Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott kormánytisztviselő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közszolgálati tisztviselők képzettségi pótléka

Kérdés: Kaphat-e képzettségi pótlékot az a köztisztviselő, aki könyvelői munkakörben, vállalkozói mérlegképes bizonyítvánnyal látja el a munkáját? A besorolásához szakirányú érettségi bizonyítvány volt a követelmény.
Részlet a válaszból: […]Szintén megállapítható pótlék annak a kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek is, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, feltéve, ha az a munkakör ellátásához szükséges.A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a közszolgálati szabályzatban vagy ügyrendben kell feltüntetni.Tehát a könyvelőnek, aki szakirányú érettségi bizonyítvánnyal láthatja el a munkakört, megállapítható képzettségi pótlék a mérlegképes könyvelői végzettség - mint magasabb szintű, további szakképesítés?- után. Erről a közszolgálati szabályzatban vagy ügyrendben kell rendelkezni. Amennyiben ebben nem szerepel, akkor nem jár képzettségi pótlék.A kormányrendelet a képzettségi pótlék mértékéről is rendelkezik. A mérlegképes könyvelő szakképesítés - jelenlegi szabályok szerint - emelt szintű szakképesítés-ráépülésnek minősül, amely elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető, érettségi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4850

2. találat: Kormánytisztviselő nyugdíjazása és jubileumi jutalma

Kérdés: 2015. május 28-án lesz 40 év munkaviszonyom, szeretném igénybe venni a nyugdíjat. 1976-tól közigazgatásban dolgozom, 17 éve gyámhivatalnál, kormánytisztviselőként. A legelső munkahelyem 1975-ben a városi tanács közületi szolgáltatóüzeménél volt. Érdeklődöm, hogy annál a cégnél eltöltött munkaidőm a jubileumi jutalom kifizetésénél figyelembe vehető-e? Ha nem, érdemes-e addig dolgoznom, hogy jogosult legyek rá? Annak az összege beleszámít a majdani nyugdíjba?
Részlet a válaszból: […]szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint- a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban,- az e törvény, a Ktv., Ktjv., illetőleg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,- az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött időt kell figyelembe venni.Véleményünk szerint a közületi szolgáltatóüzem nem tekinthető Kttv. (Ktv., Ktjv.), Kjt. hatálya alá tartozó szervnek vagy azok jogelőd szervének, így az ott eltöltött idő nem számítható be a jubileumi jutalomba.Amennyiben Ön tovább dolgozik, és eléri a 40 éves jubileumi jutalomra jogosító időt, 5 havi illetménynek megfelelő összegre válik jogosulttá (a jelenleg hatályos előírásokat figyelembe véve).A kérdése alapján Ön feltehetőleg a "nők negyven­éves öregségi nyugdíját" kívánja igénybe venni. Ebben az esetben 40 év jogosultsági idővel kell rendelkezni, mely nem azonos a szolgálati idővel, a jogviszony-igazoláson (ha már[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3854

3. találat: Köztisztviselő téves besorolása - igényérvényesítés

Kérdés: 2013. január 1-jétől az önkormányzattól átkerültem a járási gyámhivatal állományába. Az önkormányzatnál jogi végzettségem ellenére I. besorolási osztály, gyakornok elnevezésű besorolási fokozat, 1. számú fizetési fokozatba soroltak, az I. besorolási osztály fogalmazó elnevezésű besorolási fokozat, 2. számú fizetési fokozat helyett. Az önkormányzatnál megilletett az illetménykiegészítés, az alapilletmény 20%-a. A kormányhivatal a helytelen besorolás miatt újra besorolt, de már csak 10%-os illetménykiegészítéssel. A fentiek miatt hátrány ért az előző munkáltatómnál, mert kevesebb illetményt állapított meg, mint járt volna, de hátrány ért az új munkáltatómnál is, mert illetményem összességében csökkent az előző munkáltatónál lévőhöz képest, annak ellenére, hogy a Kttv. szerint illetményem nem csökkenhetne, hiszen ugyanazt a munkakört látom el.
Részlet a válaszból: […]került sor. E szabály nem volt alkalmazható a települési önkormányzat részéről jogellenesen megállapított illetményre. Jogellenesen megállapított illetmény esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal állományába átkerült köztisztviselő illetményét a Kttv. kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezése alapján történő besorolás szerint, a Kttv. rendelkezéseinek megfelelően kellett megállapítani.A Kttv. megfelelően irányadó 58. §-ának (1) bekezdése szerint nem kell a kormánytisztviselő beleegyezése, ha - a kormányzati szolgálati jogviszony, a feladatkör, a munkavégzés helye szerinti település és az illetmény megváltozása nélkül, ide nem értve a 134. § alapján járó illetménykiegészítés megváltozását - az államigazgatási szerv személyében jogutódlás miatt bekövetkezett változás indokolja a kinevezés módosítását. A hivatkozott paragrafus (2) bekezdése szerint jog­utódlás esetén az annak időpontjában fennálló jog­viszonyból származó jogok és kötelességek a jogutódlás időpontjában a jogelődről (átadó) a jogutód (át­vevő) munkáltatóra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3390

