Használt tűzoltóautó vásárlása

Kérdés: Önkormányzatunk az Európai Unió egyik tagországából kíván használt tűzoltóautót vásárolni. Ennek lebonyolításához szükséges-e devizaszámlát nyitni, illetve mi az eljárás ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] A közösség más tagállamából történő termék beszerzését megelőzően közösségi adószámmal kell rendelkezniük. Ha még nem rendelkeznek ezzel, akkor azt meg kell kérni a 20T201TSZ adatlapon.A közösségi adószámot meg kell adni az eladónak, akinek azt a számlán szerepeltetni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Viszonteladókra vonatkozó szabályok alkalmazása zálogtárgy értékesítése esetén

Kérdés: Hitelintézetünk a hitelezési tevékenysége keretében saját jogon zálogfiókokat is üzemeltet. A?zálogfiókokban benn maradó, magánszemély ügyfelek által ki nem váltott arany zálogtárgyak értékesítése során az Áfa-tv. XVI. fejezetének 2. alfejezetében foglalt, a viszonteladókra vonatkozó különös szabályok szerint kell eljárni, és áfát nem kell felszámítani, vagy az Áfa-tv. első részében foglalt általános rendelkezéseket kell alkalmazni, és utóbbi esetben a zálogtárgyat 27 százalékos általános forgalmi adó felszámításával kell értékesíteni?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 214. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a viszonteladó tevékenységére a törvény rendelkezéseit a XVI. fejezet 2. alfejezetében meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni, azaz amennyiben a különbözeti adózásra vonatkozó feltételek fennállnak, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Különbözet szerinti adózás

Kérdés: A különbözeti adózás alkalmazásának feltétele, hogy adó fizetésére nem kötelezett személytől történjen a vásárlás. Ezen szabály alapján alkalmazható-e a különbözeti adózás az alanyi mentes adóalanytól történő vásárlásra is?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 62.§-ának szabályai értelmében különbözeti adózást az adóalany csak azontevékenységére választhat, amelynek során adó fizetésére nem kötelezettszemélytől, szervezettől vagy szintén különbözeti adózást választottadóalanytól vesz át...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 5.