Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott kötelezettségek tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Elévült kötelezettség

Kérdés: Önkormányzatunk jelenleg is nyilvántart egy 2013. évi szállítói kötelezettséget. A szállítói partner egyik évben sem küldött fizetési felszólítást és egyenlegközlőt sem. Elévülésre hivatkozva kivezethetjük-e a könyveinkből a tartozásunkat? Milyen dokumentumok szükségesek ehhez?
Részlet a válaszból: […]kizáró megállapodás semmis (Ptk. 6:22. §).Az elévülési időt a behajtás érdekében tett cselekmények megszakítják. A kérdés szerint a szállító semmilyen behajtási cselekményt nem tett, feltehetően elévülésre vonatkozó megállapodást nem kötöttek, így a 2013 óta fennálló kötelezettség elévültnek tekinthető, kivezethető.Az Szt. előírása szerint egyéb bevételként kell elszámolni az elévült kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik.Ha a kötelezettség a könyvekben kimutatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5339
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Negatív bankszámlaegyenleg

Kérdés: A Költségvetési Levelek 273. számában, a 4920. kérdésszám alatt megjelent kérdéshez hasonló problémával találtuk szemben magunkat 2020. január 3-án, de intézmény vonatkozásában (óvoda). A bankszámla egyenlege 2019. 12. 31-én -10 687 Ft lett (lényegesen magasabb bankköltségek kerültek levonásra, mint amit terveztünk, számoltunk). Milyen teendőink vannak ezzel kapcsolatban? Hogyan kell majd az év végi beszámolóban szerepeltetni ezt a negatív egyenleget?
Részlet a válaszból: […]lesz hosszú lejáratú hitel. A mínuszos összeget kötelezettségként fogják kimutatni, nem lesz különbség az önkormányzatok és azok költségvetési szervei között. Jó megoldás, ha ezt a 2019. évi kötelezettséget kimutatják,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5128
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Kérdés: A 0921 felhalmozási célú önkormányzati támogatások főkönyvön szereplő összegek esetében is szükséges a halasztott eredményszemléletű bevételként könyvelés, valamint - azon összegek esetében, amelyek utalása korábban történik, mint a megvalósítás - a függő kötelezettségként nyilvántartásba vétel?
Részlet a válaszból: […]értékpapírnak nem minősülő beszerzett eszközhöz kapcsolódik, legfeljebb az elengedett kötelezettséghez kapcsolódóan beszerzett eszköz könyv szerinti értékének összegéig,b) fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszközök összegét.A mérlegben a halasztott eredményszemléletű bevételek között az Szt. 45. §-a (1) és (2) bekezdése szerintieket kell kimutatni azzal, hogy az Szt. 45. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti fejlesztési célra kapott támogatáson a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit kell érteni, illetve meg kell szüntetni a halasztott eredményszemléletű bevételt a támogatás visszafizetésének elszámolásakor is.Számviteli elszámolása a következő:443. Halasztott eredményszemléletű bevételekIdőbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint] T923 - K443Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet követelést nyilvántartani az egységes rovatrend szerint:B11. Önkormányzatok működési támogatásai,B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről,B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások,B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről,B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól,B8122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása,B8124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása,B813. Maradvány igénybevétele,B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések,B816. Központi, irányító szervi támogatás,B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei,B823. Külföldi értékpapírok kibocsátása,B824. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől,B825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől,B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei ésB84. Váltóbevételek rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.A támogatást a folyósítással egyidejűleg fogják követelésként és teljesítésként könyvelni.A felhalmozási célú önkormányzati támogatások számviteli elszámolása a következő:1. előirányzat a költségvetési számvitel szerinta) bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)   T001 - K0921b) kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)   T05(1) - K0012. támogatás folyósítása költségvetési számvitel szerinta) követelésként   T0921 - K0041b) teljesítésként T005 - K0921c) támogatási előlegnél támogatási kötelezettségként   T044 - K0063. támogatás folyósítása pénzügyi számvitel szerinta) követelésként T3511/3512 - K921/922/923/9244b) teljesítésként T32/33 - K3511/35124. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint]   T923 - K4435. A folyósított (támogatási előleg nélküli támogatásnál, szállítói finanszírozásnál a megállapított) támogatási előleg terhére kötelezettségvállalás, nem szállítói finanszírozásnál a teljesítés elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: az általános kötelezettségvállalási, ki-adás teljesítési szabályok szerint6. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) követelésként   T0916/0925(2) - K0041b) teljesítésként T005 - K0916/0925(3)c) Az 5. pont szerint korábban elszámolt végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítéseként T05(3) - K0037. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerinta) követelésként   T3511/3512 - K922/923b) Teljesítésként (az 5. pont szerint korábban elszámolt kötelezettségek és a követelés összevezetése)   T421 - K3511/35128. Támogatási előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kivezetése a költségvetési számvitel szerint   T006 -K044Függő követelés: olyan pénzeszközre vagy egyéb eszközre vonatkozó, a mérleg fordulónapján fennálló követelés, amelynek mérlegtételkénti szerepeltetése jövőbeni eseménytől függ. Idetartoznak különösen a kapott garanciák, kezességek harmadik felek tartozásaiért, valamint a kapott fedezetek, biztosítékok, zálogtárgyak, óvadékok és az opciós ügylet miatti pénzeszköz vagy egyéb eszköz átvételére vonatkozó követelések.Biztos (jövőbeni) követelés: olyan pénzeszközre vagy egyéb eszközre vonatkozó, a mérleg fordulónapján fennálló követelés, amelynek mérlegtételkénti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4928
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Bankszámlaegyenleg

Kérdés: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat év végi (2018. 12. 28.) bankszámlaegyenlege negatív lett a bank általi pénzforgalmi jutalék terhelése miatt. A negatív egyenleg 1887 Ft. A nemzetiségi önkormányzat folyószámla-hitelkerettel/likvid hitellel szerződés alapján nem rendelkezik, a bank úgynevezett technikai hitelt nyújtott. Hogyan kell majd az év végi beszámolóban szerepeltetni ezt a negatív egyenleget? Hosszú lejáratú hitelként kell kimutatni?
Részlet a válaszból: […]az Áhsz. 43. §-ának (7a) bekezdése szerint:a) az Áhsz. 43. §-ának (6) bekezdése és a (13) bekezdés a) pontja szerinti, ésb) a K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása, K922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.Az Ávr. 46. §-ának (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket teljes összegükben költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kell nyilvántartani.Ha a kötelezettségek esedékessége, a teljesítés határnapja vagy a teljesítésre rendelkezésre álló határ-idő kezdőnapja a költségvetési évre esik, akkor azok a költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek között kerülnek nyilvántartásba vételre. Ha ez későbbi időpontra esik, azt a 0023. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával vagy a 0024. Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával szemben kell nyilvántartásba venni:Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint T0023/0024 - K05(2)Ha a költségvetési évet követően esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek után kell teljesítést nyilvántartásba venni, azt előbb át kell sorolni a költségvetési évben esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé.Ha a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esedékességében változás következik be (például a támogatás kedvezményezettje halasztást kap, hogy a következő évben fizesse vissza a támogatást),[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4920
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Kullancs elleni védőoltás - a munkavállaló nem akarja beadatni magának

Kérdés: Természetvédelmi őrök (közszolgálati tisztviselők) részére a munkáltató kullancs által okozott agyhártyagyulladás (encephalitis) elleni oltást írt elő. Az oltás február hónapban lesz aktuális. A munkáltatónak munkavédelmi kötelezettségei körébe tartozik a védőoltás biztosítása. Megtagadhatja-e a munkavállaló annak felvételét? Ha igen, annak milyen következménye lehet a munkavállalóra?
Részlet a válaszból: […]3. csoportba tartozik), a kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság ajánlásait, a megbetegedésre vonatkozó információkat.Ha a becslés a munkavállaló biztonságának vagy egészségének kockázatát igazolja, az expozíciót meg kell akadályozni, illetve meg kell szüntetni. Amennyiben az expozíció megakadályozása, illetve megszüntetése műszakilag nem lehetséges, az expozíció okozta kockázatot megfelelő intézkedésekkel kell úgy csökkenteni, hogy a munkavállaló egészsége és biztonsága megfelelően védve legyen. Így például az érintett munkavállalók számának csökkentése, megfelelő védőberendezés, védőeszköz (idetartozik a védőoltás is) biztosítása.A munkáltatónak jegyzéket kell vezetnie azokról a munkavállalókról, akik a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők kockázatának vannak kitéve, feltüntetve a végzett munka jellegét, a biológiai tényezőt, továbbá az expozícióval, balesetekkel és zavarokkal kapcsolatos adatokat.A 2-4. csoportba tartozó biológiai tényezőkkel történő tevékenység szándékát első alkalommal a tevékenység megkezdését megelőzően legalább 30 nappal bejelentőlapon kell bejelenteni a munkavédelmi hatóságnak. Biológiai tényezővel kapcsolatos tevékenységet csak abban az esetben lehet végezni, ha a munkavédelmi hatóság ellenőrizte, hogy a szervezett munkavégzésben foglalkoztatott munkavállaló foglalkozás-egészségügyi ellátása biztosított. A munka-vállaló előzetes, időszakos, valamint soron kívüli munkaköri alkalmasságának vizsgálatára és véleményezésére a vonatkozó, 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.A becsléstől függően a munkáltatónak írásban kell meghatározni azoknak a munkavállalóknak a körét, akiknél speciális védelmi intézkedések szükségesek, így különösen a jogszabály mellékletében szereplő védőoltások (így kullancsencephalitis elleni védőoltás) biztosítása indokolt.Amennyiben hatékony védőoltás létezik, a munkáltatónak - a foglalkoztatás feltételeként - a munkavállaló számára a 3. számú mellékletben meghatározott védőoltást fel kell ajánlania térítésmentesen. Az oltóorvos a foglalkozás-egészségügyi orvos, akinek az oltással kapcsolatban jelentési kötelezettsége van. A?munkavállalót tájékoztatni kell a védőoltás elmaradásának előnyeiről, illetve hátrányairól.Tehát a munkáltatónak fel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4916
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Elévült kötelezettség

