Önkormányzatnál alkalmazásban lévő közfoglalkoztatottak irányítása

Kérdés: Van az önkormányzatnak egy 100%-os tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társasága. Amennyiben ennek a társaságnak az alkalmazottja irányítaná az önkormányzatnál alkalmazásban lévő közfoglalkoztatottak munkáját, van-e lehetőség arra, hogy a munkabérére és járulékaira az önkormányzat pénzeszközt biztosítson? Ha lehetséges, elszámolható-e ez az átadott pénzeszköz (milyen kormányzati funkción) a "települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása" terhére?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatás ellenértékeként kell kifizetnie az önkormányzatnak.A közfoglalkoztatás COFOG-kódjai:041232 Közfoglalkoztatás – Start közmunkaprogram041233 Közfoglalkoztatás – Start közmunkaprogram – hosszú041236...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Start-program keretében megtermelt termények

Kérdés: Önkormányzatunknál a Start-program által megtermelt saját termelésű készletet (zöldségfélék) a polgármesteri hivatalnál működő konyha részére térítés ellenében (piaci áron), vagy térítés nélküli átadással (ingyen) kell átadnunk? Az eddigi években két eljárást követtünk:
1. év: piaci áron adtuk át a terméket a konyhának. Egy ezzel kapcsolatos továbbképzésen azt mondták, hogy ez helytelen, mivel a Start-mintaprogram teljesen állami támogatásból finanszírozott, azt a költséget még egyszer a gyermekétkeztetésnél nem lehet elszámolni (duplikált támogatásfelhasználásra hivatkozva).
2. év: térítés nélkül adtuk át a konyhának (konyha 1 Ft-os áron vette át), ezt az elszámolást a közfoglalkoztatási program ellenőrzője kifogásolta, hogy nem tehettük volna meg az ingyenes átadást, csakis térítés ellenében piaci áron.
Mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...tehát nem történhet értékesítés. Véleményünk szerint az önkormányzat dönthet úgy, hogy értékesíti a főzőkonyhának a start közmunkaprogram keretében megtermelt terményeket.Ha az önkormányzat értékesíti a terményeket, akkor helyes, ha az ellenértéket piaci...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Start-munkaprogram keretében előállított mezőgazdasági termények

Kérdés: Önkormányzatunk Start közfoglalkoztatási mintaprogram keretében mezőgazdasági terményeket állít elő. Erre vonatkozóan nem nagyon találunk segítséget, akárhány önkormányzattal beszéltünk, mindenki egy kicsit másképp csinálja, ezért az alábbi felmerülő problémáinkra szeretnénk szakértői választ kapni:
Kell-e tervezett önköltséget meghatározni az egyes termények esetében, mellyel év közben kalkulálhatunk, amíg az év végi tényleges önköltséget meg tudjuk állapítani? A megtermelt termék készletre vétele ezen a tervezett önköltségi áron történik? Az értékesítés piaci áron történik, és készletérték-különbözetet kell elszámolni a tervezett önköltség és a piaci ár különbözeteként?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat számviteli politikájában és az önköltségszámítási szabályzatban kell rendelkezni a készletek nyilvántartásba vételi módszeréről. Az előkalkuláció a tervezett önköltség megállapításához szükséges, az utókalkuláció pedig a készletek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Önkormányzat értékesítése saját konyha részére

Kérdés: A program elsődleges célja, hogy a saját konyhákat ellássa alapanyaggal. A termék előállítása önkormányzatnál történik, a konyhákat pedig januártól a hivatal üzemelteti, tehát a konyhára történő értékesítés esetén számlát kell kiállítani. A kérdés, hogy milyen áron? Elvileg piaci áron kellene értékesíteni (kialakult rendszer, hogy 3 közeli piacon lévő átlagárral számolnak), a konyhák azonban a termékeket közbeszerzési áron veszik be, vagyis annál magasabb áron nem vásárolhat. Sokszor a piaci ár magasabb, mint a közbeszerzésben megállapított ár, alkalmazható-e a közbeszerzési ár, vagy ragaszkodni kellene a piaci árhoz, de ebben az esetben a konyha tér el a számára engedélyezett ártól? Előző évben a konyhákat az önkormányzat üzemeltette, így érvényesült az a cél, hogy a konyhák ingyen jussanak a megtermelt terményekhez. Jelen felállásban ez a cél nem működik, hiszen szerintünk nem lehet ingyenes átadás más intézménynek, hacsak nem térítés nélküli átadásként kezeljük, és megfizetjük utána az áfát, de a konyhának akkor is bevételeznie kell a terméket valamilyen áron, hogy az élelmiszeralapanyag-költség teljeskörűen megállapítható legyen.
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat dönthet úgy, hogy a saját intézményének térítés nélkül adja át a terményeket, ebben az esetben a termeléssel kapcsolatos kiadások áfája nem helyezhető levonásba, azonban az ingyenes átadás sem keletkeztet áfafizetési kötelezettséget.Az Áhsz. 50....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Start-munka keretében termelt termény továbbfelhasználása

Kérdés: A megtermelt mezőgazdasági termények egy része nem kerül értékesítésre, hanem továbbfeldolgozásra, készül belőle savanyúság, étel-ízesítő stb. Milyen áron kell a készterméket átminősíteni alapanyaggá? Önköltségi ára nagyon magas lenne, piaci áron történhet-e, és elszámolhatjuk-e a készletérték-különbözetet?
Részlet a válaszából: […]

