Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott mobiltelefon költségei tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Mobiltelefon-feltöltő kártya juttatása

Kérdés: Kisebbségi önkormányzat esetében mobiltelefon-feltöltő kártya költségként elszámolható-e abban az esetben, ha mobilkészülék nincs a kisebbség tulajdonában, ha igen, természetbeni juttatásnak minősül-e?
Részlet a válaszból: […]mobiltelefon-szolgáltatás magáncélú használata miatt keletkező adóköteles bevétel. A telefonkártya esetében nem állapítható meg a hivatali, illetve a magáncélú használat aránya. A törvény 69. § (12) bekezdése szerint, ha a magáncélú, illetve a hivatali használat aránya nem állapítható meg, akkor a kifizetőt terhelő kiadás 20%-a a magáncélú használat értéke, amely után a természetbeni juttatás utáni adót és járulékot meg kell fizetni. A járulékfizetés szempontjából vizsgálni kell, hogy a kisebbségi önkormányzat milyen jogviszonyra tekintettel adja a juttatást. Ha biztosítotti jogviszonyban állónak juttatják a telefonhasználatot, akkor teljes tb-járulék terheli a juttatást, amelynek összege 2009. 07. 10-ig adott juttatás esetében 29%. 2009. 07. 10-ét követő időszakban adott juttatásnál, ha a juttatás magánszemélyhez köthető, és a havi jövedelem, tiszteletdíj és a juttatás együttes összege nem haladja meg a 143 000 Ft-ot, a járulék mértéke 26%. A járulékot az szja-val[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2552

2. találat: Polgármesteri juttatások

Kérdés: Községünk polgármestere havonta 102 000 Ft költségátalányban részesül. Ezenkívül minden egyéb juttatást megkap, amely a köztisztviselőket megilleti, így ruházati költségtérítést, étkezési hozzájárulást, mobiltelefon-költségtérítést. Kérdésem, hogy fenti költségek térítésére jogosult-e a költségátalány mellett?
Részlet a válaszból: […]tisztsége ellátásával összefüggő számlával igazolt, szükséges költségeit meg kell téríteni. A polgármester a képviselő-testület döntése alapján a tételes költségelszámolás helyett költségátalányt kaphat. A testület által meghatározott költségátalány mértéke a polgármester illetmény 20-30 százalékának megfelelő összeg lehet. A köztisztviselőket megillető
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1763

3. találat: Dolgozói telefonköltségek bizonylatolása

Kérdés: Költségvetési intézményként mobiltelefon-szolgáltatóktól rendeltünk díjcsomagot, melynek részesei az intézmény dolgozói is, mint magánszemélyek. A számla telefonszámonként az intézmény nevére és címére érkezik, a számla összegét az intézmény pénztárába történő befizetéssel térítik meg a dolgozók. Milyen bizonylatot kell kiállítani a dolgozók által befizetett összegről, elégséges-e a bevételi pénztárbizonylat a számlamásolat egyidejű átadása mellett, vagy átvételi elismervényt, nyugtát, esetleg számlát kellene adnunk?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatásközvetítőként van jelen az ügyletben, vagyis saját nevében, de más (a dolgozók) javára rendeli meg a szolgáltatást. Az Áfa-tv. fenti szabálya értelmében a költségvetési szervet úgy kell tekintetni, mint aki ugyanannak a szolgáltatásnak (adott esetben a telefonszolgáltatásnak) az igénybevevője és nyújtója is egyben, vagyis a dolgozók által igénybe vett szolgáltatás olyan, mintha azt a költségvetési szerv nyújtotta volna nekik. A költségvetési szervnek ezért a dolgozók általi telefonhasználat ellenértékét az Áfa-tv. hatálya alá tartozó, 20%-os adómértékkel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1422

4. találat: Mobiltelefonok költségeinek elszámolása

Kérdés: Intézményünk egy budapesti pedagógus- és nővérszálló, egy telephellyel üzemel, folyamatosan megszakítás nélkül. Ebből adódóan vannak olyan munkakörök, amikor a kollégáknak telefonkapcsolatban kell állniuk, valamint a mobiltelefon biztosítja az azonnali elérhetőséget rendkívüli berendelések esetén. Igazgatói engedéllyel ezek a kollégák a saját tulajdonú, nem előfizetéses, hanem kártyás mobiltelefonjukba feltöltő kártyát vásárolhatnak. Egy kollégánk az intézmény tulajdonában lévő mobiltelefont használja, ugyancsak feltöltő kártyával. Intézményünk előfizetéses mobiltelefonokkal is rendelkezik, melyet az igazgató asszony és a két épület gondnokai használnak. A telefonok üzemeltetésével kapcsolatos költségeket a dolgozók szempontjából hogyan kell figyelembe venni, személyijövedelemadó-mentes vagy adóköteles juttatásként?
Részlet a válaszból: […]esetben akkor sem állapítható meg az adókötelezettség, ha a munkavállaló a telefont személyes célból - magánbeszélgetésekhez - is használja. Ez a munkáltató vagy a munkavállaló tulajdonában lévő mobiltelefonhoz adott feltöltő kártyára is vonatkozik, ha a munkaköri feladatok ellátásához a munkavállalónak bármikor - munkaidőn kívül is - szüksége lehet a telefonra az esetleges intézkedések, a munkáltató vagy a munkatársak elérése végett.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1351
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Cégtelefon minősítése

