Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott mezőgazdasági termékek tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Önkormányzat saját előállítású mezőgazdasági terményének értéke

Kérdés: Az önkormányzat a saját előállítású mezőgazdasági termény értékét csak önköltségszámítással határozhatja meg, vagy értékelheti piaci alapon is? Esetleg dönthet-e úgy, hogy a mindenkori piaci érték alatt 15%-kal tartja nyilván a készletet?
Ha az önkormányzat termeli meg a terményt, és a saját konyháján (nem külön intézményként működik) használja fel, akkor is kell-e térítésmentes átadás?
Részlet a válaszból: […]megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak, vagy amelyek feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre várnak, tehát a saját előállítású mezőgazdasági termények értékét is. Az Áhsz. 16. §-ának (7) bekezdése alapján a saját előállítású mezőgazdasági termények bekerülési értéke az Szt. 62. §-ának (2) bekezdése szerinti előállítási érték, amely lehet a törvény 51. §-a szerinti közvetlen önköltség, az átlagos (súlyozott) közvetlen önköltség, vagy a FIFO-módszer szerint meghatározott közvetlen önköltség. A jogszabály a saját előállítású készletek, azaz a saját előállítású mezőgazdasági termények esetében csak a fentiek szerint meghatározott nyilvántartási érték alkalmazását írja elő, a piaci értéken, illetve más egyéb módon (számviteli politikában szabályozott saját[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4342

2. találat: Start közmunkaprogramban termelt mezőgazdasági termékek értékesítése

Kérdés:

Önkormányzatunk a Start közmunkaprogramban a mezőgazdaságra, állattartásra alapozott. A program keretében előállított termékeket a mennyiségük miatt nemcsak a saját konyhán kívánjuk felhasználni, hanem értékesíteni is szeretnénk. Az önkormányzat a többletbevételt a mezőgazdasági programba kívánja visszaforgatni. Értékesíthető-e az ebből a programból előállított termék? Hogyan tud értékesíteni az önkormányzat? A saját előállítású termékek saját konyhán történő felhasználása tekintetében, mivel a program 100%-ban támogatott, az önköltségszámításnál mely közvetlen költségekkel kell számolnunk?

Részlet a válaszból: […]támogatás folyósítását (amennyiben a támogatás folyósítása folyamatban van), és a már felvett támogatást egészben, a kötelezettségszegés időpontjától (de legkorábban a támogatás igénybevételének napjától) a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a Ket. 138. §-ának (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben visszaköveteli, különösen akkor, ha a támogatott munka­körökben a munkavállalókat nem a kötelező és önként vállalt, rendeletbe foglalt közfeladat ellátására, valamint megállapodásban meghatározott más, közösséget szolgáló, illetve szociális feladat ellátása érdekében foglalkoztatja. Az Áht. 7. §-ának (2) bekezdése alapján a haszonszerzés céljából, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítőtevékenység vállalkozási tevékenységnek minősül. Ilyen tevékenység pedig csak államháztartáson kívüli forrásból finanszírozható. A fentiek alapján véleményünk szerint nem értékesíthető az állami támogatásból megtermelt termény. Az önköltségszámítást az általános szabályok szerint kell elvégezni, azt nem érinti az a körülmény, hogy a tevékenységet támogatásból finanszírozzák. Az önköltségszámítás módjáról, valamint a saját konyhára előállított termék önköltségének meghatározásáról és könyveléséről a 3210. sz. kérdésben írtunk.   Helyesbítés (megjelent a Költségvetési Levelek 167. számában - 2012.07.31.) A Költségvetési levelek 166. számában 3219. sorszámon megjelent kérdésre adott válasz helyesbítése: A 100%-ban támogatott Start munkaprogram keretében előállított termékek értékesíthetőségével kapcsolatban konzultációt folytattunk a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárságával. Álláspontjuk szerint, bár kétségtelen,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3219

3. találat: Önkormányzat által termelt mezőgazdasági termékek értékesítése

Kérdés: Önkormányzatunk teljes mértékben támogatásból mezőgazdasági termékeket állít elő. Ha a támogatási részt levesszük, az így megtermelt termékek önköltsége nulla lesz. A megtermelt termék (zöldség) egy részét saját konyhának szeretnénk átadni, a megmaradó részt értékesítjük, illetve szociális juttatásként használjuk fel. A konyhát nem az önkormányzat, hanem egy általa alapított költségvetési szerv üzemelteti.
Milyen áron és hogyan adjuk át az így megtermelt zöldségeket (térítésmentesen vagy számlázva)? Hogyan történik ennek a számviteli, könyvviteli elszámolása?
Részlet a válaszból: […]előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek; b) az előállítással, továbbá a szolgáltatás végzésével, nyújtásával bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá c) az eszközökre (termékre), tevékenységekre, szolgáltatásokra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. Az előállítási költségek között kell elszámolni - és így a bekerülési (előállítási) érték részét képezi − az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz az önkormányzat mint beruházó által biztosított (az idegen vállalkozó felé nem számlázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét, továbbá a saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a saját előállítású termék tényleges beépítésekor, illetve a szolgáltatásnyújtással egyidejűleg. A közvetlen önköltség részét képezik a fentiek alapján pl. a vetőmag, palántavásárlás, igénybe vett bérmunka, vásárolt eszközök, gépek, a termelésben részt vevő saját dolgozók bére, járuléka, öntözés stb. költsége. A felmerült kiadásokat a megfelelő költségnemeken kell elszámolni, majd önköltségi áron a készterméket készletre kell venni, és innen történik a felhasználás. - Termelés során felmerült kiadások elszámolása T 51,57 - K 311, 321   - Késztermék készletre vétele T 251 - K 41331   - Készletfelhasználás T 41331 - K 251   - Térítésmentes átadás (szociális juttatás) T 41331 - K 59832 T 59832 - K 251 - Termékértékesítés miatti készletfelhasználás T 4123 - K 251   - Értékesítés bevétele T 321 - K 91221   - Értékesítés áfa bevétele T 321 - K 91923   Abban az esetben, ha a konyhát az önkormányzat által alapított intézmény üzemelteti, akkor lehetséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3210
Kapcsolódó tárgyszavak: ,