajdonos tagi kölcsönt ad a cégének.Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy az adott kölcsönnyújtás nem minősül-e engedélyköteles szolgáltatásnyújtásnak, azaz üzletszerűen nyújtják-e. A pénzkölcsönnyújtás szolgáltatási tevékenység. A kérdés csak, hogy ezt a kölcsönnyújtást üzletszerűen adják-e, egyszeri vagy többszöri alkalommal, rendszeresen és haszonszerzés céljából-e vagy sem. Az üzletszerűség akkor valósul meg, ha ellenérték fejében nyereség képződik, illetve vagyonszerzés végett előre egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésére irányuló, rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység végzése történik.Nem minősül pénzkölcsön nyújtásának:- a munkáltató által a munkavállaló részére szociális céllal - esetileg - adott kölcsön,- az egymással áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások vagy természetes személyek által e jogviszonyra tekintettel adott halasztott fizetés vagy előleg (kereskedelmi kölcsön), ide nem értve a pénzügyi intézmény által kötött ilyen ügyleteket,- a biztosítóintézet által az életbiztosítási kötvény tulajdonosának nyújtott kötvénykölcsön,- az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott tagi kölcsön, valamint- az önkormányzat által adott lakáscélú vagy szociális kölcsön.Mindezekből következik, hogy a helyi önkormányzat, ha pénzbeli kölcsönt nyújt, és az nem lakáscélú, illetve nem szociális kölcsön, akkor az engedélyköteles tevékenység. Ez akkor is így lesz, ha önkormányzatuk egyesületnek, illetve civilszervezetnek nyújt kölcsönt.Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) sem és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) sem szabályozza az államháztartásban az önkormányzatok kölcsönnyújtását. Az önkormányzat viszont köteles a gazdálkodásában a jogszabályi keretek között, illetve jogszabály általi felhatalmazás keretében eljárni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3693
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,