Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott külföldi szolgáltatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Külföldi állampolgárok orvosi ellátása

Kérdés: Egészségügyi intézmény vagyunk. Külföldi állampolgárok is részesülnek orvosi ellátásban, akik ezért térítési díjat fizetnek. Felmerült bennünk, hogy áfamentesen számlázhatunk-e a nem magyar állampolgároknak? Mi a helyzet, ha külföldi cég nevére kérik a számlát?
Részlet a válaszból: […]és az ahhoz szorosan kapcsolódó sérült- vagy betegápolás, amelyet humán-egészségügyi - ideértve a természetgyógyászatot is - tevékenységet végző - ilyen minőségében - teljesít. A külföldi állampolgárok esetében adómentesen kell a bevételt kezelni. A magánszemélyek részére az adómentes szolgáltatásról jelenleg nem szükséges számlát kiállítani, ha azt a vevő nem kéri. Elegendő nyugta vagy az Szt. szerinti számviteli bizonylat. Ha számlát állítanak ki, akkor a számlán, ha egyéb számviteli bizonylatot, akkor azon fel kell tüntetni, hogy a szolgáltatás mentes az adó alól. 2020. július 1-jétől a magánegészségügyi szolgáltatóknak és fogorvosoknak szükséges lesz számlát kiállítani az adómentes egészségügyi szolgáltatásról.Adóalanynak nyújtott szolgáltatás esetében az Áfa-tv. 37. §-ának (1) bekezdése értelmében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. Abban az esetben, ha a vevő a Közösség más tagállamában letelepedett adóalany, akkor intézményüknek és a vevőnek is rendelkeznie kell közösségi adószámmal, akkor is, ha intézményük alanyi vagy tárgyi adómentes adóalany. A vevő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5175
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Külföldi rendezvények belépődíja

Kérdés: Intézményeink pályázat keretében külföldi (közösségen belüli és kívüli államban is) kirándulásokon vesznek részt, melynek keretében múzeumi, illetve más kulturális rendezvényeken is részt vesznek. A belépődíjakról szóló számlák esetében az Áfa-tv. 42. §-a alkalmazandó, vagyis könyvelhetjük áfa nélkül bruttó módon?
Részlet a válaszból: […]eseményt, rendezvényt ténylegesen megrendezik.A határon átnyúló ügyletek vonatkozásában a teljesítési hely azt a helyet határozza meg, ahol az adóztatás helye van, vagyis hogy melyik állam adóhatósága felé kell megfizetni az áfát. Fő szabály (Áfa-tv. 37. §-a) szerint adóalanyok közötti ügyleteknél a megrendelő letelepedési helye határozza meg az áfafizetés helyét, azonban vannak kivételes szabályok, ilyen a kulturális rendezvények, múzeumi belépők esete is. Mivel ezeknél az ügyleteknél a teljesítési hely ott van, ahol ténylegesen nyújtották a szolgáltatást, vagyis a kérdéses esetben külföldön, az adott ország áfamértékét kell felszámítani, és a magyar vevőnek a magyar adóhatóság felé nem keletkezik áfafizetési és -bevallási kötelezettsége. Értelemszerűen a magyar adóhatóság felé áfalevonási jog[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5014

