Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott közérdekű kötelezettségvállalás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Adományok kezeléséhez kapcsolódó bankszámla

Kérdés: Önkormányzatunk közérdekű kötelezettségvállalás számlát nyitott kórházunk javára gyűjtött adományok részére. A kórház önálló intézmény. Az adományokat az ő részére átadjuk. Melyik számlaosztályban (32, 35) nyitunk bankszámlát?
Részlet a válaszból: […]kapcsolódóan egyéb meghatározott célú pénzeszközök - ideértve a helyi kisebbségi önkormányzatok adományait is - elkülönítésére külön számlát nyithat. A költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó külön alcímű számlákat a 32. számlacsoportnál kell nyilvántartani. Ebben az esetben az adományok fogadására a 32299. Egyéb meghatározott
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2342
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Beteg gyermekek gyógyulásának elősegítése

Kérdés: Közhasznú besorolású alapítvány közhasznú tevékenysége beteg gyermekek gyógyulásának elősegítése. Az alapítvány az operált gyermekek részére karácsonyi, húsvéti gyermekelőadásokat szervez, ezen alkalmakkor ajándékot (édesség, könyv stb.) ad a gyermekeknek, és az ünnepségen vendégül látja őket. Kérdésem az, hogy e kiadásokat terheli-e valamilyen adó- vagy járulékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]szabályokat az Szja-tv. 1. számú mellékletének 3.2.2. pontja tartalmazza. E melléklet 3.3. pontja rendelkezik arról, hogy a közérdekű kötelezettségvállalásból, közhasznú, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezettől, alapítványtól, közalapítványtól természetben kapott vagyoni érték szintén adómentességet élvez akkor, ha azt az alapítvány létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemély kapja. A leírtak alapján tehát adómentes az operált gyermekek részére karácsonyi, húsvéti ünnepek alkalmával szervezett ünnepség keretében adott ajándék és vendéglátás. Az előzőekben ismertetett szabályból következően az adómentesség természetesen csak akkor érvényesülhet, ha a levelében említett közhasznú alapítvány az alapító okiratában rögzítette az említett közhasznú célt. Tekintettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1699

3. találat: Közérdekű kötelezettségvállalás céljára adományozott ingatlan áfája

Kérdés: Önkormányzat közérdekű kötelezettségvállalása teljesítése érdekében adományoz ingatlant egyéb állami szerv részére. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]adományozó a társasági adó alanya lenne, függetlenül attól, hogy az adóalap-csökkentés lehetőségét ténylegesen igénybe lehet-e venni. A kérdés szerint az önkormányzat közérdekű kötelezettségvállalás teljesítése érdekében adományozná az ingatlant egyéb állami szerv részére. A Tao-tv. 7. § (1) bekezdés z) pontja alapján az adózás előtti eredményt csökkenti az adomány. A társasági adóról szóló törvény adomány fogalmába (4. § 1/a.) beletartozik a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélküli szolgáltatás bekerülési értéke. Feltétel továbbá, hogy a jogügyletre vonatkozó dokumentum, körülmény valós tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az nem szolgálja, vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, közérdekű célt. Valamint feltétel az is, hogy az adomány nem jelent az e törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottakon túli vagyoni előnyt az adományozónak. Ha az önkormányzat kötelezettséget vállalt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1421

4. találat: Térítésmentes átadás áfája és bizonylatolása

Kérdés: Kell-e áfát fizetni a költségvetési szervnek a térítésmentes átadás után, ha az eszközt másik költségvetési szervnek adja át? Hogyan kell az Áfa-tv. szerint bizonylatolni?
Részlet a válaszból: […]a kedvezményezetti kör várhatóan kibővül az egyházakkal), és az átadás a Tao-tv.-ben foglalt fő feltételeknek megfelel (azaz az átadónak nem származik az átadásból közvetlenül vagyoni előnye). Nem jár áfakötelezettséggel továbbá, ha törvény írja elő kötelezően az ingyenes átadást [Áfa-tv. 7. § (3) bekezdés], illetve ha a termék kis értékű ajándéknak minősül (alkalomszerűen juttatott adót is tartalmazó értéken 500 forintot, jövőre 5000 forintot nem meghaladó értékű termék). Mivel nem kapcsolódott levonható áfa az eszközhöz, az átadónál nem jár áfakötelezettséggel a kizárólag tárgyi adómentes tevékenységhez használt eszköz átadása. A térítésmentes átadást számlát helyettesítő okmánnyal kell bizonylatolni. Azon áfa csak akkor tüntethető fel, ha az átadó költségvetési szervet az átadás után áfakötelezettség terheli. A számlát helyettesítő okmányon [Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 18. pont] fel kell tüntetni az átadó nevét, címét, adóazonosító számát, az átvevő nevét, címét, adóazonosító számát, a termék megnevezését, a teljesítés időpontját (ami az átadás napja), az adó alapját[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 62