Lakhatási támogatás

Kérdés: Milyen lehetősége van a munkáltatónak, ha lakhatási támogatást szeretne juttatni egy új munkavállalójának? Az új dolgozó Szegeden lakik, de albérletbe felköltözne Budapest környékére, és a lakásbérléshez szeretne munkáltatói támogatást kapni. A munkáltató köteles megtéríteni ebben az esetben a lakásbérleti díjat, vagy csak adóköteles jövedelemként adhat támogatást?
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jétől megszűnt a mobilitási célú lakhatási támogatás és a lakáscélú munkáltatói támogatás adómentessége. A munkáltatónak nincs kötelezettsége az albérleti díj megtérítésére, a saját juttatási szabályzatában kell rendelkeznie arról, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.
Kapcsolódó címkék:    

Vissza nem térítendő munkáltatói lakáscélú támogatás

Kérdés: Köztisztviselőként is kérhető-e adó- és járulékmentesen a vissza nem térítendő munkáltatói lakáscélú támogatás, lakáshitel törlesztésére az éves 200 000 Ft-os cafeteriakeret terhére? Amennyiben nem kérhető, miért kerültek kizárásra e lehetőség alól a köztisztviselők?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 152. §-ának (1) bekezdése alapján a kormánytisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet különösen a lakhatási, lakásépítési és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.
Kapcsolódó címkék:  

Munkáltatói lakáscélú támogatás adómentessége

Kérdés: A munkáltató által adómentesen nyújtható lakáscélú támogatási rendszerrel kapcsolatban szeretnénk tudni, hogy a munkáltató adhat-e adómentesen vissza nem térítendő (lakáscélú) támogatást a munkavállaló által hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 2.7. és 9.3. pontjaibanrészletesen meghatározza a munkáltató által a munkavállalónak lakáscélúfelhasználásra adott vissza nem térítendő támogatás adómentességénekszabályait. Ennek keretében meghatározza azt is, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 3.

Munkáltató által rendelkezésre bocsátott lakás adózása

Kérdés: Az intézmény saját dolgozójának lakást bérel az iskola. A számlát az iskola nevére állítja ki a kft. Ez havi 60 000 Ft, ami a rezsit is tartalmazza. A dolgozó az iskolának 10 000 Ft-ot fizet havonta a lakás használatáért. A dolgozónak ez természetbeni juttatásnak számít-e, adóalapját növeli-e? Ha nem, akkor az iskolának van-e fizetési kötelezettsége (szja, tb)?
Részlet a válaszából: […] Az intézmény alkalmazottjának juttatott kedvezményes lakhatás értéke akkor minősülhetne természetbeni juttatásnak, ha azt az Szja-tv. 69. § (1) bek. e) pontjában meghatározott feltételek mellett kapná a dolgozó.E rendelkezés szerint természetbeni juttatásnak tekintendő a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 18.

A különböző jogcímeken adott munkáltatói juttatások adózási szabályai

Kérdés: A Ktv. 49/H §-a különböző jogcímű juttatások biztosítását teszi lehetővé a köztisztviselők részére. Ilyen a bővítéssel, a komfortfokozat növelésével nem járó lakásfelújításhoz nem hitelintézeten keresztül nyújtott, vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású kölcsön, a lakhatási, családalapítási és szociális támogatás, az üdülési hozzájárulás. Ezen támogatások juttatásáról a hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezik. Milyen adókötelezettséget eredményeznek az előzőekben felsorolt juttatások?
Részlet a válaszából: […] ...esetén a munkáltatónak a kamatkülönbözet utáni 44 százalékos személyi jövedelemadót az Szja-tv. 72. §-a alapján meg kell fizetnie.Lakhatási támogatásA lakhatási támogatás a magánszemély munkaviszonyból származó bérjövedelmének minősül, mivel az ilyen vissza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 11.