A továbbfelhasználás esetén is el kell számolni a STKÁVÉ számlával szemben a készletváltozást. Az elszámolás nyilvántartási áron történik.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Tojótyúkok és tojások nyilvántartása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 2015. november 3-i számában a 4061. számú “Tojótyúkok és tojások nyilvántartása” tárgyban feltett kérdéssel összefüggésben szeretnék újabb kérdéseket feltenni. A fenti kérdésre adott válasz alapján az önkormányzati közmunkaprogram keretében vásárolt tojótyúkokat a befektetett eszközök (tenyészállatok) között kell nyilvántartásba venni, függetlenül attól, hogy egy évnél rövidebb ideig szolgálják az önkormányzat tevékenységét, tekintettel arra, hogy leválasztható termékük (tojás) van.
Kérdések:
1. A tojótyúkok értékcsökkenésének elszámolásakor hogyan kell eljárni? Alkalmazható-e az Áhsz. 17. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott szabály, mely szerint a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése esetén az értékcsökkenés egy összegben elszámolandó?
2. Amennyiben az 1. kérdésre adott válasz igen, a tyúkok önköltségszámítása során a költségek meghatározásánál “csupán” az állatok etetésével, tartásával kapcsolatban felmerült költségek képezik majd az állat önköltségét? (Mivel ha a beszerzéskor egy összegben elszámoljuk az értékcsökkenést, akkor a nyilvántartási érték nulla lesz.)
3. Ha a tyúkokat levágja az önkormányzat, és térítésmentesen átadja egy másik adóalany önkormányzati költségvetési szervnek (aki az önkormányzat konyháját üzemelteti), akkor át kell minősíteni a tyúkokat a tenyészállatokból a készletek közé, és onnan kell kivezetni a készletcsökkenést?
4. A térítésmentes átadáskor minden esetben az önköltségi árat kell feltüntetni? Vagy minden egyes átadáskor meg kell nézni a piaci értéket, és azzal összhangban elszámolni az értékvesztést? Vagy ha a megállapított önköltség alacsonyabb a piaci árnál, akkor ezen az alacsony értéken kell átadni a konyhának? A kérdés azért lényeges, mert a konyha a nyersanyag felhasználása során ezt az értéket fogja figyelembe venni, amely nagyban befolyásolja a napi nyersanyag-felhasználás további lehetőségeit is (a megállapított nyersanyagnorma miatt).
5. Hogyan kell megállapítani a tojás önköltségét?
Részlet a válaszából: […] A tojótyúkokat az Áhsz. előírásai alapján tenyészállatok között kell nyilvántartani, mivel van leválasztható állati termékük.Az Áhsz. 17. §-ának (2) bekezdése alapján a kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értéke az üzembe helyezést, használatbavételt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Közmunkaprogramban termesztett zöldségek értékesítése

Kérdés: Önkormányzatunk közmunkaprogramok során zöldségeket termeszt, melyet helyi piacon értékesít. Szeretnénk ezt szabályosan megtenni, kérem tájékoztatásukat, milyen számviteli és egyéb szabályokat szükséges az értékesítés során betartani?
Részlet a válaszából: […] ...közmunkaprogram keretében előállított és értékesítésre szánt termények saját termelésű készletnek minősülnek.Az Áhsz. 14. sz. melléklet X. pontja szerint a készleteket mennyiségben és értékben is nyilván kell tartani.A saját termelésű készletek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Start munka – saját kivitelezésben előállított tárgyi eszköz, illetve felújítás

Kérdés: Start munka keretében saját kivitelezésben állítunk elő tárgyi eszközt, illetve végzünk felújítást. A kiszámított előállítási költségről (bérköltséggel növelt) számlát állítunk ki. Az áfát ez után a számla után megfizetjük. Mit helyezhetünk levonásba? A felhasznált anyagok áfája levonható? A bérköltségre eső áfa összege levonható vagy le nem vonható áfakörbe tartozik?
Részlet a válaszából: […] A saját rezsis beruházásban előállított új tárgyi eszköz az Áfa-tv. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján adófizetési kötelezettséget keletkeztet. A fizetendő adó alapja az előállítási érték, amelyben benne van az önköltségszámítás alapján megállapított,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Tojótyúkok és tojások nyilvántartása

Kérdés: Önkormányzatunk a mezőgazdasági START munka keretén belül tojótyúkokat vásárolt. Hogyan tartsuk nyilván a tyúkokat, a termelt tojásokat? Hogyan könyveljük a hozzákapcsolódó költségeket (tápot, gyógyszert... stb.), ha nincs raktár? Kell-e hozzá raktár? A tojásokat hogyan adjuk át/átadhatjuk-e az iskola-óvoda konyhára vagy magánszemélynek? Kell-e, és ha igen, milyen engedély? Ha tojóládát készítenek a közmunkások, akkor azt hogyan vegyük be a nyilvántartásunkba? Van-e valamilyen formanyomtatvány, milyen kötelező elemei vannak, hogyan könyveljük?
Részlet a válaszából: […] ...értéknek. A levonható áfát a 3641-e főkönyvi számra, a le nem vonható áfát az egyéb ráfordítások közé kell könyvelni. A közmunkaprogramokkal kapcsolatos támogatások az önköltséget nem csökkentik, azt bevételként kell elszámolni, és a támogatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 3.

Terményjuttatás közfoglalkoztatottnak

Kérdés: Az önkormányzatok a közmunkaprogram keretében a közmunkában foglalkoztatottak részére terményt adnak. Milyen adó és járulék terheli ezt a juttatást?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.40. pontja csak a közfoglalkoztatási rendszerben a közfoglalkoztatottnak juttatott, a külön törvényben meghatározott természetbeni ellátások tekintetében biztosít adómentességet. E körbe csak a Közfoglalkoztatási tv. 3. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.
1
2
3