Informatikai szolgáltatás

Kérdés: Önkormányzatunk külföldi amerikai székhelyű gazdasági szereplőtől vesz igénybe informatikai szolgáltatást, ez távolsági értékesítésnek minősül. Az egyik esetben a partnerünk megkérte az EU-s közösségi adószámot EU8*5, azonban a VIES uniós adószám-ellenőrzésében nem valid adószámot jelöl. Szervezetünk nem rendelkezik közösségi adószámmal, így 27%-os áfatartalommal számlázott felénk. Mivel nem rendelkezünk közösségi adószámmal, így a fordított adózás nem jöhet létre. Ezt az áfatartalmat a külföldi illetékességű adóhatóságtól lehetne visszaigényelni. Főszabály szerint a szolgáltatás teljesítésének helye attól függ, hogy a szolgáltatás igénybevevője adóalany-e, ha igen, akkor a teljesítési helyet a szolgáltatást igénybe vevő adóalany székhelye határozza meg. A másik esetben is külföldi illetőségű (amerikai) cégtől vettünk igénybe digitális szolgáltatást (szoftverlicencelés), ott áfatartalom nélkül került kiállításra a számla. Jól kerültek kiállításra a számlák? Keletkezik-e adófizetési kötelezettségünk az utóbbi esetben, illetve hogyan érintik a határokon átnyúló digitális szolgáltatásokat a 2021. július 1-jétől hatályba lépő Áfa-tv.-változások?
Részlet a válaszából: […] ...nem járhatnak el alanyi adómentes minőségükben a közösségi szolgáltatás igénybevétele során.Az informatikai szolgáltatás, szoftver-, licencbeszerzés az Áfa-tv. 37. §-ak (1) bekezdésének hatálya alá tartozó szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy a belföldi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Immateriális javak beszerzése

Kérdés: Intézményünk szoftvereit továbbfejlesztették. Hogyan kell a könyvekben a szoftverfejlesztést könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...ingatlanhoz. Ilyenek különösen a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a licencek. Ha a szoftver használati jogát szerezték meg, és a használati jog egy évnél hosszabb időre szól, akkor a vagyoni értékű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Licenc meghosszabbítása

Kérdés: Költségvetési szervünk egy vírusirtó biztonsági szoftver licencének meghosszabbítását fizette ki 2019-ben 3 évre előre, 2021-ig. Ebben az esetben hova kell könyvelni a licenc meghosszabbítását? Amennyiben a K61 vagyoni értékű jogok között kell kimutatnom, akkor hogyan kell elhatárolni ahhoz, hogy a pénzügy és a tárgyi eszköz szinkronban legyen? Hogyan történik az ÉCS számítása?
Részlet a válaszából: […] ...szabad megjeleníteni, amelyek 1 éven túl szolgálják a szervezet tevékenységét. Ez a kérdéses eszközre igaz, mivel 3 évre szól a licenc. Az Áhsz. 11. §-ának (2) bekezdése szerint a mérlegben az immateriális javakon belül kell kimutatni az Szt. 25. §-ának (6)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Weboldal számviteli elszámolásai

Kérdés: Egy régóta meglévő weboldal teljes átszerkesztése (másik fejlesztő cég által) hova könyvelendő? Az önkormányzat kifizette a fejlesztés egyszeri díját, mely meghaladta a kis értékű tárgyi eszköz értékhatárát. Fizeti folyamatosan a havi karbantartási átalánydíjat is. A honlap használatban van, adatok, információk megjelenítésére (meghatározott helyekre adatfeltöltési és -törlési lehetőség biztosított), de a programkód nincs az önkormányzat birtokában.
Szerintünk nem licenc és nem is tulajdonjog-vásárlás volt az ügylet, emiatt nem tudjuk eldönteni, hogy immateriális eszköz és ráaktiválás, vagy csak szolgáltatás költsége volt-e a kifizetett ellenérték? Az immateriális javak közül vagyoni értékű jogok közé tartozna, ha használati jognak vagy szellemi termékek felhasználási jogának, illetve a szellemi termékek közé tartozna, ha szerzői jogvédelem alatt álló alkotásnak, szellemi alkotásnak vagy szoftverterméknek minősülne. Jelenleg nálunk a költségvetési számvitelben az informatikai szolgáltatások költségnemre van könyvelve a honlap fejlesztési kiadás.
Részlet a válaszából: […] A honlappal kapcsolatosan három fő terület különíthető el egymástól, amelyeket mind-mind másként kell könyvelniük. A három fő terület:1. regisztrációja,2. honlap elkészítése,3. a folyamatos elérés biztosítása, karbantartás, fenntartás.A regisztráció saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Rovatrend – polgármesteri hivatal weboldalának felújítása

Kérdés: Polgármesteri hivatal weboldalának felújítását rendeli meg. A szerződés szerint a felújításba a portál átalakítása, a meglévő adatok átemelése, helyszíni telepítés, oktatás tartozik. A weboldal forráskódja a fejlesztés lezártával CD-lemezen a polgármesteri hivatal részére kerül átadásra. Milyen rovaton javasolják elszámolni a fent részletezett tevékenységeket?
Részlet a válaszából: […] ...használata is). Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok.Amennyiben a weboldal használata...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Szoftver licence

Kérdés: Kérdésünk a szoftverlicenc számviteli elszámolására vonatkozik. Milyen szempontok alapján kerül a licenc dologi, illetve felhalmozási ki­adásként elszámolásra, milyen főkönyvi számon?
Részlet a válaszából: […] ...ingatlanhoz. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok.Amennyiben a licencszerződés egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 20.

