Pótleltározási eljárás

Kérdés:

Köznevelési intézménynél szeptember hónapban leltározási eljárás lefolytatására kerül sor december 31-i fordulónappal. A leltározás lezárásáról a jegyzőkönyv szeptember 30-i dátummal elkészült. Következő év január hónapjában az előző év december 31-i fordulónapi leltározáshoz pótleltárív került kiállításra. Leltározási eljárás készítéséhez szükséges dokumentáció azonban nem készült (megbízólevelek, jegyzőkönyv, nyilatkozatok). Helyesen jártak el, vagy külön dokumentáció készítésére lett volna szükség a pótleltározási eljáráshoz?

Részlet a válaszából: […] ...leltárfelelőseinek,c) a raktárosnak (ha a leltározás raktárban történik),d) a leltárellenőrnek.A leltározókat és a leltárellenőrt megbízólevéllel kell ellátni. A megbízólevél szólhat visszavonásig vagy az adott leltározásra.Amennyiben az előzőekben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 19.

Leltározó személye

Kérdés: Költségvetési intézmény esetében részt vehet-e a leltározásban a leltár előkészítéséért felelős személy, aki intézményünk esetében az analitikus könyvelő?
Részlet a válaszából: […] ...és a munkaköri leírása szerint a leltár-előkészítési feladat a munkaköri feladatai közé tartozik, és rendelkezik leltározói megbízólevéllel, akkor részt vehet a leltározás előkészítésében.(Kéziratzárás: 2022. 01....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Önellenőrzés bejelentése

Kérdés: Független szakértővel átvilágíttattuk a cégünket. 3 évre visszamenőleg átvizsgálta az általános forgalmi adó bevallását, és több időszak tekintetében rossz gyakorlatot tárt fel. A megállapítások nagy részét elfogadjuk, összességében nem nagy összeget érint, de mivel több időszak bevallását kell helyretennünk, a korrekció jelentős kapacitást igényel. Ugyanakkor egy lehetséges adóhatósági ellenőrzés is itt lebeg a fejünk felett. Az Art. néhány éve tartalmazza az "Önellenőrzés bejelentése" intézményt. Jól gondoljuk, hogy a bejelentéssel az ellenőrzést is "ki tudjuk védeni"?
Részlet a válaszából: […] ...önellenőrzési szándékát! A régebbi, már hatályon kívül helyezett rendelkezés alapján akkor is volt lehetőség önellenőrzésre, ha a megbízólevél átadásakor jelezte az adózó a revizornak az önellenőrzési szándékát! Ezt a rendelkezést váltotta fel az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Selejtezési eljárás

Kérdés: Önkormányzati alrendszer selejtezésével kapcsolatban helyes-e az az eljárás, miszerint a tárgyi eszközök, készletek esetében a selejtezéskor a felügyeleti szerv részéről nem vesz részt senki (pl. önkormányzati belső ellenőr) akkor, mikor ezeket az eszközöket/készleteket közpénzből szerezték be? (Az intézet is lényegében az önkormányzat "tulajdona", ebből adódik, hogy az alrendszer eszközei/készletei is az önkormányzatéi, nem az intézetéi, amelyik ezeket használja.) A selejtezési szabályzat ezt nem szabályozza, nem említi meg.
Részlet a válaszából: […] ...Az ellenőrzési tervet az ellenőrzési vezető határozza meg. Adott esetben a belső ellenőr vagy a felügyeleti szerv belső ellenőre megbízólevéllel ellenőrizheti a selejtezés lebonyolítását.A selejtezett eszközök értékesítése bizonyos esetekben engedélyhez kötött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Előzetes értesítés az ellenőrzésről

Kérdés: Értesítést kaptunk az adóhatóságtól, hogy a "IV. negyedévben adóellenőrzést tervez" társaságunknál. Az értesítés nem tartalmazza, hogy az adóhatóság milyen időszakot kíván vizsgálni. Az értesítést átvettük, megnyitottuk az ügyfélkapun az elektronikus dokumentumot, mostantól egyáltalán nem adhatunk be önellenőrzést?
Részlet a válaszából: […] ...Air. hatálybalépésétől megváltozott az ellenőrzés megindításának fogalma. A korábbi szabály az ellenőrzés megkezdését a megbízólevél átadásához kötötte. Az Air 96. §-ának (1) bekezdése ezt a meghatározást kiegészítette az "ellenőrzésről szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Jegyző által át nem ruházható jogkör

