Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

21 találat a megadott közösségi adószám tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Behajtási engedély külföldi cég részére

Kérdés: Önkormányzat esetében előfordul, hogy külföldi cég részre számlázunk behajtási engedélyt (áfásan). Ez esetben szükséges-e közösségi adószámot kiváltania az önkormányzatnak? Egy osztrák cég részünkre megadta a közösségi adószámát.
Részlet a válaszból: […]közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások körébe különösen beletartozik a behajtási engedély, mely az adott út/útszakasz használatára jogosít, így annak a teljesítési helyét az ingatlan fekvése határozza meg, mely ez esetben Magyarország.Az Áfa-tv. 257/B. §-ának (1) bekezdésében foglalt esetekben kötelező közösségi adószámot kérnie az áfafizetésre kötelezett adóalanynak,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5587

2. találat: Informatikai szolgáltatás

Kérdés: Önkormányzatunk külföldi amerikai székhelyű gazdasági szereplőtől vesz igénybe informatikai szolgáltatást, ez távolsági értékesítésnek minősül. Az egyik esetben a partnerünk megkérte az EU-s közösségi adószámot EU8*5, azonban a VIES uniós adószám-ellenőrzésében nem valid adószámot jelöl. Szervezetünk nem rendelkezik közösségi adószámmal, így 27%-os áfatartalommal számlázott felénk. Mivel nem rendelkezünk közösségi adószámmal, így a fordított adózás nem jöhet létre. Ezt az áfatartalmat a külföldi illetékességű adóhatóságtól lehetne visszaigényelni. Főszabály szerint a szolgáltatás teljesítésének helye attól függ, hogy a szolgáltatás igénybevevője adóalany-e, ha igen, akkor a teljesítési helyet a szolgáltatást igénybe vevő adóalany székhelye határozza meg. A másik esetben is külföldi illetőségű (amerikai) cégtől vettünk igénybe digitális szolgáltatást (szoftverlicencelés), ott áfatartalom nélkül került kiállításra a számla. Jól kerültek kiállításra a számlák? Keletkezik-e adófizetési kötelezettségünk az utóbbi esetben, illetve hogyan érintik a határokon átnyúló digitális szolgáltatásokat a 2021. július 1-jétől hatályba lépő Áfa-tv.-változások?
Részlet a válaszból: […]adtak meg a számlázáshoz közösségi adószámot. Ilyen esetben a külföldi áfára felszámított összeg után kell a magyar adóhatóság felé megfizetni az áfát, és az így megfizetett áfa akkor igényelhető vissza a magyar adóhatóságtól, ha a visszaigénylés feltételei fennállnak, tehát adóköteles bevételszerző tevékenység érdekében merült fel a beszerzés.Fontos hangsúlyozni, hogy ha nem kértek közösségi adószámot, akkor is adóalanyoknak minősülnek, és akkor is, ha belföldön alanyi adómentességet élveznek. A közösségi adószámnak csak közösségen belüli kereskedelem esetén van jelentősége, tehát akkor, ha az eladó is rendelkezik érvényes közösségi adószámmal.Az önkormányzat adófizetésre kötelezett, akár a Közösség más tagállamától, akár harmadik országbeli adóalanytól szerez be szolgáltatást.Távolsági értékesítésről abban az esetben beszélünk, ha egy tagállami adóalany más tagállambeli - Közösségen belüli termékbeszerzés után nem adófizetésre kötelezett - adóalanyok, illetve nem adóalanyok felé értékesít úgy, hogy az értékesített termék fuvarozását az értékesítő adóalany végzi vagy ő bonyolítja. Idetartoznak a más tagállambeli olyan alanyi adómentes, vagy kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet végző, vagy mezőgazdasági különös adózási jogállású adóalanyok felé történő értékesítések, akiknek (amelyeknek) a Közösség más tagállamából eszközölt beszerzéseik volumene nem haladta meg a tagállam által megállapított értékhatárt, és nem is jelentkeztek be a tagállami adóhatósághoz olyan adóalanyként, mint akik (amelyek) a közösségi beszerzések után adófizetésre kötelezett személyek. Idetartoznak továbbá a másik tagállambeli nem adóalanyok felé történő értékesítések is. Az előzőek alapján a kérdéses esetre nem a távolsági értékesítés, hanem az Áfa-tv. 37. §-ának szabályait kell alkalmazni.Ha az amerikai partnernek nincs érvényes közösségi adószáma, akkor a beszerzést harmadik országból történt szolgáltatásbeszerzésnek kell tekinteni, amelyre az Áfa-tv. 37. §-a (1) bekezdésének előírásait kell alkalmazni. Adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5488

