Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott lakhatási támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Lakhatási támogatás

Kérdés: Milyen lehetősége van a munkáltatónak, ha lakhatási támogatást szeretne juttatni egy új munkavállalójának? Az új dolgozó Szegeden lakik, de albérletbe felköltözne Budapest környékére, és a lakásbérléshez szeretne munkáltatói támogatást kapni. A munkáltató köteles megtéríteni ebben az esetben a lakásbérleti díjat, vagy csak adóköteles jövedelemként adhat támogatást?
Részlet a válaszból: […]munkásszállás a kifizető tulajdonát képező vagy általa bérelt olyan szálláshely, amely egy lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében a lakóhelyiségben egynél több, több lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében pedig lakóhelyiségenként legalább egy, a kifizetővel munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, aki nem rendelkezik lakás haszonélvezeti joggal nem terhelt, 50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával azon a településen, ahol a munkahelye van; munkásszálláson történő elhelyezéssel esik egy tekintet alá az olyan más elhelyezés is, amely esetében a munkavállaló legfeljebb egy lakóhelyiséget használhat, ide nem értve a szállodának minősülő kereskedelmi szálláshelyen történő elhelyezést, azzal, hogy nem része az adómentes juttatásnak az étkezési szolgáltatás biztosítása, továbbá azzal, hogy nem adómentes az elhelyezés, ha a kifizető olyan magánszemélyt, illetve annak hozzátartozóját szállásol el, akivel a társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő esetekben meghatározott kapcsolat áll fenn.Adómentes továbbá az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 7.17. pontja szerint az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére és/vagy az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából támogatott felnőttképzésben, munkaerőpiaci képzésben, munkaerőpiaci programban, társadalmi felzárkózással kapcsolatos képzésben részt vevő magánszemély számára jogszabály,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5387
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Vissza nem térítendő munkáltatói lakáscélú támogatás

Kérdés: Köztisztviselőként is kérhető-e adó- és járulékmentesen a vissza nem térítendő munkáltatói lakáscélú támogatás, lakáshitel törlesztésére az éves 200 000 Ft-os cafeteriakeret terhére? Amennyiben nem kérhető, miért kerültek kizárásra e lehetőség alól a köztisztviselők?
Részlet a válaszból: […]határozza meg. A 2015. évi Költségvetési tv. 59. §-ának (2) bekezdése szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteriajuttatásának kerete, illetve cafeteriajuttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Öpt.-re is figyelemmel, az Szja-tv. 71. §-a (1) bekezdésének a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege 2015-ben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.A költségvetésről szóló törvény tehát pontosan meghatározza az Szja-tv. 71. §-ára hivatkozással, hogy mely juttatások tartoznak bele a 200 000 Ft cafeteriakeretbe.Az adómentesen adható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3924
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Munkáltatói lakáscélú támogatás adómentessége

Kérdés: A munkáltató által adómentesen nyújtható lakáscélú támogatási rendszerrel kapcsolatban szeretnénk tudni, hogy a munkáltató adhat-e adómentesen vissza nem térítendő (lakáscélú) támogatást a munkavállaló által hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez?
Részlet a válaszból: […]lakáscélú felhasználásnak minősülnek a következő esetek: a) a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése, b) a belföldön fekvő lakás építése, építtetése, c) a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez, d) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés. A felsorolásból látható, hogy a törvény a munkáltatói lakáscélú támogatás adómentessége szempontjából nem tekinti lakáscélú felhasználásnak a hitelintézettől felvett hitel törlesztését. Ezért a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1740
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Munkáltató által rendelkezésre bocsátott lakás adózása

Kérdés: Az intézmény saját dolgozójának lakást bérel az iskola. A számlát az iskola nevére állítja ki a kft. Ez havi 60 000 Ft, ami a rezsit is tartalmazza. A dolgozó az iskolának 10 000 Ft-ot fizet havonta a lakás használatáért. A dolgozónak ez természetbeni juttatásnak számít-e, adóalapját növeli-e? Ha nem, akkor az iskolának van-e fizetési kötelezettsége (szja, tb)?
Részlet a válaszból: […]több munkavállaló részére a kollektív szerződésben rögzítetten, azonos feltételekkel és módon ingyenesen, vagy kedvezményesen biztosított termék vagy szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, ha a juttatásra jogosultak körét a kollektív szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más közös ismérv alapján határozza meg. Az említett törvényi hely konkrétan megnevezi azon dokumentumot, amely alapján nyújtott juttatás természetbeni juttatásnak minősül. Más dokumentum (belső szabályzat stb.) alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 724
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: A különböző jogcímeken adott munkáltatói juttatások adózási szabályai

Kérdés: A Ktv. 49/H §-a különböző jogcímű juttatások biztosítását teszi lehetővé a köztisztviselők részére. Ilyen a bővítéssel, a komfortfokozat növelésével nem járó lakásfelújításhoz nem hitelintézeten keresztül nyújtott, vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású kölcsön, a lakhatási, családalapítási és szociális támogatás, az üdülési hozzájárulás. Ezen támogatások juttatásáról a hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezik. Milyen adókötelezettséget eredményeznek az előzőekben felsorolt juttatások?
Részlet a válaszból: […]megszerzése, b) a belföldön fekvő lakás építése, építtetése, c) a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez, d) a víz-, a csatorna- vagy gázhálózatközmű bevezetése, kiépítése, fürdőszoba létesítése, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, az épület külső hőszigetelése és a külső nyílászárók energiamegtakarítást eredményező cseréje, ha a lakás komfortfokozatának növelését is eredményezi. Tekintettel arra, hogy a nem hitelintézeten keresztül nyújtott, vissza nem térítendő támogatás a feltételeknek nem felel meg (a komfortfokozat növelését, bővítést nem eredményező felújítás nem minősül lakáscélú felhasználásnak), a vissza nem térítendő támogatás a köztisztviselő munkaviszonyból származó bérjövedelmének minősül. A kedvezményes kamatozású vagy a kamatmentes lakáscélú hitel esetén a munkáltatónak nem kell a kamatkülönbözet utáni 44 százalékos személyi jövedelemadót megfizetnie akkor, ha a hitelt a munkáltató pénzintézeten keresztül nyújtja a dolgozó olyan lakásának építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, amelyik nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti méltányolható lakásigény mértékét. A rendelkezés alkalmazásában a lakás korszerűsítése alatt a jogszabály szerinti komfortfokozat-növelés értendő. Tekintettel arra, hogy ezek között a célok között a felújítás nem szerepel, a munkáltató által nyújtott kedvezményes kamatozású, illetőleg a kamatmentes hitel esetén a munkáltatónak a kamatkülönbözet utáni 44 százalékos személyi jövedelemadót az Szja-tv. 72. §-a alapján meg kell fizetnie. Lakhatási támogatás A lakhatási támogatás a magánszemély munkaviszonyból származó bérjövedelmének minősül, mivel az ilyen vissza nem térítendő támogatás adómentességéről a törvény nem rendelkezik. Abban az esetben, ha pl. a bérleti díjat a munkáltató a nevére szóló számla alapján közvetlenül fizeti meg a bérbeadónak, akkor a dolgozó az Szja-tv. 69. §-a szerinti természetbeni juttatásban részesül, ami után a 44 százalékos személyi jövedelemadót a munkáltatónak kell megfizetnie. Családalapítási támogatás A családalapítási támogatás a lakhatási támogatással azonosan a köztisztviselő (munkavállaló) munkaviszonyból származó bérjövedelmének minősül, mivel az ilyen célú támogatás adómentességéről sem rendelkezik az Szja-tv. 1. számú melléklete. Üdülési hozzájárulás Az üdülési hozzájárulás mértékéről a Ktv. 49/H §-a rendelkezik. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 209