Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott lakásszerzési kedvezmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Lakásszerzési kedvezmény érvényesítése

Kérdés: Igénybe vehető-e a lakásszerzési kedvezmény a közeli hozzátartozó örökös által, ha a lakás eladása 2006 novemberében történt (adóbevallás, fizetés 2007. május), a telekhányad-vásárlás a lakás árából 2007. januárban volt, a sorházi lakás használatbavételi engedélye 2010 márciusában lett jogerős, azonban az adót bevalló, befizető magánszemély 2009 júliusában elhunyt? A lakásszerzési kedvezmény minden feltétele teljesült (az özvegyet érintő összeget már ki is utalta az adóhivatal).
Részlet a válaszból: […]szerződés megkötésének éve és az azt követő öt évre szóló - haszonélvezetének, használatának vagy bérleti jogának megszerzése; - idősek otthonában, vagy a fogyatékos személyek lakóotthonában biztosított férőhely-visszavásárlási és -továbbértékesítési jog nélküli megszerzése (ideértve a térítési díj előre történő megfizetését is). Azt, hogy a törvényben meghatározott lakáscélú felhasználás megvalósult, a következő okiratokkal, bizonylatokkal kell igazolni. - lakótelek, lakás tulajdonjogának, haszonélvezetének, használatának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megszerzése esetén az érvényes szerződés és a földhivatalhoz benyújtott bejegyzési kérelem, valamint az összeg felhasználását igazoló okirat; - lakásbérleti jog megszerzése esetén az érvényes szerződés és az összeg felhasználását igazoló okirat; - lakás építése, építtetése és a lakás alapterületének növelése esetén a jogerős használatbavételi engedély, valamint az összeg felhasználását igazoló, a használatbavételi engedély keltének napjáig, illetve a használatbavételi engedélyben megjelölt feltételek teljesítésének határidejéig kibocsátott, az építési engedély jogosultja nevére kiállított számla; - idősek otthonában, illetve fogyatékos személyek lakóotthonában biztosított férőhely megszerzése esetén az elhelyezés alapjául szolgáló okirat, valamint az összeg felhasználását igazoló okirat; - ha a lakáscélú felhasználás (részben vagy egészében) közeli hozzátartozó, illetve volt házastárs részére történt, akkor az előzőek szerinti okirat, valamint a rokonsági fokot, vagy a korábbi házasságot igazoló közokirat. A kérdésben leírtak szerint az elhunyt adózó még életében (2007-ben) telekhányadot vásárolt. Az előzőek alapján a telekvásárlásra fordított összeget csak abban az esetben lehet lakáscélú felhasználásként figyelembe venni, ha a megvásárolt telken az érintett magánszemély vagy közeli hozzátartozója, volt házastársa az ingatlanértékesítésből származó jövedelem megszerzését követő 60 hónapon belül lakást épít vagy építtet. Lakás építése, építtetése esetén a lakáscélú felhasználás csak akkor teljesül, ha a felépült lakásra a jogerős használatbavételi engedélyt kiadták, és az adózó rendelkezik az összeg felhasználását igazoló, a használatbavételi engedély keltének napjáig, illetve a használatbavételi engedélyben megjelölt feltételek teljesítésének határidejéig kibocsátott, az építési engedély jogosultja nevére kiállított számlával. A kérdéses esetben a jogerős használatbavételi engedélyt a magánszemély elhalálozását követően 2010 márciusában adták ki. Ebben az esetben a magánszemély halála miatt nem valósulhatott meg a lakáscélú felhasználás törvényi feltétele. Ilyenkor az a helyzet áll elő, hogy a magánszemély az ingatlanértékesítésből származó jövedelmét (vagy annak egy részét) felhasználta ugyan, de a lakáscélú felhasználás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2915

