Közigazgatásiszakvizsga- és alapvizsga-tételi kötelezettség 2011. szeptember 1-jétől

Kérdés: 2011. január 31. naptól vezetői köztisztviselői jogviszonyom van. Kinevezésemben köteleztek egy éven belül közigazgatási szakvizsga letételére, a határidő: 2012. január 31. A 2011. évi XXX. törvény 24. § (4) bekezdése alapján kérdezném, hogy a szakvizsgámra megállapított határidő meghosszabbodik-e 1 évvel (2013. január 31-ig)? A 24. § (2) bekezdés alapján kérdezném, hogy ha 2011. novemberben szakvizsgázom, köteles vagyok-e alapvizsgát tenni előtte, mivel itt hivatkozik a törvényalkotó az (1) bekezdésben említett időszakra (mit ért ez alatt az időszak alatt: 2011. szeptember 1-jéig, vagy 2012. szeptember 1-jéig)?
Részlet a válaszából: […] ...Ktv. 31. § (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a vezetőimegbízást, kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagyközigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljeskörű mentesítéssel rendelkező köztisztviselő kaphat....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Közigazgatási szakvizsgához kötött átsorolás

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom majdnem négy éve. Közigazgatási szakvizsgámat a munkáltató által megszabott határidő előtt teljesítettem, azonban a bizonyítvány másolatát elmulasztottam bemutatni a munkáltatónak. A munkáltató 2009 szeptemberében észlelte és hívta fel a figyelmem arra, hogy már 10 hónappal korábban magasabb fizetési fokozatba kellett volna sorolnia, amelyhez hiányzott a szakvizsgám papírja, és kérte ennek bemutatását. Visszamenőlegesen jogosult vagyok-e a magasabb fizetési fokozatra úgy, hogy a megadott határidő előtt teljesítettem a szakvizsgát, de nem mutattam be a bizonyítványt, csak a teljesítésre megszabott határidőt követő tíz hónap múltán, mikor kiderült, hogy szükséges lett volna már korábban az átsorolásomhoz?
Részlet a válaszából: […] Az átsoroláshoz az szükséges, hogy a köztisztviselőteljesítse az előírt feltételeket, így például a szakvizsgát megszerezze. Amunkáltató előtt hitelt érdemlően bizonyítani kell azt, hogy ez megtörtént,aminek a köztisztviselő a szakvizsga teljesítéséről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

Közigazgatási szakvizsga

Kérdés: Az I-es besorolású köztisztviselőnek elő lett írva a közigazgatási szakvizsga letétele 2004. július 1-jéig, de azt csak 2004 novemberében teljesítette. 2004. július 8-án fizetési fokozatot váltott volna, de nem kapta meg. Ebben az esetben mikor kell fizetési fokozatot váltani, újból be kell sorolni? Ha igen, milyen dátummal? Esetleg azzal a nappal, amikor a közigazgatási szakvizsgát megszerezte?
Részlet a válaszából: […] ...A 29. § (3)bekezdése szerint pedig ha a nem pályakezdő köztisztviselő kinevezésekor,áthelyezésekor, átsorolásakor nem rendelkezik közigazgatási szakvizsgával,akkor azt kinevezésének, áthelyezésének, átsorolásának időpontjától számítotthárom éven belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 30.

Közigazgatási szakvizsga

Kérdés: Két középiskolai végzettségű köztisztviselőnk ebben az évben felsőfokú iskolai végzettséget szerez, ami az általuk betöltött munkakörben szakirányúnak minősül, ezért az I. besorolási osztályba kell majd sorolni őket. Milyen határidőn belül kell letenniük a közigazgatási szakvizsgát?
Részlet a válaszából: […] ...ha a nem pályakezdő köztisztviselőkinevezésekor, áthelyezésekor, átsorolásakor nem rendelkezik közigazgatásiszakvizsgával, akkor a közigazgatási szakvizsgát kinevezésének, áthelyezésének,átsorolásának időpontjától számított három éven belül köteles letenni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 1.