Gyermekvédelmi törvény 146. §-a szerinti térítési díj behajtása

Kérdés: A Gyvt. 146. §-ában szabályozott térítésidíj-hátralék esetén a fenntartó önkormányzat megkeresésére az adók módjára történő behajtásra van-e lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdése alapján a végrehajtás és az ezzel összefüggő nyilvántartás tekintetében e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azokra a köztartozásokra, továbbá igazgatási és bírósági szolgáltatás díjaira, amelyekre törvény az adók módjára való behajtást rendeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Gépjárműadó-hátralék értékelése

Kérdés: Kell-e értékvesztést elszámolni a gépjárműadó-hátralék után? Önkormányzatunk az értékelési szabályzatában a központi, a helyi adókkal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos követelések értékelésénél az egyszerűsített értékelés eljárást választotta. Pl.: az ONKA program által készített kimutatás alapján a gépjárműadósokkal kapcsolatos követelések állománya bruttó 100 E Ft. Az adósminősítési kategóriák szerint kimutatott értékvesztések összege 20 E Ft. Milyen értékben kell a gépjárműadóval kapcsolatos követeléseket a helyi önkormányzat mérlegében kimutatni ebben az esetben? 100 E Ft-tal vagy 80 E Ft-tal?
Részlet a válaszából: […] ...központi, a helyi adókkal és az adók módjára behajtandóköztartozásokkal kapcsolatos követelések - ideértve az adó-, az adó jellegű, azilleték, a járulék-, a járulék jellegű, a vám-, a vám jellegű tételek -értékelése során az értékvesztés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetések

Kérdés: A közbeszerzéses kifizetésekhez kapcsolódóan tavaly márciusban 2009. január 1-jéig halasztották el annak a szabálynak az alkalmazását, hogy kifizetést csak nemleges adóigazolás esetén lehet teljesíteni. Tudomásunk szerint ismét változott a szabály. Mit kell tennünk, ha kifizetünk, illetve ha mi kapunk munkánkért cserébe pénzt?
Részlet a válaszából: […] ...számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülőegyüttes adóigazolást, vagyb) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel aköztartozásmentes adózói adatbázisban.Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt.szerinti alvállalkozó, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 3.

Az adóhatóság köztartozás-visszatartási joga

Kérdés: A III. negyedéves általánosforgalmiadó-bevallásunk visszaigényelhető adót tartalmaz. Sajnos egy korábbi időszakról fennálló tartozásunk miatt az adóhivatal a kiutalást megtagadta, és a korábbi tartozásra kívánja átvezetni. Természetesen a tartozásunkat meg akarjuk fizetni, de ha az áfát nem kapjuk vissza, akkor gazdálkodásunkban ez jelentős finanszírozási gondot okoz. Milyen lehetőségünk van az áfa kiutaltatására?
Részlet a válaszából: […] ...az adózónak nyilvántartott tartozása. A kiutalásra váró összeget az APEH valóban a tartozásra (ideértve az adók módjára behajtandó köztartozást is) visszatarthatja. Ha a visszatartás nem az adózó nyilatkozata alapján történt, erről az adóhatóság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.