3. találat: Építési szerződés alapján külföldön teljesített ügylet áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Egy Magyarországon gazdasági céllal letelepedett kft. (társaság) építési szerződésben vasbeton szerkezet teljes körű kivitelezésének elvégzésére szerződött lengyel adószám alatt eljáró cégekkel. A szerződött összegek körülbelül 84 százalékát a gyártás, 16 százalékát a szerelés teszi ki. A társaság a Magyarországon részben készen beszerzett, részben saját gyártócsarnokában, valamint alvállalkozók által fémből előállított alkotóelemeket Lengyelországba szállítja, és az építkezések helyszínén a megrendelt szerkezetben összeszereli. A legyártott, megvásárolt szerkezetekkel együtt a szereléshez szükséges kötőelemek, egyéb anyagok döntő többsége is Magyar-országról kerül kiszállításra.
A kiszállított szerkezetek szerelését a társaság alkalmazásában álló munkavállalók, illetve a társasággal szerződött alvállalkozók végzik. Szükség esetén a szerkezetek összeállításához a helyszínen hegesztési munka is történik, melyet szintén a társaság munkavállalói végeznek. A munkavégzés Lengyelországban 2018. április 1-jével kezdődött meg. A 180 napot meghaladó munkavégzésre tekintettel a társaságnak szükségessé vált a lengyelországi adóregisztráció. A lengyel közösségi adószám 2018. szeptember 14-i hatály-dátummal él. A társaságnak telephelyre nem kellett bejelentkeznie, amely információból arra lehet következtetni, hogy a társaságnak általános forgalmi adó szempontjából eddig nem keletkezett gazdasági célú letelepedése. Az elvégzett teljesítésekről teljesítésigazolások alapján havi részszámlák kerülnek kiállításra vasbeton szerkezet ki-vitelezéséről. A vasbeton szerkezetek egy nagyobb beruházás alkotórészét képezhetik.
1. A fenti ügylettel kapcsolatban, a vasbeton szerkezet felépítésével a társaság az Áfa-tv. 32. §-a szerinti fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékértékesítést teljesít, vagy a tevékenységet ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak kell tekinteni?
2. A termékek kiszállításával megvalósul-e saját vagyon mozgatása?
3. Más tagállami adószám alatt végzett, külföldi teljesítési helyű szolgáltatások ellenértékét fel kell-e tüntetni az áfabevallás részletező adatai között?
Részlet a válaszból: […]hogy akár ő, akár megbízásából harmadik személy a terméket be-, fel-, illetve összeszerelje.Az ügylet jellemzőinek részletesebb megismerése - például, hogy a vasbeton szerkezet milyen funkciót tölt be, a megrendelő tulajdonába kerül-e, egyedi termék-e, a helyszínen történő összeszerelése speciális tevékenység-e, amit csak a társaság tud elvégezni - elengedhetetlenül szükséges az áfaszempontból történő megfelelő minősítéshez.Az a kérdés, hogy a vasbeton szerkezet milyen funkciót tölt be, abból a szempontból is jelentőséggel bír, hogy ha például csupán egy ideiglenes állványzat kerül felépítésre, amely a lebontást követően visszaszállításra kerül Magyarországra, akkor ez utóbbi esetben a terméknek Magyarországról Lengyelországba történő továbbítása nem eredményezne adóztatandó tényállást az Áfa-tv. 12. §-a (2) bekezdésének g) pontja alapján.Amennyiben az ügylet fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékértékesítésnek minősülne, az Áfa-tv. 12. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján a saját vagyon mozgatása kapcsán adófizetési kötelezettség fel sem merülhetne.Abban az esetben, ha az információk azt támasztják alá, hogy az ügylet szolgáltatásnak minősül, akkor a következőkre kell figyelemmel lenni. Az Áfa-tv. 12. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy "ellenérték fejében teljesített termékértékesítés továbbá, ha az adóalany a vállalkozása tulajdonában tartott termékét továbbítja, vagy bizományba átvett terméket továbbít belföldről a Közösség más tagállamába vállalkozása szükségleteire. A továbbítás minden olyan módozatot magában foglal, függetlenül attól, hogy azt az adóalany maga vagy - javára - más végzi, amelynek eredményeként a termék a küldeménykénti feladás vagy a fuvarozás megkezdéséhez képest a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor a Közösség más tagállamában van".Tekintve,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4902