3. találat: Közösségen belüli termékbeszerzés

Kérdés: Önkormányzatunk online, londoni kiadótól, adóalanytól (van magyarországi központi irodája) könyvet szeretne vásárolni. Áfa tekintetében adóalanyok vagyunk, de nincs közösségi adószámunk. A könyvről az eladó áfa felszámítása nélkül állítja majd ki a számláját, feltüntetve rajta, hogy közösségen belüli szállítás. A könyv beszerzése közösségen belüli beszerzésnek minősül, közösségi adószámot kell igényelnünk hozzá és Magyarországon kell az adót megfizetni?
Részlet a válaszból: […]közösségi adószám, amely HU és az adószámuk első 8 számjegye. A közösségi adószámot meg kell adni az eladónak. Abban az esetben jogosult áfa nélkül számlázni a közösségi eladó, ha a számlán szerepelteti a magyar vevő közösségi adószámát. A vevőnek a magyar adóhatóság felé kell közösségi termékbeszerzés címén bevallani és megfizetni az áfát a magyar adómértékek szerint. Ha online letölthető elektronikus formában vásárolják a könyvet, amelynek nincs papíralapú megjelenése, akkor az adómérték 27%; ha nyomtatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5325

4. találat: Közösségen belüli adómentes termékértékesítésre vonatkozó új feltételek

Kérdés: Úgy értesültem, hogy 2020. január 1-jétől a Közösségen belüli adómentes termékértékesítés feltétele, hogy a vevő rendelkezzen közösségi adószámmal. Ez azt jelenti, hogy ha a vevő - társaságunk elsődlegesen osztrák és német területre értékesít - nem rendelkezik közösségi adószámmal, akkor áfát kell felszámítanunk? Társaságunk természetesen rendelkezik közösségi adószámmal, de az új szabály alapján, ha nem rendelkeznénk, akkor, mondjuk, a német eladó a Németországban érvényben lévő adókulccsal számlázná részünkre a terméket?
Részlet a válaszból: […]adószámmal. Lényegében nem változtak az eddigiekhez képest az adómentes Közösségen belüli termékértékesítésre vonatkozó követelmények, az Áfa-tv. 89. §-ának 2020. január 1-jétől hatályos (1) bekezdése csak megerősíti, törvényi szintre emeli az eddig is ismert gyakorlatot. Az Áfa-tv. a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvvel összhangban álló módosítása értelmében 2019. december 31-ét követően a Közösségen belüli termékértékesítések - az egyéb feltételek teljesülése mellett - kizárólag abban az esetben élveznek adómentességet, amennyiben a termék beszerzője közösségi adószámmal rendelkezik a Közösség egy, a termék feladási helyétől eltérő tagállamában. (Ezen közösségi adószám birtokában bizonyosodhat meg az eladó arról, hogy a vevő az adófizetésre kötelezett.)Az új szabály értelmében a vevő köteles ezt az adószámát közölni a termékértékesítővel. Mivel az Áfa-tv. nem írja elő, hogy ezen kötelezettségének a termék beszerzője milyen formában köteles eleget tenni, ez alapvetően a felek közötti megállapodás kérdése. Annak igazolásaként, hogy a közlés megtörtént, elegendő a beszerző adószámát a számlán feltüntetni.Mindez azt jelenti, hogy ha vevőik, akik/amelyek Németországban, Ausztriában vagy a Közösség valamely más tagállamában - ahova a terméket a részükre kiszállítják Magyarországról - nem rendelkeznek közösségi adószámmal, akkor az értékesítésre fel kell számolniuk az adott termékre az Áfa-tv.-ben meghatározott adómértéket.A Héa-irányelvet módosító 2018/1910 tanácsi irányelv - amely beiktatta a Héa-irányelvbe a 2020. január 1-jével az Áfa-tv. 89. §-ának (1)-(1a) bekezdéseiben is megjelenő követelményt - 2. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy "a tagállamok legkésőbb 2019. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal". E rendelkezés alapján elmondható, hogy 2020. január 1-jétől az Európai Unió valamennyi tagállamában az adómentes Közösségen belüli termékértékesítés feltétele, hogy a másik tagállami beszerző rendelkezzen közösségi adószámmal. Ebből következően, amennyiben társaságuk nem rendelkezik közösségi adószámmal, akkor a másik tagállami partner az adott országban az adott termékre megállapított hozzáadottérték-adót köteles felszámítani.Az Áfa-tv. a fentieken túl a 89. § (1a) bekezdésében azt is rögzíti, hogy a Közösségen belüli termékértékesítéshez kapcsolódó adómentesség nem érvényesíthető, amennyiben a terméket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5205

