Lakásvásárlási kölcsön visszafizetése esetén jelzálogjogtörlési engedély

Kérdés: Kell-e képviselő-testületi határozat a lakásvásárlási kölcsön visszafizetésének megtörténte esetén jelzálogjogtörlési engedélyre vonatkozó jognyilatkozat jóváhagyására?
Részlet a válaszából: […] Az ingatlan-nyilvántartási jogszabályi előírások alapján az ingatlan-nyilvántartásban a jogok bejegyzésének és tények feljegyzésének – ha törvény másként nem rendelkezik – olyan közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy ezeknek a közjegyző által hitelesített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Önkormányzati lakásalap

Kérdés: Egy önkormányzat lakásalapszámlájának kiadásait és bevételeit tervezi. A kiadások lakásépítési, -vásárlási kölcsönök, a bevételek a kölcsönök visszatérüléseként jelennek meg. A nyújtott kölcsönök és visszatérülésük költségvetési vagy finanszírozási bevételek és kiadások? Amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy a lakásalap terhére újabb kifizetéseket nem biztosít, a beérkező törlesztésekből megvalósíthatók-e önként vállalt feladatok, tehát saját bevételnek tekinthetők-e a visszatérülések? Ehhez meg kell-e szüntetni a lakásalapszámlát, vagy a lakásalapszámla bevételei átutalhatók-e a fizetési számlára?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzati lakásalapból fizetett kölcsönök és azok visszatérülései költségvetési kiadások és bevételek, amelyek az elkülönített számlán kerülnek kimutatásra.A lakásalap forrásáról az önkormányzat rendelet megalkotásával dönt, ahol a forrás megnevezésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.

Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói számla

Kérdés: Hogyan kell lekönyvelni a lakásépítés és
-vásárlás munkáltatói számlán lévő pénzösszeg egy részének előirányzat-felhasználási keretszámlára történő átvezetését működési feladatok ellátása esetén?
Részlet a válaszából: […] A 355. Lakásépítés és -vásárlás munkáltató támogatása főkönyvi számon csak a kincstári körbe tartozó államháztartási szervek számolhatnak el bevételt és kiadást.A számlaszám a 35. Belföldi idegen pénzeszközök között szerepel, a számlán elszámolt bevételek és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Lakásépítési kölcsön visszatérülésének elszámolása

Kérdés: Dolgozóinknak adott lakásépítésre, -vásárlásra folyósított kölcsönök visszafizetését eddig (2003-ig) a 93325-ös számlán számoltuk el. Ez a számla a beszámoló és a költségvetés 80-as táblázatában a 117-es (Egyéb finanszírozás) bevételi sorban jelent meg. A 2004. évi Költségvetésben és beszámolóban a 109. (Osztalék, Koncessziós díjak) sorban szerepel. Ezért minden hónapban át kell-e vezetni a Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 194543-as számlára?
Részlet a válaszából: […] A dolgozóknak adott lakásépítésre, vásárlásra folyósított kölcsönök megtérülését – függetlenül attól, hogy központi vagy önkormányzati körben történt – 2003. évben és 2004. évben is a 194543. Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 29.

Lakásépítés munkáltatói számlájának vezetése

Kérdés: Kérem a lakásalap könyvelési lépéseit a 365. számla megszűnésétől. Az odaítélés, átutalás, törlesztés, a törlesztés előirányzata, kamat, OTP-költség, ha az intézmény nem vállalta át.
Részlet a válaszából: […]

A kérdésre a részletes könyvelési tételeket a Költségvetési Levelek 11. számában a 281-es válasz tartalmazza.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.

Dolgozóknak nyújtott lakásépítési és -vásárlási kölcsönök elszámolása

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a dolgozóknak nyújtott lakásépítési és -vásárlási kölcsönöket, ha a kölcsönnyújtás forrását korábban adott kölcsönök törlesztőrészletei jelentették?
Részlet a válaszából: […] A dolgozóknak folyósított munkáltatói lakásépítési és -vásárlási kölcsönöket az éves beszámolóban teljes összegükben kiadásként ki kell mutatni, még azokban az esetekben is, ha a kölcsön forrása korábban nyújtott kölcsön visszatérítése volt, és ez az összeg nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.