Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott közigazgatási szakvizsga tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közigazgatásiszakvizsga- és alapvizsga-tételi kötelezettség 2011. szeptember 1-jétől

Kérdés: 2011. január 31. naptól vezetői köztisztviselői jogviszonyom van. Kinevezésemben köteleztek egy éven belül közigazgatási szakvizsga letételére, a határidő: 2012. január 31. A 2011. évi XXX. törvény 24. § (4) bekezdése alapján kérdezném, hogy a szakvizsgámra megállapított határidő meghosszabbodik-e 1 évvel (2013. január 31-ig)? A 24. § (2) bekezdés alapján kérdezném, hogy ha 2011. novemberben szakvizsgázom, köteles vagyok-e alapvizsgát tenni előtte, mivel itt hivatkozik a törvényalkotó az (1) bekezdésben említett időszakra (mit ért ez alatt az időszak alatt: 2011. szeptember 1-jéig, vagy 2012. szeptember 1-jéig)?
Részlet a válaszból: […]2011. szeptember 1-jétől a köztisztviselők esetében visszaállításra kerül az általános közigazgatásialapvizsga-tételi kötelezettség, továbbá a közigazgatási szakvizsgára vonatkozóan is tartalmaz a törvény rendelkezéseket. Az új előírások az alapvizsga meglétéhez vagy az az alól történő mentesítéshez kötik a közigazgatási szakvizsga megszerzésének lehetőségét. A közigazgatási szakvizsgát illetően a hivatkozott törvény azt az átmeneti rendelkezést tartalmazza, miszerint azon köztisztviselő esetében, aki a kinevezését 2010. május 29-e (közigazgatásiversenyvizsga-kötelezettség megszűnése) és 2011. szeptember 1-je (az új előírások hatálybalépése) között kapta, kinevezésében a közigazgatási szakvizsga teljesítésére megállapított határidő egy évvel meghosszabbodik. Ez azt jelenti, hogy Önnek a szakvizsga letételére előírt határidő 2013. január 31-ig a törvény rendelkezése alapján meghosszabbodik. Főszabályként a közigazgatási szakvizsga letételéhez szükséges a közigazgatási alapvizsga megléte vagy az az alól történő mentesülés. A mentesítés egyes eseteit részben maga a Ktv. szabályozza, részben - az előírások módosítására tekintettel - kormányrendelet fogja meghatározni (jelenleg ez még nem került elfogadásra), ezen túlmenően pedig a 2011. évi XXX. tv. átmeneti rendelkezéseire is figyelemmel kell lenni. Ennek 24. § (1)-(2) bekezdése alapján annak a köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek, aki 2011. szeptember 1-jét megelőzően és a közigazgatásiversenyvizsga-kötelezettség megszűnését követően közigazgatási szakvizsgát tett, nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie. A közigazgatásiszakvizsga-kötelezettség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2953

2. találat: Közigazgatási szakvizsgához kötött átsorolás

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom majdnem négy éve. Közigazgatási szakvizsgámat a munkáltató által megszabott határidő előtt teljesítettem, azonban a bizonyítvány másolatát elmulasztottam bemutatni a munkáltatónak. A munkáltató 2009 szeptemberében észlelte és hívta fel a figyelmem arra, hogy már 10 hónappal korábban magasabb fizetési fokozatba kellett volna sorolnia, amelyhez hiányzott a szakvizsgám papírja, és kérte ennek bemutatását. Visszamenőlegesen jogosult vagyok-e a magasabb fizetési fokozatra úgy, hogy a megadott határidő előtt teljesítettem a szakvizsgát, de nem mutattam be a bizonyítványt, csak a teljesítésre megszabott határidőt követő tíz hónap múltán, mikor kiderült, hogy szükséges lett volna már korábban az átsorolásomhoz?
Részlet a válaszból: […]kell azt, hogy ez megtörtént, aminek a köztisztviselő a szakvizsga teljesítéséről kiállított szakvizsga-bizonyítvány munkáltató részére történő bemutatásával kell, hogy eleget tegyen. Amíg ezt nem teszi meg - hiába is szerezte meg valójában már a szakvizsgát -, a munkáltató nem járhat el az átsorolás érdekében. Véleményünk szerint sajnos arra sincs mód,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2565

3. találat: Közigazgatási szakvizsga

Kérdés: Az I-es besorolású köztisztviselőnek elő lett írva a közigazgatási szakvizsga letétele 2004. július 1-jéig, de azt csak 2004 novemberében teljesítette. 2004. július 8-án fizetési fokozatot váltott volna, de nem kapta meg. Ebben az esetben mikor kell fizetési fokozatot váltani, újból be kell sorolni? Ha igen, milyen dátummal? Esetleg azzal a nappal, amikor a közigazgatási szakvizsgát megszerezte?
Részlet a válaszból: […]fokozatban való előrelépés-lehetőségre irányul. A Ktv. 25. § (1) bekezdése szerint a köztisztviselőt magasabb besorolási fokozatba kell sorolni, ha a következő besorolási fokozathoz jogszabályban előírt feltételeket teljesítette. A 29. § (3) bekezdése szerint pedig ha a nem pályakezdő köztisztviselő kinevezésekor, áthelyezésekor, átsorolásakor nem rendelkezik közigazgatási szakvizsgával, akkor azt kinevezésének, áthelyezésének, átsorolásának időpontjától számított három éven belül köteles letenni. (A hároméves időtartamba nem számít bele a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, a sor- és tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat, a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés időtartama.) Tehát a jogviszony létesítésekor a köztisztviselő iskolai végzettsége, jogviszonyban töltött ideje alapján besorolásra kerül, meghatározzuk fizetési fokozatát. A 3 év alatt lehetséges, hogy fizetési fokozatot vált. Eltelik a szakvizsga letételére előírt 3 év, és valamilyen oknál fogva nem sikerült azt letenni. A Kjt. 29. § (4) bekezdése alapján ha a szakvizsga letételére előírt határidő eredménytelenül telt el, a köztisztviselő magasabb fizetési, besorolási fokozatba nem sorolható a közigazgatási szakvizsga teljesítéséig. Egyszerűbb megfogalmazásban, a köztisztviselő "bennragad" abban a fizetési fokozatban, melyben volt, a határidő eredménytelen elteltekor. S mindaddig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1166
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Közigazgatási szakvizsga

Kérdés: Két középiskolai végzettségű köztisztviselőnk ebben az évben felsőfokú iskolai végzettséget szerez, ami az általuk betöltött munkakörben szakirányúnak minősül, ezért az I. besorolási osztályba kell majd sorolni őket. Milyen határidőn belül kell letenniük a közigazgatási szakvizsgát?
Részlet a válaszból: […]szakvizsgát kinevezésének, áthelyezésének, átsorolásának időpontjától számított három éven belül köteles letenni. A határidő kiszámítása során figyelmen kívül kell hagyni a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, a sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári szolgálat, a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés időtartamát. A köztisztviselő kinevezési okiratában tehát a közigazgatási szakvizsga letételének határidejeként az átsorolástól számított 3 éves időtartamot kell meghatározni. Felvetődhet a kérdés, hogyha ezen időtartam alatt esedékes besorolási- vagy fizetésifokozat-váltás, szakvizsga hiányában arra sor kerülhet-e? A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a törvény által biztosított 3 éves időtartamon belül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 969