Mobiltelefon-feltöltő kártya juttatása

Kérdés: Kisebbségi önkormányzat esetében mobiltelefon-feltöltő kártya költségként elszámolható-e abban az esetben, ha mobilkészülék nincs a kisebbség tulajdonában, ha igen, természetbeni juttatásnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint a telefonkártya elszámolhatóságát nemzárja ki az a körülmény, hogy a telefonkészülék nem az önkormányzat tulajdona.Az elszámolásnak azonban feltétele, hogy a költség a hivatali tevékenységgelkapcsolatos legyen. Figyelembe kell venni azonban, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

Polgármesteri juttatások

Kérdés: Községünk polgármestere havonta 102 000 Ft költségátalányban részesül. Ezenkívül minden egyéb juttatást megkap, amely a köztisztviselőket megilleti, így ruházati költségtérítést, étkezési hozzájárulást, mobiltelefon-költségtérítést. Kérdésem, hogy fenti költségek térítésére jogosult-e a költségátalány mellett?
Részlet a válaszából: […] A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és azönkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. §-aszabályozza, hogy a polgármesternek tisztsége ellátásával összefüggő számlávaligazolt, szükséges költségeit meg kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 24.

Dolgozói telefonköltségek bizonylatolása

Kérdés: Költségvetési intézményként mobiltelefon-szolgáltatóktól rendeltünk díjcsomagot, melynek részesei az intézmény dolgozói is, mint magánszemélyek. A számla telefonszámonként az intézmény nevére és címére érkezik, a számla összegét az intézmény pénztárába történő befizetéssel térítik meg a dolgozók. Milyen bizonylatot kell kiállítani a dolgozók által befizetett összegről, elégséges-e a bevételi pénztárbizonylat a számlamásolat egyidejű átadása mellett, vagy átvételi elismervényt, nyugtát, esetleg számlát kellene adnunk?
Részlet a válaszából: […] A kérdéses esetben a mobilszolgáltató céggelfeltételezhetően a költségvetési szerv van megrendelőként szerződéseskapcsolatban, és ő az, aki az intézmény dolgozói felé közvetíti atelefonszolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési szerv az Áfa-tv. 8.§ (4)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 27.

Mobiltelefonok költségeinek elszámolása

Kérdés: Intézményünk egy budapesti pedagógus- és nővérszálló, egy telephellyel üzemel, folyamatosan megszakítás nélkül. Ebből adódóan vannak olyan munkakörök, amikor a kollégáknak telefonkapcsolatban kell állniuk, valamint a mobiltelefon biztosítja az azonnali elérhetőséget rendkívüli berendelések esetén. Igazgatói engedéllyel ezek a kollégák a saját tulajdonú, nem előfizetéses, hanem kártyás mobiltelefonjukba feltöltő kártyát vásárolhatnak. Egy kollégánk az intézmény tulajdonában lévő mobiltelefont használja, ugyancsak feltöltő kártyával. Intézményünk előfizetéses mobiltelefonokkal is rendelkezik, melyet az igazgató asszony és a két épület gondnokai használnak. A telefonok üzemeltetésével kapcsolatos költségeket a dolgozók szempontjából hogyan kell figyelembe venni, személyijövedelemadó-mentes vagy adóköteles juttatásként?
Részlet a válaszából: […] A Szja-tv. 4. § (1) bekezdése alapján nem keletkezikadókötelezettség a mobiltelefon juttatása miatt, ha azt a munkakörsajátosságára tekintettel, a munkaköri feladatok ellátása érdekében kapja amunkavállaló. Ilyen esetben akkor sem állapítható meg az adókötelezettség, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.