Kérdés: Önkormányzatunk 2011. évben szolgáltatást vett igénybe, amit nem fizettünk meg. Az évek alatt a szolgáltatást nyújtó (szállító) sem kérte semmilyen formában (fizetési felszólítás) az ellenértéket. 2017-ben elévült kötelezettségként kivezethetjük-e a könyveinkből? Ha igen milyen bizonylat szükséges hozzá? Szükséges-e képviselő-testületi döntés, vagy elég egy tájékoztatás a testület részére? A könyvelése a 9244 "Más különféle eredményszemléletű bevételek" számlával szemben történik a pénzügyi számvitel szerint?
Részlet a válaszból: […]testületi döntés lenne szükséges a kötelezettség kivezetéséhez, de ezt az önkormányzat SZMSZ-e előírhatja. A könyvelés a 9244 "Más különféle eredményszemléletű bevételek" számlával szemben történik. A testület elé a negyedéves pénzforgalmi jelentésnek, illetve az éves beszámolónak kell kerülni, amelynek keretében a testület információt kap a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4642
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Elismert kötelezettség

Kérdés: Költségvetési szervünknél külső ellenőrzés során az alábbi megállapítást, észrevételt tették: "A kötelezettség összesen sora a főkönyvi kivonattal és analitikával megegyezett. A kötelezettség állományának év végi egyeztetése szabályosan megtörtént, ugyanakkor a szállítói kötelezettségről az Szt. 42. §-ának előírása ellenére a szállító partnerek által hitelesített visszaigazolások nem állnak teljeskörűen rendelkezésre, mivel a dokumentáltan kiküldött egyenlegkérő leveleket döntő részben költségvetési intézmények nem igazolták vissza a mérlegkészítés időpontjáig". Ez azt jelenti, hogy a szállító által visszaküldött hitelesített egyenlegközlők jelentik az elismertséget? Véleményünk szerint a könyvvizsgáló felelőssége, hogy a "Külső megerősítési eljárások eredményei (jelen esetben számlaegyenlegek) releváns és megbízható könyvvizsgálati bizonyítékot nyújtanak-e, vagy szükség van-e további könyvvizsgálati bizonyítékra", valamint a könyvvizsgálati bizonyíték megbízhatóbb, ha a gazdálkodóegységen kívüli független forrásokból szerezték be. Kötelezettségegyenlegek esetén megbízható képet a mérlegfordulónap utáni pénzkifizetések, vagy harmadik féltől érkezett levelezés és egyéb nyilvántartások mutatnak, nem pedig az általunk nem teljeskörűen visszakapott és bemutatott egyenlegközlők.
Részlet a válaszból: […]szolgáltatásteljesítésből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó, a költségvetési évben (a mérleg fordulónapjáig) esedékes kötelezettségeket az államháztartási szervezet által elismert, számlázott összegben kell kimutatni mindaddig, amíg az nem került kiegyenlítésre, vagy egyéb módon rendezésre (pl.: elengedés, beszámítás). Az ilyen jellegű kötelezettségek mérlegben történő szerepeltetésének nem feltétele, hogy a számla készítésének időpontja a mérleggel lezárt évben legyen.A kötelezettség állományba vételének feltétele, hogy- a másik fél által megtörtént a teljesítés,- azt a vállalkozás elfogadta, elismerte, és- pénzben kifejezett az ellenérték.A szállítókkal szembeni kötelezettség esetén a teljesítés abban az esetben lesz elfogadott, elismert kötelezettség, ha azt sem mennyiségi, sem minőségi szempontból nem vitatja a költségvetési szerv. Abban az esetben, ha kifogást emeltek adott teljesítésekkel kapcsolatban, akkor abból csak elismert kötelezettség összegét szerepeltetik a nyilvántartásukban.Javasoljuk, hogy belső szabályzatukban rendelkezzenek arról, hogy mit tekintenek elismert kötelezettségnek a mérlegben történő szerepeltetés egyértelműsége miatt, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4465
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Folyószámla-egyenleg

Kérdés: A bankszámlánknak negatív egyenlege van, mivel a zárlati tételeket rátette a bank. Költségvetési szervről van szó. Mi lehet a megoldás?
Részlet a válaszból: […]szabályai szerint könyveljék. A negatív bankszámlaegyenleg rövid lejáratú hitelként, likvid hitelként kerül elszámolásra.Likvid hitel a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is. A Stabilitási tv. lehetővé teszi az önkormányzatok esetében, hogy likvid hitelt vegyenek fel (naptári éven belül visszafizetendő hitelt)
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4437
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Támogatás miatti kötelezettség

Kérdés: Kérdésünk a szállítói finanszírozással, utófinanszírozott támogatások elszámolásával, kötelezettségek közül történő kivezetésével kapcsolatos. Az EMIR program által, a támogatótól kapott értesítés alapján az előírt kötelezettségeinket kivezethetjük-e?
Részlet a válaszból: […]Korm. rendelet 59. §-ának (2) bekezdése szerint:"(2) Ha a kifizetési igénylés hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított 30 - szállítói finanszírozás esetén 15 - napon belül legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével, az adott igénylésben szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra és a hiba javítására kell felhívni a kedvezményezettet. Ha a hiány pótlására és a hiba javítására a kitűzött hiánypótlási határidőn belül nem kerül sor, ez a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását eredményezi, ebben az esetben további hiánypótlásnak nincs helye.(3) Ha a megvalósítás nyomon követése vagy folyamatba épített ellenőrzése során nem merült fel olyan probléma, amely miatt a támogatás kifizetését fel kellene függeszteni, a közreműködő szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 45 - szállítói finanszírozás esetén 30 - napon belül kifizeti. A szállítói és utófinanszírozást vegyesen tartalmazó kifizetési igénylés esetében is biztosítani kell a szállító részére 30 napon belül történő kifizetést."Mindebből következik, hogy a benyújtott számlákat a támogató ellenőrzi, majd ezt követően, ha mindent rendben talált, akkor a számla szerinti összeget átutalja a szállító részére. Erről az utalásról értesíti a kedvezményezettet. Az EMIR program lehetőséget nyújt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3664

10. találat: Követelések és kötelezettségek mérlegben történő kimutatása

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk. Negyedév végén mi számít szállítói állománynak? A negyedév végéig beérkezett, ki nem egyenlített számlák, vagy a negyedéves mérlegjelentés elkészítéséig, illetve a negyedévet követő hó 15-éig beérkezett, ki nem fizetett, az adott tárgyidőszakra rögzített számlák? Negyedév végén mi számít vevőállománynak? A negyedév végéig kiállított, be nem fizetett számlák, vagy a negyedéves mérlegjelentés elkészítéséig, illetve a negyedévet követő hó 15-éig kiállított, ki nem fizetett, az adott tárgyidőszakra rögzített számlák?
Részlet a válaszból: […]térítési díjak, hatósági díjak, adósok), - rövid lejáratú kölcsönöket, visszterhesen átadott pénzeszközöket, - az egyéb követeléseket. Ebből a megfogalmazásból már következik, hogy a követelések könyvekben történő kimutatásának két alapvető és együttes feltétele van. Az egyik a tényleges fizikai teljesítés, a másik a partner által történő elfogadás, elismerés. Így a kérdésre az a válasz, hogy a mérlegforduló napjáig teljesített és elismert követelést kell az adott fordulónapon mind a negyedéves, mind az év végi mérlegben kimutatni. A mérlegkészítés fordulónapja és a készítés időpontja közötti időben megjelenő követeléseket már a következő időszak mérlegében lehet csak kimutatni. A kötelezettségeknél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2105
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést