Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott könyvvizsgálat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kötelező könyvvizsgálat helyi önkormányzati körben

Kérdés: Kötelező-e a helyi önkormányzatoknál 2013-tól a könyvvizsgálat?
Részlet a válaszból: […]önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) önkormányzati gazdálkodásra, beszámolókészítésre vonatkozó részére 2013. január 1-jén hatályba lépett, és ezzel egyidejűleg az Ötv. ezzel kapcsolatos szabályai hatályukat vesztették, ezért a helyi önkormányzatoknak, mivel az Mötv. ilyen előírást nem tartalmaz, nem kötelező az éves beszámolójuk könyvvizsgálata.Természetesen dönthet úgy a helyi önkormányzat, hogy a saját hatáskörében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3450
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Hitelfelvételi korlát

Kérdés: Egy községi önkormányzat 300 M Ft feletti 2010. évi teljesített kiadással, és 2010. december 31-én fennálló folyószámla-hitelállománnyal könyvvizsgálatra kötelezett-e?
Részlet a válaszból: […]törvény előírása szerint a két feltétel együttes fennállása esetén keletkezik az önkormányzatnak könyvvizsgálati kötelezettsége. A likvid hitel az éven belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez felvett hitel. Az Ötv. 88. § (4) bekezdése szerint a likvid hitel nem esik a hitelfelvételi korlát alá. A 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet (Áhsz.) 9. számú mellékletének 3. b) pontja állapítja meg a likvid hitel igénybevételének elszámolását. A féléves és éves elemi költségvetési beszámoló, a költségvetési jelentés, valamint a negyedéves mérlegjelentések fordulónapján a költségvetési elszámolási számla egyenlege nem lehet negatív, ezért a fordulónapon igénybe vett likvid hitel összegét hitelfelvételként le kell könyvelni, majd a hitelállományt - a számlakivonattal való egyezőség érdekében - a fordulónapot követően a főkönyvből ki kell vezetni a Nemzetgazdasági Minisztérium által az elemi költségvetési beszámoló összeállításához kiadott tájékoztatóban foglaltak szerint. Az önkormányzat a negatív folyószámla-egyenleg esetén a számlakivonat és a hitelintézettel kötött szerződés alapján számolja el a likvid hitelfelvételt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2887
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: A könyvvizsgálati kötelezettségnél a kiadások megállapítása

Kérdés: Az Ötv. 92/A § (2) bekezdése szerint könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok esetében a teljesített kiadások összegének megállapításakor a finanszírozási célú kiadásokat (pl. rövid lejáratú értékpapír-vásárlás) a bevételekkel módosított vagy bruttó összegben kell figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]köteles..." A rendelkezés nem rögzíti a helyi önkormányzat kiadásainak tartalmát. Ezért a kiadások meghatározásánál a helyi önkormányzat előző évi költségvetési beszámolójában kimutatott kiadások összegét kell irányadónak tekinteni. A költségvetési beszámoló az a valóságnak megfelelő, hiteles adatokat tartalmazó dokumentum, amelyben a kiadásokat egyértelműen rögzítik. A kiadások összegének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1474
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Megszűnt közműtársulat hitele miatt a tulajdonos önkormányzat könyvvizsgálati kötelezettsége

Kérdés: Könyvvizsgálatra kötelezettnek kell-e tekinteni az önkormányzatot abban az esetben, ha az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A § (2) bekezdésének megfelelően az előző évi kiadásainak összege meghaladta a 300 millió Ft-ot, és a közműtársulás megszűnése után átveszi annak vagyonával együtt a társulat hitelállományát is, amire egyébként a hitel felvételekor kezességet vállalt, ugyanakkor a közműtársulati lebonyolítási számla a számlarend szerint az idegen pénzeszközök között szerepel?
Részlet a válaszból: […]ezzel összefüggő hitelállományt is a közfeladatot ellátó víziközmű-tulajdonos települési önkormányzat(ok) részére kell átadni. A megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséről (behajtásáról), valamint a társulattól átvett - a hivatkozott kormányrendelet 13. §-ának (5) bekezdése alapján a víziközmű-társulat által a lakossági hozzájárulás megelőlegezésére felvett - hitelállomány visszafizetéséről az önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az önkormányzat által beszedett érdekeltségi hozzájárulást a hitel-visszafizetési kötelezettség fedezetét szolgáló bevételnek kell tekinteni. Az önkormányzat, mint a közfeladatot ellátó víziközmű-tulajdonos, köteles az érdekeltségi hozzájárulással összefüggő követeléseket beszedni, a víziközmű-beruházás megvalósításához kapcsolódó társulattól átvett hitelt visszafizetni. Az e feladatok ellátásával kapcsolatos előirányzatok és előirányzat-teljesítések az önkormányzat költségvetésének részét képezik." Az idézett szabályozás alapján egyértelmű, hogy amennyiben a megszűnt víziközmű-társulatnak hitele volt, az a megszűnést követően a tulajdonos önkormányzat kötelezettségét képezi. Ennek megfelelően a helyi önkormányzatokról szóló idézett törvény 92/A §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1454

5. találat: Okleveles pénzügyi revizor által végezhető könyvvizsgálat

Kérdés: Másoddiplomaként szeretném megszerezni az okleveles pénzügyi revizori oklevelet. Ezzel a képesítéssel végezhetek-e majd könyvvizsgálatot?
Részlet a válaszból: […]szabályozza. Ennek 23. számú melléklete sorolja fel az okleveles pénzügyi revizorok által betölthető munkaköröket. "Bármely ellenőrzési szakterületen önállóan vagy vezetőként" tevékenykedhet
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 90
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Számvevői munkakör betöltésének követelménye

Kérdés: Közgazdasági diplomám van, érdeklődésem az államháztartásra, a közpénzügyekre, az ellenőrzésre irányul. Szükséges-e az okleveles könyvvizsgálói képesítés a számvevői munkakör betöltéséhez?
Részlet a válaszból: […]közvetlenül segítő, érdemi feladatokat ellátó felsőfokú végzettségű személy lehet.". Törvényi előírás tehát nem teszi kötelezővé a szakirányú képzettséget. A gyakorlatban előnyt jelent az okleveles
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 82
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Költségvetési szervek beszámolójának auditálása

Kérdés: Mely költségvetési szervek pénzügyi beszámolóját kötelező auditálni?
Részlet a válaszból: […](Kivételként említhető az ÁSZ, amely 1995 óta önkéntesen, pályázat alapján kiválasztott magánkönyvvizsgálóval auditáltatja pénzügyi beszámolóját.) Az államháztartáson belül az alábbiaknál kötelező a könyvvizsgálat: a társadalombiztosítási alapoknál, az elkülönített állami pénzalapoknál és azoknál a helyi önkormányzatoknál, amelyeknek = a költségvetése meghaladja a 100 millió forintot, = hitelállománya van, vagy = a lélekszáma meghaladja a 10[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 53
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Kormányszervek auditáló tevékenysége

Kérdés: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vagy a Pénzügyminisztérium (PM) ellenőrzési főosztálya auditálhatja a költségvetési szervek pénzügyi beszámolóját?
Részlet a válaszból: […]auditálhat. Az Áht-vhr. szerint a felügyeleti szerv a költségvetési szervei beszámolóját - a tárgyévet követő év április 30-áig - felülvizsgálja. Ez azonban nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásában szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának az elfogadását is (Áht-vhr. 149. §). (A módosítás előtt álló 15/1999. Korm. rendelet szerint - ezzel némileg ellentétben - a felügyeleti és belső[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 50

9. találat: Kötelező könyvvizsgálat a helyi önkormányzatoknál

Kérdés: Milyen esetekben kötelesek a helyi önkormányzatok magánkönyvvizsgálót megbízni?
Részlet a válaszból: […]helyi önkormányzatok több mint egynegyede - kb. 900 önkormányzat - foglalkoztat könyvvizsgálót.) Növekszik azoknak a településeknek a száma is, amelyek önkéntesen foglalkoztatnak magánkönyvvizsgálót (számuk mintegy 60). Ily módon foglalt állást az Alkotmánybíróság 1251/E/1995. sz. határozata, amely arra is felhívta a figyelmet, hogy a számvevő megállapításai is lehetnek tévesek. Törvényes lehetősége van ezért az ellenőrzöttnek, hogy a megállapításokat vitassa, azokra észrevételt tegyen. Az észrevételezés joga ugyanakkor nem jogorvoslat, de az ÁSZ-nak - az ÁSZ-tv. előírása szerint - az észrevételekre reagálnia kell. Miután az ÁSZ jelentései nyilvánosak, a kifogásolt megállapításokat az Országgyűlés és - az ÁSZ internetes honlapján - a legszélesebb közvélemény is megismerheti. A megállapítások nem hatósági döntések, hanem olyan vélemények, amelyek nyomán az ÁSZ javaslatokat fogalmaz meg. E javaslatok elfogadásáról az Országgyűlés, illetőleg az ellenőrzött szervezet (vagy annak felügyeleti szerve) jogosult dönteni. Minimálisra csökkenthető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 49