Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott negyedéves mérlegjelentés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Negyedéves mérlegjelentés

Kérdés: Mik a negyedéves mérlegjelentés leadásának főbb időpontjai, és mi a negyedéves mérleg­jelentés oszlopainak tartalma?
Részlet a válaszból: […]költségvetési évet követő év március 20-áig, az éves elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év május 31-éig, a köz­teherbevételek adósainak alakulásáról készített adatszolgáltatásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év augusztus 30-áig az államháztartásért felelős miniszternek küldi meg.A mérlegjelentés sorszerkezete a főkönyvi kivonatot követi.Az oszlopok tekintetében a 3. oszlopban a nyitó adatok szerepelnek, amely nyitó adatokat nem lehet megváltoztatni. Ezen adatoknak meg kell egyezniük az adott, tárgyévet megelőző beszámoló mérlegzáró adataival. Ha hibásan történik a nyitás, akkor azt év közben kell javítani.A 4. oszlop adata az "Állományváltozások pénzforgalmi tranzakciók miatt". Ebben az oszlopban olyan pénzforgalmi események jelennek meg, amelyek a pénzeszközszámlákon bonyolódnak. Ilyenek a 33, 34, 35, 36 főkönyvi számlákkal kapcsolatos pénzforgalmi események.Itt jelennek meg a befektetett eszközök, készletek beszerzései, felújítások (idegen kivitelezésben), pénzbeli apport, követelések kiegyenlítése, szállítói kötelezettségek kiegyenlítése, kölcsön nyújtása, kölcsön visszafizetése, eszköz értékesítése, vagyonelemek eladása, és minden olyan gazdasági esemény, amely a költségvetési szerv pénzeszközszámláit, idegen pénzeszközeit vagy pénztármozgását érinti.Az 5. oszlop azon "Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakció miatt", amikor ismert partnerkapcsolat van. Ebbe az oszlopba kerül a térítésmentes átadás-átvétel.A költségvetési szervnél a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § rendelkezéseit kell alkalmazni, miszerint térítésmentes átadásra csak törvényben meghatározott esetekben és módon van lehetőség. Már az önkormányzatok részére sincs lehetőség rendeletalkotással a térítésmentes átadásra. A tárgyi eszközöket selejtezést követően van mód értékesíteni, de az önkormányzat képviselő-testületének erről a selejtezésről is döntenie kell, jóvá kell hagynia.Alapítás, átszervezés esetén történő térítésmentes átadás, terv szerinti értékcsökkenés is itt kerül megjelenítésre.A saját kivitelezéssel történő eszközállomány-növekedés, követelés, kötelezettség előírása, kivezetése tőkeváltozással szemben történik, és ebben az oszlopban szerepel.Ebbe az oszlopba kerül a térítésmentes átadás, átvétel, alapítás, átszervezés miatti eszközátadás, -átvétel, saját kivitelezésű beruházások, felújítások, követelések előírása, kötelezettségek előírása, részletre történő vásárlás pénzforgalomban nem rendezett részének állományba vétele, raktári készletek felhasználása, követelések fejében átvett eszközök, kötelezettség átvállalása, kötelezettség vásárlása, kezességvállalás, bankgarancia, terv szerinti értékcsökkenés, egyéb kötelezettségek állománynövekedése.A 6. oszlopban az Egyéb volumenváltozások szerepelnek, ahol nem ismeretes a partner. Ilyen partner nélküli tranzakció lehet a selejt, a megsemmisülés. Lopás, eltűnés esetén a jegyzőkönyv felvétele után állományváltozást, állománycsökkenést kell elszámolni. Leltározáskor a leltártöbbletet a leltározási szabályzat és az Ávr. alapján a felleléskori forgalmi értéken kell a könyvekbe felvenni. Egyéb volumenváltozás lesz a leltározáskor feltárt hiány is, kivéve a pénztárhiányt abban az esetben, ha a hiány nem a tőkeváltozással szemben kerül lekönyvelésre, mivel a pénztáros által a hiány befizetésre kerül. Ekkor a hiány összege függő kiadásként kerül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3397
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,