4. találat: Futárpostai szolgáltatás teljesítési helye

Kérdés: 1. Partnerünk egy külföldi, de az Európai Unió egyik tagállamában letelepedett webáruház (a továbbiakban: külföldi társaság), amely távolsági értékesítést végez Magyarországra a honlapján megrendelhető termékekből, főként magánszemélyek részére. Ezeket egy magyar raktárba kamionnal beszállítja, ahonnan társaságunk alvállalkozói a termékeket felveszik, majd szortírozás után a futáraink viszik ki házhoz vagy egyéb átvevőponthoz a csomagokat. Értesüléseink szerint a külföldi társaság a magyar magánszemélyek részére már magyar áfa felszámításával számláz, magyar áfa regisztrációval rendelkezik, de magyar letelepedettsége, telephelye nincs, és erről írásos nyilatkozatot is adott ki társaságunk számára.
Kérdésünk, hogy a futárpostai szolgáltatást számlázhatjuk-e a külföldi társaságnak áfa hatályán kívüli szolgáltatásként az Áfa-tv. 37. §-ának (1) bekezdése alapján, továbbá befolyásolja-e az áfapozíciót az, hogy az áruk eladása áfásan történik harmadik fél viszonylatában, illetve hogy az árut egy magyar raktárban kell felvennünk és kiszállítanunk a webáruház vevői részére?
2. A külföldi társaság azt tervezi, hogy bevezet olyan szolgáltatást, mely abból áll, hogy más, főként magyar cégek termékeinek megrendelhetőségét is elérhetővé teszi a honlapján, azaz megteremti a kereslet-kínálat találkozását (marketplace szolgáltatás). Tehát aki meglátogatja a honlapját, nemcsak a saját, hanem más vállalkozók termékeiből is rendelhet. A termékek kiszállítása azonban továbbra is a külföldi társaság megrendelésével történne, társaságunk megrendelője továbbra is ez a külföldi webáruház. A külföldi társaság a futárszolgáltatás költségét vagy továbbszámlázza a magyar partner webshop felé, vagy beépíti a szolgáltatása árába, viszont a fuvarozás indulási helye tipikusan Magyarország lenne, magyar vásárlók felé.
Ebben az esetben is számlázhatjuk a futárpostai szolgáltatás díját a külföldi társaság részére az Áfa-tv. 37. §-ának (1) bekezdése alapján áfa hatályán kívüli szolgáltatásként, amennyiben rendelkezünk a külföldi társaság nyilatkozatával, mely szerint nincs magyar letelepedettsége?
Részlet a válaszból: […]gazdasági célú letelepedés helyéhez joghatást fűz, és az adóalanynak az (1) bekezdésben említett székhelye mellett egy vagy több állandó telephelye is van, a joghatást a székhelynek vagy annak az állandó telephelynek kell betudni, amely az adott ügylet teljesítésével a legközvetlenebbül érintett.A beadványban leírtak alapján a külföldi társaság székhelye vélelmezhetően a Közösség másik tagállamában található, ezért kérdésük megválaszolásához azt kell megvizsgálni, hogy a külföldi társaság magyarországi tevékenysége keletkeztet-e állandó telephelyet Magyarországon.Az állandó telephely definícióját az Áfa-tv. 259. §-ának 2. pontja határozza meg. E rendelkezés szerint állandó telephely a székhelyen kívül a gazdasági tevékenység helyhez kötött folytatására huzamosabb időtartamra létesített vagy arra szánt, földrajzilag körülhatárolt hely, amelyen a gazdasági tevékenység - székhelyhez képesti - önálló folytatásához szükséges egyéb feltételek is ténylegesen rendelkezésre állnak, ideértve az adóalany kereskedelmi képviseletét is, de csak annyiban, amennyiben a 37. § (1) bekezdésének alkalmazásában az adóalany kereskedelmi képviselete a legközvetlenebbül érintett, kivéve ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően rendelkezik.A rendelkezésre álló információk alapján a külföldi társaság tevékenysége - azaz az Áfa-tv. 29-30. §-ának megfelelő távolsági értékesítés - nem eredményez Magyarországon állandó telephelyet, ebből következően az Áfa-tv. 37. §-ának (1) bekezdése alapján a futárpostai szolgáltatás teljesítési helye nem Magyarország, hanem az a hely, ahol a külföldi társaság gazdasági céllal letelepedett. A szolgáltatás tehát nem tartozik az Áfa-tv. hatálya alá, arról a számlát, mint az Áfa-tv. hatályán kívüli ügyletről, általános forgalmi adó felszámítása nélkül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4285
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Külföldi konferenciával kapcsolatos szolgáltatásnyújtás

Kérdés: Egy magyarországi székhelyű társaság - amely önkormányzatunk részére is gyakran szervez különféle rendezvényeket - egy prágai üzleti kiállításon, konferencián való részvételhez szükséges előkészületekkel, marketingfeladatokkal, valamint a konferencián a standok, marketinganyagok kialakításával és legyártásával bíz meg egy cseh társaságot. Milyen számlát kell kiállítania a cseh társaságnak a fent említett szolgáltatásnyújtásról:
- cseh áfával növelt számlát, mivel a kiállítás, konferencia helye Csehország, vagy
- a megrendelő székhelye határozza meg a teljesítés helyét, és így a fordított adózás szabályai szerint kell kiállítani a számlát a magyar társaság részére?
Egységes szabályozás van hatályban ezen szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozóan az Európai Unió valamennyi tagállamában?
Részlet a válaszból: […]vagy szokásos tartózkodási helye van". E szabály értelmében a kérdéses szolgáltatás Magyarországon teljesül, a cseh társaságnak általános forgalmi adó felszámítása nélkül kell a szolgáltatásról kiállítania a számlát, s a szolgáltatás után az áfát a magyar társaságnak kell megfizetnie az Áfa-tv. 140. §-ának a) pontja [a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv (a továbbiakban: Héa-irányelv) 196. cikk] értelmében.A Héa-irányelv vonatkozó előírása [54. cikk (1) bekezdés], valamint az Áfa-tv.-nek az e szabályon alapuló rendelkezése [43. § (1) bekezdés d) pont] értelmében, amennyiben a kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatásokat, továbbá más, ezekhez hasonló szolgáltatásokat (így különösen: kiállítások, vásárok és bemutatók rendezése), ideértve ezek szervezését is, valamint az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is, nem adóalany részére nyújtják, akkor a teljesítés helye ott van, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik.Ugyancsak a teljesítés tényleges helyén, a megrendezés helyén teljesül az adóalany részére nyújtott olyan szolgáltatás, amely kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- vagy más hasonló eseményekre, rendezvényekre (így különösen: kiállítások, vásárok és bemutatók) való belépést biztosítja, ideértve az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is (Héa-irányelv 53. cikk, Áfa-tv. 42. §).A beadványban vázolt szolgáltatás a rendelkezésre álló információk alapján azonban a hivatkozott szabályok [Héa-irányelv 54. cikk (1) bekezdés, Áfa-tv. 43. § (1) bekezdés d) pont; Héa-irányelv 53. cikk, Áfa-tv. 42. §] közül egyik alá sem sorolható be, és egyéb különös szabály sem vonatkozik rá, ezért a teljesítés helyét az általános, az Áfa-tv. 37. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabály (Héa-irányelv 44. cikk) alapján kell meghatározni.Az Áfa-tv.-nek jelen válaszunkban hivatkozott valamennyi szabálya összhangban áll a Héa-irányelv[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4274
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Külföldön végzett standépítés áfája