2. találat: Lakásszerzési kedvezmény megszűnése

Kérdés: 2007. évben eladtam egy ingatlant, és ebből jövedelmem is keletkezett. Lakást szeretnék vásárolni a gyermekemnek, de eddig még nem sikerült megfelelőt találnom. Úgy tudom, hogy a lakásszerzési kedvezményt utoljára a 2007. évről benyújtott bevallásban lehet csak érvényesíteni. Ez azt jelentené, hogy teljesen elvesztem ezt a kedvezményt, ha a bevallás benyújtásáig nem sikerül új lakást vásárolni?
Részlet a válaszból: […]alapján változatlan feltételek mellett érvényesítheti a lakáscélú kedvezményt az a magánszemély, aki az említett időpontig szerzett ingatlanértékesítésből jövedelmet. Ha a bevallás benyújtásáig nem sikerül új lakást vásárolni, akkor a bevallott ingatlanértékesítésből származó jövedelem után meg kell fizetni az adót. Ez az adó azonban visszaigényelhető
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1948

3. találat: Lakáscélú felhasználás

Kérdés: 2007-ben ingatlaneladásból jövedelmem származott. 2003-ban hitelre lakást vásároltam. Mivel a hitelt ebben az évben is fizetem, a hitel összegét betudhatom-e lakáscélú felhasználásnak ahhoz, hogy az eladás után ne kelljen adóznom?
Részlet a válaszból: […]Ez a felsorolás nem tartalmazza a lakáscélra felvett hitel törlesztését. A felsorolásban szerepel a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése. Azonban a kedvezmény érvényesítésénél csak akkor lehetne figyelembe
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1867

4. találat: Lakáscélú hiteltörlesztés adókedvezménye

Kérdés: A Költségvetési Levelek 78. számában az 1691-es kérdés foglalkozik a lakáscélú hiteltörlesztés adókedvezményével. Ott megelőlegező kölcsönről volt szó. Mi a két gyerekünkre tekintettel ún. "szocpol"-t kaptunk. A hiteltörlesztésünk ötödik éve 2005-ben volt. Az OTP azért nem ad a 2006-os évre igazolást a hiteltörlesztés összegéről, mert szerinte aki szocpolt kapott, annak a további évekre nem jár az adókedvezmény, hiába van két kiskorú eltartottja. Úgy érzem ez a büntetés, amiért nekünk már volt két gyerekünk az építkezéskor, és nem szerződést kötöttünk, hogy majd lesz. Mi az igazság?
Részlet a válaszból: […]lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott megelőlegező kölcsön, vagy ha az említett kormányrendelet szerint az igénylő gyermekek és más eltartottak után lakásépítési kedvezményre - ilyen az úgynevezett "szocpol" kedvezmény is - és/vagy megelőlegező kölcsönre nem jogosult, akkor az adókedvezmény érvényesíthetőségének időtartama ennél hosszabb. Ekkor ugyanis az adókedvezmény minden olyan adóévben érvényesíthető, amikor az igénylőnek a törlesztési időszakban családi pótlékra jogosult (vagy jogosulttá váló) gyermeke van. Ez a kérdező esetében azt jelenti, hogy a levelében leírtak alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1761

5. találat: Ingatlan értékesítéséből származó jövedelem utáni adóból érvényesíthető lakásszerzési kedvezmény

Kérdés: A 2006. évben építettem fel a családi házamat. 2007-ben eladtam egy lakást, amelyből jövedelmem származott. E jövedelmemből levonhatom-e a családi házra fordított kiadásokat úgy, hogy a jövedelem után ne kelljen adót fizetnem?
Részlet a válaszból: […]a használatbavételi engedély kelte napjáig, illetőleg az engedélyben megjelölt feltételek teljesítése határidejéig kibocsátott, az építési engedély jogosultja részére kiállított számlával kell igazolni. Mindez azt jelenti, hogy csak a jövedelem megszerzését megelőző 12 hónapon belüli lakásszerzés (házépítés) vehető figyelembe a lakás célú kedvezmény érvényesítésénél. A jövedelem megszerzésének időpontja pedig - az Szja-tv. 59. §-a szerint - az az időpont, amikor az eladásról szóló érvényes szerződést a földhivatalhoz benyújtották. Ha ez az időpont például 2007. március 1. napja volt, akkor az ezt megelőző 12 hónapon belül, vagyis 2006. március 1. napja és 2007. március 1. napja közötti időszakban kellett jogerőre emelkednie a felépített családi házra kapott használatbavételi engedélynek. A jövedelem felhasználását illetően - az előbbi példánál maradva - a 2006. március 1. napja és a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napja (vagy az engedélyben megjelölt feltételek teljesítésének határideje)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1673