Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott mobiltelefon-feltöltőkártya tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Mobiltelefon-feltöltő kártya juttatása

Kérdés: Kisebbségi önkormányzat esetében mobiltelefon-feltöltő kártya költségként elszámolható-e abban az esetben, ha mobilkészülék nincs a kisebbség tulajdonában, ha igen, természetbeni juttatásnak minősül-e?
Részlet a válaszból: […]mobiltelefon-szolgáltatás magáncélú használata miatt keletkező adóköteles bevétel. A telefonkártya esetében nem állapítható meg a hivatali, illetve a magáncélú használat aránya. A törvény 69. § (12) bekezdése szerint, ha a magáncélú, illetve a hivatali használat aránya nem állapítható meg, akkor a kifizetőt terhelő kiadás 20%-a a magáncélú használat értéke, amely után a természetbeni juttatás utáni adót és járulékot meg kell fizetni. A járulékfizetés szempontjából vizsgálni kell, hogy a kisebbségi önkormányzat milyen jogviszonyra tekintettel adja a juttatást. Ha biztosítotti jogviszonyban állónak juttatják a telefonhasználatot, akkor teljes tb-járulék terheli a juttatást, amelynek összege 2009. 07. 10-ig adott juttatás esetében 29%. 2009. 07. 10-ét követő időszakban adott juttatásnál, ha a juttatás magánszemélyhez köthető, és a havi jövedelem, tiszteletdíj és a juttatás együttes összege nem haladja meg a 143 000 Ft-ot, a járulék mértéke 26%. A járulékot az szja-val[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2552

2. találat: Munkahelyi mobiltelefon feltöltőkártya-juttatás adózása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 28. számában megjelent 719. kérdéshez és az arra adott válaszhoz lenne további kérdésem. Egy önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél bizonyos beosztásban dolgozó köztisztviselőknek (igazgató, közúti ellenőr stb.) 10 000 Ft értékhatárig nem kell a mobiltelefon-használati díjat megfizetni. A tényleges használat és a 10 000 Ft közötti különbséget a munkavállaló részére kiállított számla alapján kell megfizetni. A mobiltelefont használó dolgozó a hívásokról tételes kimutatást nem vezet, és a szolgáltató által megküldött számla sem részletes. (Általános forgalmi adó szempontjából az intézmény áfakörön kívüli.) A 10 000 Ft értékhatárig keletkezett és a munkavállaló által meg nem fizetett mobiltelefon-költség bérjövedelem, természetbeni juttatás, vagy mentes a személyi jövedelemadó alól?
Részlet a válaszból: […]használati díj teljes egészében adóköteles. Akkor lenne megállapítható természetbeni juttatás címén az adókötelezettség, ha a költségvetési szervnél lenne kollektív szerződés, és abban a juttatásra jogosultak körét nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, a beosztás vagy más
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 920
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Munkavállalónak juttatott feltöltőkártya adókötelezettsége

Kérdés: Kaphat-e telefonkártyát az intézmény saját dolgozója, ha a telefonkészülék a dolgozó saját tulajdonát képezi?
Részlet a válaszból: […]bevétel, feltéve hogy a termék megszerzése, illetve a szolgáltatás igénybevétele minden munkavállaló számára ténylegesen is megadatik. E rendelkezést kell értelemszerűen alkalmazni akkor is, ha a munkáltató elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, valamint a szakképző iskolai tanulók, kötelező szakmai gyakorlatuk ideje alatt a hallgatók, továbbá - volt munkáltatóként (annak jogutódjaként) - nyugdíjban részesülő magánszemélyek részére juttat az említettek szerint adóköteles bevételt. A 69. § (1) bekezdés e) pontja szerint természetbeni juttatás a munkáltató által több munkavállaló részére a kollektív szerződésben rögzített, azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék vagy szolgáltatás révén nyújtott adóköteles bevétel, ha a juttatásra jogosultak körét a kollektív szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más közös ismérv alapján határozza meg. E rendelkezés alkalmazásában a munkavállalóval esik egy tekintet alá az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, valamint a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató, továbbá - ha volt munkáltatója[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 912

4. találat: Mobiltelefonhoz vásárolt feltöltőkártyák elszámolása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 18. számában megjelent 484. számú kérdéshez kapcsolódóan szeretnék választ kapni arra, hogy a mobiltelefon-feltöltő kártya összegéből levont adóelőleget milyen kóddal, megnevezéssel kell bejelenteni a MÁK részére, hogy el tudjon számolni az adóhatóság felé?
Részlet a válaszból: […]annak értékét megtérítik a képviselőnek, akkor a kifizetett összeg (a tiszteletdíjhoz hasonlóan) a magánszemély nem önálló tevékenységből származó jövedelmeként adóköteles. Ebben az esetben a nem önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 652
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Mobiltelefon-feltöltő kártya elszámolása

Kérdés: Önkormányzatnál elszámolható-e rendszeresen az alkalmazottak részére vásárolt mobiltelefon-feltöltő kártya?
Részlet a válaszból: […]adójának 70 százalékát levonhatják. Az Áfa-tv. 35. § (1) bekezdésének értelmében az adólevonási jog tárgyi feltétele az, hogy az adóalany (adott esetben az önkormányzat) rendelkezzen a nevére szóló, az igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódóan felmerült, előzetesen felszámított adó összegét hitelesen igazoló dokumentummal (számla, egyszerűsített számla). Az egyes telefonbeszélgetéseket tartalmazó ún. részletes számla azért nem szükséges, mert az Áfa-tv. fentebb említett 33. § (4) bekezdése egységesen szabályozza a telefonszolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan felmerült, előzetesen felszámított adó levonható hányadát. Az áfa levonásához tehát elengedhetetlen, hogy rendelkezésre álljanak az egyes feltöltések előzetesen felszámított adóját hitelesen igazoló dokumentumok. A telefonköltségek előzetesen felszámított adójának levonása során azonban figyelemmel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 593

6. találat: Mobiltelefonhoz vásárolt feltöltőkártyák elszámolása

Kérdés: Az egyik helyi kisebbségi önkormányzatunk képviselői rendszeresen vásárolják a mobiltelefonhoz a feltöltőkártyát. A beszélgetések között feltételezzük, hogy magánbeszélgetésre is sor kerül. Hogyan járunk el szabályszerűen a kifizetésnél, az elszámolásnál? Adójogi megítélése milyen a kifizetőnek?
Részlet a válaszból: […]meghatározott számla, egyszerűsített számla, illetőleg számlát helyettesítő okmány felel meg akkor, ha a magánszemély olyan terméket vagy szolgáltatást vásárol, amelynek az eladója (vagy a szolgáltatás teljesítője) bármely oknál fogva az előzőekben említett bizonylatok kiállítására kötelezett. A törvény kimondja azt is, hogy nem számít költségnek az a kiadás, amely a magánszemély személyes vagy családi szükségletét részben vagy egészben kielégítő termék vagy szolgáltatás megszerzése érdekében merült fel. Előzőeket összefoglalva tehát költségként - a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve - csak az igazolt, a bevételszerző tevékenységgel összefüggésben felmerülő kiadások számolhatók el. Mindazonáltal a tevékenységgel összefüggő használatot az adózónak kell bizonyítania. Ez utóbbi törvényi kivétel miatt problémás a mobiltelefonhoz vásárolt feltöltőkártyák elszámolása. A kártya megvásárlása számlával igazolható ugyan, de a tevékenységgel összefüggő használat már nehezen, legalábbis pluszkiadást jelent. Az elszámolásra ugyanis csak akkor van lehetőség, ha a telefontársaság által hivatalosan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 484