Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott külföldi munkavállaló tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Külföldi munkavégzés adó- és járulékkötelezettségének szabályai

Kérdés: Magyarországon milyen adót és járulékokat kell fizetnie, és milyen bejelentési kötelezettsége van annak a magyar magánszemélynek, aki Svájcban munkaviszony keretében végez munkát?
Részlet a válaszból: […]nem teljesül, az adóztatás Svájcban történik a svájci adójogszabályok szerint. Kérdésük szerint amennyiben a magánszemély svájci munkáltatónál történő munkavégzése az adóévben nem haladja meg a 183 napot, akkor az adózása Magyarországon, ha meghaladja azt, akkor pedig Svájcban történik. Amennyiben a magánszemélynek adott naptári évben csak Svájcból származó - ott adóztatandó - jövedelme van, akkor erről Magyarországon nem kell bevallást beadnia. Ha viszont külföldről és belföldről is származik jövedelme a magyar illetőségű magánszemélynek, akkor az adóbevallásában a külföldi jövedelmet is be kell vallania, mint adóterhet nem viselő járandóságot. Az Európai Unió tagállamaiban munkát vállaló személyek biztosítási kötelezettségének elbírálásához a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelet, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 574/72. EGK rendelet szabályait kell alkalmazni. Vonatkozik ez a rendelkezés az EU tagállamaira, valamint 2006. 04. 01-től a Svájci Államszövetségre is. A rendelkezés értelmében a kizárólag egy tagállam területén alkalmazott munkavállaló annak a tagállamnak a szabályai szerint biztosított, ahol a foglalkoztatása történik. Svájcban történő munkavégzés esetén a Tbj-tv. szerinti biztosítási és járulékfizetési köztelezettség nem terjed ki a magánszemélyre. A magánszemély a Svájcban történő biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége alapján Magyarországon jogosult egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, és mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól a Tbj-tv. 13. §-a alapján. Ezt a tényt azonban be kell jelenteni a magyarországi lakóhely szerinti egészségbiztosítási pénztárnál az erre rendszeresített "ADATLAP EGT-tagállamban, vagy egyezményes államban folytatott keresőtevékenység,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2135

2. találat: Szlovák magánszemély magyarországi szja-ja

Kérdés: Szlovák állampolgárt részmunkaidőben, munkaszerződéssel, 10 havi határozott időtartamra kívánunk alkalmazni. Nevezettnek Szlovákiában főállású munkaviszonya van, Magyarországon nem lesz lakhelye, nincs adóazonosító jele s taj-száma. Munkavégzés mindkét országban történik. A munkáltatónak milyen bejelentési, járulékfizetési kötelezettségei vannak, illetve a munkavállalótól milyen okmányok, igazolások kellenek, és a béréből mit és mennyit kell levonni?
Részlet a válaszból: […]a magyar-szlovák kettős adózást kizáró egyezmény alapján, Magyarországon az Szja-tv. általános - a bérjövedelmekre vonatkozó - rendelkezései szerint adóköteles. 2005. január 1-jétől a külföldi magánszemélyek részére is csak akkor fizethető ki az adóköteles jövedelem (illetve akkor állítható ki az adókedvezményre jogosító igazolás), ha a külföldi magánszemélynek van adóazonosító száma. Az adóazonosító jelet az APEH Észak-bp.-i[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1191
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Szlovák állampolgárt alkalmazó munkáltató adó- és járulékkötelezettségei

