Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott munkáltatói adóelszámolás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye

Kérdés: Munkáltatói adómegállapítást kérő alkalmazottunk lakáscélú hiteltörlesztésről hozott igazolást. Tudomásunk szerint ez a kedvezmény már nem jár mindenkinek, csak meghatározott esetben. Kérdésünk, hogy a munkáltatói adómegállapításban figyelembe vehetjük-e a kedvezményt, vagy ilyen esetben nincs is lehetőség az adó elszámolására, mert a magánszemélynek kell az adóbevallást benyújtania? Ha a munkáltatói adómegállapításban mégis érvényesíthető ez a kedvezmény, akkor elegendő a munkavállaló által átadott igazolás, vagy a munkáltatónak egyéb körülményeket is kell vizsgálnia?
Részlet a válaszból: […]pótlékra jogosult az adóévben. Másrészt teljesülnie kell a következő feltételek egyikének:1. az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel részben vagy egészében a lakáscélú állami támogatásról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szerint meghatározott megelőlegező kölcsön vagy2. az említett kormányrendelet szerint az igénylő gyermekek és más eltartottak után lakásépítési kedvezményre és/vagy megelőlegező kölcsönre nem jogosult a hitel igénylője.Azt a feltételt, hogy a felvett hitel részben vagy egészében megelőlegező kölcsön volt-e, kizárólag a szerződés megkötésének időpontjában lehet vizsgálni.Ezért nincs jelentősége annak, ha a megelőlegező kölcsön felvételekor "vállalt" gyermek(ek) megszületésével a megelőlegező kölcsön részben vagy egészében átalakul lakásépítési kedvezménnyé (szocpollá). Ilyen esetben meghosszabbított időszakban jár a kedvezmény.Érvényesítheti a kedvezményt az a magánszemély is, aki a hitel felvételekor egy gyermek után lakásépítési kedvezményt kapott, és emellett a vállalt második gyermekre megelőlegező kölcsönt vett fel.Továbbá jogosult az áthúzódó kedvezményre például az is, aki egy gyermekre tekintettel vett fel megelőlegező kölcsönt, de a törlesztés időszakában több gyermeke is született, akik után lakásépítési kedvezményt kapott.A 2. pontban említett feltételnek viszont a hiteltörlesztés teljes időszakában teljesülnie kell. Például ha a hitel felvételekor valaki nem volt jogosult sem megelőlegező kölcsönre, sem lakásépítési kedvezményre, de az utóbb megszületett gyermeke(i) után már megillette a lakásépítési kedvezmény, és azt igénybe is vette, akkor azt követően már nem vehet igénybe adókedvezményt.A feltételekből következően nem jár a kedvezmény annak a személynek sem,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3421
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Munkáltatói adómegállapítás

Kérdés: Munkavállalónk év közben érkezett hozzánk. Most jelezte, hogy munkáltatói adómegállapítást kérne. Nem adta le azonban a korábbi munkáltatójától származó igazolásait, így nem is tudunk munkáltatói elszámolást készíteni. Jól gondoljuk-e, hogy munkavállalónknak 53-as bevallást kell beadnia?
Részlet a válaszból: […]szükséges igazolásokat, valamint ha önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat alapján adójának átutalásáról rendelkezik, e nyilatkozatát az adózás rendjéről szóló törvényben előírt határidőig a munkáltatónak átadja, és c) a munkaviszonyból származó jövedelmét ugyanazon munkaviszonyban vagy kizárólag időrendben egymást követő időszak(ok)ban fennálló munkaviszonyban szerezte. Munkáltatói adómegállapítás kérhető akkor is, ha a magánszemély az adóévben az adóhatósági adómegállapítást megalapozó bevételek mellett kizárólag adóköteles társadalombiztosítási, családtámogatási ellátás, önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított ellátás címén szerzett bevételt, feltéve hogy - a bevétel folyósítója a munkáltató, vagy - a magánszemély a bevételről kiállított igazolást az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően átadja a munkáltatónak, és egyébként nincs kizárva az adóhatósági adómegállapításból. A munkáltatói adómegállapítás során a jövedelem meghatározásakor tételes költségelszámolásnak, ide nem értve az Szja-tv. szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) figyelembevételét, nincs helye. Az adókedvezmények érvényesítésére az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó rendelkezést kell irányadónak tekinteni. Ha a kérdéses esetben a munkavállaló időrendben egymást követő munkaviszonyokkal rendelkezik, akkor a jelenlegi munkáltatónak kötelessége - egyéb feltételek meglétekor! - az elszámolás, vagy az adóhatósági adómegállapításban való közreměködés. A korábbi munkáltatónak a munkaviszony megszűnésekor az Art. 46. § (5) bekezdése szerint az általa kifizetett jövedelemről és a levont adóelőlegről szóló bizonylatot (igazolás, adatlap) a munkavállalója részére ki kellett állítani,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1950
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Munkáltatói adómegállapítás

Kérdés: Munkavállalóink közül sokan kértek munkáltatói adómegállapítást. Ezért a március 20-ig átvett igazolásokat folyamatosan ellenőrizzük és rögzítjük. Ennek során vettük észre, hogy az egyik munkavállalónk olyan igazolást adott, amely alapján a korábban még hallgatóként befizetett tandíja után a kedvezmény halasztott érvényesítésére jogosult. A munkáltatói adómegállapítás során a tandíj halasztott érvényesítésére nincs mód, mert azt a törvény kizárja. Mikor járunk el helyesen, ha az igazolást nem vesszük figyelembe, vagy ha közöljük a munkavállalóval, hogy adóbevallást kell benyújtania?
Részlet a válaszból: […]évben kívánja érvényesíteni, akkor tájékoztassák arról, hogy adóbevallást kell benyújtania. A korábban átvett igazolásokat az Önök által kiállított munkáltatói igazolással együtt adják át a munkavállalónak.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1692
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Munkáltatói igazolás

Kérdés: A munkáltatóval elszámoló dogozónak is ki kell adni az igazolást január 31-éig, vagy csak annak, aki bevallást ad be, illetve az adatszolgáltatáson alapuló adómegállapítást választja?
Részlet a válaszból: […]stb. Ez a szabály a korábbi években is élt. Változott viszont a nyilatkozat időpontja. A korábbi szabályok szerint a magánszemélynek az elszámolás évét követő január 15-éig kellett nyilatkoznia arról, hogy kéri-e a munkáltatói adóelszámolást, vagy bevallást ad be, illetve az adatszolgáltatáson alapuló adómegállapítást kívánja választani. Ezt követően a munkáltató már csak annak adott összesített igazolást, aki nem kérte a munkáltatói adómegállapítást. Az új, már a 2006. évről való elszámoláskor is alkalmazandó szabályok szerint - Art. 28. § (1) és (2) bekezdése - a munkavállalónak az adóévet követő február 15. napjáig kell a munkáltató felé nyilatkozni arról, hogy kéri-e a munkáltatói adómegállapítást, illetve a munkáltató közreműködését az adóhatóság felé megteendő adatszolgáltatáson alapuló adómegállapítás nyilatkozatának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1600

