Sportolással kapcsolatos szolgáltatás és bérbeadás áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Egy nonprofit kft. sportcsarnokot üzemeltet. A nem lakóingatlanok bérbeadására áfakötelezettséget választott. Az alábbi hasznosítási esetek fordulnak elő:
1. Magánemberek részére sportolás céljára sportpályát, termet adnak ki (például baráti társaság kibérli futballozni a sportcsarnok nagytermét). Ez bérbeadás és/vagy sportolási szolgáltatás?
2. Jóga-, torna- vagy táncoktató kibérli a sportcsarnok egyik kistermét, ahol magánembereknek tart foglalkozásokat, akik ezért díjat fizetnek az oktatónak.
3. Az iskolák és/vagy az óvodák fenntartói kibérlik a sportcsarnok egyik termét az iskolák, óvodák számára, tornaórák tartása érdekében.
4. Helyi sportegyesület egyik szakosztálya (például kosárlabda) számára kibérli a sportcsarnok egyik termét edzések megtartására.
5. Helyi sportegyesület vagy országos sportági szakszövetség kibérli a sportcsarnokot versenyek, mérkőzések megtartására, ahol nézők is lesznek, és a nézők a szervezőknek fizetnek belépőt. Jegyértékesítés történik a bérlő, használó részéről.
6. Helyi sportegyesület vagy országos sportági szakszövetség kibérli a sportcsarnokot versenyek, mérkőzések megtartására, ahol nézők is lesznek, és a nézők a sportcsarnok üzemeltetőjének fizetnek belépőt. Jegyértékesítés történik sportcsarnok üzemeltetője részéről.
7. A sportcsarnokot kibérlik koncert, táncverseny, szalagavató megtartása, előadás, egyéb, például vállalati rendezvény céljára.
Az 1-6. pont alá tartozó eseteknél a sportolók részére jellemzően öltözőhasználatot, zuhanyozási lehetőséget és sporteszközöket is biztosít a sportcsarnok. A használat szólhat néhány órára, vagy heti több alkalomra, illetve 1-2 hétre is, például edzőtábort tart a sportegyesület, illetve kiterjedhet a teljes sportcsarnokra vagy annak egy pályájára, termére. A sportcsarnok üzemeltetését a nonprofit kft. saját alkalmazottaival látja el (karbantartás, takarítás stb.).
A vázolt tényállással kapcsolatban felmerült kérdések:
- Hogyan kell értelmezni Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének m) pontjában foglalt szabályokat?
- A fenti esetek közül melyik szolgáltatás minősül bérbeadásnak és melyik sportolási szolgáltatásnyújtásnak?
- Milyen tartalmú szerződést kell kötni az egyes jogcímen használókkal annak érdekében, hogy az áfaminősítés egyértelmű legyen?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének m) pontja kimondja, hogy mentes az adó alól az a sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás, amelyet közszolgáltató - ilyen minőségében - teljesítma) természetes személynek, aki azt sportolása, testedzése érdekében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.
Kapcsolódó címkék:    

Sportszolgáltatások áfája

Kérdés: Tagszervezetünk mint közszolgáltató az amatőr (megyei) bajnokságban induló egyes sportszervezetek részére nyújtott szolgáltatások - nevezési díj, játékengedélyek díja - ellenértéke tekintetében 2010. január 1-jétől érvényes szabályozás szerint mentes-e az adó alól? Véleményünk szerint mentes, mivel a nevezési díj és a játékengedélyek díjának megfizetése nélkül a természetes személyek (amatőr sportolók) nem sportolhatnának, nem vehetnének részt a szövetség által szervezett bajnokságban.
Részlet a válaszából: […] A sportrendezvény nevezési díja ellenében nyújtottszolgáltatás kétségtelenül sportoláshoz, illetőleg testedzéshez szorosankapcsolódó szolgáltatásnak minősül, amennyiben azt a szövetség tagszervezetei atermészetes személy sportoló javára történő közvetlen biztosítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Polgármesteri hivatalban informatikus foglalkoztatása

Kérdés: Polgármesteri hivatalban dolgozó informatikust milyen jogviszonyban kell alkalmazni? Megfelelő-e a munka törvénykönyves munkaszerződés, vagy csak köztisztviselő lehet?
Részlet a válaszából: […] ...kimondja, hogy a törvény hatálya nem terjed kijogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a helyi önkormányzat feladatkörébetartozó közszolgáltatások ellátására - polgármesteri hivatalban -foglalkoztatottakra. Ezen alkalmazottakkal közalkalmazotti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

