Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott közfeladat ellátása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közfeladatokra nyújtott támogatás

Kérdés: Önkormányzat és a saját alapítású nonprofit kft.-je közfeladat-ellátási szerződést kötött. A közfeladat-ellátásra az önkormányzat támogatást ad a kft.-nek havi finanszírozással, megjelölve, hogy az egyes feladatokra mennyi működési célú támogatást utal. A közfeladat-ellátási szerződés az egyes szolgáltatások árát tartalmazza azzal, hogy a díjak mértéke a kft. mindenkori ügyvezetőjének javaslata alapján a felek (az önkormányzat és a nonprofit kft.) közös megegyezésével módosítható. Ez árat befolyásoló támogatásnak minősül-e vagy nem? A szerződés alapján a kft. az Ötv.-ben meghatározott önkormányzati feladatokat lát el. Az önkormányzat által a közfeladat-ellátásra adott támogatás ellenértéknek minősül-e vagy nem?
Részlet a válaszból: […]összefüggés legyen a végzett tevékenység és a juttatott pénz között. A hangsúly a megrendelő státuszon van, tehát a támogató azért utalja a pénzt, mert cserébe vár valamit, és megfordítva is igaz: a támogatott azért nyújtja a szolgáltatást, mert tőle azt a szolgáltató megrendelte.1. Amennyiben az utalt támogatásért nem történik konkrét kötelezettségvállalás valamely tevékenység végzésére, hanem az általános működést, a tevékenységet finanszírozza, mintegy forráskiegészítésül szolgál, akkor az nem adóalap a támogatottnál, tekintet nélkül arra, hogy mi a támogatás forrása. Az is közömbös, hogy milyen jellegű tevékenységhez utalják, az ilyen módon utalt támogatásnak nincs áfavonzata. (Ez a klasszikus értelemben vett intézményfinanszírozás.) Amennyiben az abból finanszírozott tevékenység nem értékesül más felé, és máshonnan sem jut ellenértéknek minősülő támogatáshoz az adott adóalany, a támogatásból eszközölt beszerzések áfája nem vonható le.2. Amennyiben a támogatás konkrét teljesítéssel közvetlen kapcsolatba hozható, akkor a következő esetek merülhetnek fel jellemzően.a) Ha konkrét tevékenységhez utalják ugyan a támogatást, de meghatározott megrendelés nélkül, az csupán a feladatot finanszírozza, így a támogatás nem szolgáltatásnyújtás ellenértéke. A támogató pusztán csak a célra történő pénzfelhasználással számoltatja el a támogatottat. Az ilyen jellegű támogatás áfabeli megítélése a klasszikus intézményfinanszírozással megegyező.b) Ha a támogatásért cserébe van viszontszolgáltatás, vagyis valamely magatartás végzésére vállal kötelezettséget a támogatott, akkor az a szolgáltatásnyújtás ellenértékeként az azért vállalt kötelezettség, végzett tevékenység adómértékével adózik.c) Ha a támogatás ugyan konkrét szolgáltatás, értékesítés teljesítéséhez kapcsolódik, de annak végzésére nem a támogató felé vállal kötelezettséget a támogatott, hanem harmadik fél felé történő szolgáltatás, termékértékesítés árát befolyásolja (csökkenti), akkor az a támogatottnál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5633
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Alaptevékenységként végzett szolgáltatás díja

Kérdés: Költségvetési szerv alapító okirata szerint vállalkozási tevékenységet nem folytat. Alaptevékenységként végzett, de fizetett szolgáltatás árát megállapíthatja-e önköltségi áron felül (például vérvétel árának megállapítása és beszedése)?
Részlet a válaszból: […]forrásból, nem kötelezően végzett tevékenység.Az alaptevékenységként végzett tevékenység esetében tehát egyrészt feltétel, hogy annak minden esetben kapcsolódnia kell a költségvetési szerv alapfeladatához, másrészt nem irányulhat haszonszerzésre.A kérdésből nem derül ki, hogy a szolgáltatást kinek nyújtja a költségvetési szerv. Az egészségügyi szolgáltatók esetében a magánszemélyek részére térítés ellenében végezhető egészségügyi szolgáltatásokért kérhető díjakat jogszabály határozza meg.Amennyiben másik költségvetési szerv részére nyújtja, akkor azt - véleményünk szerint - nem lehet önköltségi ár felett, nyereséggel végezni. A haszonszerzés fogalmának értelmezésében azonban jelent meg olyan állásfoglalás is, hogy a haszonszerzés már abban az esetben fennáll, ha egyébként alaptevékenységnek minősülő tevékenységet díjazás ellenében végez a költségvetési szerv, és abból bevétele származik, az vállalkozási tevékenységnek minősül,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5596

3. találat: Egyetemibölcsőde-férőhely biztosításának áfája

Kérdés: Felsőfokú oktatási intézmény saját bölcsődét üzemeltet, ahol a férőhelyek biztosítására térítési díjat számol fel. Az egyetem az áfa alanya. A bölcsődei férőhely biztosításának kiszámlázása esetében milyen áfakulcsot kell használni?
Részlet a válaszból: […]tekintetében, ideértve az önkormányzatot és a társulást is az általa ellátott tevékenység tekintetében;- az egyesület, a szövetség, a civil társaság, a köztestület, az országos sportági szakszövetség az alapszabályban (alapító okiratban, társasági szerződésben) megjelölt tevékenységük tekintetében, továbbá az általuk működtetett (fenntartott) intézmény az alapszabályban (alapító okiratban, társasági szerződésben) megjelölt tevékenysége tekintetében;- az egyházi jogi személy a létesítő okiratában, vagy a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház és a bevett egyház a belső szabályában megjelölt tevékenysége tekintetében;- az alapítvány és a közalapítvány az alapító okiratban megjelölt tevékenységük tekintetében, továbbá az általuk működtetett (fenntartott) intézmény az alapszabályban (alapító okiratban) megjelölt tevékenysége tekintetében;- a közhasznú társaság és a nonprofit gazdasági társaság az alapszabályban (alapító okiratban) megjelölt tevékenységük tekintetében.Amennyiben egyetemük az előzőek alapján közszolgáltatónak minősül,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5293
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Közművelődési feladatot ellátátó vállalkozás

Kérdés: Az önkormányzat egy magánszemély vállalkozóval megállapodást kötött a közművelődési feladatok ellátására 2007-ben, amelyhez minden évben költségvetéséből támogatást nyújtott, amivel a vállalkozónak el kellett számolni. 2011. január 1-jétől a magánszemély vállalkozó kft.-t alapított. A 2011. évi támogatásról úgy számolt el, hogy eredményt, nyereséget mutatott ki. Egyéni vállalkozóként és gazdasági társaságként is a közművelődésifeladat-ellátás mellett más tevékenységből is volt bevétele. Az önkormányzatnak csak az önkormányzattól kapott összeggel kell elszámolnia. A költségvetésből kapott támogatás után kimutathat nyereséget?
Részlet a válaszból: […]olyan számviteli nyilvántartást vezetni, amelyben elkülöníti a közszolgálati és az egyéb tevékenységének bevételeit és költségeit. Ez alapján megállapítható, hogy az önkormányzati támogatást mire fordították. A támogatás felhasználásának feltételeit, szabályait, tehát azt, hogy mire fordíthatja a vállalkozó, az önkormányzatnak kell meghatározni. Nem kizárt, hogy a támogatásban fedezetet nyújtsanak ésszerű nyereségre, amely eszközpótlásra fordítható az elszámolt értékcsökkenés arányában. A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a közművelődési támogatásból 10%-ot enged felhasználni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3172