5. találat: Munkáltatói adómegállapítás

Kérdés: 2006. január 1-jével megszűnt a magánszemélyek jövedelemadójának munkáltatói megállapítása. A múlt év decemberének elején egy előadáson azt hallottuk, hogy ennek ellenére a munkáltatónak közre kell működnie a magánszemély bevallásában. Milyen feladatai vannak a munkáltatónak? Megtagadhatja-e a munkáltató az adómegállapítást?
Részlet a válaszból: […]munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított ellátás címén szerzett bevételt, feltéve, hogy - a bevétel folyósítója a munkáltató, vagy - a magánszemély a bevételről kiállított igazolást az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően átadja a munkáltatónak, és egyébként nincs kizárva az adóhatósági adómegállapításból. A munkáltatói adómegállapítás során a jövedelem meghatározásakor tételes költségelszámolásnak, ide nem értve az Szja-tv. szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) figyelembevételét, nincs helye. Az adókedvezmények érvényesítésére az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó rendelkezést kell irányadónak tekinteni. Munkáltató feladatai a munkáltatói adómegállapítás során: - február 15-éig: a magánszemély nyilatkozata; - március 20-áig: az adó megállapításához szükséges bizonylatok (adóalapot csökkentő és adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolások) bekérése; - május 20-áig: az adó megállapítása, erről igazolás kiadása a magánszemélynek; - június 20-áig: a megállapított adó és a korábban levont előlegek különbözetének levonása vagy visszafizetése. (Figyelemmel kell lenni a munkabérből történő levonás korlátaira.) Amennyiben a munkáltató nem vállalja a munkáltatói adómegállapítást, és munkavállalója kéri, köteles közreműködni az adatszolgáltatáson alapuló adómegállapítás iránti kérelem adóhatósághoz történő eljuttatásában. Adatszolgáltatáson alapuló adómegállapítást az a magánszemély kérhet, aki - a) az adóévben kizárólag munkáltató(k)tól, a helyi önkormányzat nettó finanszírozási körébe tartozó kifizető(k)től szerzett olyan bevételt, amelyet a nyilatkozat hiányában köteles lenne bevallani, ideértve az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által jóváírt támogatói adományt is, ha azt kizárólag a magánszemély munkáltatója fizette be, feltéve hogy valamennyi munkáltató, illetve számfejtő, valamint az említett adományt igazoló pénztár adószámát a nyilatkozatban feltünteti; - b) társas vállalkozás, polgári jogi társaság tagja, és az adóévben kizárólag a társas vállalkozástól, a polgári jogi társaságtól szerzett olyan bevételt, amelyet a nyilatkozat hiányában köteles lenne bevallani, feltéve, hogy a bevételt juttató kifizető(k) adószámát az adómegállapítást kérő nyilatkozatban feltünteti. Nem zárja ki az adatszolgáltatáson alapuló adómegállapítást, ha a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő a nyilatkozat kiegészítéseként e törvény rendelkezései szerinti egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tesz. A magánszemély nem kérheti az adómegállapítást, ha az adóévben - a) egyéni vállalkozó volt; - b) mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből származó bevétele az adómentesség értékhatárát (Szja-tv. 23. §) meghaladta, kivéve, ha a nyilatkozat kiegészítéseként e törvény rendelkezései szerint egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tett; - c) megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) levonására vonatkozó nyilatkozatot; - d) tőzsdei ügyletből származó jövedelmet szerzett, valamint olyan árfolyamnyereségből származó jövedelmet vagy vállalkozásból kivont jövedelmet szerzett, amellyel kapcsolatban e törvény szerint bevallási kötelezettség terheli; - e) az adóévben termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó bevételt szerzett; - f) a kifizetőtől (a munkáltatótól) olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben adó- vagy adóelőleg-fizetési kötelezettség terheli; - g) olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján a jövedelem külföldön (is) adóztatható, vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről származott; - h) alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatása révén bevételt szerzett; - i) nem belföldi illetőségű magánszemély; - valamint, ha az adóévre - j) adókedvezményt kíván érvényesíteni - ja) felsőoktatási tandíj halasztott kedvezménye, - jb) felnőttképzés díjának kedvezménye, halasztott kedvezménye, - jc) számítógép-kedvezménye, - jd) alkalmifoglalkoztatás-kedvezménye címén; - k) nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján adójának átutalásáról rendelkezik; - l) lakás önkormányzatnak történő bérbeadásával összefüggésben a szerződés megszűnése miatt adófizetési kötelezettsége van; - m) fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott; - n) az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint adóelőleg-különbözet alapján meghatározott adó fizetésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1598
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Munkáltatói éves adóelszámolás költségtérítés fizetése esetén

Kérdés: Intézményünk elkészítheti-e az éves adóelszámolását annak a dolgozójának, akinek a saját gépkocsi hivatali célú használatáért az adóévben több alkalommal költségtérítést fizetett? A költségtérítés kifizetését a kiküldetési rendelvénnyel bizonylatoltuk, és élelmezési költségtérítést a dolgozó nem kapott.
Részlet a válaszból: […]hivatali, üzleti használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az APEH által közzétett üzemanyagár, az üzemanyag-fogyasztási norma, valamint 3 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltség alapulvételével kifizetett összeg. Ha a dolgozónak kifizetett költségtérítés az előzőek szerint meghatározott mértéket nem haladja meg, akkor az adóbevallásban nem kell feltüntetni. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ilyen esetben az éves adó munkáltatói elszámolásának sincs akadálya, ha annak egyébként más kizáró oka nincs. Ha a munkáltató a jogszabályban meghatározott mérték feletti térítést fizet, akkor a teljes térítési összeg adóköteles bevételnek (bérjövedelemnek) minősül, amellyel szemben a munkáltató igazolás nélkül elszámolható költségként veszi figyelembe a jogszabályban meghatározottak szerinti összeget. Ilyen esetben sem kell - ha a munkáltatói adómegállapítás feltételei egyébként fennállnak - adóbevallást adnia a magánszemélynek. A magánszemély választhatja azt is, hogy a kapott költségtérítéssel szemben útnyilvántartás alapján számolja el a költségeit, mert az üzemanyagszámlák[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 125