4. találat: Határozott idejű kormánytisztviselői jogviszony megszüntetése felmentéssel

Kérdés: 2012. december 31-én a munkavállaló kormánytisztviselői jogviszonya határozatlanból határozottra változott 2013. december 31-ig. A kormánytisztviselő 2013. augusztus hónapban 40 éves munkaviszonnyal nyugdíjjogosultságot szerez a nők 40 éves nyugdíjához. Mint határozott idejű kinevezéssel rendelkező kormánytisztviselő, nyugdíj miatti munkaviszony-megszűnéskor jogosult-e felmentési időre?
Részlet a válaszból: […]áthelyezés idejére közös megegyezéssel szintén módosítani kell. A kérdésből az nem derül ki, hogy a kinevezés módosítására milyen okból került sor. A Kttv. alapján (61., 68. §) mind lemondással, mind felmentéssel megszüntethető a határozott idejű kormánytisztviselői jogviszony is.A Kttv. 63. §-a (2) bekezdésének f) pontja szerint felmentéssel meg kell szüntetni a kormánytisztviselői jogviszonyt, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. §-a (2a) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételt, azaz a "nők negyvenéves nyugdíjára" való jogosultság feltételeit a felmentési idő leteltekor teljesítő kormánytisztviselő kérelmezi. A nyugdíjjogosultság megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv külön jogszabály szerinti határozatával kell igazolni. Amennyiben a leírtak szerint,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3387

5. találat: Kormánytisztviselő besorolása diploma hiányában

Kérdés: A kormánytisztviselő 2012. december 10-én sikeres záróvizsgát tett, erről hozott az oktatási intézménytől igazolást, mely tartalmazza a vizsga időpontját, az oklevél minősítését (jeles), az oklevél átvételi időpontját (2013. március 2.), azonkívül egy mondatot, mely szerint a jelen igazolás az oklevelet nem helyettesíti. A fentiek alapján szabályosan átsorolhatom-e az igazolás alapján a munkavállalót I. fizetési osztályba, illetve ha igen, milyen dátumtól kezdődően, a záró­vizsga napjával, vagy az igazolás kiadásának napjával, vagy a munkáltatónál történő bemutatás napjával, vagy csak akkor sorolható át, ha megkapja az oklevelét, azaz 2013. március 2.? Ha csak márciusban, akkor visszamenőlegesen készíthető-e 2012. december 10-ével az átsorolás? Amennyiben valaki a nyelvvizsga-bizonyítvány hiánya miatt nem kapta kézhez főiskolai oklevelét, átsorolható-e I. fizetési osztályba, vagy csak akkor, ha az oklevelét is kezébe kapta, és azt a munkáltatónak bemutatta?
Részlet a válaszból: […]oklevelet a szükséges nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett. Ha a hallgató a záróvizsga időpontjában már bemutatta azt az okiratot, amely a nyelvvizsgára vonatkozó követelmények teljesítését igazolja, az oklevelet a sikeres záróvizsga napjától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni számára. Az nem derül ki a kérdésből, hogy milyen oka lehet annak, hogy az oklevél - 2012. december 10-ei sikeres záróvizsga esetén, az idézett törvényi rendelkezések mellett - csak 2013 márciusában kerül kiadásra (esetleg az ünnepélyes átadás időpontja miatt történik ekkor).A Kttv. 119. §-a alapján a kormánytisztviselő az I. besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a feladatkörére előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget szerzett. A felsőfokú végzettséget az oklevél igazolja. A köztisztviselő I. besorolási osztályba tehát csak akkor sorolható be, ha rendelkezik az oklevéllel, és az a feladatkörére előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget tanúsít. A Kttv. 9. §-ának (3) bekezdése kimondja, hogy a Kttv. hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről, vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a közszolgálat létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges. Ennek megfelelően többek között a besorolásához szükséges adatokat és tényeket is a köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek igazolnia kell.Mindezek alapján az I. besorolási osztályba való átsorolást akkortól kell elvégezni, amikor a felsőfokú szakirányú iskolai végzettség meglétét a köztisztviselő igazolni tudja. Ezért a köztisztviselő legkorábban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3374
Kapcsolódó tárgyszavak: ,