Munkaközi szünet, jelenléti ív

Kérdés: Intézményünkben a munkaidő 8-16 óráig tart. A jelenléti íven is ezt szerepeltetjük. A dolgozók 20 perc ebédidőt vehetnek igénybe. A belső ellenőr szerint a munkaidőt meg kell növelni a 20 perc ebédidővel, tehát 16:20-ig kellene írni a jelenléti íven a munkaidőt, és a jelenléti íven szerepeltetni kell a munkaközi szünet kezdetét és végét. Igaz ez?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató a munkavállalók részére a napi munkavégzés megszakításával munkaközi szünetet köteles biztosítani az Mt. 103. §-ában rögzítettek szerint. A munkaközi szünet nem része a munkaidőnek, azt a munkaidő megszakításával kell kiadni. Ez a Kjt. hatálya alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Hivatali rendben dolgozók munkaidőkerete

Kérdés: Intézményünk strandot üzemeltet. A fizikai dolgozókat több műszakos munkarendben foglalkoztatjuk. Mivel az eltérő munkarendesek vannak többségben, minden dolgozót munkaidőkeretesnek számfejtettünk. A központi irányítás és a gazdasági csoport munkatársai hivatali munkarendben, azaz hétfőtől csütörtökig 7:30-tól 16 óráig, pénteken 7:30-tól 13:30-ig dolgoznak. Kezelhetjük-e őket is munkaidőkeretesnek?
Részlet a válaszából: […] A hivatali munkarendben dolgozó munkatársakat a pénteki rövidebb munkaidő miatt nem indokolt munkaidőkeretesnek tekinteni. Ők havibéresként számfejthetők.Az a körülmény, hogy az eltérő munkarendesek vannak többségben, nem indokolja azt, hogy a hivatali munkarendben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Hosszabb munkaközi szünet kikötésének lehetősége

Kérdés: Költségvetési szervnél dolgozó közalkalmazottak esetében a tájékoztatóban szerepel, hogy 6 órát meghaladó munkavégzés esetén 60 perc munkaközi szünet jár, amit a munkaidőn túl kell kivenni. Ugyanakkor a jelenlétin nem vezetik a munkaközi szünet kivételét. Jogszerű-e ez így?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 103. §-ának (1) bekezdése szerintinél hosszabb, legfeljebb 60 perc munkaközi szünetet a felek megállapodása vagy kollektív szerződés köthet ki. Önmagában tehát a tájékoztatóban nem lehet egyoldalúan kikötni 60 perces munkaközi szünetet. A munkaközi szünet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Munkaközi szünet közalkalmazottak esetében

Kérdés: A munkaközi szünet (ebédszünet) jelenleg az új Mt. szerint beleszámít a munkaidőbe, vagy azt le kell dolgozni a munkavállalónak?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazotti jogviszony tekintetében is alkalmazandó, Mt. 86. §-ának (3) bekezdése szerint nem minősül munkaidőnek – a készenléti jellegű munkakört kivéve – a munkaközi szünet tartama. Ugyanakkor a Kjt. 59. §-a (1) bekezdésének b) pontja hozzáteszi, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Munkaközi szünet

Kérdés: A Munka Törvénykönyvének 86. §-a szerint a munkaközi szünet nem része a munkaidőnek. Közalkalmazottaknál, szociális területen, napi 8 órában dolgozó munkavállalók esetében a munkavállalók javára ettől el lehet térni? Tehát ha a közalkalmazotti tanács és a munkáltató írásban megállapodnak, hogy a munkaközi szünet tartamát a munkaidő részének tekintik, akkor jogszerűen járnak el? Esetleg ezen megállapodás lehetőségét eleve kizárja az a tény, hogy az Mt. 92. §-ának (4) bekezdése, illetve a 135. §-a a köz­alkalmazotti jogviszony tekintetében nem alkalmazható?
Részlet a válaszából: […] A Munka Törvénykönyve 86. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint – a készenléti jellegű munkakört kivéve – a munkaközi szünet nem része a munkaidőnek. Az Mt. 135. §-a, illetve 277. §-ának (1)–(2) bekezdései lehetőséget adnak arra, hogy kollektív szerződés e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.

Portások juttatásai

Kérdés: Költségvetési intézménynél 3 fő dolgozik portási munkakörben 24/48-as munkarendben. Így a havi munkaidejük 204 óra lesz. Kérdésem, hogy mi illeti meg a portási munkakörben dolgozókat a munkabéren kívül?
Részlet a válaszából: […] Vizsgáljuk meg először azt a kérdést, hogy a portásmunkakörben dolgozó alkalmazott jogviszonya hogyan illeszkedik az általánosfoglalkoztatási tényállásokhoz.A 24/48 órás munkarendben foglalkoztattak az Mt.megfogalmazása szerint készenlét jellegű munkakört látnak el.Készenlét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 20.

Adómentes természetbeni étkeztetés II.

Kérdés: Saját üzemeltetésű melegkonyha hiányában akkor valósulhat meg a természetbeni étkeztetés, ha a munkáltató valamely, a munkaközi szünetben elérhető közelségben lévő melegétkezést nyújtó szolgáltatóval "megállapodást" köt. Ha az intézménynek van saját melegkonyhája, mi helyettesíti a megállapodást, hiszen saját magával kellene megállapodnia?
Részlet a válaszából: […] Saját melegkonyha esetén a munkáltatónak nyilván nem kell "megállapodást" kötnie. Amennyiben a konyhát nem egy "külső" cég üzemelteti, akkor a dolgozóknak az étkezési díjból adott engedmény, kedvezmény azon értéke minősül adómentes természetbeni étkeztetésnek, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 1.