Licenc

Kérdés: Intézményünk számítógépeihez több számítógépen alkalmazandó programra licencszerződést kötött. A licenc dologi, illetve felhalmozási kiadásként kerül elszámolásra?
Részlet a válaszából: […] ...ingatlanhoz. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok.Amennyiben a licencszerződés egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Szellemi termékek korlátozott felhasználási joga

Kérdés: Ha szerződés alapján 3 évig évi kifizetéssel adott darabszámú szellemi termékre (szoftverre) vásárolok használati jogot, majd 3 év múlva ezeket szerződés szerint nem használhatom többé, valamint a szerződésben nem szerepel a bérlet, viszont szerepel a licenc szó, akkor az 1-es vagy 5-ös számlaosztályba könyvelendő? Ha 1-be, akkor mi különbözteti meg ezt a szoftverbérlettől?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 25. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a szellemitermékek (ideértve a szoftvereket is) korlátozott felhasználási jogát nem leheta szellemi termékek eszközcsoportban kimutatni.Ha a költségvetési szerv a szoftver forgalmazójávalkorlátozott felhasználási szerződést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 25.

Szellemi termék használati joga

Kérdés: Melyik igaz a következő megállapítások közül? 1. Szellemi termék (szoftvertermék) használati joga szellemi termék. 2. Szellemi termék (szoftvertermék) használati joga vagyonértékű jog.
Részlet a válaszából: […] ...ingatlanhoz.Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, aszellemi termék felhasználási joga, a márkanév, a licencek, továbbá akoncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 1.

Kutatóközpont arányosítási kötelezettsége

Kérdés: 1. Központi költségvetési intézményként működő kutatóközpont vagyunk. Kiegészítő jellegű tevékenység keretében ellenérték fejében rendszeresen értékesítünk saját előállítású diagnosztikumokat (anyagokat), valamint kutatással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtunk. Az eladási árakat saját hatáskörben az önköltségszámítási szabályzatban rögzítetteknek megfelelően állapítjuk meg. Az önköltség képzésénél – közvetlen anyagféleségeken kívül – értelemszerűen számolunk a felmerült bérek és járulékaik összegével is. Ez utóbbiak forrása azonban a fenntartótól (FVM) érkező állami támogatás, amely alapvetően a kutatási csoport állami feladatainak ellátására szolgál. A kiegészítő tevékenységet a szabad kapacitás kitöltéseként végzik az adott kutatási csoportok, és a munkaidő megközelítéséből valójában nem elkülöníthető, hogy a munkaidő mely részében végzik az ún. állami alapfeladatot, és melyben az ún. értékesített diagnosztikumokat. A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ráfordításait – az illetményeken kívül – és bevételeit a számvitelben elkülönítetten kezeljük, s a kiszámlázott bevételek utáni áfát befizetjük. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy az említett bevételekből vásárolt anyagféleségek után felszámított áfát teljes mértékben levonhatjuk-e, vagy az arányosításba kell bevonni, és csak az arányszám alapján lehet azt visszaigényelni? 2. Tevékenységéből adódóan ugyancsak rendszeresen végez az intézet kutatási szolgáltatást ún. alvállalkozói, együttműködői szerződés alapján. A szolgáltatásról számlát állít ki, és a bevétel áfatartalmát értelemszerűen megfizeti. Kérdésünk ugyanaz, mint az előbbiekben részletezett, vagyis visszaigényelhető-e maradéktalanul az e bevételből vásárolt anyagféleségek áfája az adott feladat tételes analitikus nyilvántartását feltételezve? 3. Külföldi partnerekkel megkötött szerződések alapján licencet – hasznosítási díjbevételt – kap az intézmény. Ennek előzménye az intézet által kifejlesztett és a külföldi által használt szellemi termék, tudományos technikai szakértelem, az ún. "know-how", amelynek felhasználásával a külföldi fél saját országában árbevételhez jut, és annak megállapodás szerinti mértékét átadja az intézetnek. Helyesen járunk-e el, ha a teljesítés helyét külföldinek tekintjük, és ebből adódóan a külföldi fél fizeti meg az adót? Továbbá az érkezett bevételekből történő vásárlások áfáját teljes mértékben visszaigényelhetjük, vagy arányosítani kell?
Részlet a válaszából: […] Mindhárom esetben az érkező bevételekből ún.rezsiköltség-hozzájárulást von el az intézet a kutatóközpont működési kiadásainakfedezetéhez belső megállapodás alapján.1. A kérdésből nem derült ki egyértelműen, hogy akutatóközpont az államháztartási támogatást 1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 11.
1
2