Behajtási engedély külföldi cég részére

Kérdés: Önkormányzat esetében előfordul, hogy külföldi cég részre számlázunk behajtási engedélyt (áfásan). Ez esetben szükséges-e közösségi adószámot kiváltania az önkormányzatnak? Egy osztrák cég részünkre megadta a közösségi adószámát.
Részlet a válaszából: […] ...az ingatlan fekvése határozza meg, mely ez esetben Magyarország.Az Áfa-tv. 257/B. §-ának (1) bekezdésében foglalt esetekben kötelező közösségi adószámot kérnie az áfafizetésre kötelezett adóalanynak, s mivel ez az ügylet az Áfa-tv. 39. §-a alá tartozóként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Informatikai szolgáltatás

Kérdés: Önkormányzatunk külföldi amerikai székhelyű gazdasági szereplőtől vesz igénybe informatikai szolgáltatást, ez távolsági értékesítésnek minősül. Az egyik esetben a partnerünk megkérte az EU-s közösségi adószámot EU8*5, azonban a VIES uniós adószám-ellenőrzésében nem valid adószámot jelöl. Szervezetünk nem rendelkezik közösségi adószámmal, így 27%-os áfatartalommal számlázott felénk. Mivel nem rendelkezünk közösségi adószámmal, így a fordított adózás nem jöhet létre. Ezt az áfatartalmat a külföldi illetékességű adóhatóságtól lehetne visszaigényelni. Főszabály szerint a szolgáltatás teljesítésének helye attól függ, hogy a szolgáltatás igénybevevője adóalany-e, ha igen, akkor a teljesítési helyet a szolgáltatást igénybe vevő adóalany székhelye határozza meg. A másik esetben is külföldi illetőségű (amerikai) cégtől vettünk igénybe digitális szolgáltatást (szoftverlicencelés), ott áfatartalom nélkül került kiállításra a számla. Jól kerültek kiállításra a számlák? Keletkezik-e adófizetési kötelezettségünk az utóbbi esetben, illetve hogyan érintik a határokon átnyúló digitális szolgáltatásokat a 2021. július 1-jétől hatályba lépő Áfa-tv.-változások?
Részlet a válaszából: […] ...vagy szokásos tartózkodási helye van. Az Áfa-tv. 37. §-a szerinti szolgáltatásnyújtáshoz, illetve szolgáltatás igénybevételéhez közösségi adószámot kell kiváltani. Ez a kötelezettség az alanyi adómentes szervezetekre is vonatkozik, mert nem járhatnak el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Közösségen belüli termékbeszerzés

Kérdés: Önkormányzatunk online, londoni kiadótól, adóalanytól (van magyarországi központi irodája) könyvet szeretne vásárolni. Áfa tekintetében adóalanyok vagyunk, de nincs közösségi adószámunk. A könyvről az eladó áfa felszámítása nélkül állítja majd ki a számláját, feltüntetve rajta, hogy közösségen belüli szállítás. A könyv beszerzése közösségen belüli beszerzésnek minősül, közösségi adószámot kell igényelnünk hozzá és Magyarországon kell az adót megfizetni?
Részlet a válaszából: […] ...közösségen belüli termékbeszerzést megelőzően a belföldi áfaalanynak közösségi adószámot kell kérni az adóhatóságtól. Önkormányzat esetében ezt a 20T201TSZ adatlap elektronikus beadásával tehetik meg. Az adatlap NAV általi befogadását követően már él a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Közösségen belüli adómentes termékértékesítésre vonatkozó új feltételek

Kérdés: Úgy értesültem, hogy 2020. január 1-jétől a Közösségen belüli adómentes termékértékesítés feltétele, hogy a vevő rendelkezzen közösségi adószámmal. Ez azt jelenti, hogy ha a vevő - társaságunk elsődlegesen osztrák és német területre értékesít - nem rendelkezik közösségi adószámmal, akkor áfát kell felszámítanunk? Társaságunk természetesen rendelkezik közösségi adószámmal, de az új szabály alapján, ha nem rendelkeznénk, akkor, mondjuk, a német eladó a Németországban érvényben lévő adókulccsal számlázná részünkre a terméket?
Részlet a válaszából: […] ...adófizetésre kötelezett. Ez azt jelenti, hogy vevőnek rendelkeznie kell a termék feladásának tagállamától eltérő tagállamban közösségi adószámmal. Lényegében nem változtak az eddigiekhez képest az adómentes Közösségen belüli termékértékesítésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Közösségi adószám