5. találat: Közösségi adószám

Kérdés: Alanyi adómentes adóalanyként Közösségen belül letelepedett adóalanynak nyújtok szolgáltatást. Ehhez szükségem van közösségi adószámra. Korábban a régi Art. 22. §-ának (5) bekezdése kimondta, hogy az alanyi adómentességet választó adóalanynak közösségi adószámot kell kérnie az adóhatóságtól, ha az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, illetőleg tőle szolgáltatást vesz igénybe. Nem tudom, hogy jelenleg melyik törvény milyen rendelkezést tartalmaz erre az esetre.
Részlet a válaszból: […]adóalany részére a 37. § szerinti szolgáltatásnyújtást, vagyd) a Közösség valamely másik tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalanytól a 37. § szerinti szolgáltatás-igénybevételtközösségi adószám birtokában végezhet.Az Áfa-tv. fenti rendelkezései alapján, amennyiben Ön olyan szolgáltatást nyújt a Közösség valamely másik tagállamában gazdasági céllal letelepedett adóalany részére, amelynek teljesítési helyére az Áfa-tv. nem tartalmaz különös rendelkezést (a 38-49. §-okban), és amelynek a teljesítési helyét ebből következően az Áfa-tv. 37. §-a alapján kell meghatározni, akkor Önnek közösségi adószámot kell kérnie. (Kérdése pontos megválaszolásához az Ön által nyújtott szolgáltatás pontos ismerete szükséges.)A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5138

6. találat: Ajándék áfája

Kérdés: Önkormányzatunk dolgozói Lengyelországban voltak kiküldetésben saját gépkocsival. Hoztak az önkormányzat nevére szóló számlával ajándéktárgyakat, amelyeket karácsonyi ajándékként szeretnénk majd kiosztani. A számlán 23% áfa szerepel. Hogyan kell ezt lekönyvelnünk? Nincs közösségi adószámunk, és nem volt még ilyen esetünk.
Részlet a válaszból: […]közösségi beszerzések általános rendje az, hogy az eladónak és a vevőnek is kell rendelkeznie közösségi adószámmal. Az eladó nem számítja fel a saját országában érvényes adót, mert közösségi mentes értékesítést hajt végre. A vevő pedig a saját országa szerinti áfát vallja be, mert áfás közösségi beszerzést hajt végre.Annak, hogy az eladó adómentesen tudjon számlázni, több feltétele van:- a vevő más tagállamban közösségi adószámmal rendelkező adóalany (vagy adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy) legyen,- a termék az értékesítés következményeként - igazoltan - más tagállamba jusson el. A termék más tagállamba történő elfuvarozásának, eljuttatásának ténye fuvarokmánnyal vagy más hitelt érdemlő módon igazolható legyen.A kérdéses esetben ezek a feltételek hiányoztak. Nem rendelkeztek a vásárláskor közösségi adószámmal, másrészt a kiszállítás tényét sem igazolták az eladó felé, ezért az eladónak a saját országában érvényes áfát fel kellett számítani az értékesítésre.Az áfa területi hatálya elvéből következően a lengyel áfa Magyarországon nem kezelhető áfaként sem adójogilag, sem számvitelileg, tehát nem könyvelheti a beszerzést adóalapra és áfára bontva. A teljes, lengyel áfát is tartalmazó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5118

