Önkormányzati támogatások adózása

Kérdés: Önkormányzatunk rendeletet alkotott a fenntartásában működő intézményekben és az önkormányzat egészségügyi feladatát ellátó egészségügyi szolgáltatóknál dolgozók számára biztosított juttatásokról. A rendelet célja, hogy különböző juttatásokat nyújtva, az alkalmazottak és a foglalkoztatottak munkában maradását és új munkaerő munkába állását segítse a bizonyos szakmákban fennálló nehéz munkaerőhelyzet megoldása érdekében. A rendeletben szabályozott feltételek teljesülése esetén – szociális rászorultság vizsgálata nélkül – pályázat útján nyújt:
- munkáltatói ösztöndíjat főiskolai, egyetemi hallgatók részére, szerződés keretében,
- lakhatási támogatást, lakásbérleti díj megfizetéséhez a foglalkoztatottak részére,
- lakhatásilehetőség-támogatást, bérelhető lakás formájában, a lakásbérleti díj szociális alapon, költségelven vagy piaci alapon történő megállapítása mellett,
- rekreációs támogatást, amelynek keretében ingyenes sportszolgáltatást biztosít az önkormányzat tulajdonában lévő, azonban az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő cégének vagyonkezelésébe adott sportlétesítményben, uszodabérlet formájában az intézmények, egészségügyi szolgáltató foglalkoztatók részére (nem a dolgozó nevére szóló bérlet!!), mellyel a dolgozók az uszodát ingyenesen igénybe vehetik, használhatják,
- munkavégzést segítő eszközök beszerzésére támogatást, amely informatikai eszközök vásárlására fordítható.
A fentiekben ismertetett önkormányzati rendelet szerinti feltételekkel, pályázat alapján nyújtott támogatások adókötelesnek minősülnek-e, ha igen, milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik a kifizető és a juttatást igénybe vevő részéről?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő juttatások tekintetében egyenként kell megvizsgálni az adó- és járulékfizetési kötelezettséget, figyelemmel arra is, hogy ki a juttató (önkormányzat vagy valamely intézmény vagy munkáltató), és pontosan milyen feltételei vannak az egyes juttatásoknak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Főállású polgármester költségtérítése

Kérdés: Főállású polgármester a képviselő-testület döntése értelmében havonta megállapított költségtérítésre jogosult. A költségtérítés összegét a polgármester felveheti 3 évre előre egy összegben, ha a képviselő-testület dönt róla? Ha igen, milyen adózási, fizetési kötelezettség keletkezik?
Részlet a válaszából: […] A főállású polgármesterek költségtérítéséről a Mötv. rendelkezik, annak mértéke a havi illetmény 15%-a.A polgármesteri feladat ellátása az Szja-tv. 24. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján nem önálló tevékenységnek minősül. E tevékenységből származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Lakhatási támogatás

Kérdés: Milyen lehetősége van a munkáltatónak, ha lakhatási támogatást szeretne juttatni egy új munkavállalójának? Az új dolgozó Szegeden lakik, de albérletbe felköltözne Budapest környékére, és a lakásbérléshez szeretne munkáltatói támogatást kapni. A munkáltató köteles megtéríteni ebben az esetben a lakásbérleti díjat, vagy csak adóköteles jövedelemként adhat támogatást?
Részlet a válaszából: […] 2019. január 1-jétől megszűnt a mobilitási célú lakhatási támogatás és a lakáscélú munkáltatói támogatás adómentessége. A munkáltatónak nincs kötelezettsége az albérleti díj megtérítésére, a saját juttatási szabályzatában kell rendelkeznie arról, hogy milyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Polgármester költségtérítése

Kérdés: A polgármester illetménye összevonható-e a költségtérítéssel? Ha igen, ebben az esetben a költségtérítésről el kell-e számolnia a polgármesternek? Amennyiben nem, törvénysértést követ el a polgármester?
Részlet a válaszából: […] A Mötv. – szemben az 1990. évi LXV. törvénnyel – nem rendelkezik arról, hogy a költségtérítésről el kellene számolni, vagy hogyan kellene azzal elszámolni. Azonban adózás szempontjából jelentősége lehet ennek a körülménynek.A polgármesteri tevékenység az Szja-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Vissza nem térítendő munkáltatói lakáscélú támogatás

Kérdés: Köztisztviselőként is kérhető-e adó- és járulékmentesen a vissza nem térítendő munkáltatói lakáscélú támogatás, lakáshitel törlesztésére az éves 200 000 Ft-os cafeteriakeret terhére? Amennyiben nem kérhető, miért kerültek kizárásra e lehetőség alól a köztisztviselők?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 152. §-ának (1) bekezdése alapján a kormánytisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet különösen a lakhatási, lakásépítési és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.

Országgyűlési képviselők javadalmazásának adózása

Kérdés: Hogyan változik a választások után az országgyűlési képviselők javadalmazásának adózása?
Részlet a válaszából: […] A következő Országgyűlés alakuló ülésének napjától az országgyűlési képviselői tevékenység nem önálló tevékenységnek minősül. Nem önálló tevékenységből származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Polgármesteri költségtérítés

Kérdés: Önkormányzatunknál a polgármester költségtérítési átalányban részesül. Milyen költségeket számolhat el? Kedvezőbb lenne-e, ha tételes költségtérítést kapna?
Részlet a válaszából: […] Az 1994. évi LXIV. tv. (Pptv.) 18. §-ának (1) bekezdése értelmében a polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A (2) bekezdés szerint a polgármester...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 11.

Polgármesteri költségátalánnyal szemben elszámolható költségek

Kérdés: Újonnan megválasztott főállású polgármester a Pttv. 18. § (1) bekezdés szerinti költségtérítést választja. 1. Melyek lehetnek azok a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő költségek, amelyek ily módon megtéríthetőek? 2. Létezik-e arra vonatkozó szabályozás, amely a kifizetés ütemezésére tartalmaz előírást? (Havi, negyedéves.) 3. Milyen bizonylatokkal szükséges alátámasztani a polgármesteri hivatalban az elszámolt kifizetést? 4. Kinél kell őrizni a költségek eredeti bizonylatait, és ki jogosult ellenőrizni azokat?
Részlet a válaszából: […] 1. A polgármesteri költségátalánnyal mint nem önállótevékenység bevételével szemben az Szja-tv. 3. számú melléklet I. Jellemzőenelőforduló költségek rész 25. pontjában költségként elszámolható kiadásokszámolhatók el, melyek a következők."25. az európai parlamenti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 11.

Polgármester költségelszámolása

Kérdés: 2010-től a polgármester tételes költségelszámolást választhat. A számla a polgármester vagy önkormányzat nevére kell, hogy szóljon? Milyen számlák fogadhatók el? Az üzemanyagszámla mellé kell-e útnyilvántartást csatolni? Az elszámolt költséget havonta kell maximálni, vagy ha az egyik hónapban kevesebb költséget számol el, akkor a következő hónapban többet számolhat el? Az otthoni internetszámlája elfogadható-e költségként?
Részlet a válaszából: […] A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és azönkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18.§-ában kerül meghatározásra, hogy a polgármester hogyan, milyen feltételekkelválaszthatja a költségelszámolást, illetve a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Munkáltatói lakáscélú támogatás adómentessége

Kérdés: A munkáltató által adómentesen nyújtható lakáscélú támogatási rendszerrel kapcsolatban szeretnénk tudni, hogy a munkáltató adhat-e adómentesen vissza nem térítendő (lakáscélú) támogatást a munkavállaló által hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 2.7. és 9.3. pontjaibanrészletesen meghatározza a munkáltató által a munkavállalónak lakáscélúfelhasználásra adott vissza nem térítendő támogatás adómentességénekszabályait. Ennek keretében meghatározza azt is, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 3.
1
2