Vásárolt közszolgáltatás

Kérdés: Egészségügyi intézmény vagyunk, higiénés és környezetvédelmi tanácsadásra felkértünk egy bt.-t, aki intézményünknek nyújt segítséget. A kérdésünk az lenne, hogy ez a tevékenység besorolható-e a vásárolt közszolgáltatásokba?
Részlet a válaszából: […] ...az esetben lehet vásárolt közszolgáltatásról beszélni,amikor az intézmény az államháztartás körébe tartozó feladatokat, azállamháztartás által kibocsátott szolgáltatásokat más, nem az államháztartáskörébe tartozó szervezetek által teljesítenek....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 3.

Önkormányzati tanuszoda áfája

Kérdés: Önkormányzatunk és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) úgynevezett PPP szerződést kötött egy kft.-vel. A szerződés keretében a magánbefektető (többek között) köteles egy uszoda megépítésére, és meghatározott időszakra (közcélú igénybevételi időszakra) a tanuszoda használatát átadni az önkormányzat részére, valamint köteles 15 év után a tanuszoda tulajdonjogát jelképes összeg ellenében az önkormányzatnak átadni, ha az igényt tart rá. Az önkormányzat és az ÖTM köteles szolgáltatási díjat fizetni. A tanuszoda a magánbefektető tulajdonában áll, de a földterület az önkormányzat tulajdona. A magánbefektetőt használati jog illeti meg a földterületre. Az önkormányzat a közcélú igénybevételi időszak egy részét bérleti díj ellenében visszaadja a magánbefektetőnek, egy részében ingyenes szolgáltatást nyújt, de ellenérték fejében is nyújt szolgáltatást (pl. reklámoz, belépti díjat szed rendezvényekre). Mivel bérlethez is felhasználja az önkormányzat a szerződés szerint neki járó időszakot, keletkezik-e részben levonási joga?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat a kérdés szerint a közcélú igénybevételiidőszakban olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek ingyenesek, azonban ezentevékenysége mellett ellenérték fejében is nyújt szolgáltatást. Ezenkívül mivelaz önkormányzat a közcélú igénybevételi időszakban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.

Önkormányzati lakásfenntartási támogatásból letiltható-e az önkormányzat által kiszámlázott szemétszállítás díja, ha az ügyfél nem fizette be?

Kérdés: Községi önkormányzatunk nevében kérem, nyújtsanak segítséget abban, hogy az önkormányzat által megállapított lakásfenntartási támogatásból (normatív, illetve méltányossági) letiltható-e, és ha igen, milyen mértékben az önkormányzat által kiszámlázott (az ügyfél által be nem fizetett) szemétszállítás díja?
Részlet a válaszából: […] ...szóló 2000. évi XLIII. törvény(hulladékgazdálkodási tv.) alapján a települési önkormányzat kötelezőenellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező településihulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 2.
Kapcsolódó címke:

Vásárolt közszolgáltatásba tartozó tevékenységek

Kérdés: Alapfeladatunk önkormányzati közoktatási intézmények pénzügyi gazdasági feladatainak ellátása. Néha gondot okoz egyes gazdasági események számviteli értelmezése. Kérdéseink a következők: 1. Amennyiben évente megújított szerződéssel számla ellenében külső személy (vállalkozó ügyvéd) jogi segítségnyújtását vesszük igénybe a tartozások beszedése érdekében (felszólítások elkészítése, bírósági eljárások teljes körű intézése, végrehajtóval való kapcsolattartás), annak díját szellemi tevékenységként vagy egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásként kell könyvelnünk? 2. Van-e különbség könyvelés szempontjából akkor, ha egy óvoda bábelőadást rendel: - gyermeknapi vagy évfordulós ünnepségre, - illetve "rendes" napi nevelési feladatai idején veszi igénybe a szolgáltatást? Lehetséges-e, hogy az első változatban kulturális rendezvényként (de itt egyéb üzemeltetés vagy vásárolt közszolgáltatás) értelmezzük, míg a második változatban szellemi tevékenység végzése miatti kifizetésként könyveljük?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés megválaszolásához tisztázni kell a vásároltközszolgáltatások fogalmát.A vásárolt közszolgáltatások között azokat az államháztartáskörébe tartozó feladatokat, az államháztartás által nyújtott szolgáltatásokatkell kimutatni, amelyeket nem az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 3.
Kapcsolódó címkék: