Közterület-használat áfakötelezettsége

Kérdés: Az ingatlan-bérbeadás számlázásával kapcsolatos, a Költségvetési Levelek 303. számában a 5379. kérdésre adott válaszból kiindulva szeretnénk kérdezni, hogyan alakul a közterület--használat áfakötelezettsége a 2020/12. Adózási kérdésre (A közterület-használati díj áfabeli megítélése) adott válasz alapján, ha az önkormányzat áfakötelezettséget választott az egyéb ingatlanok bérbeadására?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben hivatkozott NAV-állásfoglalás egy kúriai döntés alapján azt mondta ki, hogy a közterületfoglalás az Áfa-tv. 7. §-ának (1) bekezdése alapján nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot. Közhatalmi tevékenységként nem kell róla számlát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

A közterület-foglalási díj áfája

Kérdés: A közterület-foglalási díj után kell-e áfát felszámítani?
Részlet a válaszából: […] Fontos kérdésben döntött az adóhatóság 2020 utolsó napjaiban. Közút, közterület csak állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában állhat. A közterület-foglalási díjról az önkormányzat határozatot hoz, és helyi rendeletben szabályozza a közterület-használati díjat. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Közterület-használati díj és piachely-használati díj

Kérdés: Önkormányzatunk közterület-használati díjat és piachely-használati díjat számláz áfamentesen. Más településen áfás számlát állítanak ki a hasonló bevételről. Mi a menete annak, hogy a piac helyhasználatáról áfás számlát állíthassunk ki, és a piaccal kapcsolatos kiadások áfáját visszaigényelhessük?
Részlet a válaszából: […] A közterület-foglalás és a piaci rendelet szerinti helyfoglalás is bérbeadásnak minősül az Áfa-tv. 259. §-ának 4. pontja értelmében, e szerint bérbeadás, -vétel: a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama alatt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Közúti reklámcélú eszközök elhelyezése

Kérdés: A 421/2015. Korm. rendeletben foglaltak alapján a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezéséről a közút kezelője – jelen esetben az önkormányzat –, a kormányrendelet 1. melléklete szerinti díjszabásnak megfelelően, az elhelyezési díjról a kezdőnaptól követő 5 napon belül számlát állít ki az eszköz elhelyezésére jogosult részére. A leírtakkal kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy a kormányrendelet 1. mellékletének b) pontja szerint kiszámlázott díj az áfa szempontjából bérleti díjnak, közterület-foglalási díjnak vagy más egyéb bevételnek minősül-e?
Részlet a válaszából: […] A 421/2015. Korm. rendelet szerint az eszköz elhelyezése az elhelyezésére jogosult és az oszlop elhelyezkedése szerinti közterület kezelője közötti polgári jogi jogviszonynak minősül. Az eszköz elhelyezésére jogosult a közút kezelője részére köteles az elhelyezési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Önkormányzati ingatlan bérbeadása

Kérdés: Önkormányzatunk közterület-használati megállapodás alapján az önkormányzat tulajdonában lévő területen lévő felépítményt és az ahhoz kapcsolódó előkertet bérbe adja a településen működő üzleteknek. Jó gyakorlat szerint járunk-e el, ha a közterület-használati díjat az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontja alapján tárgyi mentes módon számlázzuk?
Részlet a válaszából: […] A közterület az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, aminek a bérbeadására az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontja vonatkozik. Az ingatlan-bérbeadás főszabály szerint mentes az adó alól, de a bérbeadásra választható áfakötelezettség az Áfa-tv. 88....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Közhatalmi tevékenység

Kérdés: Mely szerv minősül közhatalmi költségvetési szervnek az államigazgatás területén?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 7. §-ának (1) bekezdése szerint "Nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.

Polgármesteri hivatal, illetve önkormányzat adószáma

Kérdés: A Költségvetési Levelek 152. számában a 2973. sorszámon megjelent kérdéssel kapcsolatban szeretném állásfoglalásukat kérni. Önkormányzatunk adószámot kapott az MVH pályázati regisztráció miatt. Változatlanul az önkormányzat nevén van a bankszámlánk (elszámolási számlánk), csak most már nem a polgármesteri hivatal, hanem az önkormányzat adószámával. Az áfa- és egyéb bevallásokat eddig az önkormányzat nevében, a polgármesteri hivatal adószáma alatt nyújtottuk be. Ezután már külön áfabevallást kell benyújtanunk az önkormányzat, és külön a polgármesteri hivatal adószámán? Mivel a bankszámlánk az önkormányzat nevén, adószámán van, és minden pénzforgalmat azon keresztül bonyolítunk le, akkor a polgármesteri hivatal bevallása gyakorlatilag nullás adattartalmú lesz? Számlázás során ki lesz az eladó ingatlanértékesítés, ingatlan-bérbeadás, közterület-foglalási díj, továbbszámlázott szolgáltatás vagy üzemeltetés bérbeadása során: az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal?
Részlet a válaszából: […]  Az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. tv. (új Áht.) ésa 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályai alapján szét kellválasztani az önkormányzatot és a hivatalt tervezés, könyvvezetés, beszámolásés adószám vonatkozásában is. Külön bankszámlaszámmal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Közterület-használati díj

Kérdés: Az önkormányzat közterület használatára illeték megfizetése ellenében határozat meghozatalával ad engedélyt. A közterület használatáról szóló határozat alapján számlázott közterület-használati díj általános forgalmi adóval terhelt-e, vagy adómentes?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásakor elsőként azt kell feltétlenültisztázni, hogy mit jelent a közterület fogalma. Az épített környezetalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjaalapján közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.

Közterület-foglalási díj áfakötelezettsége

Kérdés: Az önkormányzat közterületet alakított ki piaci árusok részére (ruhanemű-zöldségfélék árusítására). A beszedett közterületfoglalási díjból kell-e áfát fizetni, és ha igen, akkor 12 vagy 25 százalékos mértékben?
Részlet a válaszából: […] Az áfa szektorsemleges adó, ezért nincs jelentősége annak, hogy valamely tevékenységet ellenérték fejében önkormányzat végzi. Az önkormányzat díj fejében bocsátja rendelkezésre a közterületet a piaci árusoknak, ezért az Áfa-tv. 8. § (1) bekezdése szerint áfa hatálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 11.