Részletre vásárolt telefon

Kérdés: Intézményünk mobiltelefont vásárolt 24 havi részletre, aminek a törlesztőrészlete a havi telefonszámlában jelenik meg. A telefont egy összegben bevételeztük átvételkor az alábbiak szerint a szerződésben szereplő összeggel: T 1311242 – K 9244. A telefon törlesztőrészlete a havi számlákban a K64-es rovatra kerül rögzítésre, amelyet negyedévente kivezetünk a befejezetlen beruházások közül: K 15113 – T 843599. Helyesen járunk el a könyvelésnél?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 55. §-ának (1) bekezdése alapján az adófizetési kötelezettséget a teljesítés keletkezteti. Tekintettel arra, hogy a telefonvásárlás esetében részteljesítések nem lehetségesek, mert a készülék nem osztható, így a számlát a teljes vételárról ki kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

IPhone leírási kulcsa

Kérdés: Egy 200 E Ft alatti iPhone (VTSZ: 8517) leírási kulcsára vonatkozóan a Tao-tv. mellékletében nem találtam meg kifejezetten ezt a vtsz-számot. A 14,5%-os vagy ettől eltérő leírási kulcs is alkalmazható?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 1. §-ának 4. pontja szerint kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.Az Áhsz. 17. §-ának (2) bekezdése szerint a kis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Aranykártyapontokon vásárolt mobiltelefon állományba vétele

Kérdés: Hogyan kell nyilvántartásba venni az aranykártyapontokon vásárolt mobiltelefon-készüléket?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben nem szerepel, hogy a költségvetési szervfizetett-e a mobiltelefon-készülékért. Az általános gyakorlat az, hogy avásárlónak a mobiltelefon tényleges eladási árából egy meghatározott százalékotlevonnak, és az így csökkentett összeget kell kifizetni.Ebben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.

Kedvezményes mobiltelefon-vásárlás könyvviteli elszámolása

Kérdés: A központosított közbeszerzéshez csatlakozva intézményeink dolgozóiknak kedvezményes mobiltelefon-készülékeket vásároltak, ennek következtében a dolgozók kedvezményes mobilszolgáltatásban részesülnek. Az intézmény könyvvitelében kell-e szerepelnie az intézmény által a dolgozóinak vásárolt mobiltelefon-készüléknek, illetve a szolgáltató által kiállított számlának, ha igen, akkor hogyan kell elszámolni, könyvelni? Kinek kell fizetni a közbeszerzés után a 125/1996. Korm. rendelet szerinti 2 százalékot, és milyen nyilvántartást kell vezetni róla?
Részlet a válaszából: […] A mobiltelefon-készülékek számviteli elszámolásánál először azt kell eldönteni, hogy a készülékek kinek az állományába kerülnek. Ha az intézmény nevére szól a számla, és ezt véglegesen, leltározási kötelezettség nélkül átadják a dolgozónak, akkor az intézménynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 18.

Kedvezményes mobiltelefon-aranykártya megvásárlásának számviteli elszámolása

Kérdés: Hogyan történik a mobiltelefon-aranykártya kedvezménnyel történő vásárlásának számviteli elszámolása? A mobiltelefon bruttó értékét kell-e szerepeltetni az állományi számlán?
Részlet a válaszából: […] Az aranykártya alapján kapott kedvezményt külön nem kell a számvitelben kimutatni, mivel ez árengedmény. A mobiltelefont a költségvetési szerv számviteli politikájában foglaltak szerint kell a ténylegesen kifizetett áron állományba venni a tárgyi eszközök vagy a készletek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 18.

Mobiltelefon belépési díjának elszámolása

Kérdés: Mobiltelefon vásárlása esetén számlázásra kerül az egyszeri belépési díj. Hova kell könyvelni a belépési díjat? Olyan előfizetés esetén, amelyből egy rész lebeszélhető, hová kell könyvelni a lebeszélhető részt?
Részlet a válaszából: […] A mobiltelefon belépési díjának azt a részét, mely nem tartalmaz lebeszélhető részt – az értékétől függően – vagyoni értékű jogként kell a főkönyvi könyvelésben bemutatni. Az 50 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti belépési díjat – a költségvetési szerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.

Kedvezményes mobilkészülékek használatának szja-vonzata

Kérdés: Az intézmények – központosított közbeszerzés keretében – dolgozóiknak kedvezményes mobil telefonkészüléket vásároltak. A szolgáltató által nyújtott kedvezménynek van-e szja-vonzata a dolgozóknál?
Részlet a válaszából: […] A magánszemélynek nem keletkezik bevétele, így az adókötelezettség nem állapítható meg abban az esetben, ha az intézmény a magánszeméllyel megtérítteti (a szolgáltató számlájában feltüntetett áfát is tartalmazó érték figyelembevételével) azt a kiadását, amelyet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 14.