Lakáscélúhitel-törlesztés munkáltatói támogatásának összeghatára

Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogy a köztisztviselők az éves cafateriakeret (max. bruttó 200 000 Ft) felhasználásakor kérhetik-e a lakáshitel törlesztésére történő felhasználást?
Részlet a válaszából: […] Az adómentes vissza nem térítendő lakáscélú munkáltatói támogatás (így a lakáshitel törlesztésére adott munkáltatói támogatás) nem tartozik a Kttv. 151. §-ában felsorolt cafeteriajuttatások körébe. A költségvetési törvény pedig úgy rendelkezik, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Végleges lakáscélú támogatás elszámolása központi költségvetési szerveknél

Kérdés: A munkáltatói célú vissza nem térítendő lakástámogatás könyvelési tételeit, valamint az ehhez kapcsolódó KTK-rendezést szeretném megkérdezni.
Részlet a válaszából: […] A munkáltatói vissza nem térítendő lakástámogatás könyvelésitételei a központi költségvetési szervek körében, mivel a kérdező a KTK-krendezését is kérdezi, és ez csak központi költségvetési szerveknél lehetséges:1. Lakástámogatási számlára történő átvezetés ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Adómentes lakáscélú támogatás

Kérdés: Költségvetési intézmény nyújthat-e adómentesen lakáscélú támogatást az alkalmazottainak? Amennyiben van erre lehetőség, akkor milyen feltételeknek kell megfelelniük a munkáltatónak és a támogatásban részesülő alkalmazottaknak?
Részlet a válaszából: […] ...támogatás folyósításátólszámított legfeljebb 12 hónapon belül kell a támogatást a megjelölt lakáscélrafelhasználnia.Ha a lakáscélú támogatás (például az igazolás, elszámoláshiánya miatt, vagy annak alapján) részben vagy egészen adókötelessé válik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 25.

Munkáltatói lakáscélú támogatás

Kérdés: A munkáltató által adómentesen nyújtható lakáscélú támogatási rendszerrel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a munkáltató által - meghatározott feltételek szerint - hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez [Szja-tv. 72. § (4) bekezdés] nyújtható (kamatmentes) lakáscélú hitelhez hasonlóan nyújthat-e a munkáltató lakáscélú vissza nem térítendő támogatást (Szja-tv. 2. sz. melléklet) is ugyanilyen, ugyanazon hitelintézettől felvett kölcsön törlesztése jogcímen?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 2.7. pontja szerintadómentes a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónakhitelintézet útján, annak igazolása alapján nyújtott, vissza nem térítendőtámogatás (ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 25.

Munkáltatói lakáscélú támogatás adómentessége

Kérdés: A munkáltató által adómentesen nyújtható lakáscélú támogatási rendszerrel kapcsolatban szeretnénk tudni, hogy a munkáltató adhat-e adómentesen vissza nem térítendő (lakáscélú) támogatást a munkavállaló által hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez?
Részlet a válaszából: […] ...támogatásokról szóló kormányrendeletszerint meghatározott korszerűsítés.A felsorolásból látható, hogy a törvény a munkáltatóilakáscélú támogatás adómentessége szempontjából nem tekinti lakáscélúfelhasználásnak a hitelintézettől felvett hitel törlesztését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 3.

Kamatkedvezményből származó jövedelem adómentessége

Kérdés: Adómentesnek minősül-e az Szja-tv. 72. § (4) bekezdés a) pontja, valamint ugyanezen törvény 1. számú melléklet 2.7. d) pontja alapján a dolgozónknak pénzintézet útján adott (központi fűtés cseréje céljából juttatott, visszatérítendő, 10 éves futamidejű és 300 ezer forint összegű) kamatmentes kölcsön kamatkülönbözete?
Részlet a válaszából: […] ...bővítéséhez, korszerűsítéséhez (vagy ilyen célból hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez) nyújtotta, amely a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2001. Korm. rendeletben meghatározott, méltányolható lakásigény mértékét nem haladja meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 5.

A különböző jogcímeken adott munkáltatói juttatások adózási szabályai

Kérdés: A Ktv. 49/H §-a különböző jogcímű juttatások biztosítását teszi lehetővé a köztisztviselők részére. Ilyen a bővítéssel, a komfortfokozat növelésével nem járó lakásfelújításhoz nem hitelintézeten keresztül nyújtott, vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású kölcsön, a lakhatási, családalapítási és szociális támogatás, az üdülési hozzájárulás. Ezen támogatások juttatásáról a hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezik. Milyen adókötelezettséget eredményeznek az előzőekben felsorolt juttatások?
Részlet a válaszából: […] ...2.7. pontja értelmében adómentes a munkáltató által hitelintézet útján, annak igazolása alapján nyújtott vissza nem térítendő lakáscélú támogatás akkor, ha a támogatás összege a vételár, illetőleg a teljes építési költség 30 százalékát, de legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 11.