7. találat: Közösségi beszerzés

Kérdés: Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló áfaalany gazdasági társaság vízforgató berendezést vásárolt Szlovákiából. A szlovák számla 20% áfát tartalmaz. A számla forintban került kiállításra. Hogyan kell az áfát könyvelni? Az önkormányzatunk alanyi adómentes, és szintén vásárolt Szlovákiából terméket, aminek az áfatartalma 20%. Az önkormányzat esetében úgy kell eljárni, mintha belföldi beszerzés lenne?
Részlet a válaszból: […]Ez azt jelenti, hogy ha szabályosan jártak volna el, a szlovák fél számlájában nem szerepelhetne áfa, és a magyar vevőnek 27% áfát kell fizetendő adóként bevallania. A közösségi beszerzés következtében megfizetett áfát pedig az általános szabályok szerint - vagyis ha adóköteles tevékenysége érdekében merült fel a kiadás, akkor - levonhatja.A kérdés alapján feltehető, hogy a vállalkozás nem váltott ki közösségi adószámot, vagy nem tudta igazolni a terméknek Szlovákiából történt kiszállítását, ezért számította fel az eladó a saját országa szerinti áfát. Ha a közösségi értékesítés feltételeit tudják igazolni, tehát volt érvényes közösségi adószámuk, csak elfelejtették megadni, akkor küldjék vissza a számlát, és kérjék annak helyesbítését. Ha nem tudják igazolni a közösségi értékesítés feltételeit, akkor sajnos a szlovák áfával növelt összeg után kell a fizetendő áfát megállapítani, de ez lesz a levonható áfa is. A szlovák áfát nem lehet áfaként könyvelni, hanem a beszerzési értéket bruttó, azaz áfát tartalmazó összegben kell könyvelni a megfelelő költségnemre vagy beruházásra.Az alanyi adómentesek különleges adózói körbe tartoznak, ezért rájuk a közösségi beszerzések tekintetében speciális szabályok vonatkoznak. Ha a közösség más tagállamaiból beszerzett termékek áfa nélküli összesített értéke a tárgyévet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5096

8. találat: Közösségi adószám a számlán

Kérdés: Uniós beszerzés esetén, ha a számla áfát tartalmaz, fel kell tüntetni az uniós adószámot? A számla kiegyenlítése áfával növelten történik. A törvényben az áfa nélküli számlákra vonatkozóan van leírás. Milyen törvény, rendelet vonatkozik arra, hogy nem kell uniós adószámot feltüntetni a számlán?
Részlet a válaszból: […]Héa-irányelv 226. cikke is csak azokat az eseteket határozza meg, amikor a partner közösségi adószámának a számlán történő szerepeltetése kötelező, az e körbe nem tartozó esetekben a partner közösségi adószámát nem kell a számlán szerepeltetni, azonban a partner közösségi adószáma számlán történő szerepeltetésének jogszabályi akadálya ilyen esetben sincs. Az előzőekhez kapcsolódóan figyelemmel kell lenni a Héa-irányelv 227. cikkében megfogalmazottakra is, amelyek értelmében a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a területükön letelepedett, és ott termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végző adóalanyoknak előírják, hogy a Héa-irányelv 226. cikkétől eltérő esetben is tüntessék fel a számlán a terméket beszerző/szolgáltatást igénybe vevő közösségi adószámát. Magyarország a Héa-irányelv 227. cikkében meghatározott lehetőséggel nem élt. A magyar adóalanyok a más tagállami partnerrel fennálló üzleti kapcsolatuk során - feltéve hogy az adott tagállam élt a Héa-irányelv 227. cikkében meghatározott lehetőséggel - szembesülhetnek olyan esettel, amikor a számlán történő szerepeltetés céljából olyan ügylet kapcsán is kéri a más tagállami partner a közösségi adószám megadását, amely ügylettel összefüggésben az Áfa-tv. 169. §-a alapján a közösségi adószámnak a számlán való szerepeltetése nem kötelező. Amennyiben a magyar adóalanynak az Áfa-tv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezései alapján nem kell közösségi adószámmal rendelkeznie (és azzal nem is rendelkezik), akkor az a más tagállami adóalanynak a közösségi adószám közlésére irányuló kérését nem tudja teljesíteni. (Amiatt, hogy az adóalany partnerének tagállama élt a Héa-irányelv 227. cikkében meghatározott lehetőséggel, a közösségi adószámmal nem rendelkező magyar adóalanynak nem kell közösségi adószámot kérnie.) Önmagában a közösségi adószám megadásának és a számlán történő szerepeltetésének az ismeretében az adókötelezettség egyértelmű megítélésére nincs mód. Ha például a termék magyar vevője az Áfa-tv. 20. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében Közösségen belüli termékbeszerzés jogcímen adófizetésre nem kötelezett - pl. olyan kizárólag adólevonásra nem jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítő adóalany, akinek/amelynek a Közösség más tagállamai­ból történt termékbeszerzései nem haladták meg a 10 000 euróban meghatározott értékhatárt, és nem választott belföldi adókötelezettséget az értékhatár alatti beszerzéseire -, és a más tagállami adóalany értékesítő kérésére a közösségi adószámát megadja, akkor - a magyar vevőt az Art. 20. § (8) bekezdése alapján bejelentési kötelezettség és az Áfa-tv. 19. § (7) bekezdése alapján Közösségen belüli termékbeszerzés jogcímen adófizetési kötelezettség terheli abban az esetben, ha a termék értékesítője a közösségi adószám figyelembevételével jár el, vagyis a magyar adóalany felé teljesített ügyletet a Héa-irányelv 138. cikke [Áfa-tv. 89. § (1) bekezdése] szerinti adómentes Közösségen belüli termékértékesítésként kezeli. Ilyen esetben a magyar vevő az első ilyen termékbeszerzés teljesítési időpontjától kezdődően olyan adóalanynak minősül, mint aki/amely a 10 000 euró alatti beszerzéseire belföldi adófizetési kötelezettséget választott, -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3060

