Személyszállítási szolgáltatás

Kérdés: Osztrák szolgáltató állított ki számlát az önkormányzati hivatal (általános szabályok szerinti adózó adóalany) részére személyszállításról. Gyerekeket szállított a busz külföldi sportversenyre egy magyarországi városból, egy másik magyar várost megjelölve a számlán megállási helyként, egy horvát településre, majd a következő napon visszahozta a busz a csapatot, ugyanezen megállási hely érintésével az indulási helyre Magyarországra. A számláján az osztrák szolgáltató megbontotta a belföldi és a külföldi személyszállítást, a belföldinél nulla összeget szerepeltetve, mind a nettó, mind a 10%-os áfa összegénél. A külföldi szállításnál a nettó összeget szerepeltette, 0 forintos áfával. A hivatalnak keletkezik áfabevallási és -befizetési kötelezettsége ebben az esetben a személyszállítási szolgáltatás igénybevétele után?
Részlet a válaszából: […] Személy szállításakor a teljesítés helye az az útvonal, amelyet ténylegesen megtesznek. Mentes az adó alól a személyszállítás akkor, ha az indulás vagy érkezés helye vagy mindkettő külföldre esik.Ha a személyszállításkor nem a teljes útszakasz esik belföldre, akkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Adó-visszatéríttetés díjának áfarendszerbeli megítélése

Kérdés:

Üzletünkben gyakran fordulnak meg harmadik országból érkező turisták, és közülük sokan élnek a külföldi utas részére biztosított áfamentességgel. Cégünk a külföldi utasok adó-visszaigénylésével kapcsolatos ügyintézést is végez (lap kitöltése, utas részére kiadása, illetve az adó kifizetése). A termékértékesítésekhez kapcsolódó ügyintézési szolgáltatásnyújtásról "ügykezelési díj" jogcímen állítunk ki áfamentes számlát a külföldi utasok részére. A visszaigényelt adó kifizetése a termékértékesítésről kiállított számlán szereplő vevőnek (a vevő meghatalmazottja részére) történik, ha bemutatja a vámhatóság igazolását. A teljes áfaösszeg kifizetésre kerül, erről kiadási bizonylat készül. Az adó-visszaigénylés ügyintézése kapcsán ügykezelési díjat számítunk fel a vevőnek, melyről külön számla készül. Az ügykezelési díj összege az adó-visszaigénylés összegének meghatározott százaléka, cégünk a kibocsátott számlákon áfamentességet tüntetett fel. Tehát külföldi utasoknak kifizetjük a teljes áfaösszeget, és ügykezelési díjat számítunk fel. Az egyszerűsítés miatt a kiadási bizonylaton és ügykezelési díjról kiállított külön számlán feltüntetett összegek különbsége kerül kifizetésre a külföldi utasok részére. A külföldi utasokat az üzletben elhelyezett többnyelvű táblákon és szórólapokon tájékoztatjuk az áfa-visszaigénylés feltételeiről, valamint az ügykezelési díj felszámításáról. Jogszerűen járunk el, amikor az ügykezelési díjról áfamentes számlát állítunk ki, tekintettel arra, hogy – álláspontunk szerint – az ügykezelési díjat a külföldi utas részére végzett áfamentes termékértékesítés járulékos költségének kell tekinteni az Áfa-tv. 70. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján?

Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 70. §-a (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Bérleti díj mellett kiszámlázott szolgáltatás áfája

Kérdés: Felsőoktatási intézmény az ingatlan-bérbeadás és -hasznosítás vonatkozásában az Áfa-tv. 86 §-a (1) bekezdésének j), k), l) pontja alapján adókötelezettséget választott a 88. § (4) bekezdése alapján. Ebben az esetben az ingatlan-bérbeadási tevékenység kiszámlázásakor helyesen jár-e el, ha fordított áfásan állítja ki a számláját? Ha a bérleti díjon felül eszközhasználatot és közüzemi díjat is számláz ki, ilyen esetben a fő tevékenység áfáját viselve, az eszközhasználatra és a közüzemi díjra (közvetített szolgáltatásra) sem számolhatja fel az áfát? A bérleti díj mellett kiszámlázott közüzemi szolgáltatásokat és az eszközhasználati díjat milyen áfával kell kiszámláznia?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 70. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Romániában bejegyzett gazdasági társaság

Kérdés: Megbízóm rendelkezik egy 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társasággal, mely Romániában működik, román illetőségű, román jogszabályok alapján létrehozott. Esetében a tulajdonosi joggyakorlás hogyan történik, illetve rájuk is irányadók a Gtbkr. rendelkezései? A képviselő-testületnek el kellene fogadnia az üzleti tervét, éves számviteli beszámolóját?
Részlet a válaszából: […] A Jat. 6. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a jogszabály területi hatálya Magyarország területére, az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.A (2) bekezdés szerint a jogszabály személyi hatályaa) Magyarország...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Adó-visszaigénylő lap helyes kitöltése kettős állampolgár vevő esetében