Kérdés: Polgármesteri hivatal gazdasági szervezete által ellátott feladatok tekintetében melyek azok az ügyek, amelyek aláírását a jegyző a kiadmányozás szabályozásakor nem adhatja át a gazdasági vezetőnek? Mi alapján lehet megállapítani, hogy például a Magyar Államkincstárhoz küldött havi elszámolások, jelentések esetében melyek azok, amelyeket a jegyzőnek kötelező aláírni, és melyek azok, amelyek aláírásával megbízható a gazdasági vezető?
Részlet a válaszából: […] ...keletkezett levelezéseket,– a törvényességi ellenőrzési munkatervet, az ellen­őrzési programokat és az ellenőrzést ellátók megbízóleveleit,– intézményeknek szóló körlevelek kiadását,– a saját nevére érkező kérelmekre, levelekre, megkeresésekre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 17.

Szakmai vizsgaelnök és kamarai képviselő megbízása

Kérdés: Szakképző iskolában a szakmai vizsgákhoz delegálják az elnököt és a kamarai képviselőt. A vizsgáztatásra szóló megbízólevelet konkrét személyre adják ki (aki névjegyzékben szerepel). Helyes eljárásnak tekinthető-e, ha a gazdasági szervezet által kiállított számla alapján fizetjük ki a megbízási díjat, ha a vizsgáztatással megbízott személy a gazdasági szervezet tagja, és a szervezet végezhet ilyen tevékenységet (vizsgáztatás)?
Részlet a válaszából: […] A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (Szakképzésitv.) alapján az OKJ-ben meghatározott szakképesítés megszerzésére a szakmaivizsgát a szakmai és vizsgakövetelmény alapján és a szakmai vizsgaszabályzatrendelkezései szerint kell megtartani. A szakmai vizsgát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Ellenőrzési határidő

Kérdés: Az adóhatóság az áfabevallás benyújtása után ellenőrzést indított. A megbízólevélen "egyes adókötelezettségek vizsgálata" jogcím szerepelt. Közel két hónap elteltével lezárták a vizsgálatot, és a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést kezdtek, ugyanarra a bevallásra vonatkozóan. Jogszerű ez az eljárás? Nem vonatkozik erre az ismételt ellenőrzés tilalma?
Részlet a válaszából: […] ...a gyanúja annak, hogy pl. a számlák nem fedik le a valós gazdaságitevékenységet, az adóhatóság a vizsgálatot befejezi, és új megbízóleveletkiállítva a bevallások utólagos ellenőrzésébe kezd. A két ellenőrzési típusközött az Art. 87. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.

Önellenőrzési tilalom

Kérdés: Adóellenőrzés megkezdése előtt vállalkozásunk önellenőrzést végzett, de a revizorok megérkezésekor még nem fejeztük be. Befejezhető-e az önellenőrzés (bevallás, befizetés), vagy a feltárt adókülönbözetet az adóhatóság fogja jegyzőkönyvezni?
Részlet a válaszából: […] ...értesíti és ennek azértesítésnek a kézhezvételével áll be az önellenőrzési tilalom. Helyszíniellenőrzésnél a revizor átadja a megbízólevelet az adózónak, aki eztaláírásával tudomásul veszi, és maga a megbízólevél tartalmazza, hogy ettől apillanattól kezdve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 10.

Az adóhatósági ellenőrzés határidői

Kérdés: Az adóhatóság több mint egy hónapja vizsgál bennünket. Az Áe-tv. 30 napos határideje a revizorokra nem vonatkozik? Mit tehetünk, ha ezt a határidőt túllépik?
Részlet a válaszából: […] ...kellett fizetnie. Ez a helyzet a jövőben sem változik, csak az ellenőrzésre is határidő vonatkozik.A revizornak a vizsgálat megkezdésekor a megbízólevél bemutatásával együtt arról is tájékoztatnia kell az adózót, hogy hány nap áll rendelkezésére. Ha ezt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.