9. találat: Térítésmentes átadás

Kérdés: Intézetünk a már nem használt számítástechnikai eszközeit térítésmentesen átadná egy másik EU-tagországban található iskolának. Van-e ennek valami akadálya? Vonatkozik-e erre külön szabály, vagy a hazánkban szokásos módon bizonylatoljuk és számoljuk el?
Részlet a válaszból: […]tevékenységet szolgált, akkor a térítésmentes átadás nem eredményez adókötelezettséget. Abban az esetben viszont, ha olyan eszközt ad át térítésmentesen, amelynek a beszerzéséhez adólevonási jog kapcsolódott, akkor ez a továbbadás adóköteles tevékenységnek minősül. Ebben az esetben intézetüknek számlát kell kiállítani az EU-s tagországban található iskola részére áfamentesen. Ezt az ügyletet viszont csak abban az esetben tehetik meg, ha mindkettőjüknek van közösségi adószáma. Ennek hiányában az átadáskor a piaci érték után meg kell fizetni az áfát. Általános esetben, Magyarországon történő térítésmentes átadás esetében, ha a használt számítástechnikai eszközök térítésmentes átadása független felek között történik, tehát nem azonos irányítás alá tartozó költségvetési szervek között, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 50. § (4) bekezdése szerint, továbbá a 249/2000 Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése szerint szükséges eljárniuk. A térítésmentesen, a visszaadási kötelezettség nélkül átvett eszköz bekerülési értéke - ha jogszabály eltérően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2995

10. találat: Külfölditől bérelt autó áfája

Kérdés: Amennyiben szervezetünk egy külföldi (osztrák) cégtől bérel autót magyarországi használatra, van-e valamilyen áfavonzata?
Részlet a válaszból: […]megfizetnie az adót a bérbeadónak. Amennyiben 30 napnál hosszabb időre vették bérbe a járművet, akkor attól függően alakul a teljesítés helye, hogy a szervezet adóalanynak minősül-e az Áfa-tv. 36. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben igen, a szolgáltatás teljesítési helye az igénybevevő letelepedettségéhez igazodik, vagyis adott esetben Magyarországon kell megfizetni az adót. Abban az esetben azonban, ha az igénybevevő nem minősül adóalanynak, a szolgáltatás nyújtójának letelepedettsége a meghatározó a teljesítési hely szempontjából, így az feltehetően Ausztria lesz. A teljesítési hely szabályainak alkalmazása során az adóalanyok köre főszabály szerint azonos az Áfa-tv. 5-6. §-ban meghatározottakkal, azonban ezt a kört az Áfa-tv. 36. § (1) bekezdése némiképpen szűkíti. A teljesítési hely szabályainak alkalmazásakor az az adóalany, aki egyébként nem adóalanyi minőségében jár el, adóalanynak minősül a részére nyújtott valamennyi szolgáltatás viszonylatában, kivéve ha a nyújtott szolgáltatást közvetlenül saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére veszi igénybe, amely esetben az érintett személyt, szervezetet nem lehet adóalanynak tekinteni. A közösségi adószámmal rendelkező nem adóalany jogi személy is adóalanynak minősül a teljesítési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2863
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést