Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott különbözet szerinti adózás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Viszonteladókra vonatkozó szabályok alkalmazása zálogtárgy értékesítése esetén

Kérdés: Hitelintézetünk a hitelezési tevékenysége keretében saját jogon zálogfiókokat is üzemeltet. A?zálogfiókokban benn maradó, magánszemély ügyfelek által ki nem váltott arany zálogtárgyak értékesítése során az Áfa-tv. XVI. fejezetének 2. alfejezetében foglalt, a viszonteladókra vonatkozó különös szabályok szerint kell eljárni, és áfát nem kell felszámítani, vagy az Áfa-tv. első részében foglalt általános rendelkezéseket kell alkalmazni, és utóbbi esetben a zálogtárgyat 27 százalékos általános forgalmi adó felszámításával kell értékesíteni?
Részlet a válaszból: […]§ 22. pontjában találjuk, mely szerint továbbértékesítési cél: a mástól szerzett termék saját használat vagy egyéb módon történő hasznosítás nélküli értékesítése, amely értékesítéskori használati értékében legfeljebb csak a kereskedelemben szokásos értékváltozás miatt tér el a szerzéskori használati értékétől.A fentieken túl a következő két feltételt is vizsgálni kell. A zálogtárgy az Áfa-tv. 213. §-ának a) pontja szerinti használt ingóságnak kell, hogy minősüljön. E rendelkezés szerint a használt ingóság olyan műalkotásnak, gyűjteménydarabnak és régiségnek nem minősülő ingó termék, amely adott, illetőleg kijavítása vagy rendbe hozatala utáni állapotában eredeti rendeltetésének megfelelően használható. A 216. § a) pontja értelmében a használt ingóságot a viszonteladónak nem adóalany személytől, szervezettől kell beszereznie. E két feltétel a rendelkezésre álló információk alapján teljesül.Mindezek alapján, amikor a zálogadós kötelezettségét a megjelölt határidőn belül nem teljesíti, és emiatt a hitelintézet kényszerértékesítés keretében saját használat és hasznosítás nélkül értékesíti a zálogtárgyat, álláspontunk szerint a továbbértékesítési cél definíciójában foglalt kritériumok teljesülnek, s ezáltal a hitelintézet ezen értékesítések tekintetében megfelel a viszonteladó fogalmának. Ebből következően a hitelintézetnek a zálogtárgyak értékesítése során főszabály szerint az Áfa-tv. XVI. fejezetének 2. alfejezetében foglalt, a viszonteladókra vonatkozó különös szabályok szerint kell eljárnia.Az Art. 22. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerint a hitelintézetnek be kell jelentenie az adóhatósághoz,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4385
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Különbözet szerinti adózás

Kérdés: A különbözeti adózás alkalmazásának feltétele, hogy adó fizetésére nem kötelezett személytől történjen a vásárlás. Ezen szabály alapján alkalmazható-e a különbözeti adózás az alanyi mentes adóalanytól történő vásárlásra is?
Részlet a válaszból: […]meghatározott termékértékesítés, a 8. § (3) és (6) bekezdésében meghatározott szolgáltatásnyújtás, valamint termékimport és a 40. § (2), (7)-(12) bekezdéseiben meghatározott esetek kivételével - nem kötelezett. Mindez azt jelenti, hogy alanyi adómentes adóalanytól különbözeti adózás alá eső termék felvásárlása esetén - ha az előbb jelzett adófizetési kötelezettséget keletkeztető tényállás nem áll fenn - a különbözeti adózás alkalmazható. A különbözeti adózáshoz kapcsolódóan meg kell említeni, hogy a hulladékfelvásárlás esetén a különbözeti adózást már nem lehet alkalmazni. Ennek oka az Áfa-tv. 2006. január 1-jétől hatályba lépő módosítása, melynek értelmében az Áfa-tv. egy új 10. számú melléklettel egészült ki. E mellékletében felsorolt hulladéknak minősülő termékek értékesítése esetén az adót a hulladékot saját nevében beszerző belföldön nyilvántartásba vett adóalany fizeti az Áfa-tv. 40. § (12) bekezdése alapján. (Úgynevezett fordított adózás lép életbe erre a termékkörre az ennek értékesítését, felvásárlását végző adóalanyokra vonatkozóan.) Az Áfa-tv. személyi és tárgyi hatályából következően az Áfa-tv. rendelkezései és hatálya főszabályként az Áfa-tv. szerinti adóalanyokra és az általuk teljesített értékesítésekre terjed ki. Ha nem adóalany az eladó, egyáltalán nem képződik az értékesítés tekintetében olyan fizetendő adó, amelynek teljesítésére akár az eladó akár a vevő köteles lenne. Az Áfa-tv. általános termékértékesítési tényállása alapján [6. § (1) bekezdés] más termékhez hasonlóan a hulladéknak is csak az értékesítése tartozik az Áfa-tv. tárgyi hatálya alá, azonban ha az eladó nem áfaalany, akkor az Áfa-tv. 2. §-a alapján - miszerint csak az adóalany által teljesített termékértékesítés tartozik az áfa tárgyi hatálya alá - az ügylet kívül esik az általános forgalmi adó alkalmazási körén. Mindezek alapján csak az adóalanytól beszerzett hulladék esetében van mód az adót a fordított adózás keretében megállapítani, majd egyéb feltételek teljesítése esetén levonni. Nem adóalanytól történő felvásárlás után nem kell fordított adózás szabályai szerint adót megállapítani. Nem áfaadóalany[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1484
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,