Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott marhalevél tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Állatgyógyászati oltóanyag és oltás áfája

Kérdés: A marhalevél kiállításával kapcsolatos tevékenység a Költségvetési Levelek 41. számában az 1000. kérdésre adott válasz szerint közhatalmi tevékenységnek minősül, és mint ilyen, nem tartozik az Áfa-tv. hatálya alá. Munkám során azonban a marhalevél kiállítása kapcsán merült fel az a kérdés, hogy beletartozik-e a közhatalmi tevékenységbe az állatok veszettség elleni oltásának a díja, illetőleg maga az oltóanyag díja, azaz esetlegesen ez a tevékenység sem minősül áfakötelesnek?
Részlet a válaszból: […]alapján a rendelet hatálya az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 3. pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások, az állomás vezetője által állat-egészségügyi feladat elvégzésére feljogosított állatorvos, valamint az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenőrző Intézet által a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint a természetes személyek kérelmére végzett hatósági ellenőrzésekre terjed ki. A veszettség ellen beoltott állatok kötelező védőoltása igazolásának és nyilvántartásba vételének díja a 46/1999. (V.19.) FVM rendelet 1. sz. melléklet 5. g) pontjában megállapított államigazgatási díj. E díj nem tartalmazza sem az oltóanyag díját, sem a munkadíjat. Következésképpen a rendelet szerint csak a védőoltás igazolása és a járványügyi nyilvántartásba vétele minősül közhatalmi tevékenységnek. Az Áfa-tv. 1. sz. mellékletének 28. és 68. pontjai alapján továbbra is 15 százalékos mértékű áfafizetési kötelezettség terheli a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1494

2. találat: Marhalevél kiállítása

Kérdés: A marhalevél kiállítása áfakörbe tartozó tevékenység-e?
Részlet a válaszból: […]szállításának nincs állat-egészségügyi hatósági akadálya. Az Áe. 3. § (1) bekezdése értelmében a közigazgatási szerv eljárása során államigazgatási ügyben az Áe. szerint köteles eljárni. Államigazgatási ügy többek között az is, ha a közigazgatási szerv adatot igazol, illetve nyilvántartást vezet. Mivel marhalevelet az önkormányzati jegyző (vagy a külön jogszabályban meghatározott szerv) az állat tulajdonjogának, illetve az állategészségügyi forgalomképességének igazolása céljára állítja ki, azt lehet mondani, hogy az önkormányzati jegyző marhalevél kiállítása során az Áe.-t alkalmazza. Az Áfa-tv. 4/A. § (2) bekezdése értelmében közhatalom gyakorlásával végzett tevékenység többek között az Ae. hatálya alá tartozó eljárási díjának alapját képező tevékenység. A marhalevél kezeléséért az állategészségügyi törvény 3. számú mellékletében megállapított díjat kell fizetni. Mindezekből arra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1000