Leltári többlet, leltárhiány

Kérdés: Az év végi leltározáshoz közeledve kérdezzük, hogy ha leltározás során leltárban nem szereplő tárgyi eszközök kerülnek leltárfelvételre, illetve a leltárban szereplő tárgyi eszköz nem fellelhető vagy kevesebb van belőle, továbbá raktári többletünk van, akkor ezt a könyveinkben hogyan szerepeltessük?
Részlet a válaszából: […] A hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök számviteli elszámolása a következő:1. Terven felüli értékcsökkenés (a visszanyert értékkel csökkentett könyv szerinti értékben) elszámolása a pénzügyi számvitel szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.

Leltárhiány megtérítése

Kérdés: Intézményünk költségvetési szerv. Év végével leltárhiány került megállapításra, melyet szeretnénk megtéríttetni a munkavállalóval. A?nyilvántartásunkban nettó értéken szerepelnek a készletek. A számlát nettó értékben áfa nélkül, nettó értékben áfával, vagy felbruttósított nettó értékben állítsuk ki?
Részlet a válaszából: […] A leltárhiány megtérítése esetén a munkavállaló kártérítést fizet a munkáltató részére, melyről számlát nem lehet kiállítani, tekintettel arra, hogy a kártérítés nem tartozik az Áfa-tv. hatálya alá. A kártérítés – annak összegétől függően – írásbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Készpénzhiány könyvelése

Kérdés: Betöréses lopás történt az intézményben. Ellopták a páncélszekrényben őrzött készpénzt is. Hogyan kell könyvelni az így keletkezett készpénzhiányt?
Részlet a válaszából: […] A betörés által okozott készpénzhiányt, ha abban a pénztáros felelőssége nem állapítható meg, a következők szerint kell lekönyvelni:T 56324 – K 331 (közgazdasági osztályozás szerint)Egyéb dologi kiadásokT 7... – K 599 (funkcionális osztályozás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 11.

Pénztári leltári hiány könyvelése

Kérdés: Hogyan kell a pénztárban keletkezett készpénzhiányt lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […]

A pénztárban keletkezett hiányt a főkönyvi könyvelésben nem szabad rögzíteni, mivel azt a pénztárosnak a hiányról felvett jegyzőkönyv alapján – ha a felelőssége egyértelműen megállapítható – készpénzben be kell fizetnie.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.

A leltári hiány elszámolása

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a főkönyvi és analitikus nyilvántartásban a tárgyi eszközök leltárhiányát? Ha az eszköz bruttó értéke és értékcsökkenése kivezetésre kerül, a terven felüli értékcsökkenése nem, akkor az eszköz negatív nettó értékkel fog szerepelni a mérlegben? Ha a későbbiekben az adott tárgyi eszköz előkerül, milyen értéken kell újból nyilvántartásba venni?
Részlet a válaszából: […] A tárgyi eszközök leltári hiányának elszámolását 2002. január 1-jétől a következők szerint kell elszámolni: a leltári hiány észlelésének időpontjáig kell elszámolni az adott negyedévben esedékes lineáris (terv szerinti) értékcsökkenés összegét; ezután a bruttó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.

Tárgyi eszközök leltárhiányának áfakötelezettsége

Kérdés: Költségvetési szervnél leltárhiányt állapítanak meg a tárgyi eszközöknél, amelyek személyi használatban voltak, illetve a könyvtári tag nem vitte vissza a kikölcsönzött könyvet. Ezek értékét megtérítették. Kell-e áfát fizetni és számlát kiállítani?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint termékértékesítés valósul meg a termék adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenység köréből történő kivonása esetén is, amennyiben olyan termék kivonásáról van szó, melynek beszerzésekor, előállításakor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.

Tárgyi eszközök leltári hiányának számviteli elszámolása

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a tárgyi eszközök leltári hiányát?
Részlet a válaszából: […] A tárgyi eszközök leltári hiányát az Szt. előírása alapján, terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni. A leltári hiány megállapításának időpontjáig el kell számolni az adott eszköz lineáris értékcsökkenését, ezután a bruttó érték és az elszámolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.

Leltárhiány elszámolása

Kérdés: Kivezetheti-e a költségvetési szerv a főkönyvi könyvelésből a leltárhiány értékét (függetlenül annak nagyságától), ha a leltárkiértékelő jegyzőkönyv szerint a felelősség vizsgálata még nem fejeződött be?
Részlet a válaszából: […] Az eszközök nyilvántartásánál mindig a valódiság számviteli alapelvéből kell kiindulni. Így a hivatalos leltárkiértékelő jegyzőkönyv alapján a hiány összegét értékhatártól függetlenül a nyilvántartásokból (befektetett eszköz, készlet) ki kell vezetni. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.