Koncesszió

Kérdés: Önkormányzatunk építési koncessziót kötne egy vállalkozóval, amelynek keretén belül a vállalkozó az önkormányzat strandján élménytornyot építene. Az önkormányzat könyveiben ezt hogyan kell kimutatni? Ha a koncesszió lejárta után a tárgyi eszköz az önkormányzathoz kerül, akkor milyen értéken kell nyilvántartanunk?
Részlet a válaszából: […] ...koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény szabályozza akizárólagosan az állam vagy a helyi önkormányzat által végezhető gazdaságitevékenységek gyakorlásának, időleges joga koncessziós szerződés keretébentörténő átengedésének részletes szabályait....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.
Kapcsolódó címkék:  

Koncessziós ügylet áfája

Kérdés: Az Áfa-tv. 259. § 4. pontjában szereplő bérbeadás-bérbevétel fogalomban szereplő egyéb jogviszony tartalmazza-e az üzemeltetési szerződésen alapuló jogviszonyon túlmenően a koncessziós szerződésen alapuló jogviszonyt?
Részlet a válaszából: […] ...tartalma alatt a jogosult az ellenérték egészét vagytúlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles. Akoncessziós szerződésben az állam, önkormányzat, önkormányzati társulás atevékenység időleges jogát adja át. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.
Kapcsolódó címkék:    

Koncesszióba adott eszközök nyilvántartása

Kérdés: Koncesszióba adott eszközök esetén év végén kötelező-e a vállalkozás által kimutatott nettó értéken szerepeltetni a mérlegben ezeket az eszközöket, vagy lehetséges az önkormányzat által kimutatott nettó értéken? 2007. január 1-jével ezek az eszközök átkerülnek az üzemeltetésre, kezelésbe átadott eszközök közé? Év végén korrigálni kell-e a vállalkozás által kimutatott nettó értékre az eszközöket a könyvekben?
Részlet a válaszából: […] ...valamint kizárólagosan az államvagy az önkormányzat hatáskörébe utalt tevékenységek gyakorlásának egyiklehetséges módja mindezek koncessziós szerződés alapján való átengedése.A szerződéskötést külön törvény szabályozza.A szerződés megkötése a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.
Kapcsolódó címke: