Kötelező könyvvizsgálat helyi önkormányzati körben

Kérdés: Kötelező-e a helyi önkormányzatoknál 2013-tól a könyvvizsgálat?
Részlet a válaszából: […] ...feltételek fennállása esetén a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) kötelezővé tette a kötelező könyvvizsgálatot.Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) önkormányzati gazdálkodásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 11.

Hitelfelvételi korlát

Kérdés: Egy községi önkormányzat 300 M Ft feletti 2010. évi teljesített kiadással, és 2010. december 31-én fennálló folyószámla-hitelállománnyal könyvvizsgálatra kötelezett-e?
Részlet a válaszából: […] ...felülvizsgáltatni és közzétenni.A törvény előírása szerint a két feltétel együttesfennállása esetén keletkezik az önkormányzatnak könyvvizsgálati kötelezettsége.A likvid hitel az éven belül felvett és visszafizetett, aközszolgáltatási és államigazgatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

A könyvvizsgálati kötelezettségnél a kiadások megállapítása

Kérdés: Az Ötv. 92/A § (2) bekezdése szerint könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok esetében a teljesített kiadások összegének megállapításakor a finanszírozási célú kiadásokat (pl. rövid lejáratú értékpapír-vásárlás) a bevételekkel módosított vagy bruttó összegben kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] Az Ötv. vonatkozó előírása szerint "A helyi önkormányzat, haaz előző évben a teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millióforintot és hitelállománnyal rendelkezik, vagy hitelt vesz fel, köteles..."A rendelkezés nem rögzíti a helyi önkormányzat kiadásainaktartalmát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 5.

Megszűnt közműtársulat hitele miatt a tulajdonos önkormányzat könyvvizsgálati kötelezettsége

Kérdés: Könyvvizsgálatra kötelezettnek kell-e tekinteni az önkormányzatot abban az esetben, ha az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A § (2) bekezdésének megfelelően az előző évi kiadásainak összege meghaladta a 300 millió Ft-ot, és a közműtársulás megszűnése után átveszi annak vagyonával együtt a társulat hitelállományát is, amire egyébként a hitel felvételekor kezességet vállalt, ugyanakkor a közműtársulati lebonyolítási számla a számlarend szerint az idegen pénzeszközök között szerepel?
Részlet a válaszából: […] Az Szt-vhr. 9. mellékletének 3/b. pontja a megszűnővíziközmű-társulattal kapcsolatban a következő rendelkezést tartalmazza:"A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.)Korm. rendelet 14. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 8.

Számvevői munkakör betöltésének követelménye

Kérdés: Közgazdasági diplomám van, érdeklődésem az államháztartásra, a közpénzügyekre, az ellenőrzésre irányul. Szükséges-e az okleveles könyvvizsgálói képesítés a számvevői munkakör betöltéséhez?
Részlet a válaszából: […] Az ÁSZ-tv. 14. § (3) bekezdés szerint a számvevő "ügydöntő, illetőleg ellenőrzési és azt közvetlenül segítő, érdemi feladatokat ellátó felsőfokú végzettségű személy lehet.". Törvényi előírás tehát nem teszi kötelezővé a szakirányú képzettséget. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.

Okleveles pénzügyi revizor által végezhető könyvvizsgálat

Kérdés: Másoddiplomaként szeretném megszerezni az okleveles pénzügyi revizori oklevelet. Ezzel a képesítéssel végezhetek-e majd könyvvizsgálatot?
Részlet a válaszából: […] ...munkaköröket. "Bármely ellenőrzési szakterületen önállóan vagy vezetőként" tevékenykedhet az okleveles pénzügyi revizor, de könyvvizsgálatra nem vállalkozhat (nem lehet bejegyzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.

Kötelező könyvvizsgálat a helyi önkormányzatoknál

Kérdés: Milyen esetekben kötelesek a helyi önkormányzatok magánkönyvvizsgálót megbízni?
Részlet a válaszából: […] ...helyi önkormányzatok gazdálkodását - az Ötv. szerint - az ÁSZ ellenőrzi. Az ÁSZ nem végez könyvvizsgálatot. A megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok képviselő-testülete - pénzügyi beszámolója valódiságának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.

Kormányszervek auditáló tevékenysége

Kérdés: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vagy a Pénzügyminisztérium (PM) ellenőrzési főosztálya auditálhatja a költségvetési szervek pénzügyi beszámolóját?
Részlet a válaszából: […] ...Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok auditáláson könyvvizsgálatot értenek (110. standard). Ilyen értelemben sem a KEHI, sem a PM (sem más fejezet) ellenőrző apparátusa nem auditálhat. Az Áht-vhr. szerint a felügyeleti szerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.

Költségvetési szervek beszámolójának auditálása

Kérdés: Mely költségvetési szervek pénzügyi beszámolóját kötelező auditálni?
Részlet a válaszából: […] ...Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok (110. sz. standard) az auditálás alatt könyvvizsgálatot ért. A költségvetési szervek pénzügyi beszámolójára nem vonatkozik a kötelező könyvvizsgálat. (Kivételként említhető az ÁSZ, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.