Közszolgálati tisztviselők képzettségi pótléka

Kérdés: Kaphat-e képzettségi pótlékot az a köztisztviselő, aki könyvelői munkakörben, vállalkozói mérlegképes bizonyítvánnyal látja el a munkáját? A besorolásához szakirányú érettségi bizonyítvány volt a követelmény.
Részlet a válaszából: […] ...képzettségi pótlék állapítható meg a személyi juttatások előirányzat terhére. Szintén megállapítható pótlék annak a kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek is, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Kormánytisztviselő nyugdíjazása és jubileumi jutalma

Kérdés: 2015. május 28-án lesz 40 év munkaviszonyom, szeretném igénybe venni a nyugdíjat. 1976-tól közigazgatásban dolgozom, 17 éve gyámhivatalnál, kormánytisztviselőként. A legelső munkahelyem 1975-ben a városi tanács közületi szolgáltatóüzeménél volt. Érdeklődöm, hogy annál a cégnél eltöltött munkaidőm a jubileumi jutalom kifizetésénél figyelembe vehető-e? Ha nem, érdemes-e addig dolgoznom, hogy jogosult legyek rá? Annak az összege beleszámít a majdani nyugdíjba?
Részlet a válaszából: […] ...a Kttv. 150. §-ának (3) bekezdés alapján a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál- A Kttv., Ktv., Ktjv. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és kormánytisztviselői jogviszonyban eltöltött időt,-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Határozott idejű kormánytisztviselői jogviszony megszüntetése felmentéssel

Kérdés: 2012. december 31-én a munkavállaló kormánytisztviselői jogviszonya határozatlanból határozottra változott 2013. december 31-ig. A kormánytisztviselő 2013. augusztus hónapban 40 éves munkaviszonnyal nyugdíjjogosultságot szerez a nők 40 éves nyugdíjához. Mint határozott idejű kinevezéssel rendelkező kormánytisztviselő, nyugdíj miatti munkaviszony-megszűnéskor jogosult-e felmentési időre?
Részlet a válaszából: […] ...kormányzati szolgálati jogviszony tartósan távol levő kormánytisztviselő helyettesítése céljából, vagy esetenként szükségessé váló feladat elvégzésére, illetve tartós külszolgálat ellátására létesíthető határozott időre. A kormányzati szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.

Köztisztviselő téves besorolása - igényérvényesítés

Kérdés: 2013. január 1-jétől az önkormányzattól átkerültem a járási gyámhivatal állományába. Az önkormányzatnál jogi végzettségem ellenére I. besorolási osztály, gyakornok elnevezésű besorolási fokozat, 1. számú fizetési fokozatba soroltak, az I. besorolási osztály fogalmazó elnevezésű besorolási fokozat, 2. számú fizetési fokozat helyett. Az önkormányzatnál megilletett az illetménykiegészítés, az alapilletmény 20%-a. A kormányhivatal a helytelen besorolás miatt újra besorolt, de már csak 10%-os illetménykiegészítéssel. A fentiek miatt hátrány ért az előző munkáltatómnál, mert kevesebb illetményt állapított meg, mint járt volna, de hátrány ért az új munkáltatómnál is, mert illetményem összességében csökkent az előző munkáltatónál lévőhöz képest, annak ellenére, hogy a Kttv. szerint illetményem nem csökkenhetne, hiszen ugyanazt a munkakört látom el.
Részlet a válaszából: […] ...megállapított illetmény esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal állományába átkerült köztisztviselő illetményét a Kttv. kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezése alapján történő besorolás szerint, a Kttv. rendelkezéseinek megfelelően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.

Kormánytisztviselő besorolása diploma hiányában

Kérdés: A kormánytisztviselő 2012. december 10-én sikeres záróvizsgát tett, erről hozott az oktatási intézménytől igazolást, mely tartalmazza a vizsga időpontját, az oklevél minősítését (jeles), az oklevél átvételi időpontját (2013. március 2.), azonkívül egy mondatot, mely szerint a jelen igazolás az oklevelet nem helyettesíti. A fentiek alapján szabályosan átsorolhatom-e az igazolás alapján a munkavállalót I. fizetési osztályba, illetve ha igen, milyen dátumtól kezdődően, a záró­vizsga napjával, vagy az igazolás kiadásának napjával, vagy a munkáltatónál történő bemutatás napjával, vagy csak akkor sorolható át, ha megkapja az oklevelét, azaz 2013. március 2.? Ha csak márciusban, akkor visszamenőlegesen készíthető-e 2012. december 10-ével az átsorolás? Amennyiben valaki a nyelvvizsga-bizonyítvány hiánya miatt nem kapta kézhez főiskolai oklevelét, átsorolható-e I. fizetési osztályba, vagy csak akkor, ha az oklevelét is kezébe kapta, és azt a munkáltatónak bemutatta?
Részlet a válaszából: […] ...- csak 2013 márciusában kerül kiadásra (esetleg az ünnepélyes átadás időpontja miatt történik ekkor).A Kttv. 119. §-a alapján a kormánytisztviselő az I. besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a feladatkörére előírt szakirányú felsőfokú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.
Kapcsolódó címkék: