Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott lakáscélú támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Lakáscélúhitel-törlesztés munkáltatói támogatásának összeghatára

Kérdés: Szeretném megkérdezni, hogy a köztisztviselők az éves cafateriakeret (max. bruttó 200 000 Ft) felhasználásakor kérhetik-e a lakáshitel törlesztésére történő felhasználást?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatottnak éves szinten az Szja-tv. 71. §-a (1) bekezdésének a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatások bruttó (közterheket is magában foglaló) együttes összege 2016-ban nem haladhatja meg a 200 000 forintot. Ennek megfelelően tehát a költségvetési törvény szerinti bruttó 200 000 forintos korlát alá tartozó juttatások körébe sem tartozik bele a lakáscélú munkáltatói támogatás. Ugyanakkor a munkáltató e juttatást is beépítheti a cafeteria-rendszerbe, adhatja annak keretében, és úgy is rendelkezhet, hogy ez is beszámít az éves 200 000 forintos bruttó keretbe (pl. éves szinten bruttó 100 000 forint értékben választ a köztisztviselő SZÉP kártya-juttatást, melynek a nettó értéke 74 343 Ft, a közteher 25 656 Ft, 100 000 forint értékben pedig lakáscélú hiteltörlesztéshez támogatást, melynek a nettó értéke megegyezik a bruttó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4164

2. találat: Végleges lakáscélú támogatás elszámolása központi költségvetési szerveknél

Kérdés: A munkáltatói célú vissza nem térítendő lakástámogatás könyvelési tételeit, valamint az ehhez kapcsolódó KTK-rendezést szeretném megkérdezni.
Részlet a válaszból: […]funkcionális osztályozás szerint T 72, 751 - K 389 - lakásépítési számla jóváhagyása T 355 - K 4122, 4132 (KTK: -) 2. Kifizetés a kedvezményezett részére T 4122, 4132 - K 355 (KTK: -) Ha ezt a támogatást nem az adott évi költségvetésből fizetik, hanem már meglévő törlesztőrészletek terhére, akkor a kifizetés és a könyvileges elszámolás a következő. 1. Törlesztés elszámolása bevételként - közgazdasági osztályozás szerint T 499 - K 194541 (KTK: 540) - funkcionális osztályozás szerint T 1999 - K 992, 9951 2. Végleges támogatás biztosítása […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2608

3. találat: Munkáltatói lakáscélú támogatás

Kérdés: A munkáltató által adómentesen nyújtható lakáscélú támogatási rendszerrel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a munkáltató által - meghatározott feltételek szerint - hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez [Szja-tv. 72. § (4) bekezdés] nyújtható (kamatmentes) lakáscélú hitelhez hasonlóan nyújthat-e a munkáltató lakáscélú vissza nem térítendő támogatást (Szja-tv. 2. sz. melléklet) is ugyanilyen, ugyanazon hitelintézettől felvett kölcsön törlesztése jogcímen?
Részlet a válaszból: […]által adott, a folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított összegeket együttesen kell figyelembe venni. Az adómentesség további feltétele még, hogy a lakás nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt. A támogatás adómentessége szempontjából a következőket lehet lakáscélú felhasználásként figyelembe venni: - a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése, - a belföldön fekvő lakás építése, építtetése, - a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez, - a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés. A támogatás lakáscélú felhasználását egyébként a törvényben meghatározott módon igazolni kell. A felsorolásból látható, hogy a hiteltörlesztés nem szerepel a törvényben lakáscélú felhasználásként megjelölt célok között,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1814
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Adómentes lakáscélú támogatás

Kérdés: Költségvetési intézmény nyújthat-e adómentesen lakáscélú támogatást az alkalmazottainak? Amennyiben van erre lehetőség, akkor milyen feltételeknek kell megfelelniük a munkáltatónak és a támogatásban részesülő alkalmazottaknak?
Részlet a válaszból: […]törvény átmeneti rendelkezése alapján a négyéves korlátot először a 2009. évi folyósításoknál kell figyelembe venni. A 2006. évben folyósított támogatásoknál egy, a 2007. évben folyósított támogatásoknál kettő, a 2008. évi folyósításoknál pedig a három megelőző évet kell figyelembe venni. Az adómentesen nyújtható támogatás szempontjából lakáscélú felhasználásnak minősül - a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése; - a belföldön fekvő lakás építése, építtetése; - a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez; - a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés. A munkáltatói támogatás lakáscélú felhasználását a következő okiratokkal, bizonylatokkal kell igazolnia a munkavállalónak: - a lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megszerzése esetén az érvényes szerződéssel és a földhivatalhoz benyújtott bejegyzési kérelemmel, valamint az összeg felhasználását igazoló okirattal; - lakás építése, építtetése és lakás alapterületének növelése esetén a jogerős használatbavételi engedéllyel, valamint az összeg felhasználását igazoló, a használatbavételi engedély kelte napjáig, illetve a használatbavételi engedélyben megjelölt feltételek teljesítése határidejéig kibocsátott, az építési engedély jogosultja nevére kiállított számlákkal; - lakás korszerűsítése esetén a támogatás folyósítását megelőzően hat hónapon belül, és azt követően 12 hónapon belül kiállított, az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségigazolásának, valamint forgalomba hozatalának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1806
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Munkáltatói lakáscélú támogatás adómentessége

Kérdés: A munkáltató által adómentesen nyújtható lakáscélú támogatási rendszerrel kapcsolatban szeretnénk tudni, hogy a munkáltató adhat-e adómentesen vissza nem térítendő (lakáscélú) támogatást a munkavállaló által hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez?
Részlet a válaszból: […]lakáscélú felhasználásnak minősülnek a következő esetek: a) a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése, b) a belföldön fekvő lakás építése, építtetése, c) a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez, d) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés. A felsorolásból látható, hogy a törvény a munkáltatói lakáscélú támogatás adómentessége szempontjából nem tekinti lakáscélú felhasználásnak a hitelintézettől felvett hitel törlesztését. Ezért a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1740
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Kamatkedvezményből származó jövedelem adómentessége

Kérdés: Adómentesnek minősül-e az Szja-tv. 72. § (4) bekezdés a) pontja, valamint ugyanezen törvény 1. számú melléklet 2.7. d) pontja alapján a dolgozónknak pénzintézet útján adott (központi fűtés cseréje céljából juttatott, visszatérítendő, 10 éves futamidejű és 300 ezer forint összegű) kamatmentes kölcsön kamatkülönbözete?
Részlet a válaszból: […](vagy ilyen célból hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez) nyújtotta, amely a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2001. Korm. rendeletben meghatározott, méltányolható lakásigény mértékét nem haladja meg. Lakáskorszerűsítésen az Lhb-tv. szerinti komfortfokozat növelését kell érteni. E jogszabály alapján a központi fűtés felújítása nem eredményezi a komfortfokozat növelését. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 2.7. d) pontját a következő törvénymódosítás során[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 400
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: A különböző jogcímeken adott munkáltatói juttatások adózási szabályai

Kérdés: A Ktv. 49/H §-a különböző jogcímű juttatások biztosítását teszi lehetővé a köztisztviselők részére. Ilyen a bővítéssel, a komfortfokozat növelésével nem járó lakásfelújításhoz nem hitelintézeten keresztül nyújtott, vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású kölcsön, a lakhatási, családalapítási és szociális támogatás, az üdülési hozzájárulás. Ezen támogatások juttatásáról a hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezik. Milyen adókötelezettséget eredményeznek az előzőekben felsorolt juttatások?
Részlet a válaszból: […]megszerzése, b) a belföldön fekvő lakás építése, építtetése, c) a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez, d) a víz-, a csatorna- vagy gázhálózatközmű bevezetése, kiépítése, fürdőszoba létesítése, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, az épület külső hőszigetelése és a külső nyílászárók energiamegtakarítást eredményező cseréje, ha a lakás komfortfokozatának növelését is eredményezi. Tekintettel arra, hogy a nem hitelintézeten keresztül nyújtott, vissza nem térítendő támogatás a feltételeknek nem felel meg (a komfortfokozat növelését, bővítést nem eredményező felújítás nem minősül lakáscélú felhasználásnak), a vissza nem térítendő támogatás a köztisztviselő munkaviszonyból származó bérjövedelmének minősül. A kedvezményes kamatozású vagy a kamatmentes lakáscélú hitel esetén a munkáltatónak nem kell a kamatkülönbözet utáni 44 százalékos személyi jövedelemadót megfizetnie akkor, ha a hitelt a munkáltató pénzintézeten keresztül nyújtja a dolgozó olyan lakásának építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, amelyik nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti méltányolható lakásigény mértékét. A rendelkezés alkalmazásában a lakás korszerűsítése alatt a jogszabály szerinti komfortfokozat-növelés értendő. Tekintettel arra, hogy ezek között a célok között a felújítás nem szerepel, a munkáltató által nyújtott kedvezményes kamatozású, illetőleg a kamatmentes hitel esetén a munkáltatónak a kamatkülönbözet utáni 44 százalékos személyi jövedelemadót az Szja-tv. 72. §-a alapján meg kell fizetnie. Lakhatási támogatás A lakhatási támogatás a magánszemély munkaviszonyból származó bérjövedelmének minősül, mivel az ilyen vissza nem térítendő támogatás adómentességéről a törvény nem rendelkezik. Abban az esetben, ha pl. a bérleti díjat a munkáltató a nevére szóló számla alapján közvetlenül fizeti meg a bérbeadónak, akkor a dolgozó az Szja-tv. 69. §-a szerinti természetbeni juttatásban részesül, ami után a 44 százalékos személyi jövedelemadót a munkáltatónak kell megfizetnie. Családalapítási támogatás A családalapítási támogatás a lakhatási támogatással azonosan a köztisztviselő (munkavállaló) munkaviszonyból származó bérjövedelmének minősül, mivel az ilyen célú támogatás adómentességéről sem rendelkezik az Szja-tv. 1. számú melléklete. Üdülési hozzájárulás Az üdülési hozzájárulás mértékéről a Ktv. 49/H §-a rendelkezik. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 209