Mobiltelefon-feltöltő kártya juttatása

Kérdés: Kisebbségi önkormányzat esetében mobiltelefon-feltöltő kártya költségként elszámolható-e abban az esetben, ha mobilkészülék nincs a kisebbség tulajdonában, ha igen, természetbeni juttatásnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint a telefonkártya elszámolhatóságát nemzárja ki az a körülmény, hogy a telefonkészülék nem az önkormányzat tulajdona.Az elszámolásnak azonban feltétele, hogy a költség a hivatali tevékenységgelkapcsolatos legyen. Figyelembe kell venni azonban, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

Munkahelyi mobiltelefon feltöltőkártya-juttatás adózása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 28. számában megjelent 719. kérdéshez és az arra adott válaszhoz lenne további kérdésem. Egy önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél bizonyos beosztásban dolgozó köztisztviselőknek (igazgató, közúti ellenőr stb.) 10 000 Ft értékhatárig nem kell a mobiltelefon-használati díjat megfizetni. A tényleges használat és a 10 000 Ft közötti különbséget a munkavállaló részére kiállított számla alapján kell megfizetni. A mobiltelefont használó dolgozó a hívásokról tételes kimutatást nem vezet, és a szolgáltató által megküldött számla sem részletes. (Általános forgalmi adó szempontjából az intézmény áfakörön kívüli.) A 10 000 Ft értékhatárig keletkezett és a munkavállaló által meg nem fizetett mobiltelefon-költség bérjövedelem, természetbeni juttatás, vagy mentes a személyi jövedelemadó alól?
Részlet a válaszából: […] Részletes telefonszámla hiányában nem különíthető el a hivatali és a magánbeszélgetések díja.Ezért a 10 ezer forintig megtérített használati díj teljes egészében adóköteles. Akkor lenne megállapítható természetbeni juttatás címén az adókötelezettség, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 14.

Munkavállalónak juttatott feltöltőkártya adókötelezettsége

Kérdés: Kaphat-e telefonkártyát az intézmény saját dolgozója, ha a telefonkészülék a dolgozó saját tulajdonát képezi?
Részlet a válaszából: […] Az adótörvény nem tiltja az ilyen juttatást, csak az adókötelezettséget szabályozza.Amennyiben az intézmény az Szja-tv. 69. § (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak alapján ad a munkavállalóknak személyes használatra feltöltőkártyát, akkor az ennek révén adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.

Mobiltelefonhoz vásárolt feltöltőkártyák elszámolása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 18. számában megjelent 484. számú kérdéshez kapcsolódóan szeretnék választ kapni arra, hogy a mobiltelefon-feltöltő kártya összegéből levont adóelőleget milyen kóddal, megnevezéssel kell bejelenteni a MÁK részére, hogy el tudjon számolni az adóhatóság felé?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a mobiltelefon-feltöltő kártyának a képviselői tevékenységgel összefüggő kizárólagos használata nem bizonyított, és annak értékét megtérítik a képviselőnek, akkor a kifizetett összeg (a tiszteletdíjhoz hasonlóan) a magánszemély nem önálló tevékenységből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 16.

Mobiltelefon-feltöltő kártya elszámolása

Kérdés: Önkormányzatnál elszámolható-e rendszeresen az alkalmazottak részére vásárolt mobiltelefon-feltöltő kártya?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 2003. január 1-jétől hatályos szabályozása szerint az adóalanyok telefonköltségeik, így többek között az általuk igénybe vett mobiltelefon-szolgáltatások előzetesen felszámított adójának egységesen 30 százalékát nem vonhatják le. [Áfa-tv. 33.§ (4) bek.]E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 3.

Mobiltelefonhoz vásárolt feltöltőkártyák elszámolása

Kérdés: Az egyik helyi kisebbségi önkormányzatunk képviselői rendszeresen vásárolják a mobiltelefonhoz a feltöltőkártyát. A beszélgetések között feltételezzük, hogy magánbeszélgetésre is sor kerül. Hogyan járunk el szabályszerűen a kifizetésnél, az elszámolásnál? Adójogi megítélése milyen a kifizetőnek?
Részlet a válaszából: […] Ha az Szja-tv.-ben nincs külön szabály valamely kiadás elszámolására, akkor a költségelszámolásra vonatkozó általános érvényű rendelkezést kell alkalmazni. Eszerint költségnek csak a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, kizárólag a bevétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 7.

Munkavállalónak juttatott mobiltelefon-feltöltőkártya adókötelezettsége

Kérdés: Munkatársunk munkaköre és feladatai megkövetelik az állandó elérhetőséget és esetenként az ügyintézést. Lehetséges-e az intézmény által juttatott mobiltelefon-feltöltőkártya adómentessége, ha a dolgozó nyilatkozik arról, hogy csak a munkájához használja azt?
Részlet a válaszából: […] Ha a munkavállaló kizárólag a munkaköri feladatainak az ellátásához használja a mobiltelefont, akkor a telefon juttatása és a telefonbeszélgetések díjának a megtérítése miatt sem a munkáltatónak, sem a munkavállalónak nem keletkezik adókötelezettsége. Ehhez azonban igazolni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 5.