Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott licenc tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Licenc meghosszabbítása

Kérdés: Költségvetési szervünk egy vírusirtó biztonsági szoftver licencének meghosszabbítását fizette ki 2019-ben 3 évre előre, 2021-ig. Ebben az esetben hova kell könyvelni a licenc meghosszabbítását? Amennyiben a K61 vagyoni értékű jogok között kell kimutatnom, akkor hogyan kell elhatárolni ahhoz, hogy a pénzügy és a tárgyi eszköz szinkronban legyen? Hogyan történik az ÉCS számítása?
Részlet a válaszból: […]időszakot terheli (például a decemberben felmerülő költség a januárt terheli),- bevételaktív elhatárolások: a bevétel a következő időszakban jelenik meg, de részben vagy egészében a tárgyidőszakot illeti.Passzív időbeli elhatárolások (eredményt csökkentő):- költségpasszív elhatárolások: a költség a következő időszakban merül fel, de részben vagy egészében a tárgyidőszakot terheli (még nincs meg róla a bizonylat, de egy részét előrehozzuk a tárgy-időszakra),- bevételpasszív elhatárolások: a bevételt a tárgy-időszakban elszámoltuk, de az részben vagy egészében a következő időszakot illeti.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként kell elszámolni:- a tárgyévben keletkezett (elszámolt) ráfordításokat, amelyek részben vagy egészében a fordulónapot követő évet terhelik, ekkor a már elszámolt költségek összegének csökkentésével egyidejűleg képezhető az aktív időbeli elhatárolás:= a következő évet terhelő, de a tárgyévben kifizetett előfizetési díjak,= a bérbevevőnél a bérleti díj arányosan nem a tárgyévet terhelő részének összege,= kapott kölcsönök, hitelek után a tárgyévben megfizetett, de arányosan a következő évet terhelő kamatok.Halasztott ráfordítások elszámolása:- az ellentételezés nélküli tartozás (kötelezettség)--átvállalás során a véglegesen átvállalt és pénzügyileg még nem rendezett kötelezettség rendkívüli ráfordításként elszámolt szerződés szerinti összege; az elhatárolást az átvállalt kötelezettségnek a szerződés szerinti pénzügyi rendezésekor a teljesítésnek megfelelően kell a rendkívüli ráfordításokkal szemben megszüntetni,- a devizakötelezettség (kölcsön, hitel, szállítói tartozás) devizakészlettel nem fedezett, beruházáshoz kapcsolódó, a mérlegfordulónapi értékelésből keletkező nem realizált árfolyamveszteség; az árfolyamnyereséggel nem ellentételezett árfolyamveszteséget a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni;- ha ennek egy része vagy egésze beruházáshoz vagy vagyoni értékű jogokhoz kapcsolódik, akkor ennél az árfolyamveszteségnél a vállalkozó?élhet a nem realizált árfolyamveszteség elszámolásával; ekkor az árfolyamveszteség teljes egészében felvehető az aktív időbeli elhatárolások közé, és a törlesztőrészlettel arányos összegű realizált árfolyamveszteség kerül visszavezetésre?a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai közé.Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolásaként kell elszámolni:- a pénzkiadásként csak a következő üzleti évben megjelenő tételeket, amelyek az összemérés és a valódiság elve alapján is a beszámolóval lezárt évet kell hogy terheljék,- a bérbevevőnél a tárgyévet követően, utólag számlázott bérleti díj,- a tárgyévet terhelő, de a következő évben számfejtett 13. havi bér, jutalom, prémium és járulékaik,- a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja közötti időszakban érvényesített, de a tárgyévet terhelő késedelmi kamat, kártérítési igény, bírósági költség,- a költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott pénzügyileg rendezett támogatások, juttatások üzleti évben fel nem használt összegét,- a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, név-érték felett vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok bekerülési értéke és név-értéke közötti, veszteségjellegű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5015

2. találat: Szoftver licence

Kérdés: Kérdésünk a szoftverlicenc számviteli elszámolására vonatkozik. Milyen szempontok alapján kerül a licenc dologi, illetve felhalmozási ki­adásként elszámolásra, milyen főkönyvi számon?
Részlet a válaszból: […]felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok.Amennyiben a licencszerződés egy éven belülre szól, akkor a kiadásokat dologi kiadásként kell elszámolniuk. Akkor viszont, ha a licencszerződés egy évnél hosszabb időre (pl. 3 évre) szól, akkor a kiadásokat a felhalmozási kiadások között immateriális ki­­­adásként, a vagyoni értékű jogok között fogják elszámolni.Felhalmozási kiadás esetén a K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3717
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Licenc

Kérdés: Intézményünk számítógépeihez több számítógépen alkalmazandó programra licencszerződést kötött. A licenc dologi, illetve felhalmozási kiadásként kerül elszámolásra?
Részlet a válaszból: […]felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok.Amennyiben a licencszerződés egy éven belülre szól, akkor a kiadásokat dologi kiadásként kell elszámolniuk. Akkor viszont, ha a licencszerződés egy évnél hosszabb időre (pl. 3 évre) szól, akkor a kiadásokat a felhalmozási kiadások között immate­riális ki­adásként, a vagyoni értékű jogok között fogják elszámolni.Felhalmozási kiadás esetén a K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3687
Kapcsolódó tárgyszavak: ,