Kérdés: Alanyi adómentes adóalanyként Közösségen belül letelepedett adóalanynak nyújtok szolgáltatást. Ehhez szükségem van közösségi adószámra. Korábban a régi Art. 22. §-ának (5) bekezdése kimondta, hogy az alanyi adómentességet választó adóalanynak közösségi adószámot kell kérnie az adóhatóságtól, ha az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, illetőleg tőle szolgáltatást vesz igénybe. Nem tudom, hogy jelenleg melyik törvény milyen rendelkezést tartalmaz erre az esetre.
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jétől már az Áfa-tv. tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek meghatározzák, hogy egy magyar adóalany mely esetekben köteles közösségi adószámot kérni.Az Áfa-tv. 257/B. §-a (1) bekezdésének c)-d) pontjai kimondják, hogy az adóalanyc) a Közösség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Ajándék áfája

Kérdés: Önkormányzatunk dolgozói Lengyelországban voltak kiküldetésben saját gépkocsival. Hoztak az önkormányzat nevére szóló számlával ajándéktárgyakat, amelyeket karácsonyi ajándékként szeretnénk majd kiosztani. A számlán 23% áfa szerepel. Hogyan kell ezt lekönyvelnünk? Nincs közösségi adószámunk, és nem volt még ilyen esetünk.
Részlet a válaszából: […] ...az adóalany a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni, kötelező közösségi adószámot kérnie. Kereskedelmi kapcsolatnak minősül a termékbeszerzés, értékesítés és szolgáltatás nyújtása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Közösségi beszerzés

Kérdés: Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló áfaalany gazdasági társaság vízforgató berendezést vásárolt Szlovákiából. A szlovák számla 20% áfát tartalmaz. A számla forintban került kiállításra. Hogyan kell az áfát könyvelni? Az önkormányzatunk alanyi adómentes, és szintén vásárolt Szlovákiából terméket, aminek az áfatartalma 20%. Az önkormányzat esetében úgy kell eljárni, mintha belföldi beszerzés lenne?
Részlet a válaszából: […] ...áfaalany gazdasági társaságnak, amennyiben az EU más tagállamából terméket szerez be, a vásárlást megelőzően közösségi adószámot kell kérnie. A közösségi adószámot meg kell adni az eladónak. A termék Szlovákiából történő kiszállítását igazolni kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Közösségi adószám a számlán

Kérdés: Uniós beszerzés esetén, ha a számla áfát tartalmaz, fel kell tüntetni az uniós adószámot? A számla kiegyenlítése áfával növelten történik. A törvényben az áfa nélküli számlákra vonatkozóan van leírás. Milyen törvény, rendelet vonatkozik arra, hogy nem kell uniós adószámot feltüntetni a számlán?
Részlet a válaszából: […] ...irányuló igénye is. Az Áfa-tv. 169. § d) pontjában foglaltakból következőentermékértékesítés esetén a termék beszerzőjének a közösségi adószáma akkorszerepeltetendő a számlán, ha a számla az Áfa-tv. 89. §-ában foglaltaknakmegfelelő adómentes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 13.

Térítésmentes átadás

Kérdés: Intézetünk a már nem használt számítástechnikai eszközeit térítésmentesen átadná egy másik EU-tagországban található iskolának. Van-e ennek valami akadálya? Vonatkozik-e erre külön szabály, vagy a hazánkban szokásos módon bizonylatoljuk és számoljuk el?
Részlet a válaszából: […] ...az EU-s tagországban található iskolarészére áfamentesen. Ezt az ügyletet viszont csak abban az esetben tehetik meg,ha mindkettőjüknek van közösségi adószáma. Ennek hiányában az átadáskor a piaciérték után meg kell fizetni az áfát. Általános esetben,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.

Külfölditől bérelt autó áfája

Kérdés: Amennyiben szervezetünk egy külföldi (osztrák) cégtől bérel autót magyarországi használatra, van-e valamilyen áfavonzata?
Részlet a válaszából: […] ...magánszükségleténekkielégítésére veszi igénybe, amely esetben az érintett személyt, szervezetetnem lehet adóalanynak tekinteni.A közösségi adószámmal rendelkező nem adóalany jogi személyis adóalanynak minősül a teljesítési helyre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.
1
2
3