Cégtelefon minősítése

Kérdés: Az adókódex 2004/7-8. száma a "4.1. Munkahelyi eszközök használata, munkahelyi szolgáltatások igénybevétele" cím alatt értelmezi az új adójogszabályi változásokat. Ezen értelmezésében 2004-től nem kell adózni pl. a cégtelefon miatt, ha azt a magánszemély saját ügyeinek bonyolítására (is) használja. Nem pontosítja a "cégtelefon" fogalmát, ezért kérdésem: a költségvetési szerv tulajdonát képező előfizetéses mobiltelefon is cégtelefonnak minősül-e a fenti értelmezés szerint?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 2005. január 1-jétől hatályos 4. § (1)bekezdésében foglalt kedvező szabály a kifizető (munkáltató) mobiltelefonjárais alkalmazható, feltéve hogy a mobiltelefon állandó használatát azértbiztosították a munkavállaló, a megbízott vagy a kifizető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.

Telefonszolgáltatás áfája

Kérdés: Az Áfa-tv. 33. § (4) bek. szerint a vezetékes telefon és a mobiltelefon díjából az előzetesen felszámított áfa 50%-a nem vonható le. Elkülönítve kell-e megállapítani a mobiltelefonra és a vezetékes telefonra vonatkozóan az 50%-os arányt?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 33. § (4) bekezdése értelmében a helyi éstávolsági távbeszélő-szolgáltatás (SZJ 64.20.11 és 64.20.12),mobiltelefon-szolgáltatás (SZJ 64.20.13), továbbá az internetprotokolltalkalmazó beszéd célú adatátvitel (SZJ 64.20.16-ból) igénybevétele esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 26.

Polgármester mobiltelefonja

Kérdés: Társadalmi megbízású polgármester mobiltelefonja az Szja-tv. 4. § (1) bekezdése értelmében adóköteles vagy adómentes, ha magánbeszélgetésre is igénybe veszi?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 2005. január 1-jétől hatályos 4. §-ának (1)bekezdése alapján a munkavállalók, a megbízással tevékenységet folytatók, vagyegyébként bármely személy tevékenységében közreműködő magánszemélyek afeladataik ellátásához biztosított eszközök,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 26.

Munkahelyi mobiltelefon

Kérdés: Nem találtuk meg a 2005. évre érvényes Szja-tv.-ben azt a rendelkezést, amely kimondja, hogy az intézmény dolgozóinak biztosított mobiltelefonok, illetve azok használati díjának megtérítése miatt ebben az évben már nem kell adót fizetni. Az új törvény elfogadása után sokat lehetett erről hallani.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 4. §-ának (1) bekezdése 2004. január 1-revisszamenőlegesen a következők szerint módosult. "Jövedelem a magánszemély által az adóévben bármilyen címenés formában megszerzett bevétel egésze, vagy az e törvényben elismertköltségekkel csökkentett része, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 16.

Részletfizetéssel vásárolt mobiltelefonok törlesztőrészletének és a szolgáltatási díjak elkülönítése

Kérdés: Költségvetési szerv vagyunk, mobiltelefonokat vásároltunk, melyek egyedi beszerzési értéke 50 E Ft alatti. A szerződésben foglalt megállapodás szerint részkiegyenlítéssel fizetjük ki a hátralékot. A telefondíjakat tartalmazó számlákban beépítve kell-e a hátralékot kiegyenlíteni? A hátralék összegeinek kiegyenlítését telefondíjként vagy kis értékű tárgyi eszközként kell-e könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A mobiltelefonok beszerzésénél a költségvetési szervnek a számviteli politikájában foglalt minősítési rend szerint kell eljárni. A mobiltelefonokat minősíteni kell abból a szempontból, hogy a költségvetési szerv tevékenységét éven belül vagy éven túl szolgálják. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 31.

Munkahelyi telefonon történő magánbeszélgetés

Kérdés: Továbbszámlázható-e a munkahelyi telefonon történt magánbeszélgetés a dolgozó részére?
Részlet a válaszából: […] Ha a munkáltató a munkahelyi vezetékes telefonok üzemeltetése mellett mobiltelefont is ad hivatalos beszélgetések céljára egyes dolgozóinak, akkor a következő adózási esetek fordulhatnak elő.Az előfizetéses mobiltelefonok esetében a telefonhasználati díjról részletes, az egyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 18.
1
2