Lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye

Kérdés: Munkáltatói adómegállapítást kérő alkalmazottunk lakáscélú hiteltörlesztésről hozott igazolást. Tudomásunk szerint ez a kedvezmény már nem jár mindenkinek, csak meghatározott esetben. Kérdésünk, hogy a munkáltatói adómegállapításban figyelembe vehetjük-e a kedvezményt, vagy ilyen esetben nincs is lehetőség az adó elszámolására, mert a magánszemélynek kell az adóbevallást benyújtania? Ha a munkáltatói adómegállapításban mégis érvényesíthető ez a kedvezmény, akkor elegendő a munkavállaló által átadott igazolás, vagy a munkáltatónak egyéb körülményeket is kell vizsgálnia?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 14. §-ának (4) bekezdése alapján nem zárja ki a munkáltatói adómegállapítást, ha a magánszemély adókedvezményt érvényesít. Így nincs akadálya annak, hogy a lakáscélú hiteltörlesztés után kedvezményt igénylő munkavállaló éves adóelszámolását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.

Munkáltatói adómegállapítás

Kérdés: Munkavállalónk év közben érkezett hozzánk. Most jelezte, hogy munkáltatói adómegállapítást kérne. Nem adta le azonban a korábbi munkáltatójától származó igazolásait, így nem is tudunk munkáltatói elszámolást készíteni. Jól gondoljuk-e, hogy munkavállalónknak 53-as bevallást kell beadnia?
Részlet a válaszából: […] Az Art. 27. § (1) bekezdése alapján a magánszemély döntésétőlfügg, hogy adóját önadózással vagy munkáltatói adómegállapítással kívánja-eelszámolni (elszámoltatni). Erről munkáltatója részére az adóévet követőfebruár 15. napjáig nyilatkozhat. Ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 5.

Munkáltatói adómegállapítás

Kérdés: Munkavállalóink közül sokan kértek munkáltatói adómegállapítást. Ezért a március 20-ig átvett igazolásokat folyamatosan ellenőrizzük és rögzítjük. Ennek során vettük észre, hogy az egyik munkavállalónk olyan igazolást adott, amely alapján a korábban még hallgatóként befizetett tandíja után a kedvezmény halasztott érvényesítésére jogosult. A munkáltatói adómegállapítás során a tandíj halasztott érvényesítésére nincs mód, mert azt a törvény kizárja. Mikor járunk el helyesen, ha az igazolást nem vesszük figyelembe, vagy ha közöljük a munkavállalóval, hogy adóbevallást kell benyújtania?
Részlet a válaszából: […] Mindenképpen beszéljék meg a munkavállalóval. Amennyiben amunkavállalójuk a halasztott kedvezményt 2006. évben kívánja érvényesíteni,akkor tájékoztassák arról, hogy adóbevallást kell benyújtania. A korábbanátvett igazolásokat az Önök által kiállított munkáltatói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 2.

Munkáltatói adómegállapítás

Kérdés: 2006. január 1-jével megszűnt a magánszemélyek jövedelemadójának munkáltatói megállapítása. A múlt év decemberének elején egy előadáson azt hallottuk, hogy ennek ellenére a munkáltatónak közre kell működnie a magánszemély bevallásában. Milyen feladatai vannak a munkáltatónak? Megtagadhatja-e a munkáltató az adómegállapítást?
Részlet a válaszából: […] 2007. január elsejétől lényegesen változtak a magánszemélyekjövedelemadó-megállapítási szabályai. Egyrészt az Art.-be visszakerültek a2006. január 1-jével hatályon kívül helyezett, munkáltatói adó megállapításravonatkozó szabályok, másrész az adóhatósági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 6.

Munkáltatói igazolás

Kérdés: A munkáltatóval elszámoló dogozónak is ki kell adni az igazolást január 31-éig, vagy csak annak, aki bevallást ad be, illetve az adatszolgáltatáson alapuló adómegállapítást választja?
Részlet a válaszából: […] Az Art. munkáltatói igazolás kiadására vonatkozó szabályanem változott. A 46. § (1) bekezdése szerint a munkáltató a munkavállalójánakaz elszámolási évet követő január 31-éig összesített igazolást köteles kiadni.Az igazolás tartalmazza a magánszemélynek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 6.

Sulinetes adókedvezmény munkáltatói elszámolása

Kérdés: Az intézményünknél már több alkalmazott jelezte, hogy az éves adóelszámolásában szeretné igénybe venni a sulinetes kedvezményt. Úgy gondolom, hogy a kedvezményt érvényesítő dolgozóknak is elkészíthetem az elszámolását. Kérdésem csak az, hogy ellenőriznem kell-e az érvényesítést kérők jogosultságát, vagy elegendő-e, ha a dolgozó átadja a számítógép, számítástechnikai eszköz megvásárlását bizonyító számlát, igazolást? A kedvezmény érvényesítésére vonatkozó törvényi feltételeket ismerem ugyan, de abból nem tudom kiolvasni azt, hogy a nevelőszülő is jogosult-e a kedvezményre.
Részlet a válaszából: […] A munkáltatói adóelszámolásban a dolgozó által átadott – a sulinetes forgalmazó által kiállított – igazolás alapján figyelembe veheti a kedvezményt. A kedvezményre szóló jogosultságot a munkáltatónak nem kell vizsgálnia, azt majd – egy esetleges adóellenőrzés során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.

Munkáltatói éves adóelszámolás költségtérítés fizetése esetén

Kérdés: Intézményünk elkészítheti-e az éves adóelszámolását annak a dolgozójának, akinek a saját gépkocsi hivatali célú használatáért az adóévben több alkalommal költségtérítést fizetett? A költségtérítés kifizetését a kiküldetési rendelvénnyel bizonylatoltuk, és élelmezési költségtérítést a dolgozó nem kapott.
Részlet a válaszából: […] A jövedelemszámítás során nem kell bevételként figyelembe venni azt az összeget, amelyet a magánszemély a munkáltatótól kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.