Kérdés: Az adókódex 2004/7-8. száma a "4.1. Munkahelyi eszközök használata, munkahelyi szolgáltatások igénybevétele" cím alatt értelmezi az új adójogszabályi változásokat. Ezen értelmezésében 2004-től nem kell adózni pl. a cégtelefon miatt, ha azt a magánszemély saját ügyeinek bonyolítására (is) használja. Nem pontosítja a "cégtelefon" fogalmát, ezért kérdésem: a költségvetési szerv tulajdonát képező előfizetéses mobiltelefon is cégtelefonnak minősül-e a fenti értelmezés szerint?
Részlet a válaszból: […]alkalmazható, feltéve hogy a mobiltelefon állandó használatát azért biztosították a munkavállaló, a megbízott vagy a kifizető tevékenységében közreműködő személy részére, hogy az illető személy a feladatainak ellátásával öszszefüggésben bármikor elérhető legyen
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1082
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Polgármester mobiltelefonja

Kérdés: Társadalmi megbízású polgármester mobiltelefonja az Szja-tv. 4. § (1) bekezdése értelmében adóköteles vagy adómentes, ha magánbeszélgetésre is igénybe veszi?
Részlet a válaszból: […]használata, igénybevétele címén nem szereznek bevételt akkor sem, ha közben előfordul vagy előfordulhat az adott eszköz vagy szolgáltatás személyes célokra történő igénybevétele, magáncélú használata. Így a tevékenység ellátásához biztosított mobiltelefonon folytatott magánbeszélgetés miatt sem keletkezik adókötelezettség akkor, ha a telefon azért van állandóan a megbízott személynél, hogy bármikor elérhető legyen, illetve hogy azt, akinek érdekében a tevékenységét végzi, bármikor elérje. A társadalmi megbízású polgármester munkája valószínűsíthetően nem feltétlenül egy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1068
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Telefonszolgáltatás áfája

Kérdés: Az Áfa-tv. 33. § (4) bek. szerint a vezetékes telefon és a mobiltelefon díjából az előzetesen felszámított áfa 50%-a nem vonható le. Elkülönítve kell-e megállapítani a mobiltelefonra és a vezetékes telefonra vonatkozóan az 50%-os arányt?
Részlet a válaszból: […]esetén az előzetesen felszámított adó 50 százaléka nem vonható le. Az Áfa-tv. 32. § (1) bekezdés a) pontja szerint az adóalanyt megilleti az a jog, hogy az általa fizetendő adó összegéből levonja azt az adóösszeget, amelyet a részére teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során egy másik adóalany - ideértve átalakulás esetén annak jogelődjét is - vagy az Eva-tv. hatálya alá tartozó adóalany rá áthárított. Az Áfa-tv. tehát az egyes termékbeszerzésekhez, igénybevett szolgáltatásokhoz köti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1052

8. találat: Munkahelyi mobiltelefon

Kérdés: Nem találtuk meg a 2005. évre érvényes Szja-tv.-ben azt a rendelkezést, amely kimondja, hogy az intézmény dolgozóinak biztosított mobiltelefonok, illetve azok használati díjának megtérítése miatt ebben az évben már nem kell adót fizetni. Az új törvény elfogadása után sokat lehetett erről hallani.
Részlet a válaszból: […]és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek munkavédelemről szóló törvény előírásai szerint a munkáltató felelősségi körébe tartozó biztosítását is. Ha az említett feladat(ok) ellátására tekintettel történő hasznosítás, használat, igénybevétel mellett valamely dolog, szolgáltatás személyes szükséglet kielégítésére is alkalmas és/vagy egyébként a magáncélú hasznosítás, használat, igénybevétel nem zárható ki, a magánszemély adóköteles bevételt csak abban az esetben szerez, ha e törvény a hasznosítást, használatot, igénybevételt vagy annak lehetőségét adóztatható körülményként határozza meg." Az új rendelkezés alapján nem állapítható meg az adókötelezettség akkor, ha a munkavállalók, a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, vagy az intézmény tevékenységében bármilyen módon közreműködő magánszemélyek a tevékenységük ellátásához szükséges eszközöket, szolgáltatásokat a feladataik ellátása közben saját személyes céljaikra is használják (igénybe veszik). Így nem keletkezik adóköteles bevétel akkor, ha a dolgozók a munkahelyi telefont vagy a munkáltató által biztosított mobiltelefont magánbeszélgetésekre is használják. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a mobiltelefon állandóan a munkavállalónál van (azt haza is viszi) azért, mert[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1008
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Részletfizetéssel vásárolt mobiltelefonok törlesztőrészletének és a szolgáltatási díjak elkülönítése

