Önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó közérdekű kötelezettségvállalás

Kérdés: Önkormányzatunk szerződést kíván kötni egy társasággal, amely megújuló energiaforrást hasznosító fotovoltaikus kiserőművet létesít a település külterületén, több helyrajzi számot érintően, melyek magántulajdonban vannak. A beruházás érint még két utat, melyből az egyik önkormányzati tulajdonban van, amit ki kell szélesíteni és fel kell újítani. A szélesítés érint szomszédos földrészletet is, amely magántulajdonban van. A beruházás megvalósítása előfeltételeinek teljesítése érdekében a társaság vállalja, hogy az önkormányzat részére a földrészlet – telekalakítással vegyes – adásvétel útján történő megszerzéséhez szükséges forrást, azaz a vételárat (ügyvédi letétbe helyezéssel [teljesítési letét], vagy közvetlenül a tulajdonosnak történő teljesítéssel) és a járulékos költségek (jogi szolgáltatás, értékbecslés stb. díja, eljárási díjak, illetékek) fedezetét köz-érdekű kötelezettségvállalásként biztosítja. Az önkormányzat az utat a beruházás megvalósítása után térítésmentesen átveszi. Az önkormányzat fogadhat-e közérdekű kötelezettségvállalásként ilyen összeget, illetve mi a könyvelése ennek?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint közút építésének, kiszélesítésének érdekében vásárolja meg az önkormányzat a földterületet, és ehhez nyújt támogatást, közérdekű kötelezettségvállalásként a társaság.Az önkormányzat köti az adásvételi szerződést a magánszeméllyel. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Térfigyelő kamerarendszer térítésmentesen

Kérdés: Önkormányzatunk a helyi polgárőr-egyesülettől térítésmentesen átveszi a térfigyelő kamerarendszert. A rendszer könyv szerinti értéke 0 forint. A kamerarendszer áfa szempontjából minősülhet-e közcélú adománynak?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése szerint ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [2. § a) pontja] az is, ha az adóalany a terméket a vállalkozásából véglegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére, vagy általában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Közcélú juttatás iskolai alapítványból

Kérdés: Iskolai alapítványunk adómentesen adhat-e a tanulóknak pl. művészeti iskolai hozzájárulási támogatást, osztálykirándulásra, erdei iskolai részvételre szállási, étkezési, utazási támogatást? A pedagógusok továbbképzéséhez hozzájárulhatunk-e, illetve az útiköltséget szintén adómentesen kifizethetjük-e? A tanulók, illetve a tanárok nem kapnának közvetlenül kézbe pénzbeli támogatást, hanem a szolgáltatók által kiállított számlát fizetnénk ki. Mindezek az alapítvány alapító okiratában rögzített céljával megegyeznek. Az alapítvány nem folytat vállalkozási tevékenységet, és nem ad ki adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást.
Részlet a válaszából: […] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény(Szja-tv.) 1. sz. melléklet 3.1., 3.3., 3.4. pontjai a következőképpenrendelkeznek az első kérdésüket illetően:A közcélú juttatások körében adómentes:"3.1. a közhasznú, kiemelkedően közhasznú alapítványból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Magánszemély jövedelmének felajánlása rászorulók részére oltás beadatásához

Kérdés: A nekem szánt jutalmat szeretném felajánlani azon emberek részére, akik jövedelmi viszonyaik miatt, bár szeretnék, de nem tudják beoltatni magukat a H1N1 vírus elleni védőoltással. Hogyan, mikor, milyen módon tudom felajánlani a várható jutalmam összegét, a bruttó vagy a nettó összeget a rászorulóknak?
Részlet a válaszából: […] Kérdéses, hogy Ön milyen formában szeretné az oltáshozszükséges összeget eljuttatni az arra rászorulók részére. Ön közvetlenül adnáoda az arra szolgáló pénzösszeget a rászoruló magánszemélyeknek, vagy valamelyszervezett forma igénybevételével tenné ezt, tehát valamely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 2.

Adományok kezeléséhez kapcsolódó bankszámla

Kérdés: Önkormányzatunk közérdekű kötelezettségvállalás számlát nyitott kórházunk javára gyűjtött adományok részére. A kórház önálló intézmény. Az adományokat az ő részére átadjuk. Melyik számlaosztályban (32, 35) nyitunk bankszámlát?
Részlet a válaszából: […] Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 103. § (6) bekezdés m) pontja szerint a költségvetésielszámolási számlájához kapcsolódóan egyéb meghatározott célú pénzeszközök -ideértve a helyi kisebbségi önkormányzatok adományait...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 28.

Falunap megrendezéséhez kapott támogatás

Kérdés: Önkormányzatunk vállalkozóktól, magánszemélyektől a falunap magrendezéséhez támogatást kapott. Van-e valamilyen fizetési kötelezettsége az adományozónak vagy az adományozottnak (áfa, szja)?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzatnak juttatott pénzadomány – ha annakjogszabályi feltételei teljesülnek – közérdekű kötelezettségvállalás céljáraadott támogatásnak minősülhet. Ekkor az önkormányzat adólevonásra jogosítóigazolás kiállítására jogosult a juttató felé. A közérdekű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Közhasznú alapítvány által biztosított étkezés adójogi megítélése

Kérdés: Közhasznú alapítványnál, melynek alapító okiratában szerepel az egészségügyi dolgozók továbbképzésének támogatása, természetbeni juttatásnak, vagy alaptevékenység költségének számít-e az oktatásban részt vevők étkezési költsége? Tudományos előadások lebonyolítása során (szintén alapító okiratban szereplő tevékenység) felszolgált étel, ital reprezentációs költség?
Részlet a válaszából: […] Egy eset adójogi minősítése mindig csak a körülmények,feltételek részletes ismeretében határozható meg. Az adómentes közcélújuttatások körét az Szja-tv. 1. számú mellékletének 3. pontja tartalmazza. A 3.3. pont alapján adómentes "a közérdekűkötelezettségvállalásból,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 23.

Közhasznú alapítvány által biztosított utazás és szállás adójogi megítélése

Kérdés: Két kérdésem van közhasznú alapítványból történt utazási költségtérítés adóvonzatáról. 1. Az alapítvány munkáját önkéntesként segíti egy magánszemély, aki ezért juttatást nem kap, de a helyi bérletét megveszi az alapítvány, az alapítvány nevére szóló számlával rendelkezünk. 2. Az alapítvány közhasznú célja az egészségügyi ellátás támogatása. Ezzel kapcsolatban egészségügyi dolgozók továbbképzési költségeit fizeti ki, ugyancsak az alapítvány nevére szóló szabályos számlára. Kérdésem, hogy az ehhez kapcsolódó utazási és szállásköltség megtérítése (vasúti költség és benzinköltség) milyen adóvonzattal jár? Az alapítvánnyal semmilyen jogviszonyban nem állnak az egészségügyi dolgozók.
Részlet a válaszából: […] Az első kérdés esetében, feltételezve, hogy az önkéntessegítő nem áll munkavégzésre irányuló jogviszonyban az alapítvánnyal (semmunkaviszonyban, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban pl.megbízottként), a részére – az alapítvány nevére szóló számla...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 23.

Önkormányzati gépkocsi térítésmentes átadása

Kérdés: Önkormányzatunk használt gépkocsiját szeretné térítésmentesen a helyi rendőrség vagy egy közalapítvány tulajdonába adni. E tevékenység áfaköteles termékértékesítésnek minősül-e, és áfaszempontból milyen kötelezettségekkel jár?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 7. § (1) bekezdésének a) pontja értelmébentermékértékesítésnek minősül, ha az adóalany a terméket adóalanyiságoteredményező gazdasági tevékenysége köréből kivonja, ideértve a más tulajdonábatörténő átadást is [kivéve a 7. § (3) bekezdésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.

Beteg gyermekek gyógyulásának elősegítése

Kérdés: Közhasznú besorolású alapítvány közhasznú tevékenysége beteg gyermekek gyógyulásának elősegítése. Az alapítvány az operált gyermekek részére karácsonyi, húsvéti gyermekelőadásokat szervez, ezen alkalmakkor ajándékot (édesség, könyv stb.) ad a gyermekeknek, és az ünnepségen vendégül látja őket. Kérdésem az, hogy e kiadásokat terheli-e valamilyen adó- vagy járulékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Mentes a személyi jövedelemadó alól az a kifizetett összeg,amelyet olyan alapítványtól, közalapítványtól, egyesülettől kap a magánszemély,amely nem folytat vállalkozási tevékenységet. Az adómentesség feltétele még,hogy az alapítvány, közalapítvány, egyesület a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.
1
2