Kérdés: Cégünk, az ZX Kft. (továbbiakban: társaság) kiállítások kivitelezésével foglalkozik belföldön és külföldön egyaránt, magyar és külföldi megrendelők részére. A külföldre kiszállítandó kiállítási installációhoz eszközöket is (pl. villanyszerelési anyagokat stb.) bérel a társaság, és külföldi helyszínen villanyszerelési munkát végeztet alvállalkozójával. Ebben az esetben áfás vagy áfa nélküli számlát fogadhatunk-e be? Amennyiben az alvállalkozó embert biztosít a külföldön végzett munkához, és a társaság repülőjegyet, szállást biztosít ennek az embernek, akkor van-e bejelentési kötelezettsége cégünknek? Hogyan számlázhatja le ezt a munkát az alvállalkozó? Együtt kell kezelni a bérlést és az ahhoz kapcsolódó külföldi munkavégzést, vagy külön kell bontani, és a számlát is annak megfelelően kell kiállítani? Olyan esetekben, ha az alvállalkozó önállóan végez külföldön standépítést a társaság részére, milyen számlát kell kiállítania, áfás vagy áfamentes számla a helyes?
Részlet a válaszból: […]villanyszerelési munka, mind a standépítés esetében), alkalmazandó speciális szabály hiányában, az idézett jogszabályhelyet kell alkalmazni.Ennek megfelelően a vázolt ügyletek teljesítési helye az adott szolgáltatásokat megrendelő adóalany (a társaság) gazdasági célú letelepedési helyén, azaz feltehetően Magyarországon lesz. Ebből adódóan az alvállalkozó az általa számlázott szolgáltatások kapcsán (villanyszerelés, standépítés) az általános szabályok szerint köteles eljárni, és az általa kiállított számlában 27%-os adómértéket feltüntetni, függetlenül attól, hogy a munkavégzés fizikailag hol történik.Az, hogy a felek megállapodása alapján az alvállalkozó munkavállalójának utazását, szállását a társaság biztosítja, a felek közötti elszámolás kérdése. Az alvállalkozó ebben az esetben is az általa ténylegesen végzett szolgáltatást (munkavégzés) köteles leszámlázni a társaság felé. A repülőjegy és szállás biztosítása a társaság és az alvállalkozó között nem minősül áfa hatálya alá tartozó ügyletnek.A közölt információk alapján a társaság a kiállítási installációkhoz szükséges eszközöket vélelmezhetően nem a szerelési munkát végző alvállalkozótól veszi bérbe. Ennek megfelelően a bérbeadás és a munkavégzés külön kezelendő. Az eszközbérbeadást a bérbeadónak a fentebb már hivatkozott általános[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3595

7. találat: Külföldi szolgáltatás áfája

Kérdés: A cég dolgozója hivatalos külföldi úton (konferencián) vett részt. Kérdésem, a külföldi szállodai számlán feltüntetett áfa visszaigényelhető-e? Ha igen, azt az áfabevallásban hol kell feltüntetni?
Részlet a válaszból: […]áfabevallásban Magyarországon nyilvántartásba vett adóalany által a magyar jogszabályoknak megfelelően áthárított, illetőleg megfizetett áfa igényelhető vissza. A Magyarországon nyilvántartásba nem vett adóalany által egy másik tagállamban hatályos jogszabályok alapján áthárított áfa csak az adott tagállamban igényelhető vissza. Így, ha a számlabefogadó szolgáltatást megrendelő vevő egyébként a szolgáltatás igénybevétele szerinti tagállamban is végez gazdasági tevékenységet, és ahhoz kapcsolódik a beszerzés, akkor az ottani általános szabályok szerint az adóhivatalnál regisztráltatnia kell magát, és az ottani általános szabályok szerint adóalanyként igényelheti vissza a felszámított hozzáadottérték-adót. Abban az esetben, ha a belföldi adóalany vevő az adott tagállamban nem végez gazdasági tevékenységet, akkor is csak az adott tagállamban igényelheti vissza az ottani szabályok szerint a felszámított hozzáadottérték-adót, de mivel adóalanyként nincs regisztrálva, a helyben hatályos külföldön nyilvántartásba vett adóalany visszatérítési szabályai szerint. Az előzőekben ismertetett logikát kell alapul venni a Közösségen kívüli országokban (3. ország) igénybe vett ügyletek esetében is, azzal a különbséggel, hogy a jelzett irányelv azokban nem hatályos. Ennek megfelelően az adott ország saját döntésén múlik, hogy visszatéríti-e a külföldön letelepedett adóalanyoknak a helyben igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő hozzáadottérték-adót. Magyarországnak jelenleg kizárólag Liechteinsteinnel és Svájccal van viszonossági megállapodása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2289