Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott koncesszió tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Koncesszió

Kérdés: Önkormányzatunk építési koncessziót kötne egy vállalkozóval, amelynek keretén belül a vállalkozó az önkormányzat strandján élménytornyot építene. Az önkormányzat könyveiben ezt hogyan kell kimutatni? Ha a koncesszió lejárta után a tárgyi eszköz az önkormányzathoz kerül, akkor milyen értéken kell nyilvántartanunk?
Részlet a válaszból: […]ellenszolgáltatásként koncessziós díj fizetését írja elő, akkor annak csak legkisebb összegét határozhatja meg. A koncessziós díj megfizetésének módjáról és mértékéről a koncessziós szerződésben kell rendelkezni. Az állam által kötött koncessziós szerződésből származó koncessziós díjat elkülönítetten kell nyilvántartani, amelynek felhasználásáról az Országgyűlés az éves költségvetési törvény elfogadása után határoz. Abban az esetben, ha a koncesszióköteles tevékenység kizárólagos állami tulajdonhoz, vagy az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyhoz kapcsolódik, a koncessziós szerződés megkötése e vagyontárgy tulajdonjogában változást nem eredményez. Az ágazati törvény a bányászati koncessziós szerződés alapján kitermelt természeti kincs feletti tulajdonjog vonatkozásában ettől eltérő rendelkezést állapíthat meg. A koncesszióköteles tevékenységgel összefüggésben létrejött kizárólagos állami tulajdonnak vagy önkormányzati törzsvagyonnak minősülő vagyontárgy az üzembe helyezés időpontjával kerül az állam, illetve az önkormányzat tulajdonába a koncessziós szerződésben rögzített feltételek szerint. A koncessziós szerződés megkötése nem eredményez tulajdonjog-változást, ezért - általános esetben - a 11-13. számlaosztályban lévő, önkormányzati tulajdonban álló, de koncessziós szerződés alapján átadásra kerülő eszközöket át kell vezetni a 16. számlaosztályba. A terv szerinti értékcsökkenést negyedévenként szintén az önkormányzat könyveiben számolják el. bruttó érték kivezetése   T 41231 K 11-13 állományi számlák         41331 bruttó érték átvezetése   T 163 K 41231         41331 értékcsökkenés kivezetése   T 11-13 K 41231     értékcsökkenés számlák 41331   értékcsökkenés átvezetése   T 41231 K 163     41331     terv szerinti értékcsökkenés elszámolása negyed­évenként   T 5931 K 164 és   T 41233 K 5931     41333     Ha koncessziós szerződés keretében felújításra vagy beruházás elvégzésére kerül sor, akkor ezek a kiadások a tulajdonos önkormányzatot terhelik. A szerződésben rögzítettnek megfelelően a felújítási, beruházási munkákat az üzemeltető, kezelő is elvégezheti. A kérdéses esetben is egy ilyen konstrukció jön létre az önkormányzat és a vállalkozó között. Ekkor a vállalkozónak a beruházás kiadásait az önkormányzat felé le kell számláznia. Az önkormányzat a számla összegét a 11-13. számlacsoportban az általános számviteli előírások szerint elszámolja beruházásként vagy felújításként, és a beruházás, felújítás aktivált értékét a 11-13. számlacsoportból átvezeti a 16. számlacsoport megfelelő számláira az előzőekben leírt számviteli elszámolás szerint. Ha a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3224
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Koncessziós ügylet áfája

Kérdés: Az Áfa-tv. 259. § 4. pontjában szereplő bérbeadás-bérbevétel fogalomban szereplő egyéb jogviszony tartalmazza-e az üzemeltetési szerződésen alapuló jogviszonyon túlmenően a koncessziós szerződésen alapuló jogviszonyt?
Részlet a válaszból: […]téríti vagy téríteni köteles. A koncessziós szerződésben az állam, önkormányzat, önkormányzati társulás a tevékenység időleges jogát adja át. A törvény szóhasználatában a bérbeadás, bérbevétel nem a Ptk.-ban definiált bérleti szerződésen alapuló jogviszonyt jelenti, hanem minden olyan jogviszonyt, ahol az igénybevevő az ellenérték időleges használatért fizet a bérbeadónak. Ez alapján a koncessziós jogviszony is bérbeadásnak tekintendő. A régi Áfa-tv. 4/A. §-ában a vagyoni értékű jog gyakorlásának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2156
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Koncesszióba adott eszközök nyilvántartása

Kérdés: Koncesszióba adott eszközök esetén év végén kötelező-e a vállalkozás által kimutatott nettó értéken szerepeltetni a mérlegben ezeket az eszközöket, vagy lehetséges az önkormányzat által kimutatott nettó értéken? 2007. január 1-jével ezek az eszközök átkerülnek az üzemeltetésre, kezelésbe átadott eszközök közé? Év végén korrigálni kell-e a vállalkozás által kimutatott nettó értékre az eszközöket a könyvekben?
Részlet a válaszból: […]alapján való átengedése. A szerződéskötést külön törvény szabályozza. A szerződés megkötése a vagyontárgyak tulajdonjogát nem változtatja meg, az érintett költségvetési szerv mérlegében azokat ki kell mutatni. A koncesszióba adott eszközök értékcsökkenését a költségvetési szerv számolja el, az Szt-vhr.-ben rögzítettek szerint. A koncessziós szerződéssel átadott eszközöket az adott költségvetési szervnél a tárgyi eszközök köréből át kell vezetni a 163. Koncesszióba adott eszközök megfelelő állományi számláira,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1629
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,