Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott közbeszerzési díj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bekerülési érték

Kérdés: Korábbi válaszokból úgy értelmeztem, hogy az a díj, amit a Közbeszerzési Értesítőben való közlésért fizetünk mint közbeszerzési díjat, az nem része a bekerülési értéknek. Az lenne a kérdésem, hogy a közbeszerzési eljárás teljes lebonyolításért vállalkozói szerződés alapján kifizetett díj (esetenként több százezer forint) része-e a bekerülési értéknek?
Részlet a válaszból: […]A jogszabály a beruházáslebonyolítás közvetlen költségeit jelöli meg többek között a bekerülési érték részeként, viszont a közbeszerzés lebonyolítása már nem közvetlen költség. Ezért a közbeszerzési
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4782
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Rovatrend II.

Kérdés: Milyen rovatokra kell könyvelni az alábbi tételeket?
- Beruházáshoz/felújításhoz kapcsolódó közbeszerzési díj;
- tűzcsapok beszerzése;
- nyomdai szolgáltatások (szakmai kiadványokhoz).
Részlet a válaszból: […]felmerülő kötelező jellegű díjakat, így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díjat, pótdíjat, elektronikus útdíjat, a járművek műszaki vizsgáztatásának díját, a zöldkártya hatósági díját, a közbeszerzési díjat, a közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosítékot.Szintén ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokat, így különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges kiadásokat (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés, behajtási költségátalány), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért fizetett összegeket a K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések rovaton elszámolandó kiadások kivételével, az adóhatóság által kiszabott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4234
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Bekerülési érték

Kérdés: Beruházáshoz, illetve felújításhoz kapcsolódó, külön számlán szereplő szállítási költség, műszaki ellenőrzés és közbeszerzési díj részét képezi-e a bekerülési értéknek?
Részlet a válaszból: […]kivitelezés fajtájától függően (vásárolt, saját előállítású, idegen vállalkozó által előállított) eltérően kell kezelni. Az eszközöknek a valós piaci értékükhöz leginkább közelítő értéken kell szerepelniük a könyvekben. Az eszközhöz egyedileg kapcsolható költségek kerülnek figyelembevételre.Tehát a külön számlán szereplő szállítási költség a bekerülési érték része lesz.A műszaki ellenőrzés is része a beruházásnak, függetlenül attól, hogy a beruházás megvalósításának mely szakaszában jelentkezik. Amennyiben több éven keresztül folyik egy nagy, komplex beruházás, akkor ezeknek a részfeladatoknak a műszaki ellenőrzése is feltétele lesz a fentebb említett üzembe helyezésnek, és ezek a költségek még az üzembe helyezést megelőzően jelentkeznek. Így a műszaki ellenőrzés az üzembe helyezés érdekében történik, az üzembe helyezést megelőző tevékenység és az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható.A bekerülési érték tartalma a használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök idegen vállalkozó általi felújítási munkák esetén a következők:- az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítása érdekében,- a felújítás befejezéséig felmerült,- az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolhatótervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak a K71. Ingatlanok felújítása, a K72. Informatikai eszközök[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4216
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó költségek elszámolása

Kérdés: A közbeszerzési eljárás lebonyolításával intézményünk egy erre szakosodott irodát bízott meg. Hol, melyik főkönyvi számon kell ennek költségeit kimutatni? A kötelező érintésvédelmi felülvizsgálat, valamint az abban foglalt javítások költségeit hol kell megtervezni (felújítás - dologi kiadás)?
Részlet a válaszból: […]iroda egy adott, konkrét beruházáshoz kapcsolódóan bonyolítja le a közbeszerzési eljárást. Az a) és b) pontban foglalt esetekben az iroda által végzett munka ellenértékét az iroda által kiállított számla alapján az 5. Számlaosztályban az 552. Különféle szolgáltatási kiadások között kell kimutatni. Az a) pontban foglalt esetben a szerződés általános jellegű, így a számlában szereplő összeg nem kapcsolható közvetlenül egyetlen beszerzéshez sem. A c) pont esetében a közbeszerzési eljárási költségek közvetlenül az adott beruházás megvalósítása érdekében merülnek fel, a beruházással közvetlen kapcsolatban vannak, ahhoz hozzárendelhetők, ezért felhalmozási kiadásként számolandók el. A kötelező érintésvédelmi felülvizsgálat, valamint a kapcsolódó javítások költségeinek elszámolásánál az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 9. pontja szerint kell eljárni. A törvény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1147
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Kedvezményes mobiltelefon-vásárlás könyvviteli elszámolása

Kérdés: A központosított közbeszerzéshez csatlakozva intézményeink dolgozóiknak kedvezményes mobiltelefon-készülékeket vásároltak, ennek következtében a dolgozók kedvezményes mobilszolgáltatásban részesülnek. Az intézmény könyvvitelében kell-e szerepelnie az intézmény által a dolgozóinak vásárolt mobiltelefon-készüléknek, illetve a szolgáltató által kiállított számlának, ha igen, akkor hogyan kell elszámolni, könyvelni? Kinek kell fizetni a közbeszerzés után a 125/1996. Korm. rendelet szerinti 2 százalékot, és milyen nyilvántartást kell vezetni róla?
Részlet a válaszból: […]elszámolni. Természetesen erre vonatkozóan vizsgálni kell a természetbeni juttatás adózási szabályait is. Felhívom a figyelmét, hogy a kedvezményes mobiltelefon-szolgáltatás áfájával a 4. lapszám 109. számú kérdésére, a kedvezményes mobilkészülékek használatának szja-vonzatára a Költségvetési Levelek 5. számának 151. kérdésére adott válaszban foglalkoztunk. Abban az esetben, ha a számla az intézmény nevére szól, és a dolgozók használatba veszik át a készülékeket, az elszámolás módja a következő: az intézményi számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően dönteni kell, hogy a készülékek éven túl vagy éven belül használódnak el; az éven túli elhasználódásnál az értékhatártól függően lehet a készülékek beszerzését a tárgyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 194

6. találat: Bekerülési érték - közbeszerzési díj

Kérdés: A közbeszerzési díj része-e a bekerülési értéknek?
Részlet a válaszból: […]beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege." A közbeszerzési díj mértékére a Kbt-vhr. 5/A. §-ának (2) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza: "A közbeszerzési díj alapja a keretszerződés alapján megvalósuló intézményi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, legfeljebb 2%." A két jogszabály együttes alkalmazásával egyértelműen rögzíthető, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 17
Kapcsolódó tárgyszavak: ,