Kérdés: Szlovák állampolgárt részmunkaidőben munkaszerződéssel 10 havi határozott időtartamra kívánunk alkalmazni. Nevezettnek Szlovákiában főállású munkaviszonya van, Magyarországon nem lesz lakhelye, nincs adóazonosító jele s taj-száma. Munkavégzés mindkét országban lesz. A munkáltatónak milyen bejelentési, járulékfizetési kötelezettségei vannak, illetve a munkavállalótól milyen okmányok, igazolások kellenek, és a béréből mit és mennyit kell levonni?
Részlet a válaszból: […]szociális biztonsági rendszerébe tartoznak. A rendelet hatálya alá tartozó személyekre csak egy tagállam jogszabályai alkalmazandóak. E jogszabályokat a közösségi rendelkezés szerint kell meghatározni. A rendelet 13-17. cikkei rögzítik azokat az általános és különös szabályokat, amelyek alapján meghatározható, hogy adott esetben az EU-n belül mozgó munkavállaló esetében mely tagország jogszabályait kell alkalmazni. Amennyiben a munkavállaló egyidejűleg több tagállamban vállal munkát, akkor annak az államnak a jogszabályait kell alkalmazni, amelyben a munkavállaló állandó lakóhelye van, feltéve hogy ebben a tagállamban is végez munkát. Meg kell azonban jegyezni, hogy a rendelet 17. cikkelye alapján két vagy több tagállam, illetve ezek illetékes hatóságai közös megállapodással eltérhetnek a fenti rendelkezésektől bizonyos személyek vagy személyek bizonyos csoportjai érdekében. E tekintetben Magyarországon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az illetékes hatóság. Amennyiben ilyen külön megállapodás megkötésére nem került sor, akkor a szlovák munkavállaló lakóhelyén, Szlovákiában a szlovák rendelkezések alapján lesz biztosított és járulék fizetésére kötelezett. A Szlovákiában fennálló biztosítási jogviszonyt azonban az alkalmazandó jogszabályokról szóló E 101 számú okmánnyal igazolni kell. Az igazolást a foglalkoztatott kérésére Szlovákia kijelölt intézménye tölti ki. Az illetékes biztosító a saját tagállamának hivatalos nyelvén állítja ki a nyomtatványt, amit a másik tagállam illetékes szerve köteles elfogadni, a nyomtatvány fordítására nincs szükség. A magyar foglalkoztatónak átadott igazolás alapján a határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott szlovák állampolgár esetében Magyarországon társadalombiztosítási-, nyugdíj- és egészségbiztosításijárulék-fizetés nem keletkezik. Biztosítási jogviszony hiányában a társadalombiztosítási igazgatási szervek felé a foglalkoztatónak bejelentési kötelezettsége nincs. Ugyanakkor a társadalombiztosítási jogállás alakulásától függetlenül az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettséget teljesíteni kell. Az egészségügyi hozzájárulás ugyanis százalékosan és tételesen meghatározott adó jellegű fizetési kötelezettség. A tételes egészségügyi hozzájárulás elsődlegesen a kifizetőt (munkáltatót) terheli a magánszeméllyel fennálló, meghatározott jogviszonyok után, így a munkaviszony alapján is. Lényeges eleme a szabályozásnak, hogy a magánszemély egyidejűleg fennálló több jogviszonya esetében a tételes egészségügyi hozzájárulást csak egy jogviszony után kell megfizetni. E tekintetben azonban a Szlovákiában fennálló munkaviszony érdektelen. Ebből következően a szlovák állampolgár vonatkozásában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1168

4. találat: Román állampolgárságú doktoranduszhallgatók adókötelezettsége

Kérdés: Egyetemünk az elmúlt években több román állampolgárságú doktoranduszhallgatóval kötött megbízási szerződést az egyes tanszékeken végzendő munkákra. Helyesen jártunk-e el akkor, amikor a részükre kifizetett megbízási díjból nem vontunk adóelőleget? A hallgatók egy része időközben letelepedési engedélyt és magyar állampolgárságot kapott, de továbbra is megbízási szerződés alapján foglalkoztatjuk őket. A kifizetésekből most már adóelőleget vonunk a kifizetőre megállapított szabályok szerint. Helyes-e az eljárásunk?
Részlet a válaszból: […]kapott bármilyen díjazás adómentes, feltéve hogy annak összege nem haladja meg a 2500 USD-nek megfelelő forintösszeget, és a tevékenység a tanulmányaihoz, kutatásaihoz vagy szakképzéséhez kapcsolódik, vagy létfenntartásához szükséges. Amennyiben a kérdés szerinti megbízási díj megfelel ezeknek a feltételeknek, a kifizetés valóban adómentes. Attól az időponttól kezdve azonban, hogy az érintett magánszemély letelepedési engedélyt és állampolgárságot kap Magyarországon, belföldi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 403

5. találat: Külföldi vendégtanár

Kérdés: Egyetemünkön külföldi vendégtanárokat foglalkoztatunk. Hogyan kell adóztatni a Németországból érkezett oktatók jövedelmét, tekintettel arra, hogy a magyar-német egyezmény - szerintünk - nem ad elegendő útmutatást erre nézve? Jelen esetben a két év már lejárt, és az oktatás befejeződik június 30-án. Ismételt foglalkoztatás csak szeptember 1-jétől lesz. A két év adómentesség újra alkalmazható-e?
Részlet a válaszból: […]éven keresztül folytatott oktatási tevékenységéért külföldről kap. Ez egyúttal azt is jelenti, ha az említett tevékenység ellenértékét a magyar oktatási intézmény finanszírozza, vagy a fentebb leírt egyéb feltételek nem állnak fenn, akkor ez a jövedelem az egyezmény szerint Magyarországon adóztatható. Természetesen, ha a külföldi vendégtanár nemzetközi szerződés
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 349
Kapcsolódó tárgyszavak: ,