Bekerülési érték

Kérdés: Korábbi válaszokból úgy értelmeztem, hogy az a díj, amit a Közbeszerzési Értesítőben való közlésért fizetünk mint közbeszerzési díjat, az nem része a bekerülési értéknek. Az lenne a kérdésem, hogy a közbeszerzési eljárás teljes lebonyolításért vállalkozói szerződés alapján kifizetett díj (esetenként több százezer forint) része-e a bekerülési értéknek?
Részlet a válaszából: […] ...jelöli meg többek között a bekerülési érték részeként, viszont a közbeszerzés lebonyolítása már nem közvetlen költség. Ezért a közbeszerzési díj sem, és a közbeszerzés lebonyolítási költsége sem része a bekerülési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.
Kapcsolódó címkék:  

Rovatrend II.

Kérdés: Milyen rovatokra kell könyvelni az alábbi tételeket?
- Beruházáshoz/felújításhoz kapcsolódó közbeszerzési díj;
- tűzcsapok beszerzése;
- nyomdai szolgáltatások (szakmai kiadványokhoz).
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzési díj nem számolható el a beruházás bekerülési értékeként, hanem a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolni.Az Áhsz. a rovatok tartalmának meghatározásáról szóló fejezete szerint ezen a rovaton kell elszámolni többek közöttd)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.
Kapcsolódó címkék:  

Bekerülési érték

Kérdés: Beruházáshoz, illetve felújításhoz kapcsolódó, külön számlán szereplő szállítási költség, műszaki ellenőrzés és közbeszerzési díj részét képezi-e a bekerülési értéknek?
Részlet a válaszából: […] ...a bekerülési érték részét képezik.Az Áhsz.-ben nem szereplő, nem felsorolt járulékos költségek (pl. biztosítási díj, hitelkamat, közbeszerzési díj, szakértői díj, hatósági igazgatási, szolgáltatási díj) nem részei a bekerülési értéknek. Ezek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.
Kapcsolódó címkék:  

Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó költségek elszámolása

Kérdés: A közbeszerzési eljárás lebonyolításával intézményünk egy erre szakosodott irodát bízott meg. Hol, melyik főkönyvi számon kell ennek költségeit kimutatni? A kötelező érintésvédelmi felülvizsgálat, valamint az abban foglalt javítások költségeit hol kell megtervezni (felújítás - dologi kiadás)?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre adandó pontos válaszhoz a szolgáltatóirodávalkötött szerződés ismerete is szükséges volna. Ugyanis a szerződés tartalmahatározza meg a könyvviteli elszámolást. A szerződés tartalmát tekintve akövetkező esetek fordulhatnak elő:a) az intézménynél valamennyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 9.
Kapcsolódó címkék:  

Kedvezményes mobiltelefon-vásárlás könyvviteli elszámolása

Kérdés: A központosított közbeszerzéshez csatlakozva intézményeink dolgozóiknak kedvezményes mobiltelefon-készülékeket vásároltak, ennek következtében a dolgozók kedvezményes mobilszolgáltatásban részesülnek. Az intézmény könyvvitelében kell-e szerepelnie az intézmény által a dolgozóinak vásárolt mobiltelefon-készüléknek, illetve a szolgáltató által kiállított számlának, ha igen, akkor hogyan kell elszámolni, könyvelni? Kinek kell fizetni a közbeszerzés után a 125/1996. Korm. rendelet szerinti 2 százalékot, és milyen nyilvántartást kell vezetni róla?
Részlet a válaszából: […] ...az értékhatártól függően lehet a készülékek beszerzését a tárgyi eszközökre vonatkozó szabályok szerint elszámolni.A közbeszerzési díjat, ha az egyedileg az adott eszközökhöz hozzárendelhető, akkor az állományba tartozásra vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 18.

Bekerülési érték - közbeszerzési díj

Kérdés: A közbeszerzési díj része-e a bekerülési értéknek?
Részlet a válaszából: […] ...üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege."A közbeszerzési díj mértékére a Kbt-vhr. 5/A. §-ának (2) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza: "A közbeszerzési díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.
Kapcsolódó címkék: