Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott közterület-foglalási díj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közterület-használat áfakötelezettsége

Kérdés: Az ingatlan-bérbeadás számlázásával kapcsolatos, a Költségvetési Levelek 303. számában a 5379. kérdésre adott válaszból kiindulva szeretnénk kérdezni, hogyan alakul a közterület--használat áfakötelezettsége a 2020/12. Adózási kérdésre (A közterület-használati díj áfabeli megítélése) adott válasz alapján, ha az önkormányzat áfakötelezettséget választott az egyéb ingatlanok bérbeadására?
Részlet a válaszból: […]kezelték, azokra nézve sincs szankció, akik pedig áfamentesen számláztak, vagy áfásan számlázták ingatlan-bérbeadásként, azoknak sem kell a 2020. december 31-ig kiállított számlákat módosítani, és önellenőrzéssel helyesbíteni a bevallást. A közterület-foglalási díj után kell-e áfát felszámítani? Fontos kérdésben döntött az adóhatóság 2020 utolsó napjaiban. Közút, közterület csak állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában állhat. A közterület-foglalási díjról az önkormányzat határozatot hoz, és helyi rendeletben szabályozza a közterület-használati díjat. A korábbi években az adóhatóság azt az álláspontot képviselte, hogy a közterület-használati díj beszedése során az önkormányzat tulajdonosi minőségében jár el, és a közterület-foglalás az áfában bérleti díjként viselkedik, ezért főszabály szerint adómentes; de ha az önkormányzat választott adókötelezettséget a lakó-ingatlannak nem minősülő ingatlan-bérbeadásra, akkor áfaköteles. Lapunk hasábjain is ez az értelmezés jelent meg a korábbi cikkekben.Egy kúriai döntés alapján az adóhatóság közleményt tett közzé, amely szerint a közterület-foglalás az Áfa-tv. 7. §-ának (1) bekezdése alapján nem gazdasági tevékenység, és nem eredményez adóalanyiságot.Tekintettel arra, hogy a közterület-használat engedélyezéséhez kapcsolódó díjfizetést sok önkormányzat bérleti díjként kezelte, a jogbiztonság elvének érvényesülése és az értelmezésváltozásból fakadó aránytalan terhek elkerülése érdekében a fentiek szerinti értelmezést az adóhatóság 2021. január 1-jétől tekinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5467
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: A közterület-foglalási díj áfája

Kérdés: A közterület-foglalási díj után kell-e áfát felszámítani?
Részlet a válaszból: […]szerint adómentes, de ha az önkormányzat választott adókötelezettséget a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan-bérbeadásra, akkor áfaköteles. Lapunk hasábjain is ez az értelmezés jelent meg a korábbi cikkekben.Egy kúriai döntés alapján az adóhatóság közleményt tett közzé, amely szerint a közterület-foglalás az Áfa-tv. 7. §-ának (1) bekezdése alapján nem gazdasági tevékenység, és nem eredményez adóalanyiságot.Tekintettel arra, hogy a közterület-használat engedélyezéséhez kapcsolódó díjfizetést sok önkormányzat bérleti díjként kezelte, a jogbiztonság elvének érvényesülése és az értelmezésváltozásból fakadó aránytalan terhek elkerülése érdekében a fentiek szerinti értelmezést az adóhatóság 2021. január 1-jétől tekinti irányadónak.A fenti jogértelmezés azonban nem terjed ki a parkolási szolgáltatásra. A parkolási szolgáltatás ugyanis a hivatkozott kúriai határozat szerint is eltérő megítélés alá esik, annak eltérő körülményei okán, másrészt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/D. §-ának (3) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5360
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Közterület-használati díj

Kérdés: Az önkormányzat közterület használatára illeték megfizetése ellenében határozat meghozatalával ad engedélyt. A közterület használatáról szóló határozat alapján számlázott közterület-használati díj általános forgalmi adóval terhelt-e, vagy adómentes?
Részlet a válaszból: […]a közterület (ingatlan) használatba adása hogyan minősül az általános forgalmi adó rendszerében. Az Áfa-tv. 259. § 4. pontja alapján bérbeadásnak minősül a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles a kötelezettnek. Ennek megfelelően tehát a közterület díj fejében történő használatba adása, mivel az egyértelműen megfelel az idézett törvényi definíciónak, az áfa rendszerében ingatlan-bérbeadásnak (szolgáltatásnyújtásnak) minősül. Tisztázandó továbbá, hogy ha a közterület használatára az önkormányzat a közterület használatáról szóló határozatban ad engedélyt, vajon befolyásolja-e az ügylet megítélését. Erre vonatkozóan egyértelmű rendelkezést találunk az Áfa-tv. 16. §-ában, amely szerint a termék értékesítésére, szolgáltatás nyújtására nincs befolyással, ha az szerződéskötés, jogszabályi rendelkezés, bírósági és más hatósági határozat (végzés) alapján, illetőleg árverés útján történik. A közterület-használat, illetve az azért az önkormányzati határozat alapján fizetett díj tehát az általános szabályok alapján ítélendő meg. Az utolsó tisztázandó kérdés, hogy ez az ingatlan-bérbeadási tevékenység áfaköteles-e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2588

4. találat: Közterület-foglalási díj áfakötelezettsége

Kérdés: Az önkormányzat közterületet alakított ki piaci árusok részére (ruhanemű-zöldségfélék árusítására). A beszedett közterületfoglalási díjból kell-e áfát fizetni, és ha igen, akkor 12 vagy 25 százalékos mértékben?
Részlet a válaszból: […]a piaci árusoknak, ezért az Áfa-tv. 8. § (1) bekezdése szerint áfa hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtás történik. Az adó mértéke 25 százalék, mivel nem tekinthető tárgyi adómentes földterület-bérbeadásnak az Áfa-tv. 2. számú melléklet 1. pontja alapján. A közterületet más területhez hasonló rendezőelvek alapján kell besorolni. Mivel a közterületet burkolattal látták el, árusításra
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 211