Kérdés: Egy ukrán-magyar kettős állampolgár vásárolt az üzletünkben terméket, és személye azonosítására az útlevelét adta át, amelyet azonban Magyarországon állítottak ki. Állandó lakcímként egy ukrán címet adott meg. Az a kérdésem, hogy helyesen töltöttem-e ki az adó-visszaigénylő lapot, ha azon az úti okmányt kibocsátó ország rubrikában Magyarországot tüntettem fel?
Részlet a válaszából: […] A kérdés eldöntéséhez az Áfa-tv. külföldi utasra vonatkozó alábbi szabályait kell áttekinteni.A külföldi utas fogalmát az Áfa-tv. 259. §-ának 10. pontja határozza meg. E rendelkezés szerint külföldi utas az a természetes személy, aki a Közösség egyetlen tagállamának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Külföldi utas részére kiállítandó adó-visszaigénylő lap tartalmi követelményei

Kérdés: Egy társaság Olaszországban, Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Lengyelországban és Portugáliában nyújt áfa-visszatérítési szolgáltatást kiskereskedőknek és utasoknak. A?cég új partneri kiskereskedővel rendelkezik Budapesten. A https://en.nav.gov.hu/taxation/taxinfo/VAT_foreign_traveller.html weboldalon az található, hogy az áfanyomtatvány 5 nyelven áll rendelkezésre. A kiskereskedőknek és az utasoknak történő jobb szolgáltatásnyújtás érdekében mobiltablettel rendelkeznek, melyhez nyomtató is tartozik, hogy így ki tudják nyomtatni az adó-visszatérítési űrlapot. A használt hőnyomtató papír csak 58 mm széles. Ha mind az 5 nyelven nyomtatnak az űrlapra, akkor az nagyon hosszú és nem környezetbarát.
1. A társaság használhatja-e fő nyelvként az angolt az áfaűrlap megtervezésében, valamint a kínait, mivel az ügyfeleik 90%-a Kínából származik, így ők is könnyebben tudnák használni a nyomtatványt?
2. Az Áfa-tv. 98. §-ának (5) bekezdéséhez kapcsolódóan a 360 napos szabály alkalmazható-e az Európai Unió területéről utasforgalomban kivitt termékekre?
Részlet a válaszából: […] 1. Az adó-visszaigénylő lappal kapcsolatos szabályokat az Áfa-tv. 99. §-a tárgyalja, melynek (10) bekezdése határozza meg az adó-visszaigénylő lap kötelező tartalmi elemeit, melyek az alábbiak:a) a termék értékesítőjének neve, címe és adószáma;b) a külföldi utas neve,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Külföldön letelepedett adóalany által számlázott belföldi ügylet

Kérdés: Az elmúlt évben több alkalommal vettünk igénybe külföldi adóalanyoktól számítástechnikai, illetve tanácsadási szolgáltatást. Gyakran okozott problémát, hogy az e szolgáltatásokról kiállított számláknak mit kell tartalmazniuk? Bizonytalanok vagyunk abban is, hogy egyáltalán áfaalanyok nyújtják-e a szolgáltatást, mivel előfordul, hogy magánszeméllyel kötünk vállalkozási szerződést, aki saját nevében állítja ki a számlát.
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt jelzem, hogy nincsenek ismereteink aMagyarországon kívüli vállalkozási, illetőleg adózási szabályokról, így a másországokban hatályos szabályok tekintetében az adott ország hatóságai adhatnakfelvilágosítást. Mindenesetre a Tanács közösségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék beszerzése

Kérdés: Önkormányzatunk légkondicionáló berendezést rendelt meg egy osztrák cégtől. A berendezést az osztrák eladó fogja felszerelni, és úgy tájékoztatott bennünket, hogy az áfát nem neki, hanem nekünk kell megfizetnünk a vásárlásunk után. Kérdés, hogyan kell ebben az ügyben eljárnunk?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 14. § (2) bekezdése alapján a fel- vagyösszeszerelés tárgyául szolgáló termék értékesítésének teljesítési helye az ahely, ahol a szerelés ténylegesen történik. Olyan termékértékesítések tartoznake szakasz alá, amelyek esetén az eladó úgy értékesíti a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 25.

Németországból vásárolt személygépkocsi áfájának elszámolása

Kérdés: Az önkormányzatunk használt személygépkocsit vásárolt Németországból, melyet a beszerzést követően behoztunk Magyarországra, és ennek érdekében kiváltottuk a közösségi adószámot. Ezt közöltük a német eladóval. A külföldi eladó a számláján feltüntette a saját uniós közösségi adószámát, de a miénket nem. A számlában felszámított 19 százalék áfát. Az önkormányzat a teljes számlaértéket kifizette (bankszámláról). Helyesen járunk el akkor, ha az áfabevallásban beállítjuk fizetendőként a gépkocsi nettó értékére számított 20 százalékot, és visszaigényelhetőként a német cégnek kifizetett 19 százalékot?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az önkormányzat a Németországban történtbeszerzését követően annak közvetlen következményeként Magyarországraszállította vagy szállítatta (illetve ha a szállítást a külföldi adóalany vagymegbízottja végezte) a szóban forgó gépkocsit, és az Áfa-tv. 7/A....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.