Önkormányzat saját előállítású mezőgazdasági terményének értéke

Kérdés: Az önkormányzat a saját előállítású mezőgazdasági termény értékét csak önköltségszámítással határozhatja meg, vagy értékelheti piaci alapon is? Esetleg dönthet-e úgy, hogy a mindenkori piaci érték alatt 15%-kal tartja nyilván a készletet?
Ha az önkormányzat termeli meg a terményt, és a saját konyháján (nem külön intézményként működik) használja fel, akkor is kell-e térítésmentes átadás?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 12. §-ának (2), (8) és (9) bekezdései szerint a mérlegben a készleteken belül kell kimutatni többek között a befejezetlen termelés, a félkész termékek, késztermékek és a növendék-, hízó- és egyéb állatok értékét. A befejezetlen termelés, a félkész...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Önkormányzat által termelt mezőgazdasági termékek értékesítése

Kérdés: Önkormányzatunk teljes mértékben támogatásból mezőgazdasági termékeket állít elő. Ha a támogatási részt levesszük, az így megtermelt termékek önköltsége nulla lesz. A megtermelt termék (zöldség) egy részét saját konyhának szeretnénk átadni, a megmaradó részt értékesítjük, illetve szociális juttatásként használjuk fel. A konyhát nem az önkormányzat, hanem egy általa alapított költségvetési szerv üzemelteti.
Milyen áron és hogyan adjuk át az így megtermelt zöldségeket (térítésmentesen vagy számlázva)? Hogyan történik ennek a számviteli, könyvviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...támogatást kap mezőgazdasági termékekelőállítására. A támogatás fedezi a termékek előállításával kapcsolatosköltségeket. Az a tény, hogy a termeléssel kapcsolatos kiadásokra fedezetetnyújt a támogatás, nem azt jelenti, hogy az önköltség nulla...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 3.
Kapcsolódó címkék:  

Start közmunkaprogramban termelt mezőgazdasági termékek értékesítése

Kérdés:

Önkormányzatunk a Start közmunkaprogramban a mezőgazdaságra, állattartásra alapozott. A program keretében előállított termékeket a mennyiségük miatt nemcsak a saját konyhán kívánjuk felhasználni, hanem értékesíteni is szeretnénk. Az önkormányzat a többletbevételt a mezőgazdasági programba kívánja visszaforgatni. Értékesíthető-e az ebből a programból előállított termék? Hogyan tud értékesíteni az önkormányzat? A saját előállítású termékek saját konyhán történő felhasználása tekintetében, mivel a program 100%-ban támogatott, az önköltségszámításnál mely közvetlen költségekkel kell számolnunk?

Részlet a válaszából: […]   A Start közmunkaprogram célja az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok ellátásának ösztönzése. A támogatás feltételeit a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza. E szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 3.