Kérdés: Költségvetési szerv vagyunk, mobiltelefonokat vásároltunk, melyek egyedi beszerzési értéke 50 E Ft alatti. A szerződésben foglalt megállapodás szerint részkiegyenlítéssel fizetjük ki a hátralékot. A telefondíjakat tartalmazó számlákban beépítve kell-e a hátralékot kiegyenlíteni? A hátralék összegeinek kiegyenlítését telefondíjként vagy kis értékű tárgyi eszközként kell-e könyvelni?
Részlet a válaszból: […]foglaltakból megállapítható, hogy a költségvetési szerv a mobiltelefonokat a tárgyi eszközök közé sorolta. Ha a mobiltelefonok egyedi bekerülési értéke nem haladja meg az 50 E Ft-ot, a költségvetési szerv dönthet úgy, hogy ezeknek az eszközöknek a beszerzését a dologi kiadások között számolja el, és a használatba adott eszközökről mennyiségi nyilvántartást vezet. A kérdés erre a döntési helyzetre utal. A mobiltelefonok részletfizetéssel történő beszerzésénél a törlesztőrészleteket és a kommunikációs szolgáltatás díjait el kell különíteni egymástól. A törlesztőrészleteket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 829

10. találat: Munkahelyi telefonon történő magánbeszélgetés

Kérdés: Továbbszámlázható-e a munkahelyi telefonon történt magánbeszélgetés a dolgozó részére?
Részlet a válaszból: […]jogosultak körét a kollektív szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más közös ismérv alapján határozza meg. Amennyiben tehát a kollektív szerződésben rögzítik azt, hogy meghatározott munkakörben vagy beosztásban foglalkoztatott dolgozók részére mobiltelefont bocsát rendelkezésre a munkáltató, akkor a mobiltelefonokról folytatott magánbeszélgetések díja természetbeni juttatásként adóköteles. Az előzőekből következően ezt a rendelkezést nem alkalmazhatja az a munkáltató, amelyiknél nincs (az Mt.-ben szabályozott) kollektív szerződés. Más, kollektív szerződésnek nem minősülő belső szabályzatokban meghatározott munkavállalói csoportok esetében a különböző munkavállalói csoportok számára juttatott ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás nem minősül természetbeni juttatásnak (ez alól kivétel lehet például az üdülési csekk, a sportutalvány, amely a juttatás körülményeitől függetlenül természetbeni juttatás maradt). Kollektív szerződés hiányában, illetve ha van ilyen szerződés, de abban a mobiltelefonok juttatását nem szabályozzák, akkor a magánbeszélgetések díja a dolgozók bérjövedelmeként adóköteles. Az Áfa-tv. hatályos szabályozása szerint az adóalanyok telefonköltségeik, így többek között az általuk igénybe vett mobiltelefon-szolgáltatások előzetesen felszámított adójának egységesen 30 százalékát nem vonhatják le [Áfa-tv. 33. § (4) bek.]. E rendelkezés értelmében az adóalanyok a nevükre szóló számla (melynek nem kell ún. részletes számlának lennie) alapján telefonköltségeik előzetesen felszámított adójának 70 százalékát levonhatják. Amennyiben azonban az adóalany a telefonszolgáltatás ellenértékének legalább 30 százalékát továbbértékesítési céllal, vagy az Áfa-tv. 8. § (4) bekezdése szerint továbbszámlázza, akkor a telefonköltség áfatartalmának nemcsak a 70%-át, hanem annak teljes összegét levonhatja, amennyiben teljes egészében adóköteles tevékenységét szolgálja. Ha azonban a telefonszámlán nem külön tételként szerepel a továbbszámlázott összeg, a telefonszámla áfáját csak az arányosítás szabályai szerint lehet levonni, mivel a szerv tárgyi mentes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 719
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést