Jutalomkönyv elszámolása

Kérdés: Tankerületünk jutalomkönyvet ad tanév végén a jól tanuló diákoknak. A számla könyvelésénél a K3 vagy K4 rovatot kell használnunk?
Részlet a válaszából: […] A K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton kell elszámolni többek között az ellátottaknak nyújtott, máshová nem sorolható pénzbeli juttatásokat, valamint a részükre adott ajándékok kiadásait, ilyen például a könyv. Ezen a rovaton az ellátást nyújtó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Szavalóverseny nyereményének adója

Kérdés: A művelődési központ szavalóversenyt rendezett. A részt vevő gyerekek könyvutalványban részesültek, 2015. január hónapban. A munkáltatónak kell-e járulékot fizetni az utalványok után? 2 gyerek 10 000 forintos, a többi gyerek 5000 forintos utalványt kapott.
Részlet a válaszából: […] ...és a juttatást az államháztartás valamely alrendszeréből fizetik, akkor az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.22. b) pontja alapján a könyvjutalom adómentes, és járulékfizetés sem keletkezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.

Tanulók részére adott könyvvásárlási utalvány

Kérdés: Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.22. pontja szerint adómentes az a juttatás, amelyet az államháztartás – a juttatás forrása alapján akár közvetetten is – valamely alrendszeréből a közoktatásban vagy hasonló képzésben részt vevő gyermek, tanuló a tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával kap (ideértve az iskolai könyvjutalmat is). A gyermekeknek adott könyvvásárlási utalványt a személyi vagy a dologi kiadások között kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] Az adómentes juttatás után nem keletkezik sem a kifizetőnek, sem a magánszemélynek adó- vagy közteher-fizetési, illetve -bevallási kötelezettsége, ebből következően nem kell bérszámfejteni, illetve a Kincstár részére jelenteni. Mindez azt is jelenti, hogy nem fog megjelenni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Iskolai könyvjutalom

Kérdés: Önkormányzatunk a községben működő, de a KLIK fenntartásában lévő általános iskola diákjait jutalmazni szeretné. Van-e ennek olyan formája, ami adó-, illetve járulékmentesen adható? Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.22. b) pontjában szereplő, nem pénzben adott juttatást (például iskolai könyvutalványt) ki és kinek adhat adómentesen?
Részlet a válaszából: […] ...8.22 pont b) alpont alapján adómentesen juttatható a közoktatásban vagy hasonló képzésben részt vevő gyermek, tanuló részére iskolai könyvjutalom (ideértve a könyvutalványt is), valamint tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával természetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.

Tanulmányi versenyen biztosított étel adómentessége

Kérdés: Milyen adózási vonzata van, ha az oktatási intézmény az általa szervezett tanulmányi versenyen pogácsával és üdítővel megvendégeli a tanulókat?
Részlet a válaszából: […] ...vevőgyermek, tanuló a tanulmányi kirándulás, táborozás, továbbá a tanulmányiverseny alkalmával kapja. Ebbe a körbe tartozik az iskolai könyvjutalom is. Ejogszabályi hely értelmében tehát sem az intézményüknek, sem a tanulóknak nemkeletkezik adófizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 12.

Iskolai könyvjutalom, kupa, emlékplakett adózása

Kérdés: 2011-ben a közoktatási intézmény által a tanulóknak tanulmányi eredmény alapján adott könyvjutalmat, versenyek díjazására adott kupát, emlékplakettet hogyan kell adminisztrálni, hova kell könyvelni, és kell-e utána valamilyen közterhet fizetni?
Részlet a válaszából: […] 2011. évben is adómentes az Szja-tv. 1. sz. melléklet 8.22.b) pontja alapján a nem pénzben adott juttatás, amelyet közoktatásban részt vevőgyermek, tanuló tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmávalkap, ideértve az iskolai könyvjutalmat is. E körbe érthető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 17.

Rajzverseny helyezettjeinek adott könyvutalvány

Kérdés: Egy helyi kisebbségi önkormányzat rajzversenyt hirdet. A verseny első három helyezettjét 5000, 3000 és 2000 Ft-os könyvutalvánnyal kívánják díjazni. Kell-e és ha igen, milyen közterhet fizetni a kisebbségi önkormányzatnak a könyvutalványok után?
Részlet a válaszából: […] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény(Szja-tv.) 1. számú melléklet 8.22. pont szerint adómentes az a juttatás,amelyet az államháztartás – a juttatás forrása alapján akár közvetetten is -valamely alrendszeréből a közoktatásban vagy hasonló képzésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Iskolai tanulók év végi könyvjutalma

Kérdés: Általános iskolai tanulók tanév végi könyvjutalma 2010-ben milyen juttatásnak minősül? Kell-e adatot szolgáltatni róla az APEH-nak? Mit kell fizetni utána?
Részlet a válaszából: […] ...táborozás, tanulmányi versenyalkalmával kap (ideértve az iskolai könyvjutalmat is). Az év végén az általános iskola tanulóinak adottkönyvjutalom tehát adómentesnek minősül, így az után semmilyenközteher-fizetési kötelezettség nem keletkezik, és erről adatot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Könyvjutalom

Kérdés: Általános iskolai tanulók tanév végén kapott könyvjutalma (nem utalvány) után kell-e adatot szolgáltatni az APEH-nak, juttatásnak számít-e?
Részlet a válaszából: […] ...képzésben részt vevőgyermeknek, tanulónak (költségvetési, egyházi forrásból vagy a közoktatásiintézmény saját bevételéből) adott könyvjutalom adómentes az Szja-tv. 1. számúmellékletének 8.22. pontja alapján. Az adómentes juttatásokat nem kellszerepeltetni az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 8.

Tanulmányi eredményért adott könyvjutalom könyvelése

Kérdés: Általános iskolában a tanulóknak év végén, a tanulmányi eredmény alapján adott jutalomkönyv elszámolásának mi a módja? Pontosan hogyan könyveljük? Kell-e erről az APEH-nak adatot szolgáltatni? Ha igen, milyen módon és adattartalommal? (A gyerekek többségének nincs adóazonosító jele.) Válaszukat előre is köszönjük.
Részlet a válaszából: […] A Pénzügyminisztérium által – a költségvetési szervek 2008.évi részletes költségvetési előirányzatainak összeállításához – közzétetttájékoztató, az ellátottak egyéb pénzbeli juttatása kiadási előirányzatainaktervezésére vonatkozó rendelkezése (04. űrlap 37....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.
1
2